Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper

2 212 vues

Publié le

Presentatie van Reinder Tolsma over de geschiedenis van het verenigingsblad De Sneuper van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum op zaterdag 9 april in het streekarchief. Het initiatief werd 25 jaar geleden genomen door Reinder Tolsma, Eimert Smits en Jaap Heeringa. Het groeide uit van een eenvoudig mededelingenblad tot een volwaardige geschiedenispublicatie, met een focus op genealogie en streekgeschiedenis van de regio Noordoost Friesland.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Geschiedenis van verenigingsblad De Sneuper

 1. 1. 1987 – 2011 100 nummers van DE SNEUPER Verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland Reinder Tolsma, april 2011
 2. 2. Een oproep in de krant NDC 13 oktober 1986: Initiatief: -de dinsdagavondgroep -archivaris W.T. Keune Aanleiding: -tentoonstelling in het Admiraliteitsmuseum over 25 jaar Streekarchivariaat
 3. 3. <ul><li>Informatiefolder </li></ul><ul><li>Leeszaal streekarchief </li></ul><ul><li>Admiraliteitsmuseum </li></ul><ul><li>Uitgedeeld aan </li></ul><ul><li>belangstellenden/ </li></ul><ul><li>vrienden/ </li></ul><ul><li>bekenden </li></ul>
 4. 4. De oprichtingsdag: 2 dec. 1986 Ongeveer 25 personen gaven zich direct bij de oprichting op als lid
 5. 5. DE SNEUPER Nummer 1
 6. 6. De redactie:
 7. 7. De SNEUPER Nummer 2 <ul><li>Bestuur </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Redactie </li></ul>Oktober 1987
 8. 8. Ruchtbaarheid
 9. 9. Aanpassingen <ul><li>1988- Nieuwe layout titel </li></ul><ul><li>1990- Het woordje ‘Amateur’ verdwijnt </li></ul>Iedere auteur typt met een eigen lettertype !
 10. 10. Grote Veranderingen per 1 maart 1993 – Nummer 23 <ul><li>Formaat A4 wordt A5 </li></ul><ul><li>Omslag in 4 kleuren </li></ul><ul><li>Rubrieken </li></ul><ul><li>Grotere redactie: </li></ul><ul><li>H. Aartsma </li></ul><ul><li>R.H. Postma </li></ul><ul><li>E. Smits </li></ul><ul><li>R. Tolsma </li></ul><ul><li>O.F. Vos </li></ul><ul><li>Redactie nu los van bestuur </li></ul><ul><li>Redactie houdt notulen bij </li></ul>
 11. 11. De SNEUPER gesponsord Advertenties van 1993 tot 2000, daarna alleen de achterkant-omslag
 12. 12. De Rubrieken <ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>Nummer 33, juni 1995: </li></ul><ul><li>Rubrieken </li></ul><ul><li>Auteurs genoemd </li></ul><ul><li>CV van de auteurs </li></ul>
 13. 13. Het Colofon
 14. 14. Speciale Nummers: <ul><li>Nummer 32 – Overzicht Genealogische bronnen </li></ul><ul><li>Nummer 41 – Buurtregisters uit 1853 </li></ul><ul><li>Nummer 44 – Twee eendenkooien onder Oudwoude </li></ul><ul><li>Nummer 54 – Emigratienummer (Simmer 2000) </li></ul><ul><li>Nummer 57 – Kwartierstatennummer </li></ul><ul><li>* Onderwerp van Onderzoek: 3 keer een aangepaste versie, vanaf 1998 </li></ul><ul><li>* Overzicht van hetgeen aanwezig is op studiezaal Streekarchivariaat, okt. 1988 </li></ul><ul><li>* Een inventaris van het archief van de Vereniging van Archiefonderzoekers </li></ul><ul><li>* Op de Praatstoel. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850, mei 2008 </li></ul>Extra Nummers: Nummer 51 - Doederus Johannes Kamminga Nummer Nummer 90 - Vlasteelt en Linnenweversfamilie in NOF Nummer 95 - Onderwerp van Onderzoek Nummer 100 - Stads- en Dorpsgezichten in Dongeradeel
