Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Butlletí n.13 Acció de Govern

455 vues

Publié le

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Avancem en la transformació cap a una educació de molta qualitat
* Catalunya, amb un paper actiu i reivindicatiu contra el canvi climàtic
* Més suport a les Terres de l’Ebre
* Més crèdits a l’activitat empresarial
* Impuls a l’obra pública
* Major coordinació de les emergències

També describim accions específiques territorials:
* Baix Ebre
* Baix Llobregat
* Barcelonès
* Tarragonès
* Vall d'Aran

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Butlletí n.13 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en la transformaciócap a una educació de moltaqualitat<br />El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la LEC<br />En un anys’aplicaranmesures per garantir l’autonomiadels centres i de les sevesdireccions, perquèels centres siguindinàmics, proactius i s’adaptin al seu entorn social<br />En un anyes crearàl’Agènciad’Avaluaciói Prospectiva que vetllarà per la qualitat del sistema Educatiu<br />Abansd’un any, els docentsdels centres concertats<br />tindran definida la homologació de sous i condicions<br />de treball respecte als centres públics: una garantia per un ensenyament de qualitata totarreu<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en la transformaciócap a una educació de moltaqualitat<br />El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la LEC<br />En 8 anys el Governhauràdesplegat la LEC, i hi<br />destinaràfins a 1.500 M€<br />El Govern del President Montilla estàtransformant<br />l’educacióper què les generacionsfuturesvisquin en una societatambmésbenestar<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, ambunpaperactiu i reivindicatiu contra el canviclimàtic<br />Es celebra a Barcelona la Convenció Marc de NacionsUnides sobre CanviClimàtic Barcelona 2009, cimera prèvia a la Conferència de Copenhague<br />El President Montilla reivindica el paperdelsgoverns<br />regionals i localscom a peces fonamentals en la lluita<br />contra el canviclimàtic<br />Sónels governsregionals i els localsels qui posen les<br />mesures concretes per combatrel’escalfamentdel<br />Planeta<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, ambunpaperactiu i reivindicatiu contra el canviclimàtic<br />Es celebra a Barcelona la Convenció Marc de NacionsUnides sobre CanviClimàtic Barcelona 2009, cimera prèvia a la Conferència de Copenhague<br />El Govern del President Montilla ha establert una estratègia global en la lluita contra el canviclimàtic, per exemple:<br /><ul><li>Des de la planificació, essent la primera CCAAen disposard’unpla de mitigació contra el canviClimàtic
 6. 6. Des de la recerca, amb el nouInstitutCatalàde Ciènciesdel Clima, únic a Espanya i al Mediterrani
 7. 7. Des del foment de les energies sostenibles, ambel Decretd’energia fotovoltaica i eòlica, i l’incrementexponencialdels parc eòlics i delshortsfotovoltaics
 8. 8. Des de l’impuls del transportpúblicsostenible (carrils bus-vao, integraciótarifària, més i millorsserveis...)</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Méssuport a les Terres de l’Ebre<br />El Govern El Governinclourà totes les comarques ebrenques al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC)<br />El Govern del President Montilla no fuig de les seves<br />obligacions i fa frontambdecisió al tancament de<br />LEAR impulsant la dinamitzacióeconòmica de les<br />Terres de l’Ebre<br />A partir de l’anyvinent, el Baix Ebre, el Montsià i la<br />Ribera d’Ebreacompanyaran a la Terra Alta dins del<br />grup del Pla d’Iniciatives de DinamitzacióComarcal<br />La Terra Alta ha rebut, en els2 últimsanys, 920.000 €<br />en ajuts i 2,4 M€ en crèdits tous gràcies a aquestPla<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Méscrèdits a l’activitatempresarial<br />El Govern aprova una nova línia de crèditsadreçats a pimes i autònoms. La Generalitat destina 2 M€ per facilitar el finançament del circulant a les empreses