Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hoe beweging maken rond bio-ethiek

 1. 1. “ Beweging maken rond bio-ethiek”
 2. 2. Inhoud <ul><li>De Maakbare Mens vzw </li></ul><ul><li>Doelstellingen en aanpak </li></ul><ul><li>Voorbeeld uit de praktijk: </li></ul><ul><li>campagne orgaandonatie </li></ul>
 3. 3. De Maakbare Mens vzw <ul><ul><li>Werkt rond medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen daarbij (bioethiek) </li></ul></ul><ul><ul><li>gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap voor 5 jaar, </li></ul></ul><ul><ul><li>werksoort beweging, sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Breed publiek in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontstaan vanuit Humanistisch Vrijzinnige Dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluralistische werking / eigen standpunten gebaseerd op de humanistische waarden </li></ul></ul>
 4. 4. Bio-ethiek <ul><li>Bio-ethiek houdt zich bezig met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in het menselijk leven </li></ul><ul><li>Eerste morele debatten: eerste harttransplantaties eind jaren 60 Hart = de zetel van de emoties, de ziel. </li></ul><ul><li>Recenter voorbeeld: Louise Brown in-vitro fertilisatie (1978) </li></ul><ul><li>Tal van ethische bezwaren o.a. door het Vaticaan </li></ul><ul><li>over ‘statuut’ embryo bestaat vandaag de dag nog veel discussie </li></ul><ul><li>Bio-ethiek omvat een waaier van opinies over de vragen die de biotechnologie oproept, waaronder: abortus, euthanasie, genetische manipulatie, xenotransplantatie, gentherapie, kloneren, … </li></ul><ul><li>Centrale vraag : mag alles wat kan? </li></ul>
 5. 5. Waarom bio-ethiek ? <ul><li>zeer snelle ontwikkeling </li></ul><ul><li>vele nieuwe mogelijkheden om te genezen , te verbeteren of zelfs creëren </li></ul><ul><li>gevolgen voor gezondheid en levenskwaliteit </li></ul><ul><li>vele vragen vooral ethisch </li></ul><ul><li>belangt iedereen aan </li></ul><ul><li>nood aan hogere betrokkenheid, betere bewustwording, maatschappelijke verandering </li></ul>
 6. 6. Algemene doelstelling bewegingen <ul><li>Drie pijlers bewegingen </li></ul><ul><li>Kritisch en correct informeren </li></ul><ul><li>Sensibiliseren, mensen bewust maken </li></ul><ul><li>Maatschappelijke activering </li></ul><ul><li>Vertaling De Maakbare Mens vzw >>> </li></ul>
 7. 7. Doelstellingen De Maakbare Mens vzw <ul><li>Materie toegankelijk en begrijpelijk maken </li></ul><ul><li>Zorgen dat mensen meekunnen en bijblijven </li></ul><ul><li>Misverstanden en vooroordelen wegwerken </li></ul><ul><li>Nadenken stimuleren en de dialoog bevorderen </li></ul><ul><li>Bewust maken van zaken die aandacht vragen en die actie vereisen </li></ul><ul><li>Streven van individuele verandering: weerbaarheid, autonoom beslissingen nemen, verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Mentaliteitsverandering: collectief </li></ul><ul><li>Structurele verandering: bvb wetgeving </li></ul><ul><li>-> Maatschappelijke verandering </li></ul>
 8. 8. Aanpak <ul><ul><li>Informeren en sensibiliseren via o.a.: </li></ul></ul><ul><li>  lezingen, debatten, symposia, workshops, … </li></ul><ul><li> informatieve brochures, publicaties, artikels, opiniestukken </li></ul><ul><li> lespakketten </li></ul><ul><li>  film, tentoonstelling, radio- en tv-uitzendingen </li></ul><ul><li>  wetenschapstheater </li></ul><ul><li>  website, nieuwsbrief </li></ul><ul><li>  documentatiecentrum, recensies </li></ul><ul><ul><li>Beleidsbeïnvloedend: aanbevelingen, enquêtes, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Campagnes </li></ul></ul>
 9. 9. Deskundigheid <ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li> met deskundigen ter zake, bvb </li></ul><ul><ul><ul><li>- Genetisch testen: Vlaamse centra voor menselijke erfelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orgaandonatie: Vlaamse transplantatiecentra </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Met andere personen en instanties o.a. leerkrachten, deskundigen, kunstenaars, studenten, journalisten, beleidsmakers, artsen, relevante organisaties </li></ul></ul><ul><li>Opvolgen van de actualiteit / onderzoekswerk </li></ul>De Maakbare Mens vzw streeft naar correcte en actuele informatie
