E learning

S
بسم الله الرحمن الرحیم 
آموزش الکترونیکی 
استاد مربوطه: جناب آقای دکتر طالب پور 
تهیه کننده: سپیده ناصری
آموزش الکترونیکی چیست؟ 
ً 
لا 
آموزش الکترونیکی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی می باشد، معم و با اتصال 
به شبکه ی جهانی، فرصت های یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی را فراهم می آورد. 
به طور معمول محتوای دوره آموزش ی با استفاده از انتقال صدا ٬ تصویر و متن ارائه می 
شود که م یتواند با بهره گیری از ارتباطات دوسویه بین فراگیران و استاد باشد، کیفیت 
ارائه دوره آموزش ی به بالاترین سطح خود برسد.
عبارات مترادف با آموزش الکترونیک 
)online( • یادگیری از طریق ارتباط مستقیم الکترونیکی 
• آموزش از راه دور 
• یادگیری از راه دور 
• آموزش بر پایه ی فن آوری 
• آموزش بر پایه ی وب 
ً 
• یادگیری بر پایه ی رایانه ) برای این منظور از لوح های فشرده استفاده 
معمولا می کنند(
روش های اصلی آموزش الكترونیكی 
۱ ـ یادگیری شخص ی :جستجو و تحقیق درباره رشته مورد علاقه 
نقش بزرگی را بازی می كند . ) chat ( ۲ ـ یادگیری جمعی: در این روش گفتگو اینترنتی 
۳ ـ كلاسهای مجازی : این روش كه بهترین و موثرترین شیوه آموزش الكترونیك به شمار می آید، 
برپایه فناوری كنفراس های ویدئویی شكل گرفته است .
انواع مختلف آموزش الکترونیکی 
همزمان 
غیر همزمان
آموزش به طور همزمان 
به صورت یک ارتباط دو طرفه مانند یککنفرانس صوتی برگزار می گردد. استفاده ازصدا به همراه 
تصاویر جانبی برای یک یادگیری الکترونیکی، کارایی بیش تری دارد. زیرا در این ص ورت توجه 
دانشجو به جای معطوف شدن به چهره استاد، به اسلایدها و محتوای درس ی جلب می شود. 
عموما در این سبک آموزش استاد و دانشجویان تصویری را از یکدیگر مشاهده نمی کنند و غالبا فقط 
محتوای درس ی یا وایت برد و یا هر چیزی که در صفحه کلاس قرار دارد را دیده و صدای همدیگر را 
می شنوند. 
در این سیستم به پهنای باند کمی در حدود 56 کیلو بایت از هر طرف مورد نیاز است که با دو خط 
تلفن نیز در دسترس قرار می گیرد.
Synchronous 
همزمان 
Stimulations 
شبیه سازها 
Tele-conference 
ویدیو کنفرانس 
Live Ors 
اتاق عمل های متصل 
به شبکه 
Chat 
گپ 
Line virtual 
class 
کلاس مجازی
آموزش به طور غیرهمزمان 
ارتباط با تأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی. در این روشمحتوای درس ی از 
قبل تهیه شده و در سامانه ذخیره می شوند و فراگیران می توانند در هر زمان آن را خوانده 
و ببینند.
Asynchronous 
غیرهمزمان 
Weblogs 
وبلاگ 
Off-line 
content 
محتوای قابل دریافت 
Forums 
گروه های مباحثه 
Tests & 
surveys 
آزمون ها و تکالیف 
Email 
پست الکترونیک
تمایزهای آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی
مزایا و معایب آموزش الکترونیک
اشتراک 
آموزش 
با 
الکترونیکی آموزش از راه دور 
آموزش مجازی 
Virtual 
Education 
در فضای دانشگاهی 
دانشگاه مجازی 
Virtual University
دانشگاه مجازی چیست؟ 
قبل از این که در مورد دانشگاه مجازی فکر کنیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که چگونه 
می توان آموزش در یک رشته خاص را به صورتی مجازی انجام داد و این که آیا این امکان 
وجود دارد که همه رشته های مختلف تحصیلی را به صورت مجازی آموزش داد و این که 
دانشجویانی که از این طریق تحصیل می کنند از نظر اطلاعاتی و سطح علمی چه تفاوت 
هایی با بقیه دانشجویان خواهند داشت. 
اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری 
ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم، به این هم خواهیم رسید که می ت وانیم یک 
دانشگاه مجازی بر پا کنیم.
اجزای دانشگاه مجازی 
یک دانشگاه مجازی هم مثل یک دانشگاه واقعی جزئیاتی دارد، فقط شاید این جزئیات به بزرگی و 
شلوغی حالت واقعی اش نباشد. این اجزاء قسمت های مختلف یک دانشگاه مجازی هستند: 
اتاق اطلاعات: دانشجویان را متوجه خدمات دانشگاه، سر فصل های دروس و امکانات تحصیلی 
دانشگاه می کند. 
واحد تدریس: اطلاعاتی در مورد واحدهای درس ی، سمینارها، آزمایشگاه ها، پایان نامه ها و برنامه 
امتحانات می دهد. 
اداره دانشجویان: مسئول خدمات اجرایی و اداری مثل ثبت نام دروس، سمینارها، امتحانات و 
کارگاه هاست.
اجزای دانشگاه مجازی 
کتابخانه دیجیتال: در این کتابخانه می شود به فهرست های اطلاعاتی و کتابخانه ای دسترس ی پیدا کنید. 
کافه تریا: شاید در این جا خوراکی پیدا نشود ولی همان بحث های معمولی کافه های دانشگاه در این جا 
هم برقرار است، ارتباطات و اجتماعات دانشجویی را برای آن هایی که در شهرهای دیگری هستند و در 
ضمن گفتگو و بحث را برای همه دانشجوها ممکن می کند. 
تخته سیاه: اخبار و اطلاعات جدید را به دانشجوها می دهد. 
مرکز جستجو: این مرکز به دانشجویان درباره فعالیت های تحقیقاتی و انتشارات اطلاع می دهد و 
امکان ارتباط بین دانشجویان و محققان را به وجود می آورد. 
فروشگاه: در این قسمت دانشجوها می توانند منابع و کتاب های درس ی شان را بخرند.
اجزای دانشگاه مجازی 
دفتر ثبت نمرات: دفتر ثبت نمرات در واقع یک پایگاه داده است که ریز نمرات دانشجوها در آن 
ذخیره شده و از مکانیزم ها و سیستم های امنیتی خاص ی برای حفظ امنیت آن استفاده می 
شود. استاد، دانشجو و اپراتور آموزش به آن دسترس ی دارند، ولی هر کس ی به اندازه 
اختیاراتش. 
کلاس مجازی : دانشگاه های مجازی مفهوم کلاس های سنتی درس را تغییر داده اند، خیلی 
از فعالیت هایی که در کلاس های مجازی اتفاق می افتد، مشابه همان هایی هستند که در 
برنامه ها و کلاس های درس سنتی انجام می شود، اما ماهیت و فضایی که این فعالیت ها 
در آن انجام می شود، متفاوت است.
بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، دولت الکترونیک همه این ها جزء 
دلخواه های جامعه ایرانی هستند، حوزه یادگیری الکترونیک یا آموزش الکترونیکهم 
یکی از همین آرمان هاست.
تاریخچه آموزش الکترونیکی در ايران 
تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره گیری از ابزار های کمک آموزش ی سمعی-بصری 
شامل نمایش اسلاید و فیلم های آموزش ی در کلاس درس باز می گردد. پس از آن تلویزیون 
آموزش ی ملی ایران رسما به امر آموزش همگانی از طریق این رسانه در سراسر کشور پ رداخت. 
در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 1350 شمس ی برای نخستین بار نسبت به ارائه 
آموزش های از راه دور، به صورت مکاتبه ای در هشت رشته تحصیلی اقدام کرد. از سال 
1359 تا سال 1366 آموزش از راه دور در ایران وجود نداشت. اما در خلال این سال ها انجام 
دادن مطالعات و بررس ی اولیه منجر به تاسیس دانشگاه پیام نور ) 1366 ( و آغاز به کار آن شد.
تاریخچه آموزش الکترونیکی در ايران 
در پایان دهه هفتاد ، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و طرح هایی 
تحت این عنوان آغاز شد. در سال 1380 سایت دانشگاه مجازی دانشگاه تهران با ارائه نه 
درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد. 
