Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BIM ve Bina Performans Analizi

5 359 vues

Publié le

Performansa Dayalı Mimari Tasarım, mimari sürdürülebilirlikilkeleri ve fiziksel çevre şartlarını tasarım sürecine sayısal, ölçülebilir bir faktör olarak olarak dahil edip, bina performansını gerçek zamanlı olarak ölçen ve çözümler üreten spiral bir tasarım yaklaşımıdır. BIM tabanlı bina performans analizi (BPA) yöntemleri, getirmiş olduğu gerçek zamanlı ve etkileşimli tasarım geri dönüşü olanakları sayesinde performansa mimari tasarımın erişilebilirliğini ve nesnelliğini önemli derecede arttırmıştır. Bu sunum Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Beykent üniversitelerinde gerçekleştirilen bir yüksek lisans dersi çerçevesinde BIM tabanlı BPA’nın tasarım süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini anlatmaktadır. Derste kullanılan materyalin önemli bir kısmı Autodesk’in ilgili sertfika programından adapte edilmiştir. Dersle ilgili tüm kuramsal ve uygulamalı içerik de sayisalmimar.com sistesinde mevcuttr.

Publié dans : Design
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

BIM ve Bina Performans Analizi

 1. 1. 1 BIM VE PERFORMATİF (PERFORMANSA DAYALI) MİMARİ TASARIM AUTODESKYAPITASARIMIATÖLYESİ5 14OCAK2015–TAKSİMDİVANOTELİ PROF. DR.SALİHOFLUOĞLU
 2. 2. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -2- enformatik bölümü Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Y.Lisans programı bost.msgsu.edu.tr eğitim ve araştırma alanları: • 2B ve 3B Geometrik Modelleme • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) • Bilgisayar Destekli 2B v3 3B Animasyon • Görüntü İşleme • Programlama ve Veritabanı Sistemleri • Robotik • Eğitim Teknolojileri
 3. 3. Yapı Bilgi Modelleme (BIM) BIM ? Bina ile ilgili tüm grafik (geometri/biçim vb.) ve alfasayısal (malzeme, maliyet, fiziksel çevre kontrolü vb) veriden oluşan bir 3B model meydana getirerek, bu modelin proje sürecine katılan paydaşlar tarafından binanın yaşam döngüsü boyunca ortak kullanımını sağlayan bir çalışma yaklaşımıdır. AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -3- BIM Kullanım Alanları 1. 3B Sanal Bina ve Görselleştirme 2. Bina Performans Analizi ve Performatif Tasarım 3. Projelendirme ve İşbirliği 4. Yapım Yönetimi 5. Bina Yaşam Döngüsü Desteği 15 Ocak 2014 tarihli Avrupa Birliği Kamu İhale Yönergesi Üye ülkelerde 2016’ya kadar kamu sermayeli bina projelerde BIM kullanımının zorunlu olması veya teşvik edilmesi Ulusal BIM obje kütüphanesi, İngiltere
 4. 4. Performansa Dayalı Mimari Tasarım Performansa Dayalı Tasarım/Mimarlık Performatif tasarım nedir? Mimari sürdürülebilirlik ilkeleri ve fiziksel çevre şartlarını tasarım sürecine sayısal, ölçülebilir bir faktör olarak olarak dahil edip, bina performansını gerçek zamanlı olarak ölçen ve çözümler üreten spiral bir tasarım yaklaşımıdır. 1. Sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu enerji/hammadde tüketimi, malzeme seçimi, atık azaltımı 2. Fiziksel çevre şartlarını dikkate alan güneş/rüzgar vb.  pasif iklimlendirme 3. Sayısal ve ölçülebilir veri kullanan BIM yazılımları  obje tabanlı nitelik tanımlama 4. Gerçek zamanlı/spiral geri dönüş yapan Anlık, etkileşimli hesap yapma kabiliyeti AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -4- Tasarım alternatifleri ve enerji kullanımı Modelden üretilen BPA analizleri Spiral  tasarım süreci
