Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentació pares 4t eso batxillerat

1 966 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Presentació pares 4t eso batxillerat

 1. 1. I DESPRÉS DE 4t D’ESO… QUÈ? CC Sant Josep
 2. 2. ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIU
 3. 3. EN ACABAR L’ESO: <ul><li>QUI APROVA: </li></ul><ul><ul><li>BATXILLETAT </li></ul></ul><ul><ul><li>CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà). </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola de turisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’hoteleria. </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>QUI NO APROVA </li></ul><ul><ul><li>PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial). </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola de turisme. (Amb prova d’accés). </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 4. 4. BATXILLERAT <ul><li>COMPREN 2 CURSOS ACADÈMICS </li></ul><ul><li>ES POT PASSAR DE CURS AMB DUES SUSPESES . </li></ul><ul><li>S’OBTÉ EL TÍTOL AMB TOTES LES MATÈRIES SUPERADES . </li></ul><ul><li>ES POT FER EN UN MÀXIM DE QUATRE ANYS. </li></ul><ul><li>S’ ESTRUCTURA EN TRES MODALITATS: </li></ul><ul><ul><li>Arts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via d’arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via d’arts escèniques, música i dansa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ciències i Tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials </li></ul></ul><ul><li>TRES TIPUS DE MATÈRIES: </li></ul><ul><ul><li>Comuns (a tots els batxillerats) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optatives (depenent de l’oferta del centre) </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitat (pròpies de la modalitat triada) </li></ul></ul>
 5. 5. BATXILLERAT <ul><li>PRIMER: </li></ul><ul><li>Ciències per al món contemporani (2) </li></ul><ul><li>Educació Física (2) </li></ul><ul><li>Filosofia i ciutadania (3) </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura I (3) </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura I (3) </li></ul><ul><li>Llengua estrangera I (3) </li></ul><ul><li>Religió (2) (hores d’estudi com a alternativa) </li></ul>MATÈRIES COMUNS: <ul><li>SEGON: </li></ul><ul><li>Història d’Espanya (3) </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia (3) </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura II (3) </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura II (3) </li></ul><ul><li>Llengua estrangera II (3) </li></ul>
 6. 6. BATXILLERAT: Modalitat d’Arts MATÈRIES DE MODALITAT (4 hores setmanals) : <ul><li>VIA ARTS PLÀSTIQUES: </li></ul><ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix artístic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix Tècnic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Dibuix artístic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’art </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques d’expressió graficoplàstica </li></ul></ul><ul><li>VIA ARTS ESCÈNIQUES: </li></ul><ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi musical I </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura universal </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi musical II </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts escèniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de la música i de la dansa </li></ul></ul>
 7. 7. BATXILLERAT: Modalitat de Ciències i Tecnologia MATÈRIES DE MODALITAT ( 4 hores setmanals): <ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Biologia i geologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic I </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i Química I </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques I </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia Industrial I </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Química </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la terra i mediambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul></ul><ul><ul><li>Electrotècnica </li></ul></ul><ul><ul><li>Física </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques II </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia Industrial II </li></ul></ul>
 8. 8. BATXILLERAT: Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials MATÈRIES DE MODALITAT (4 hores setmanals ): <ul><li>PRIMER (3): </li></ul><ul><ul><li>Grec I </li></ul></ul><ul><ul><li>Llatí I </li></ul></ul><ul><ul><li>Història del món contemporani </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura Universal </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les CCSS I </li></ul></ul><ul><li>SEGON (3): </li></ul><ul><ul><li>Llatí II </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Grec II </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’art </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les CCSS II </li></ul></ul>
 9. 9. BATXILLERAT <ul><li>Una (4 hores) a cada curs: </li></ul><ul><ul><li>Matèries optatives vinculades a cada modalitat. ( Arts: Tallers artístics; Taller de volum, Taller d’aplicacions artístiques i Sociologia. Ciències i Tecno: Tècniques experimentals; Ampliació de matemàtiques, Geologia, Mecànica i Principis fonamentals d’electrònica. Humanitats i CS: Història i cultura de les illes Balears, Literatura Castellana, Literatura Catalana; Fonaments d’administració i gestió i Sociologia). </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries de la modalitat que cursa l’alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries d’altres modalitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives generals: 1r: Tecnologies de la informació i la comunicació, Estada en la empresa i Segona llengua estrangera I. 2n: Segona llengua estrangera II i Psicologia . </li></ul></ul><ul><li>Cada Centre té la seva pròpia oferta, depenent del professorat que té i del que triïn els alumnes. </li></ul>MATÈRIES OPTATIVES:
 10. 10. OFERTA EDUCATIVA A MENORCA <ul><li>Batxillerat: </li></ul><ul><ul><li>Escola d’art de Menorca (Maó): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via Arts Plàstiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via Arts Escèniques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tots els IES de Maó. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciències i Tecnologia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’Art, IES Joan Ramis i Ramis (Maó) i IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Musical. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Dates de les preinscripcions a Batxillerat Del 16 al 30 de juny
 12. 12. Prova d’Accés a la Universitat <ul><li>Fase General </li></ul><ul><ul><li>Comentari de text ( castellà i català ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Examen d’una matèria de 2n: Història de la Filosofia o d’Espanya , Ciències per al món Contemporani i Filosofia i Ciutadania . </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera ( anglès ...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Examen d’una matèria de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></ul><ul><ul><li>AVALUACIÓ: Mitjana aritmètica de les 5 proves. </li></ul></ul><ul><li>Fase Específica ( voluntària ) </li></ul><ul><ul><li>Examen de matèries de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></ul><ul><li>NOTA: Mitjana ponderada (60% Batxillerat i 40% Fase General). </li></ul><ul><li>Ha de donar més de 5 i tenir un mínim un 4 a la Fase General. </li></ul>
 13. 13. Nota d’admissió a les ensenyances universitàries oficials de Grau <ul><li>Nota admissió </li></ul><ul><ul><li>0’6 * nota mitjana batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>0’4 * nota PAU ( Fase General ) </li></ul></ul><ul><ul><li>a * M1 (Matèria de Modalitat Voluntària amb millor nota) </li></ul></ul><ul><ul><li>b * M2 </li></ul></ul><ul><ul><li>(a i b= 0’1 o 0’2) </li></ul></ul>
 14. 14. Exemple : <ul><li>Alumne A </li></ul><ul><li>B atxillerat : 6’5 </li></ul><ul><li>F ase G eneral : 4’5 </li></ul><ul><li>M1: 5’0 </li></ul><ul><li>M2: 5’0 </li></ul><ul><li>N OTA (a, b= 0’1) : 6,7 </li></ul><ul><li>N OTA (a, b= 0’2) : 7,7 </li></ul><ul><li>Alumne B </li></ul><ul><li>B atxillerat : 6’5 </li></ul><ul><li>F ase G eneral : 4’5 </li></ul><ul><li>M1: </li></ul><ul><li>M2: </li></ul><ul><li>NOTA: 5,7 </li></ul>

×