به دنبال آن تعدادی از دانشگاه ها اعلام کردند که راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزء برنامه 
های خود قرار داده اند. اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها در استفاده از روش یادگیری 
الکترونیکی، آموزش و پرورش که بزرگترین بخش آموزش ی کشور است، فعالیتهایی را در 
این زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی موسسه خصوص ی نیز از روش آموزش 
الکترونیکی بهره مندند.
گذری بر مراکز آموزش الکترونیکی درایران و خارج 
هم کنون درایران چندین دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی با اعطای 
مدرک رسمی وزارت علوم وتحقیقات کرده اند که به تعدادی از آن ها در زیر اشاره می 
کنیم.
گذری بر مراکز آموزش الکترونیکی درایران و خارج 
در خارج از ایران به دلیل کثرت تعداد دانشگاه و موسسات فقط به معروف ترین آن ها می 
دانشگاه والدان، مالایا، ،MIT پردازیم كه عبارتند از: دانشگاه فینیکس، دانشگاه 
ماساچوست و گواتمالا.
22
23
24
E learning
معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
در راستای توسعه آموزش های مجازی در کشور، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از بزر گترین 
دانشگاه های کشور در سال 1385 اقدام به راه اندازی اولین دوره های مجازی خود نمود. در پی 
تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، مدیریت 
راه اندازی دوره های مجازی دانشگاه را بر عهده گرفت. بعد از تصویب رشته مدیریت فنا وری 
اطلاعات به عنوان اولین رشته دوره های مجازی، مدیر گروه این رشته به عنوان مدیر تیم برنامه 
ریز، هدایت و برنامه ریزی این دوره را برعهده گرفته و تیم تحت سرپرستی ایشان با همکاری واحد 
تولید محتوای آموزش مجازی مستقر در معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه، اقدام به طراحی و 
تولید محتوای الکترونیکی دروس این رشته نمودند.
معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
در پی آن تولید نسخه الکترونیکی دروس دانشگاهی و تولید محتوای الکترونیکی از طریق برون سپاری و 
نظارت و ارزیابی بر روند انجام ان صورت پذیرفت. پس از برگزاری موفق چندین دوره تحصیلی 
رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، به منظور پاسخ به استقبال سایر دانشکده ها از برگزاری دوره 
های الکترونیکی، در سال 1391 لزوم گسترش ساختاری این مجموعه و تبدیل آن از مدیریت به 
مرکز احساس گردید. 
هم اکنون نزدیک به 1000 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل بوده و تعداد رشته های تحصیلی 
نیز از 1 رشته به 5 رشته )مدیریت فناوری اطلاعات، حسابداری، مهندس ی کامپیوتر نرم اف زار، 
علوم کامپیوتر و معماری کامپیوتر( ارتقاء یافته است.
معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
لازم به ذکر است با توجه به تمایل دانشکده های مدیریت، ادبیات وعلوم تربیتی به همکاری با 
کارآفرینی، تاریخ ایران، آموزش زبان ،MBA این مرکز در آینده ای نزدیک، رشته های 
فارس ی به غیر فارس ی زبانان، مدیریت آموزش ی وکتابداری گرایش علم اطلاعات و دانش 
شناس ی راه اندازی خواهند شد.
چشم انداز مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
-1 طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش ی پیشرفته با توجه به رسالت دانشگاه 
-2 استفاده گسترده از آموزش در فضای مجازی با توجه به نیازهای جامعه، صنعت و سازمانها به آموزش 
منعطف و در دسترس 
-3 ارتقاء کیفیت و گسترش آموزش های مجازی رسمی – دانشگاهی و آموزش های کوتاه مدت و کاربردی 
» تقاضا محوری و مشتری مداری « -4 جامعیت و تنوع بخش ی به خدمات آموزش ی با رویکرد
چشم انداز مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
-5 استانداردسازی، ارتقاء کیفیت آموزش و کاستن از هزینه ها و همچنین افزایش و حفظ اعتبار منطقه ای و 
بین المللی فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی 
-6 به کارگیری بالاترین استانداردها در کیفیت آموزش دانشجویان و ایجاد انگیزه برای اعضای هیأت علمی و 
کارکنان 
-7 توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی مجازی در مقاطع کارشناس ی ارشد و دکتری 
-8 افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو با همکاری پردیس های دانشگاه
خدمات مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 
تولید محتوا: از اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی، طراحی، 
تدوین و تولید بیشاز 50 محتوای الکترونیکی از دروستخصص ی، پایه و عمومی در مقطع کارشناس ی ارشد 
م یباشد. این دروسبا بهره گیری از دانشو تجربیات علمی – آموزش ی اساتید مجرب دانشگاه شهید بهشتی و 
به کارگیری استانداردهای تولید محتوا بهصورتچندرسانه ای طراحی شده است. 