 5. 5. Yapı Bilgi Modelleme (BIM)  Nesne AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -5- • BIM yazılımları nesnelerden (objects) meydana gelir. • Nesneler yapı elemanlarını temsil ederler. • Nesneler bir araya gelerek bina modelini oluştururlar. .  Objeler biraraya gelerek yapı modelini oluşturur Revit™ araç çubuğundaki bina elemanları-objeler Revit™: Pencere objesi ayarları
 6. 6. Yapı Bilgi Modelleme (BIM)  Bilgi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -6- . • Nesneler bilgi kapsülleridir. • Bilgi, nitelik olarak nesnelere yerleştirilir. • Temel nitelik tipleri grafik (geometri/biçim vb.) ve alfasayısal (malzeme, maliyet, fiziksel çevre kontrolü vb) veri tipleridir. Revit™: Bir duvar elemanı için tanımlanabilen bazı alfasayısal nitelikler Revit™: Bir nesneye harici bir link atama Revit™: Duvar elemanın metraj tablosu verisi ve model görünümü arasındaki bağlantı  Revit™: Bir kapı nesnesine ait nitelikler
 7. 7. Yapı Bilgi Modelleme (BIM)  Görünüm AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -7- Çok disiplinli veri model görünümleri Revit™: Modelin farklı görünüm seçeneklerine göre filtrelenmesi • Görünüm adı verilen anlamlı veri düzenleri ile aynı nesne içeriği farklı meslek gruplarından kişilerce farklı amaçlarla kullanılabilir. İstenen amaca uygun gösterimler/temsiller ve hesaplamalar elde etmek için bu veri düzenleri ana dosyadan süzülür. • Genel BIM model görünümleri: • Tasarım/geometri modeli. • Analiz modelleri • Statik model • Tesisat (makine ve elektrik) modelleri • Üretim modeli • Tesis yönetimi modeli
 8. 8. Yapı Bilgi Modelleme (BIM)  BPA AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -8- • BIM modelinden ayrıca Bina Performans Analizi (BPA) modelleri oluşturulabilir ve yapım öncesi binanın çevresel etmenlere ve sürdürülebirlik konularına nasıl cevap verdiği analiz edilebilir. • BPA, tasarım kararlarını gerçek zamanlı olarak test etme ve geliştirme imkanı verir. BIM Modeli = Sanal Fiziki Bina Sık kullanılan bazı performans analizi tipleri(Kaynak: Autodesk) Güneş / Gölge Analizi Güneş Işınımı Analizi Gün Işığı Analizi Rüzgar Analizi Enerji Analizi İklimsel Analizi
 9. 9. Yapı Bilgi Modelleme (BIM)  Analiz AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -9- • TASARIM EVRESİ • Performans analizi, kavramsal tasarım veya ileri bir tasarım evresinde gerçekleştirilebilir. Hangi performans analizlerinin yapılacağı ve hangi araçların kullanılacağı genellikle BIM uygulama planında bulunur.  • Girilen bilginin detay seviyesi ve analiz hassasiyeti/doğruluğu • DETAY SEVİYESİ • Ön tasarım (bina henüz yok) • Kavramsal tasarım (kavramsal geometri) • Tasarım geliştirme (tahmini geometri) • Detaylıtasarımveprojelendirme (kesin geometri) • Yapım (üretim) • Tesis yönetimi ve bakım (bitmiş yapı)  Autodesk BIM Deployment Plan  BIM Execution Plan – Penn State Üniversitesi • BPA TEMEL VERİLERİ • Bina biçimi ve tipolijisi, • Yapı malzeme nitelikleri, • Cephe elemanları ve cephedeki boşluk-doluluk oranları, • Bina gerçek konumu ve yerel iklim verileri, • Çevre topoğrafya ve yapılaşma
 10. 10. BPA ve Sürdürülebilirlik Architecture 2030 insiyatifi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -10- • Binalarda enerji tüketimi, karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kullanımı verileri ve hedefler • Sürdürülebilir mimari ve karbon-nötr bina hedefleri • Sürdürülebilir binalar, bina için pasif iklimlendirme olabildiğince olanaklardan faydalanan, bina enerjisinin tamamı veya bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan, atık miktarı ve karbon salınımı düşük yapılardır. • Performans analizi modelleri sürdürülebilir bina tasarımı için önemlidir. Enerji tüketimi Dağılımı (Kaynak: İzoder ısı yalıtım raporu, 2010) Küresel CO2 salınımı  (Kaynak: International Energy Agency, EIA)
