Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Projekterfarenhet

821 vues

Publié le

Detta är ett urval av mina projekterfarenheter som jag genomfört

Publié dans : Carrière
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Projekterfarenhet

  1. 1. Projekterfarenhet Sofi Krigsman Simonsen Tel. 0704-25 55 54 Mail. KrigsmanSimonsen@gmail.com
  2. 2. Travel 2011 - resemässa Travel 2011 Denna mässa som ägde rum i mars på Stadionmässan var helt ny och den ända mässan som Stadionmässan håller i själva. Med vår hjälp blev den väldigt lyckad och därav kommer mässan att fortsätta även de kommande åren. På denna mässa var vi ansvariga för planering och genomförande. Mitt största ansvarsområde blev personal samt service på mässan. Uppfyllda mål: En bra genomförd mässa med nöjda utställare och besökare. Ledordet folkfest blev även det ett uppfyllt mål på mässan. Erfarenhet: Personalansvar för 40 personer. Hur god service skapas på plats. Delegera ansvar.
  3. 3. Hungerprojektet 2009/2010 Hungerprojektet 2009 så beslutade jag mig att på min fritid men i samband med praktikstart anordna ett Corporate Social Responsibility (CSR)-seminarium för en ideell organisation som heter Hungerprojektet. Då kursen inom projektledning precis genomförts gjordes projektet extra noggrant och med ett väldigt lyckat resultat. Projektgruppen bestod av 10 stycken medarbetare inklusive mig som projektledare. Projektet ägde rum helt sponsrat av olika aktörer i Turning Torso den 2 februari 2010. Seminariet ledde till investerade pengar i Hungerprojektet, nöjda sponsorer och en hel del kontakter för samtliga som deltog. Uppfyllda mål: Få in investeringar till Hungerprojektet genom att göra ett seminarium men även sprida vikten av CSR i dagens samhälle. Erfarenhet: Arbeta med sponsorer. Delegera arbete inom projektgruppen. Ansvara för det som gick fel och göra en plan för detta innan. Presentera förslaget för samtliga kontakter vid möten och annat.
  4. 4. We love fashion 2011 Klädbyte 2011 startade jag tillsammans med två kompisar upp ett evenemang på frivillig basis där vi anordnade ett klädbyte. I ett samarbete med biograf Spegeln i Malmö blev detta ett lyckat koncept. Det har annonserats i tidningar och Malmöfestivalen bjöd in oss till ett samarbete sommaren 2011. Uppfyllda mål : Att byta kläder istället för att konsumera för miljöns skull. Att göra ett roligt projekt som blev väldigt uppskattat. Erfarenhet : Det går att göra väldigt mycket med väldigt få medel. Vikten att skapa kontakter och hålla sig väl med dessa är av stor vikt, här biograf Spegeln. I vilka kanaler marknadsföringen bäst lockar till ett sådant event.
  5. 5. Basketcoach 97-fortf. <ul><ul><li>Basketcoach Min projektledning började redan i tidig ålder med att jag coachade tjejer i basket under 5 års tid. Basketcoach är en projektform som jag anser är otroligt givande då det handlar om kommunikation på många olika sätt. Under den tiden som jag coachade för Söder Basket var jag även med och anordnade basketläger på somrarna. Idag coachar jag för KFUM/KFUK i ett projekt som heter Kiosk. Uppfyllda mål: Mitt mål med att coacha är att alla ska må bra och att laget ska bli så bra som möjligt efter dessa förutsättningar. Erfarenhet: Koordinera unga tjejer till att komma på träningar, lagträffar, matcher och basketläger för föreningen på somrarna. Hålla kontakt med olika aktörer. Skapa respekt och förtroende för föräldrar, spelare samt klubben Söder Basket </li></ul></ul>.
  6. 6. LTH Vattenhallen 2010 LTH Vattenhallen Science Center Serviceprojektet vi utarbetade till LTH Vattenhallen byggde på att göra mycket research för att hitta de svaga punkterna i servicen som levereras till kunderna. Resultaten presenterades därefter med möjliga lösningar och förbättringar. Även detta projekt blev väldigt lyckat och de resultaten som vi fick fram har även tagits i beaktning och det finns planer för utveckling inom dessa områden. Uppfyllda mål: En utförlig rapport med mycket research överlämnades till LTH vattenhallen. De konkreta förbättringarna som föreslogs var uppskattade av kunden. Erfarenhet: Genomföra en djupgående analys och se möjligheter utifrån denna. Utarbeta en serviceplan för en nystartad verksamhet.
  7. 7. Citypolarna 2010 Citypolarna I samarbete med Citysamverkan i Malmö skickade Citypolarna in en beställning av en marknadsföringskampanj till Creative Service Leadership. Vi i projektgruppen gjorde undersökningar samt tog fram ett förslag som innebar releasefest och en hel del annat med utförliga beskrivningar om uppföljning och resultatmätning. Förslaget blev väldigt uppskattat då det presenterades för de båda beställarna. Uppfyllda mål: Göra en marknadskampanj med 0:- i budget. Det krävdes även att det fanns en tydlig plan för uppföljning och en bra överlämning av projektet. Projektet presenterades i framförallt bilder, se nedan. Erfarenhet : Planering av större event med låg budget. Ge olika budgetförslag för bättre projektgenomförande. Bilden är en illustration av vad vi erbjöd kunden.
  8. 8. Redo för nya utmaningar… Detta var ett smakprov på vilka projekt jag genomfört. Jag ser fram emot att träffa er och få genomföra projekt med er i framtiden! /Sofi

×