برگزاری دوره های رسمی – آموزش ی: در حال حاضر رشته های دانشگاهی مشتمل بر 5 رشته- گرایشالكترونيكي 
در مقطع كارشناس ي ارشد )در حوزه هاي مديريت، حسابداري، کامپیوترو ریاض ی( به شیوه کاملا الکترونیکی و 
با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرگزار می گردند.به منظور افزايشکارآيي دوره ها ، علاوه 
بر ارائه محتوا بهصورتالکترونيکي، خدماتپشتيباني از قبيل برگزاري کلاسمجازي نیز ا رائه م يگردد.
نحوه کار با سیستم
E learning
E learning
راهنمای استفاده از کلاس آنلاین
E learning
E learning
مشکلات موجود در شیوه یادگیری در دانشگاه های ایران 
آموزش الکترونیکی روش نسبتا نوینی محسوب شده و در نتیجه با وضعیت ایده آلی که از آموزش الکترونیک در کشور انتظار می 
رود فاصله زیادی دارد. به ثمر نشستن این نوع آموزش به برنامه ریزی های اصولی و چشم اندازهای بلند مدت نیاز دارد که 
باید از همین امروز آغاز شود و تاخیر در این زمینه به ضررمان خواهد بود. برخی ار مشکلات عبارتند از: 
• نبود تجربه کافی اساتید در زمینه ی به کار گیری سیستم آموزش الکترونیکی 
• عدم وجود دید فرهنگی مناسب در جامعه در خصوص آموزش از طریق اینترنت 
• بالا بودن هزینه آموزش الکترونیکی 
• نداشتن برنامه ریزی مناسب جهت مطالعه دروس 
• کمبود محتوای فارس ی در سایت های علمی 
• نبود خدمات دستیابی به اینترنت
راهکارهایی برای بهبود آموزش الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی 
• پذیرش دانشجو برای دوره های مجازی 
ً 
تقریبا همانند دوره های حضوری باشد، تا هم امکان 
پرسشو پاسخ در فضای مجازی وجود داشته باشد. هم استاد توانایی ارائه ی مطالب را در زمان 
برگزاری کلاسداشته باشد. 
• همچنین پشتیبانی آموزشاز کلاسمجازی همانند کلاسهای سنتی باشد. 