 15. 15. De SNEUPER 32 <ul><li>werd geheel gevuld met een </li></ul><ul><li>overzicht van alle genealogische </li></ul><ul><li>gegevens die aanwezig waren op </li></ul><ul><li>het Streekarchivariaat. </li></ul><ul><li>UIT: </li></ul><ul><li>Archief Vereniging Archiefonderzoekers </li></ul><ul><li>De Sneuper </li></ul><ul><li>Genealogyske Jierboekjes </li></ul><ul><li>Genealogische Correspondentie </li></ul><ul><li>Gens Nostra </li></ul><ul><li>Bibliotheek Streekarchivariaat </li></ul><ul><li>Samenstelling: Henk Aartsma, mrt.1995 </li></ul>
 16. 16. De SNEUPER 41 De SNEUPER 41, april 1997 bevat de namen van alle gezinshoofden in Oostdongeradeel uit het jaar 1853. Het is een belangrijke lijst omdat zowel het dorpsnummer als het kadasternummer vermeld worden. Zo kunnen nummers uit een akte herleid worden tot een straatnaam uit onze tijd
 17. 17. De SNEUPER 44 R.H.Postma: Twee eendenkooien onder Oudwoude
 18. 18. De SNEUPER 51, sept. 1999 Doederus Johannes Kamminga EXTRA-NUMMER In samenwerking met: Streekarchief, Bibliotheek en Admiraliteitsmuseum
 19. 19. De SNEUPER 90, okt. 2008 Extra dik nummer van 80 pagina’s, mmv een gastredactie Extra Nummer
 20. 20. Uitreiking eerste exemplaar Guus Bary, eindredacteur, voert het woord Gastredactie: -Hetty Kloosterman-Combs -Tineke Westerhof -Netty Beckers -Guus Bary (Paul Rouing was afwezig) Gerrit Herrema schreef over de vlasteelt
 21. 21. De SNEUPER 95, dec.2009 Extra Nummer
 22. 22. Uitreiking CD met eerste 75 Sneupers, okt. 2005
 23. 23. Een nieuwe sponsor, en…. <ul><li>Eindelijk het nummer op de omslag ! </li></ul>
 24. 24. De Vergaderruimte <ul><li>Aan huis bij de familie Vos: al jaaaaren !! </li></ul>
 25. 25. Zo ging het tot eind 2005
 26. 26. Zomaar wat getallen <ul><li>Aantal exemplaren: Aantal bladzijden: </li></ul>1986 juli 35 ex. 1987 nov 90 ex. 1990 feb 120 ex. 1993 mrt 150 ex. 2000 mrt 200 ex. 2001 dec 300 ex. 2003 mrt 400 ex. 2011 mrt 475 ex. 1987 13 pag A4 1990 27 pag A4 1993 40 pag 1994 44 pag 2001 52 pag 2005 56 pag 2006 64 pag 2008 68 pag
 27. 27. Nog maar wat gegevens <ul><li>2000 – Hans Zijlstra wordt de webmaster </li></ul><ul><li>2001 – Piet de Haan volgt R.H. Postma op in de redactie </li></ul><ul><li>2002 – Eerste fotopagina </li></ul><ul><li>2003 – Nieuw lettertype: Georgia </li></ul><ul><li>2004 – Wel fotopagina, maar foto’s horen bij een artikel </li></ul><ul><li>2005 – Foto’s nu gewoon tussen de tekst </li></ul><ul><li>2005 – De Sneuper wordt geheel gedrukt bij Andeko </li></ul><ul><li>2005 – Hans Zijlstra onderdeel van de redactie </li></ul><ul><li>2007 – Henk Aartsma van redactie naar bestuur </li></ul><ul><li>2004 – September: Nieuwe naam van de vereniging: </li></ul><ul><li>HISTORISCHE VERENIGING NOORDOOST-FRIESLAND </li></ul>
 28. 28. Broedplaats van ideeën - 1 Boven de brandweerkazerne 1977-2007
 29. 29. Broedplaats van ideeën - 2 Vanaf november 2007 in het Informatie- en Kenniscentrum
 30. 30. En overal kom je De SNEUPER tegen ! NGV – bijeenkomst in gebouw van Tresoar, okt. 2008
 31. 31. En overal….. Nieuwe Dockumer Courant De rubriek: Vrijwilliger van de week Uitreiking: Op de Praatstoel, mei 2008
 32. 32. En overal….. Nieuwsblad Noordoost-Friesland dd 8 april 2011
 33. 33. En de toekomst ? Alles digitaal ?
 34. 34. De SNEUPER nummer 100 * 200 ansichten van alle dorpen en die ene stad van Dongeradeel * hoe groter het dorp hoe meer foto’s, van 3 tot 18 stuks * unieke, sommige nog nooit eerder gepubliceerde, foto’s * ander formaat: 16 x 24 cm * geen printwerk maar offset * hard kaft * 1000 exemplaren * verkoopprijs € 9,95 * redactie: Doede Douma, Jan de Jager en Reinder Tolsma

×