 11. 11. BPA, Yönetmelikler ve Yeşil Bina Sertifikaları AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -11- • Türkiye’de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Bep-TR çalışması • Bina sürdürülebilirlik kriterlerini değerlendiren yeşil bina sertifikasyon sistemleri • BIM tabanlı BPA yazılımları ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerindeki kredi hesaplamaları Örneğin, Revit’te çalışan bir eklenti yazılımı olan “Revit Credit Manager for LEED”, Gün ışığı analizi, Su kazanımı ve Atık içeriği konularında kredi hesaplamaları yapabilmektedirler.  “Revit Credit Manager for LEED” Gün ışığı analizi Yeşill bina sertifika programları Binalar için  zorunlu enerji kimlik belgesi
 12. 12. YPB/Sürdürülebilirlik tasarım hedefleri AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -12- 1.Yaşayan konforu • Isısal konfor • Görsel konfor • Hava kalitesi 2.Kaynak kullanımı • Malzeme kullanımı • Enerji sistemleri • Su kullanımı Sıfır Enerji Bina Net-zero Energy Building Yüksek Performanslı Bina (YPB) High Performance Building
 13. 13. Tasarım hedefleriYaşayan konforu AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -13- Isısal konfor Görsel konfor Hava kalitesi • Soğuk veya sıcak hissetmemek • Isı, nem, hava akımı ve ışınsal kaynakların doğru oranı • Yeterli düzeyde ve kamaşmasız • Güneş kırıcı ve yapay ışık seçimi • Taze ve temiz hava sirkülasyonu Kaynak: Autodesk BPA sertifika programı  k i ş i s e l m u t l u l u k v e v e r i m   m e k a n i k d e s t e k l i d o ğ a l 
 14. 14. Tasarım hedefleriKaynak kullanımı AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -14- Malzeme kullanımı Enerji sistemleri Su kullanımı • Sürdürülebilir • Düşük atık ve az israf • Olabildiğince doğal • Az enerji ile üretilen • Enerji kazanımı yüksek • Toksik içeriksiz, sağlıklı • Uzun ömürlü • Geri dönüşebilen • Binanın en yüksek maliyet ve sera gazı üretim nedeni • Yenilenebilir kaynakları tercihi • Doğru tasarım ve malzeme seçimi kararları • Suyun sınıfına göre arıtımı ve yeniden kullanımı • Doğru armatür seçimiyle su tasarrufu • Yağmur suyu kazanımı Kaynak: Autodesk BPA sertifika programı
 15. 15. Performansa Dayalı Mimari Tasarım Dersi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -15- Amaçlar: • Performatif tasarım: Bina performansı ve (kavramsal) tasarım arasındaki ilişki • Performatif tasarım ve sürdürülebilirlik • kullanıcı konforu, pasif iklimlendirme, kaynak kullanımı • Yönetmelik ve yeşil bina sertifika sistemleri • Bina performans analizi alanları ve hesaplama yöntemleri • proje evreleri, değişen ihtiyaçlar ve detay seviyeleri • Örnek uygulama çalışması: • Bina ve mekan ölçeğinde, bina performansı ve kavramsal tasarım arasındaki ilişkiyi simülasyonlarla analiz etmek, sonuçlara göre tasarım kararlarını sorgulamak ve geliştirmek Konu Başlıkları: 1.BIM ve BPA 2.İklim ve hava durumu 3.Enerji ve bina yükleri (Vasari) 4.Güneş ve gölge çalışması (Vasari) 5.Güneş ışınımı (Vasari) 6.Rüzgar Analizi (Vasari) 7.Gün ışığı analizi (Revit) On-line ders notları: www.sayisalmimar.com Ders içeriği: eğitimbeykentperform. dayalı mimari tasarım Vasari yazılım notları: yazılım notlarıautodesk vasari MİMARSİNANGÜZ.SAN.ÜNİV.MİMARİTASARIMSORUNLARI Y.LİSANSPRG.|BEYKENTÜNİVERSİTESİ TASARIMVEYAPIYÖNETİMİY.LİSANSPRG.