• ترغیبو ترویج پژوهشهای آموزش ی در زمینه ی فنّاوری اطلاعات 
• تقویتزیرساخت های شبکه ی اینترنتدر کشور
E learning
1 sur 40

Recommandé

Cd student help-final par
Cd student help-finalCd student help-final
Cd student help-finalsaaheh
143 vues20 diapositives
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نرم افزار Crm par
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی   نرم افزار Crmمدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی   نرم افزار Crm
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نرم افزار CrmFrank Bruno
208 vues4 diapositives
Farakhan weblog1 par
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1danesh_fd
148 vues3 diapositives
Form esfahan weblog emtiaz par
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
179 vues3 diapositives
Form esfahan weblog emtiaz par
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
204 vues3 diapositives
Form esfahan weblog emtiaz par
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
79 vues3 diapositives

Contenu connexe

Similaire à E learning

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
14 vues4 diapositives
گزارش کارگاه 1کاردانش par
گزارش کارگاه 1کاردانشگزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانشtarasad
12 vues2 diapositives
آموزش مجازی par
آموزش مجازیآموزش مجازی
آموزش مجازیIranAzadUniversity
1K vues13 diapositives
Farhang higher education institute par
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education instituteASDPII
348 vues11 diapositives
Educational data mining par
Educational data miningEducational data mining
Educational data miningMohammadHoseinSharif1
30 vues21 diapositives
کارگاه اتیکت معلمی par
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمیcomputerka
196 vues1 diapositive

Similaire à E learning(20)

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
گزارش کارگاه 1کاردانش par tarasad
گزارش کارگاه 1کاردانشگزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانش
tarasad12 vues
Farhang higher education institute par ASDPII
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education institute
ASDPII348 vues
کارگاه اتیکت معلمی par computerka
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمی
computerka196 vues
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations par Eisa Rezaei
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Eisa Rezaei296 vues
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی par Iman Narimani
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازیSelf-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی
Self-learning in cyberspace خودفراگیری در فضای مجازی
Iman Narimani106 vues
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... par Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 vues
پروپوزال کارگاه مدیر در نقش کوچ par Amirhossein Qazi
پروپوزال کارگاه مدیر در نقش کوچپروپوزال کارگاه مدیر در نقش کوچ
پروپوزال کارگاه مدیر در نقش کوچ
resume 10 par paydar
resume 10 resume 10
resume 10
paydar33 vues
معرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodle par yak moon
معرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodleمعرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodle
معرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodle
yak moon2.1K vues
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 vues
گزارش کارگاه 2کاردانش par tarasad
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانش
tarasad19 vues
دامن کلوش par simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 vues
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
Library of basic science research institute par NekoAtarzade
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
NekoAtarzade47 vues

E learning

 • 1. بسم الله الرحمن الرحیم آموزش الکترونیکی استاد مربوطه: جناب آقای دکتر طالب پور تهیه کننده: سپیده ناصری
 • 2. آموزش الکترونیکی چیست؟ ً لا آموزش الکترونیکی، آموزش و یادگیری توسط ابزارهای الکترونیکی می باشد، معم و با اتصال به شبکه ی جهانی، فرصت های یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی را فراهم می آورد. به طور معمول محتوای دوره آموزش ی با استفاده از انتقال صدا ٬ تصویر و متن ارائه می شود که م یتواند با بهره گیری از ارتباطات دوسویه بین فراگیران و استاد باشد، کیفیت ارائه دوره آموزش ی به بالاترین سطح خود برسد.
 • 3. عبارات مترادف با آموزش الکترونیک )online( • یادگیری از طریق ارتباط مستقیم الکترونیکی • آموزش از راه دور • یادگیری از راه دور • آموزش بر پایه ی فن آوری • آموزش بر پایه ی وب ً • یادگیری بر پایه ی رایانه ) برای این منظور از لوح های فشرده استفاده معمولا می کنند(
 • 4. روش های اصلی آموزش الكترونیكی ۱ ـ یادگیری شخص ی :جستجو و تحقیق درباره رشته مورد علاقه نقش بزرگی را بازی می كند . ) chat ( ۲ ـ یادگیری جمعی: در این روش گفتگو اینترنتی ۳ ـ كلاسهای مجازی : این روش كه بهترین و موثرترین شیوه آموزش الكترونیك به شمار می آید، برپایه فناوری كنفراس های ویدئویی شكل گرفته است .
 • 5. انواع مختلف آموزش الکترونیکی همزمان غیر همزمان
 • 6. آموزش به طور همزمان به صورت یک ارتباط دو طرفه مانند یککنفرانس صوتی برگزار می گردد. استفاده ازصدا به همراه تصاویر جانبی برای یک یادگیری الکترونیکی، کارایی بیش تری دارد. زیرا در این ص ورت توجه دانشجو به جای معطوف شدن به چهره استاد، به اسلایدها و محتوای درس ی جلب می شود. عموما در این سبک آموزش استاد و دانشجویان تصویری را از یکدیگر مشاهده نمی کنند و غالبا فقط محتوای درس ی یا وایت برد و یا هر چیزی که در صفحه کلاس قرار دارد را دیده و صدای همدیگر را می شنوند. در این سیستم به پهنای باند کمی در حدود 56 کیلو بایت از هر طرف مورد نیاز است که با دو خط تلفن نیز در دسترس قرار می گیرد.