 10. 10. Campagnes <ul><li>Genetisch testen </li></ul><ul><li>Orgaandonatie </li></ul><ul><li>Medicalisering van de samenleving </li></ul><ul><li>Sport en ethiek </li></ul><ul><li>Stamceldonatie </li></ul><ul><li>Projecten: Maakbare schoonheid </li></ul><ul><li>Maakbaar brein </li></ul>
 11. 11. Campagne ORGAANDONATIE 2006
 12. 12. Probleemstelling <ul><li>Groot tekort aan orgaandonoren </li></ul><ul><li>Na verkenning thema, oorzaken: </li></ul><ul><li>Familieweigeringen </li></ul><ul><li>Men kent elkaars keuze niet </li></ul><ul><li>Misverstand over wetgeving </li></ul><ul><li>Begrip hersendood te weinig bekend </li></ul>
 13. 13. Doelstelling <ul><li>Bewust maken van het tekort aan donoren </li></ul><ul><li>Correcte en objectieve informatie om misverstanden en vooroordelen wegwerken </li></ul><ul><li>Mensen aansporen om erover na te denken en erover te praten met elkaar </li></ul><ul><li>Aansporen tot actie: keuze kenbaar maken </li></ul><ul><li>Anderen overtuigen van het belang om je wens vooraf duidelijk te maken </li></ul><ul><li>>>> Op een positieve en serene manier </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ontwikkeling beeld en concept door een communicatiebureau: </li></ul><ul><li>Basis om campagne verder uit te bouwen </li></ul>
 15. 15. Aanpak breed <ul><li>Doelpubliek: heel breed, specifiek: gezinnen, jongeren </li></ul><ul><li>Via verschillende wegen doelgroep bereiken </li></ul><ul><li>Onderdelen brede aanpak: </li></ul><ul><li>Deskundigheid: transplantatiecentra </li></ul><ul><li>Betrokkenheid: patiëntenverenigingen </li></ul><ul><li>Verenigingsleven: platform </li></ul><ul><li>Media-aanpak </li></ul><ul><li>Affiche : o.a. horecacircuit </li></ul><ul><li>Boomerangkaartjes </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul>
 16. 16. Informatieboekje <ul><li>Informatieboekje met </li></ul><ul><li>nuttige feiten </li></ul><ul><li>verrassende weetjes </li></ul><ul><li>sprekende cijfers </li></ul><ul><li>en poëzie </li></ul>
 17. 17. Inhoud informatieboekje <ul><li>1. Waarom tekort aan donororganen </li></ul><ul><li>2. De wet </li></ul><ul><li>3. Wie komt in aanmerking als orgaandonor </li></ul><ul><li>4. Wanneer is een orgaantransplantatie noodzakelijk </li></ul><ul><li>5. De eerlijke verdeling van donororganen </li></ul><ul><li>6. Wat is hersendood </li></ul><ul><li>7. De procedure: hoe wordt een patiënt donor en hoe verloopt de transplantatie </li></ul><ul><li>8. Alternatieven </li></ul>
 18. 18. Donorkaartje <ul><li>Donorschap bevestigen door </li></ul><ul><li>officiële registratie </li></ul><ul><li>praten met je familie </li></ul><ul><li>op papier, bv donorkaartje </li></ul>
 19. 19. Aanpak rechtsreeks <ul><li>Onderdelen gerichte en rechtstreekse aanpak: </li></ul><ul><li>Activiteiten: lezingen </li></ul><ul><li>Creatieve werkvormen: wetenschapstheater </li></ul><ul><li>Scholen: lespakket </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>En verder: </li></ul><ul><li>- Eigen communicatiemiddelen: website, nieuwsbrief, documentatiecentrum </li></ul>
 20. 20. Wetenschapstheater <ul><li>“ Ik hou van je met heel m’n hart” </li></ul><ul><li>Ontwikkeld door Pandemonia Science theater (NL) in opdracht van DMM </li></ul><ul><li>Toneelstuk gevolgd door discussie </li></ul><ul><li>Stellingen om alle aanwezigen te betrekken </li></ul><ul><li>Aanwezigheid deskundige </li></ul>
 21. 21. Lespakket <ul><li>3 e graad sec. onderwijs </li></ul><ul><li>Onderdelen </li></ul><ul><li>Doe de test </li></ul><ul><li>Getuigenissen van een wachtende, nabestaanden en een transplantatie-coördinator </li></ul><ul><li>Invulpuzzel met kennisvragen </li></ul><ul><li>Vul in : onderdelen op een afbeelding </li></ul><ul><li>Jouw mening over het campagnebeeld </li></ul><ul><li>Stellingenspel </li></ul>
 22. 22. Samenwerking UA <ul><li>“ Week van de orgaandonatie” </li></ul><ul><li>1 week infostands op de 3 campussen </li></ul><ul><li>Placemats in de resto’s en keuzemenu </li></ul><ul><li>3 avondactiviteiten </li></ul><ul><li>* lezing </li></ul><ul><li>* film/documentaire </li></ul><ul><li>*debat </li></ul><ul><li>+ boomerangkaartjes en affiches </li></ul>
 23. 23. Samenwerking <ul><li>Samenwerkingsverband patiëntenverenigingen en Roche </li></ul><ul><li>BROCHURE </li></ul><ul><li>“ Wat iedereen zou moeten weten over orgaandonatie. </li></ul><ul><li>Veertig eenvoudige antwoorden op veelgestelde vragen.” </li></ul>
