สพม.28

8 784 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
8 784
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
6 813
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

สพม.28

  1. 1. 2 4 dsznin a.n.~.fi.~.umwuwnisZnvifi5uuZnvi bd IU "dac n i ~ $ u ~ ~ 8 ~ m a n i s u n ~ ~ n s ~ " ~ ~ { a a u ~ ~ i c ~ u t ~ ~unisaou~~isi;lsiudou33~~~az~~ickc~ n n a ~ i i i u l i i a m ~ ~ 9 u d i ~ i a n i ~ n ~ ~ ~ a z y ~oiiuvljan?gdpi?uilZ n~ it . ains~i~ni~ b v ~~~nari~nciu~"~mi;udnis8nwifi~~81~nvi~"~m bd
  2. 2. ~ I U ~ n ym U m.b ~ibui~z~CuuGiuarju~GiGi~ d i ~ u i n i w 4 1 ~ 6, ?I w~o~ 6iuau m.cn r L ~ $U ~ ~ 9 j l l i b g d 5 ~ 9 AlblflfJ n.~.il.$l6li?~l5~w . . b ~ d (nn~udoo~~~~$u(onn~Yibs/iiiu) d v?o~n$otr~uu~niii i m ~ j l i ~ a u ~ i u m i ~ i ~n.d d r i i u ~ ~ i ~ ~ n d s o ~ ~ ~ u u d n ~ u i a Z v~ 4iunk~i;uanir~~aaciiuli~Cub ~EiouUUIA $an% &uau m ZIJ m.a luoyryimdsznouivi!wn2 dqTnnioonlM" i u n ~ z s i v r j ~ y ~ n n i n ~ ~ ~ a z y n a ~ n s w ~ d mZnw wsn. b ~ ab J " u ~ 5 ~ w ~ a ~ ~ ~ j d i ~ uarjui w 4 1 ~ s i~l d d4 m . s Gmsdszvivu ~ ~ a u o l ~ n u w m n ~ d d i u ~ ~ w i ~ ~ i v n ~ s o a n l ~ w5audiruiniwdiu~1uaun ym m.d M ~ ~ ~ I U M T L ~ ~- &nga (hi)asJ"uo5m?oudirui <luau n arju U U ~ O
  3. 3. ~ru.ersii?udsznifi o.n.m.a, r a m ~ u $ n i s ~ n w i ~ 5 ~ 8 1 ~ n28 i(a~aarnw) ram w (70) n~u?"~imnuiglAnd (18)
  4. 4. d Y a: ~ ~ ~ s 1 u . u a ~ n e u ~ ~ ~ ~ ~ 0 d ~ ~ 0 d n 1 s n a z b1~b ~ .sll i ~ m 0 d ~ 6 1 ~ ~~1~ ~ " 1 1 n i ~ ~~ ~ ~~( ~ ~ mab$ a ~ ~1 a ~ u i i i ~ 1 ~ n i ~ m ~ a ~ a z ~ ~ a i nn in~ a ~ d s ~ 3 [ d x ~ m 1 ~ 4 n w i ~ w.n. 2555-.- bm 28 (fi?a:mw) u ~19d"na1~ab.urn~~aiudn7s~nw1~i5~81~nw1 (70) 70330009 uisai3~1;C uf%us6 ussgn%usnni<ud.. l.....%..A.... ..... iu !. . . %~~~~ius~~s~~Wdd~9d"naiu~"u %U 70330047 uidaiai%n6 bbadn6i"llzc~ - - .- -.-- -. i u i 23 n=ingiRa 2555

×