 • 7. Synchronous همزمان Stimulations شبیه سازها Tele-conference ویدیو کنفرانس Live Ors اتاق عمل های متصل به شبکه Chat گپ Line virtual class کلاس مجازی
 • 8. آموزش به طور غیرهمزمان ارتباط با تأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی. در این روشمحتوای درس ی از قبل تهیه شده و در سامانه ذخیره می شوند و فراگیران می توانند در هر زمان آن را خوانده و ببینند.
 • 9. Asynchronous غیرهمزمان Weblogs وبلاگ Off-line content محتوای قابل دریافت Forums گروه های مباحثه Tests & surveys آزمون ها و تکالیف Email پست الکترونیک
 • 11. مزایا و معایب آموزش الکترونیک
 • 12. اشتراک آموزش با الکترونیکی آموزش از راه دور آموزش مجازی Virtual Education در فضای دانشگاهی دانشگاه مجازی Virtual University
 • 13. دانشگاه مجازی چیست؟ قبل از این که در مورد دانشگاه مجازی فکر کنیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که چگونه می توان آموزش در یک رشته خاص را به صورتی مجازی انجام داد و این که آیا این امکان وجود دارد که همه رشته های مختلف تحصیلی را به صورت مجازی آموزش داد و این که دانشجویانی که از این طریق تحصیل می کنند از نظر اطلاعاتی و سطح علمی چه تفاوت هایی با بقیه دانشجویان خواهند داشت. اگر باور داشته باشیم که می توانیم از راه دور و بدون نیاز به حضور در یک مکان و برقراری ارتباط نزدیک با استاد، مطلبی را بیاموزیم، به این هم خواهیم رسید که می ت وانیم یک دانشگاه مجازی بر پا کنیم.
 • 14. اجزای دانشگاه مجازی یک دانشگاه مجازی هم مثل یک دانشگاه واقعی جزئیاتی دارد، فقط شاید این جزئیات به بزرگی و شلوغی حالت واقعی اش نباشد. این اجزاء قسمت های مختلف یک دانشگاه مجازی هستند: اتاق اطلاعات: دانشجویان را متوجه خدمات دانشگاه، سر فصل های دروس و امکانات تحصیلی دانشگاه می کند. واحد تدریس: اطلاعاتی در مورد واحدهای درس ی، سمینارها، آزمایشگاه ها، پایان نامه ها و برنامه امتحانات می دهد. اداره دانشجویان: مسئول خدمات اجرایی و اداری مثل ثبت نام دروس، سمینارها، امتحانات و کارگاه هاست.
 • 15. اجزای دانشگاه مجازی کتابخانه دیجیتال: در این کتابخانه می شود به فهرست های اطلاعاتی و کتابخانه ای دسترس ی پیدا کنید. کافه تریا: شاید در این جا خوراکی پیدا نشود ولی همان بحث های معمولی کافه های دانشگاه در این جا هم برقرار است، ارتباطات و اجتماعات دانشجویی را برای آن هایی که در شهرهای دیگری هستند و در ضمن گفتگو و بحث را برای همه دانشجوها ممکن می کند. تخته سیاه: اخبار و اطلاعات جدید را به دانشجوها می دهد. مرکز جستجو: این مرکز به دانشجویان درباره فعالیت های تحقیقاتی و انتشارات اطلاع می دهد و امکان ارتباط بین دانشجویان و محققان را به وجود می آورد. فروشگاه: در این قسمت دانشجوها می توانند منابع و کتاب های درس ی شان را بخرند.
 • 16. اجزای دانشگاه مجازی دفتر ثبت نمرات: دفتر ثبت نمرات در واقع یک پایگاه داده است که ریز نمرات دانشجوها در آن ذخیره شده و از مکانیزم ها و سیستم های امنیتی خاص ی برای حفظ امنیت آن استفاده می شود. استاد، دانشجو و اپراتور آموزش به آن دسترس ی دارند، ولی هر کس ی به اندازه اختیاراتش. کلاس مجازی : دانشگاه های مجازی مفهوم کلاس های سنتی درس را تغییر داده اند، خیلی از فعالیت هایی که در کلاس های مجازی اتفاق می افتد، مشابه همان هایی هستند که در برنامه ها و کلاس های درس سنتی انجام می شود، اما ماهیت و فضایی که این فعالیت ها در آن انجام می شود، متفاوت است.