 24. 24. Samenwerking overheid <ul><li>EDUCATIEF PAKKET </li></ul><ul><li>i.s.m. Beldonor, federale overheid, volksgezondheid </li></ul><ul><li>Onderdelen : </li></ul><ul><li>- Educatief spel: naar een idee van studenten van de kath. hogeschool Leuven (sociaal-cultureel werk), ontwikkeld door CIS </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul><ul><li>Lespakket </li></ul><ul><li>DVD / Documentaire </li></ul><ul><li>Verspreid naar alle secundaire scholen in België </li></ul>
 25. 25. Andere samenwerkingsverbanden: <ul><li>Provincie West-Vlaanderen </li></ul><ul><li>Informatieve koffer voor de gemeentediensten </li></ul><ul><li>Socialistische mutualiteit </li></ul><ul><li>Verspreiding brochure </li></ul><ul><li>Diverse verenigingen en organisaties: </li></ul><ul><li>lezingen, theatervoorstellingen, debatten, … </li></ul><ul><li>Combinatie van eigen initiatieven en voorstellen van anderen </li></ul>
 26. 26. Evaluatie <ul><li>Moeilijk meetbaar, doelstelling is niet registratie </li></ul><ul><li>Andere parameters: </li></ul><ul><li>Aanvragen brochure en affiches </li></ul><ul><li>Aanvragen activiteiten en samenwerking </li></ul><ul><li>Bezoekers website </li></ul><ul><li>Reacties </li></ul><ul><li>Inhoudelijke vragen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 27. 27. Opvolging <ul><li>Verspreiding brochure </li></ul><ul><li>Aanbod activiteiten: lezing, theater </li></ul><ul><li>Opvolging actualiteit, communicatie via website en nieuwsbrief </li></ul><ul><li>Documentatiecentrum </li></ul><ul><li>Openstaan voor initiatieven … ! </li></ul>
 28. 28. Nieuwsbrief ~ vrijwilligers Interesse in onze thema’s en/of onze activiteiten: <ul><ul><li>Elektronische nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>. 3-wekelijkse </li></ul></ul><ul><ul><li>. gratis </li></ul></ul><ul><ul><li>. actualiteit / activiteiten / boeken / … </li></ul></ul> Vrijwilligers (neem gerust contact op)
 29. 29. Wie is wie ? Algemeen voorzitter Johan Braeckman Coördinator Johan Declercq Educatieve medewerkers Aeneas De Baets Marjan Joris Liesbet Lauwereys Documentatiecentrum Lieve De Peuter Administratie en lay-out Nikki Juten Administratie en IT Christopher Bulteel
 30. 30. De Maakbare Mens vzw Lange Leemstraat 57 - 2018 Antwerpen Tel. 03/205 73 10 [email_address] www.demaakbaremens.org
 31. 31. Inhoud informatieboekje <ul><li>Tekort aan donororganen </li></ul><ul><li>- steeds meer mensen komen in aanmerking </li></ul><ul><li>- wachtlijsten steeds langer </li></ul><ul><li>- slechts 2% hersendood </li></ul><ul><li>- familieweigeringen </li></ul><ul><li>De wet </li></ul><ul><li>- automatisch donorschap </li></ul><ul><li>- mogelijkheid om te verzetten </li></ul><ul><li>- respectvolle behandelingen </li></ul><ul><li>- anonimiteit </li></ul><ul><li>- onbaatzuchtig: geen munt uit slaan </li></ul><ul><li>- levende donatie: enkel bij vriend / familie en vrij en bewust </li></ul>
 32. 32. Inhoud informatieboekje (vervolg) <ul><li>Iedereen donor </li></ul><ul><li>> oude en zieke mensen kunnen nog donor zijn </li></ul><ul><li>> men oordeelt obv de kwaliteit van het orgaan </li></ul><ul><li>Transplantatie als enige oplossing </li></ul><ul><li>> vaak is er geen andere behandeling </li></ul><ul><li>De eerlijke verdeling van donororganen </li></ul><ul><li>> door Eurotransplant: internationale samenwerking </li></ul><ul><li>> toewijzing obv criteria: </li></ul><ul><li>medische dringendheid, geografische afstand, leeftijd, soms grootte van het orgaan </li></ul>
 33. 33. Inhoud informatieboekje (vervolg 2) <ul><li>Hersendood </li></ul><ul><li>> fatale vorm van hersenbeschadiging </li></ul><ul><li>> onomkeerbaar en onherstelbaar </li></ul><ul><li>> moeilijk te vatten toestand </li></ul><ul><li>> belangrijkste donoren </li></ul><ul><li>Van patiënt tot donor </li></ul><ul><li>> hersendood officiëel vaststellen </li></ul><ul><li>> controle registratie, dan gesprek met familie </li></ul><ul><li>> start procedure, met respect en tijd voor afscheid </li></ul><ul><li>> normale begrafenis of crematie </li></ul><ul><li>Alternatieven </li></ul><ul><li>Xenotransplantatie – stamcellen - kunstorganen </li></ul>

×