 16. 16. 4 Autodesk BPA Sertifika Programı http://academy.autodesk.com/courses/www/ AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -16- 1. Konu hakkında kuramsal bilgilendirme 2. Konu kapsamında vaka amaçlı kullanılacak bir mimari proje 3. Bu projeye ait .rvt Vasari/Revit dosya(lar)ı 4. Yazılım hakkında bilgilendirme belge ve videoları 5. Gekleştirilmesi istenen analizler. Green Building Studio bulut hesabı. 6. Bölüm sonundaki Quiz’ler. (min not: %70) 7. Sertifika belgesi 2 6 3 5 1
 17. 17. Autodesk BPA Sertifika Programı AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -17- Ad Soyad
 18. 18. Yazılım iş akışı ve Araçları AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -18- 1. Hedef ve ölçütleri bilmek (yüksek performanslı bina) 2. Simülasyon ve analizler için araçlar kullanmak (Vasari - Revit) 3. Tasarım optimizasyonu Autodesk VASARI  http://autodeskvasari.com • Autodesk Lab’de Beta 3 aşamasında ve ücretsiz bir yazılımdır • Revit’in kavramsal/geometrik modelleme modülü (conceptual mass) • Kavramsal analiz için ilave BPA analiz özellikleri bulundurur. Güneş ışıması senaryoları AUTODESK VASARI ARAYÜZÜ
 19. 19. BPA  1. İklim ve hava durumu analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -19- • İklim ölçütlerinin bina tasarımına etkisi • Farklı iklim koşullarında farklı pasif tasarım stratejileri ve mimari örnekler • İklimle ilgili temel terminoloji: • İklim ve hava durumu • Mikro iklim (topografya, su, bitki örtüsü, çevre yapılar) • Isısal konfor (hava sıcaklığı, nem, güneş ışınımı, hava akımları, eylemler)
 20. 20. BPA  1. İklim ve hava durumu analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -20- • Uygulama çıktıları: • Sıcaklık, nem, rüzgarla ilgili iklimsel çizelgeleri okumak • Psikometrik çizelgeleri okumak ve oluşturma yöntemlerini görmek • Hava dosyaları ile çalışmak Rüzgar dağılımı çizelgesi  Aylık sıcaklık/nem tasarım verisi Dünyadaki hava istasyonları Psikometrik çizelgeler 1  Havadaki nem ortalamaları
 21. 21. BPA  1. İklim ve hava durumu analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -21- Uygulama Çıktıları (VASARI): 1. Google Earth konumunu altlık olarak kullanmak ve yakın hava istasyonu bilgilerini kullanmak 2. Harici bir resim dosyasını alarak üzerinde çalışmak 3. CAD arazi (DWG/DXF) verisiyle modelleme yapmak 4. Güneş rotasıve gölgesini görünür yapmak 5. Modele rüzgar gülü eklemek 1 2 3 4 5
 22. 22. BPA  2. Bina enerji yükleri AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -22- • Yapı içinde ısının hareketi, ısı geçişi ile ilgili temel bilgiler, malzemelerin ısısal özellikleri (U ve R faktörü) • Bina ısıtma/soğutma enerji ihtiyacına etki eden faktörler: • Dış yükler (güneş, hava akımı, nem) • İç yükler (insanlar, ekipmanlar, aydınlatma) • Mekan, bina tipi, ekipman ve kullanıcı sayısı, bina kullanım süresine göre enerji kullanımı ihtiyaçları • Kavramsal tasarım aşamasında; bina kütlesi, yönlenmesi, boşluk doluluk oranları, bina tipi, kullanıcı sayısı, bina kullanım süresi vb. etmenler bina enerji yükünü etkiler kondüksiyon (ısı iletimi) konveksiyon (ısıyayım) radyasyon (ışınım)
 23. 23. BPA  2. Bina enerji yükleri AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -23- Uygulama Çıktıları (VASARI): 1-Kavramsal model oluşturulur ve modele katlar eklenir. 3-Enerji analizi başlatılır ve proje ad verilerek kaydedilir. 2-Bina tipi, konumu ve açıklık yüzdesiyle ilgili Enerji hesap ayarları yapılır. 4-Analiz sonuçları  görüntülenebilir ve tasarımda değişiklik yapılmışsa, alternatifler enerji kazanımı açısından kıyaslanabilir