 • 17. بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، دولت الکترونیک همه این ها جزء دلخواه های جامعه ایرانی هستند، حوزه یادگیری الکترونیک یا آموزش الکترونیکهم یکی از همین آرمان هاست.
 • 18. تاریخچه آموزش الکترونیکی در ايران تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره گیری از ابزار های کمک آموزش ی سمعی-بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم های آموزش ی در کلاس درس باز می گردد. پس از آن تلویزیون آموزش ی ملی ایران رسما به امر آموزش همگانی از طریق این رسانه در سراسر کشور پ رداخت. در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 1350 شمس ی برای نخستین بار نسبت به ارائه آموزش های از راه دور، به صورت مکاتبه ای در هشت رشته تحصیلی اقدام کرد. از سال 1359 تا سال 1366 آموزش از راه دور در ایران وجود نداشت. اما در خلال این سال ها انجام دادن مطالعات و بررس ی اولیه منجر به تاسیس دانشگاه پیام نور ) 1366 ( و آغاز به کار آن شد.
 • 19. تاریخچه آموزش الکترونیکی در ايران در پایان دهه هفتاد ، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و طرح هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال 1380 سایت دانشگاه مجازی دانشگاه تهران با ارائه نه درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد. به دنبال آن تعدادی از دانشگاه ها اعلام کردند که راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزء برنامه های خود قرار داده اند. اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها در استفاده از روش یادگیری الکترونیکی، آموزش و پرورش که بزرگترین بخش آموزش ی کشور است، فعالیتهایی را در این زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی موسسه خصوص ی نیز از روش آموزش الکترونیکی بهره مندند.
 • 20. گذری بر مراکز آموزش الکترونیکی درایران و خارج هم کنون درایران چندین دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی با اعطای مدرک رسمی وزارت علوم وتحقیقات کرده اند که به تعدادی از آن ها در زیر اشاره می کنیم.
 • 21. گذری بر مراکز آموزش الکترونیکی درایران و خارج در خارج از ایران به دلیل کثرت تعداد دانشگاه و موسسات فقط به معروف ترین آن ها می دانشگاه والدان، مالایا، ،MIT پردازیم كه عبارتند از: دانشگاه فینیکس، دانشگاه ماساچوست و گواتمالا.
 • 22. 22
 • 23. 23
 • 24. 24
 • 26. معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی در راستای توسعه آموزش های مجازی در کشور، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از بزر گترین دانشگاه های کشور در سال 1385 اقدام به راه اندازی اولین دوره های مجازی خود نمود. در پی تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، مدیریت راه اندازی دوره های مجازی دانشگاه را بر عهده گرفت. بعد از تصویب رشته مدیریت فنا وری اطلاعات به عنوان اولین رشته دوره های مجازی، مدیر گروه این رشته به عنوان مدیر تیم برنامه ریز، هدایت و برنامه ریزی این دوره را برعهده گرفته و تیم تحت سرپرستی ایشان با همکاری واحد تولید محتوای آموزش مجازی مستقر در معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه، اقدام به طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دروس این رشته نمودند.
 • 27. معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی در پی آن تولید نسخه الکترونیکی دروس دانشگاهی و تولید محتوای الکترونیکی از طریق برون سپاری و نظارت و ارزیابی بر روند انجام ان صورت پذیرفت. پس از برگزاری موفق چندین دوره تحصیلی رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، به منظور پاسخ به استقبال سایر دانشکده ها از برگزاری دوره های الکترونیکی، در سال 1391 لزوم گسترش ساختاری این مجموعه و تبدیل آن از مدیریت به مرکز احساس گردید. هم اکنون نزدیک به 1000 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل بوده و تعداد رشته های تحصیلی نیز از 1 رشته به 5 رشته )مدیریت فناوری اطلاعات، حسابداری، مهندس ی کامپیوتر نرم اف زار، علوم کامپیوتر و معماری کامپیوتر( ارتقاء یافته است.