del sector del comerç<br />El Govern dona suportalscomerciants de Catalunya<br />perquèpuguin continuar la sevaactivitatfacilitant-los<br />l’adquisiciód’actius i circulant<br />El Govern crea una nova línia de crèdits per a pimes i<br />autònomsque tinguinnecessitats d’imports petits. Els<br />podrantornar a llargtermini<br />Davantla crisi, el Governacompanya les empreses:<br />s’hanmobilitzat recursos per un importequivalent al 15% delsPressupostos del 2009 (9.250 M€)<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />Impuls a l’obra pública<br />El Govern adjudica projectes i obres en infraestructuresi equipamentsper valor de 19,4 M€<br />15 M€ per obres públiques, i 4,4 M€ per redacció de<br />projectes i estudisper futuresobres. Per exemple:<br /><ul><li>Nova escola de 4 M€ a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 11. 11. L’ampliaciód’unaescola a Roquetes (Baix Ebre), per 3,2 M€
 12. 12. 2,2 M€ per ampliar de l’Institut Ronda de Lleida
 13. 13. Una nova àreaambulatòria a l’HospitalGermansTrias i Pujol de Badalona, per 2 M€</li></ul>Elsprojectes que s’hancontractat es centraran en:<br /><ul><li>La millora del vial d’accésa la Granja d’Escarp
 14. 14. El reforç de ferm de la L-310 entreTàrregai Guissona
 15. 15. La futura plataforma reservada al transportpúblic entre Castelldefels i Cornellà, per la C-245</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Majorcoordinació de les emergències<br />El Governaprova una inversió de 30,19M€ per posar en marxa una plataforma tecnològica que unificarà la gestió de les emergències<br />30,19 M€ per millorarles connexions entre els<br />diferentscossosd’emergències<br />Un saltimportant per actuar de forma mésràpida i<br />salvar méspersones<br />El Governestàdonant un impuls a la gestiód’emergències, per aixòconstruïm els nous centres<br />112 a Reus, i properament a Barcelona<br />
 16. 16. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al BaixEbre...<br /><ul><li>Aiguamés neta cap a l’Ebre</li></ul>El Governcomença les obres de la depuradora de Benifallet, a la comarca del BaixEbre<br />1,1 M€ per la futura depuradora deBenifallet, una garantiade retornmés net de les aigües a l’Ebre<br />El Govern aposta pelmediambient: assegurem el sanejamentdel 95% de la població catalana<br />
 17. 17. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Baix Llobregat...<br /><ul><li>Depuraciód’aigua a la llera del Fondo de Lledoner</li></ul>El Governaprova les obres de la Depuradora de Lledoners a Vallirana<br />1,3 M€ per la futura depuradora deLledoners<br />Gràciesa aquesta obra, es donaràservei a més de 3.000 persones<br />
 18. 18. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Barcelonès...<br /><ul><li>El Govern treballa per crear nousllocs de treball</li></ul>El Govern i TMBcol·laboren per cobriramb persones en atur 1.000 llocsde treball als autobusos i el metro<br />1.000 persones aturadestreballaran a TMBgràcies a la formacióque rebran del SOC<br />El Govern dona suport als treballadors, ara, en temps de crisi, encara més: hem destinat 9 M€ per anticipar i reduir l’impactedels tancaments d’empreses i per formar persones afectades per EROs<br />
 19. 19. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Tarragonès...<br /><ul><li>Aigües més sanejades</li></ul>El Governaprova les obres de la Depuradora de Lledoners a la Nou de Gaià<br />Gràciesa la futura depuradora de la Nou de Gaià, es<br />tractarà l’aigua equivalent al consum de prop de 1.500<br />persones<br />Més de 500 municipis de Catalunya tenen depuradores per tractarl’aigua de consumurbà<br />
 20. 20. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la Vall d’Aran...<br /><ul><li>Mésequipaments pels aranesos</li></ul>El Govern aprova un conveni amb el ConselhGenerau d’Aran<br />El Govern signarà un conveni amb el Conselh Generau d’Aran per desenvolupar i executar el Pla d’Infraestructures de la Vall d’Aran<br />Gràciesa aquestconveni, els aranesostindrannous<br />equipamentsculturals i turísticsal seu servei<br />

×