 24. 24. BPA  2. Bina enerji yükleri AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -24- Hesap Referans Verileri (VASARI): Bina tipolojisi ile ilgili veriler Bina kullanıcı sayısı (0 – 1) Bina işletim saatleri 24/7: 7 gün 24 saatlik bir çalışma düzeni 24/6: 6 gün 24 saatlik bir çalışma düzeni 24/5: haftaiçi 24 saatlik bir çalışma düzeni Bina mekanlarıyla ilgili genel veriler HVAC sistemleri 
 25. 25. BPA  2. Bina enerji yükleri AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -25- Bina Enerji Çizelgeleri (VASARI): Yıllık karbon emisyonu Yıllık rüzgar dağılımı Aylık sıcaklık/nem tasarım verisi Aylık doğal gaz ve elektrik harcaması Yıllık  elektrik kullanım çizelgesi Aylık ısıtma ve soğutma yükleri Yıllık doğal gaz ve elektrik harcaması
 26. 26. BPA  3. Güneş ve gölge çalışmaları AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -26- • Güneş enerjisi ve ışığının pasif tasarımdaki önemi • Farklı mevsimler ve bazı özel günlerde güneşin rotası/hareketi ve konumu • Güneş irtifası (altitude) ve açısı (azimut) • Ekinoks (21 Mar, 23 Eyl) ve gün dönümü zamanları (21 Haz, 21 Ara) • Güneş hareketine bağlı olarak doğal gün ışığı alma • Binanın kendisi ve çevredeki yapılaşmaların bıraktığı gölge, şehirlerde ışık hakkı • Bina kütlesi ve yönlenmesi ile binanın güneş erişimini değiştirmek • Güneş kırıcıları ve raflarının yerleşimi, çeşitleri ve boyutlandırması Yaz güneş rotası Kış güneş rotası Güneş altitud ve azimutu Güneş kırıcıları
 27. 27. BPA  3. Güneş ve gölge çalışmaları AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -27- Uygulama Çıktıları (VASARI): • Bir model üzerinde belirli bir gün veya dönem boyunca güneş rotası oluşturulur. Güneşin hareketi ve gölgesi animasyon şeklinde görüntülenir. Gölge etkisine göre tasarım ve vaziyet planı kararları sorgulanır. 1-Güneş rotası ve gölge ayarı açılır; rotanın bir günlük (özel günler), mevsimler ve yıllık olarak gerçekleşmesi sağlanır 3-Vasari, aynı model üzerinde farklı tasarım alternatifleri üzerinde çalıştırıp, güneş/gölge etkisini farklı alternatifler üzerinde görme fırsatı verebilir1 2-Model  etrafında güneşin hareketi animasyon olarak izlenip, kaydedilebilir
 28. 28. BPA  4. Güneş ışınımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -28- • Güneş ışınımının temelleri ve hesaplanması • Güneş ışınımının enerji yüklerine (ısıtma/soğutma) ve güneş kırıcı tasarımına etkisi • Güneş ışınımından gerektiğinde faydalanma veya önleme stratejileri (kütle, renk, malzeme seçimi, yönlenme) • Güneş ışınımının PV oluşturma potansiyeli  Binanın farklı yüzlerinde gelen yıllık güneş ışınımı Dünya solar enerji haritası
 29. 29. BPA  4. Güneş ışınımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -29- Uygulama Çıktıları (VASARI): BİNA GÜNEŞ IŞINIM MİKTARINI BULMAK • Binanın konumu, kütlesinin ve çevre binaların ışınım alınımına etkisi incelenebilir. Binanın günün, yılın belirli zamanlarında ve belirli bir bölgede ne kadar güneş ışınımı aldığı hesaplanabilir. Genellikle hesaplama yıllık yapılır. • Solar Radiation analizi sırasında ölçüm yapılacak yüzeylere tıklanır. Ölçütle ilgili renk ve değerler kodları ayrıca bir grafik üzerinde de verilir. Farklı gösterim ve hassasiyet çeşitleri de vardır. Sonuçlar istenirse .CSV verisi olarak Excel veya başka ortamlara hesaplama yapmak aktarılabilir.