 • 28. معرفی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی لازم به ذکر است با توجه به تمایل دانشکده های مدیریت، ادبیات وعلوم تربیتی به همکاری با کارآفرینی، تاریخ ایران، آموزش زبان ،MBA این مرکز در آینده ای نزدیک، رشته های فارس ی به غیر فارس ی زبانان، مدیریت آموزش ی وکتابداری گرایش علم اطلاعات و دانش شناس ی راه اندازی خواهند شد.
 • 29. چشم انداز مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی -1 طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش ی پیشرفته با توجه به رسالت دانشگاه -2 استفاده گسترده از آموزش در فضای مجازی با توجه به نیازهای جامعه، صنعت و سازمانها به آموزش منعطف و در دسترس -3 ارتقاء کیفیت و گسترش آموزش های مجازی رسمی – دانشگاهی و آموزش های کوتاه مدت و کاربردی » تقاضا محوری و مشتری مداری « -4 جامعیت و تنوع بخش ی به خدمات آموزش ی با رویکرد
 • 30. چشم انداز مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی -5 استانداردسازی، ارتقاء کیفیت آموزش و کاستن از هزینه ها و همچنین افزایش و حفظ اعتبار منطقه ای و بین المللی فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی -6 به کارگیری بالاترین استانداردها در کیفیت آموزش دانشجویان و ایجاد انگیزه برای اعضای هیأت علمی و کارکنان -7 توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی مجازی در مقاطع کارشناس ی ارشد و دکتری -8 افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو با همکاری پردیس های دانشگاه
 • 31. خدمات مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تولید محتوا: از اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی، طراحی، تدوین و تولید بیشاز 50 محتوای الکترونیکی از دروستخصص ی، پایه و عمومی در مقطع کارشناس ی ارشد م یباشد. این دروسبا بهره گیری از دانشو تجربیات علمی – آموزش ی اساتید مجرب دانشگاه شهید بهشتی و به کارگیری استانداردهای تولید محتوا بهصورتچندرسانه ای طراحی شده است. برگزاری دوره های رسمی – آموزش ی: در حال حاضر رشته های دانشگاهی مشتمل بر 5 رشته- گرایشالكترونيكي در مقطع كارشناس ي ارشد )در حوزه هاي مديريت، حسابداري، کامپیوترو ریاض ی( به شیوه کاملا الکترونیکی و با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرگزار می گردند.به منظور افزايشکارآيي دوره ها ، علاوه بر ارائه محتوا بهصورتالکترونيکي، خدماتپشتيباني از قبيل برگزاري کلاسمجازي نیز ا رائه م يگردد.
 • 32. نحوه کار با سیستم
 • 35. راهنمای استفاده از کلاس آنلاین
 • 38. مشکلات موجود در شیوه یادگیری در دانشگاه های ایران آموزش الکترونیکی روش نسبتا نوینی محسوب شده و در نتیجه با وضعیت ایده آلی که از آموزش الکترونیک در کشور انتظار می رود فاصله زیادی دارد. به ثمر نشستن این نوع آموزش به برنامه ریزی های اصولی و چشم اندازهای بلند مدت نیاز دارد که باید از همین امروز آغاز شود و تاخیر در این زمینه به ضررمان خواهد بود. برخی ار مشکلات عبارتند از: • نبود تجربه کافی اساتید در زمینه ی به کار گیری سیستم آموزش الکترونیکی • عدم وجود دید فرهنگی مناسب در جامعه در خصوص آموزش از طریق اینترنت • بالا بودن هزینه آموزش الکترونیکی • نداشتن برنامه ریزی مناسب جهت مطالعه دروس • کمبود محتوای فارس ی در سایت های علمی • نبود خدمات دستیابی به اینترنت
 • 39. راهکارهایی برای بهبود آموزش الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی • پذیرش دانشجو برای دوره های مجازی ً تقریبا همانند دوره های حضوری باشد، تا هم امکان پرسشو پاسخ در فضای مجازی وجود داشته باشد. هم استاد توانایی ارائه ی مطالب را در زمان برگزاری کلاسداشته باشد. • همچنین پشتیبانی آموزشاز کلاسمجازی همانند کلاسهای سنتی باشد. • ترغیبو ترویج پژوهشهای آموزش ی در زمینه ی فنّاوری اطلاعات • تقویتزیرساخت های شبکه ی اینترنتدر کشور