Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Acció de Govern #10

492 vues

Publié le

De les accions del Govern del president Montilla detallem:

* Suport de als Ajuntaments en temps de crisi: mesures
* Transport públic
* Suport a la Recerca

També describim accions específiques a:
* Barcelonès
* Província de Lleida
* Ribera d'Ebre
* Ripollès

Publié dans : Actualités & Politique, Sports
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Acció de Govern #10

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />El Govern dona més suport als Ajuntaments en temps de crisi<br />El president Montilla ha parlat del finançament local en una reunió amb la Comissió Municipalista de Catalunya<br />El Govern es compromet a augmentar pel 2010 el Fons de Cooperació Municipal en un 3% amb partides extraordinàries per a polítiques actives d’ocupaciógestionadesconjuntamentambelsMunicipis<br />Més beques menjador, més recursos pel fons d’emergències socials dels Ajuntaments i una nova línia de crèdit de l’ICFdestinada a finançar actuacions municipals<br />Cap altre Govern havia donat tant suport al món local:<br /><ul><li>En 6 anys hem quasi triplicat les transferències al mónlocal (de 371 M€ el 2003 a 1.038 M€ el 2009)
 3. 3. En 6 anys el Fons de Cooperació Local s’hamultiplicatper 2,4 (de 63 M€ el 2003 a 151 M€ el 2009)</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Un nou pas cap a la mobilitat sostenible i el transport públic eficaç<br />Futur carril bus a la carretera que uneix Blanes i Lloret de Mar<br />Un benefici pels ciutadans del territori per la reducció de retencions als accessos dels seus municipis<br />Una reduccióde la contaminaciói de l’accidentalitat(en reduir-se elscotxesa les carreteres)<br />El Govern del President Montilla aposta per un transport públicméseficaçperquè:<br /><ul><li> Reequilibra elterritori
 4. 4. Apropalesoportunitatslaboralsisocialsa qui mésles necessita
 5. 5. Redueix l’impacte del canvi climàtic</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en el suport a la Recerca<br />La Generalitat destina 1,67M€ al nou edifici K2M de la UPC<br />1,67 M€ pelnouedificiK2M(Knowledge to market) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)<br />destinata acollirprojectes de base tecnològicaen l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicacióa partir de la col·laboracióuniversitati empresa<br />L’aposta del Govern per la recerca és ferma: <br />En 5 anys elsrecursos dedicats a R+D a Catalunya s’hanincrementat en més de 1.100 M€, de 1.875 M€ el 2003 a 3.029 M€ el 2007<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Al Barcelonès...<br />Milloresalshabitatges de protecció oficial de Barcelona<br />El Govern inicia les obres de nousHPO a Barcelona al barri de la Pau<br />Els veïns del barri de La Pau gaudiran de millores en els pisos de protecció oficial<br />Ambuna inversió de 4,8 M€, s’arranjal’edifici, es renovenelsascensors, es substitueixen baranes, tot per una millor qualitat de vida dels veïns i veïnes<br />El Governdinamitza la rehabilitaciód’edificis, ambpropde 200 M€ en elsdarrers dos anys, que han beneficiatmésde 80.000 famílies a Catalunya<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />A la província de Lleida...<br />Méssuportals joves de Lleida<br />Més d’1,3M€ alsConsellsComarcalsde Lleida per a polítiques de joventut<br />1,3 M€ per garantir l’estabilitat en el desenvolupament de les polítiques de joventut de tots els municipis de la província de Lleida<br />El Govern aposta pels joves, incrementant els recursos pelsjoves en un 22% (dels 259 M€ de mitjana anual en el període 2001-2003 a 317,35 M€ en el període 2007-2008)<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />A la Ribera d’Ebre...<br />Impuls a l’activitatindustrial a l’Ebre<br />INCASÒL, 5 ajuntamentsde la Ribera d’Ebre i la Cambra de Comerçpromouranel nou sector empresarial del Molló<br />El Govern signa un conveni per impulsar accions de promoció, difusiói comercialització del futurparc empresarial situatentre Móra la Nova i Tivissa<br />36 hectàrees de sòl industrial al sud de la comarca de la Ribera d’Ebre per acollir empreses grans i mitjanes<br />El futurparcgeneraràaproximadamentmésd’unmilerde llocs de treball<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Al Ripollès...<br />Aigua més neta al Ripollès<br />La Generalitat inverteix més d’1,2 M€ per millorar el sanejament a la comarca del Ripollès<br />1,2 M€ per 2 noves depuradores a Mollói Pardinesi1 nova canonadaper connectar el sanejament de Llanarsalsistema de Camprodon<br />El Govern aposta pel respecte al medi ambient, per garantir un retorn amb qualitat de l’aigua al medi: <br />a data d’avui, 365 depuradores en funcionamentdonen servei a més de 500 municipis i assegurenel sanejament del 95% de la població catalana.<br />

×