 30. 30. BPA  4. Güneş ışınımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -30- Uygulama Çıktıları (VASARI): KOMŞU YAPI IŞINIM ERİŞİMİNİ İNCELEMEK • Farklı tasarımların çevre binalarda oluşturduğu gölge ve ışıma etkileri alternatif tasarımlar üzerinde sınamak alternatif 1 alternatif 2 alternatif 3 alternatif 4
 31. 31. BPA  4. Güneş ışınımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -31- Uygulama Çıktıları (VASARI): FARKLI TASARIMLAR İÇİN PV POTANSİYELLERİNİ BULMAK
 32. 32. BPA  4. Güneş ışınımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -32- Uygulama Çıktıları (VASARI): FARKLI GÜNEŞ KIRICILARIN ETKİNLİĞİNİ TEST ETMEK
 33. 33. BPA  5. Rüzgar ve hava akımı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -33- • Rüzgardan faydalanma ve hava akımını kontrol ederek doğal havalandırma sağlamak • Havanın bina içinde ve etrafındaki hareketini anlamak • Bina için en uygun doğal havalandırma tipine karar vermek ve uygulama stratejisini belirlemek Uygulama Çıktıları (VASARI): • Arsaya tanımlı zaman aralığı için rüzgar gülünü eklemek ve • Tasarlanan bina etrafındaki rüzgar tüneli (wind tunnel) aracıyla hava akımını dinamik olarak görüntülemek Arsaya yerleştirilen rüzgar gülü  Akış çizgileri (flow Lines) gösteriminde rüzgar yönü ve hızı Vasari Wind Tunnel ile farklı yönlerden gelen rüzgarın avluda bıraktığı etki (renkli hücre-colored cells gösterimi) kb gb d
 34. 34. BPA  6. Gün ışığı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -34- • Gün ışığının görsel konfor, iç mekan planlaması, yapay ışık yükleri ve güneş kırıcılar üzerindeki etkisini anlamak • Binaya gün ışığı ile doğal ışık sağlama tekniklerini incelemek • Işık miktarını ölçmek ve iyi aydınlatma üzerinde etkisi olan faktörleri anlamak • Eylemlere göre kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan ışık miktarını belirlemek ve destekleyici yapay ışık kullanımını anlamak Illuminance render : Gün ışığı ve yapay ışıklarla Eşit dağıtılmış pencerelerle sınıf ortamı zemininde illuminance değerleri Yandan ışık alma Işık kırıcılar
 35. 35. BPA  6. Gün ışığı analizi AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -35- Uygulama Çıktıları (REVIT): • AYDINLATMA ÇIKTILARINDAN MEKANSAL İŞLEV VE DESTEKLEYİCİ YAPAY AYDINLATMA GEREKSİNİMLERİNİ SORGULAMAK 3-Illuminance alt seçeneklerinden Yer/zaman ve Gökyüzü aydınlık seviyesini yansıtacak uygun bir ayar işaretlenir. 1-3B penceresinde o anlık veya önceden kaydedilen bir görüntü açılır. 2-İşlem Bulut üzerinden gerçekleşecektir. Render işleminin çıktı tipi (output type) olarak illuminance (aydınlatma) işaretlenir. 4-Render sonucu oluşacak resmin boyutu (Image Size) Render in Cloud penceresinde ayarlanır. 5-Bakış açısının ayarlanması için kat planında herhangi bir yere düşey bakacak şekilde kamera yerleştirilir. Kırpma (crop) noktaları ayarlanarak gün ışığı analiz yapılacak alan tam olarak tanımlanır. 6-Render ayarlarından ışık kaynağı olarak Sadece Dış Güneş (Exterior Sun Only) seçilip, render yapılır.
 36. 36. • E-posta sayisalmimar@gmail.com • URL: www.sayisalmimar.com • Facebook: facebook/sayisalmimar • Twitter: @sofluoglu(art-tech-ture) • Linkedin: tr.linkedin.com/in/sayisalmimar Teşekkürler… AUTODESK YAPI TASARIMI ATÖLYESİ 5 - PROF. DR. SALIH OFLUOĞLU -36- İletişim bilgileri: Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi Enformatik Bölümü Bomonti Kampüsü Silahşör cad. No:89 Şişli-İstanbul

×