Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Server MDK Channelport.pptx

 1. TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN Đào Tạo Server Mediadeck 1
 2. 2 CHANNEL PORT I. Channel Port - Với khả năng tích hợp đồ họa hỗ trợ các code:HD / SD MPEG-2, SD DV (DV 25, DVCPRO 25 và DVCPRO 50), DVCPRO HD, XDCAM HD. - Tích hợp 8 lớp đồ họa - Hỗ trợ Switch tín hiệu file và tín hiệu Live - Định dạng file đồ họa hỗ trợ: .PNG, .FLV, . SWF - Tín hiệu phát sóng hỗ trợ: SD/ HD
 3. 3 CHANNEL PORT I. Phần Cứng Channel Port: - Đang sử dung 2 Modul - CPT 8100 - CPT 8200
 4. 4 CHANNEL PORT I. Phần Cứng Channel Port: - Modul CPT 8100
 5. 5 CHANNEL PORT I. Phần Cứng Channel Port: - Layer Channel Port - Có 4 hoặc 8 lớp khác nhau tùy Thuộc vào licenses - Channel port có Licesen lên đồ Họa cho tín hiệu SD và HD độc lập Câu hình như sau Vào tap Player Config -- chọn kênh cần cấu hình đồ họa độc lập( configuration Channel A or configuration Channel B. chọn mode IndependingBranding
 6. 6 CHANNEL PORT II. Phần mềm Fxtol l. Template pane: chứa các file đồ họa, file tempalte 2. Mixer Control: Swtich tín hiệu live và file 3. Graphics control: Load và chạy các teplate 3. Settings: cấu hình địa chỉ IP và port điều khiển Channel
 7. 7 CHANNEL PORT II. Phần mềm Fxtol l. Channel port connect với khung, khung MDK kết nối với hệ thống 2. Trong phần Setting chọn địa chỉ IP của Khung và địa chỉ port của tùng kênh 3. Port của MDK 9100 ------ Port cấu hình cho Automation 9000
 8. 8 CHANNEL PORT II. Phần mềm Fxtol l. Switch tín hiệu file và Live 2. Trong phần Setting chọn địa chỉ IP của Khung và địa chỉ port của tùng kênh 3. Soure: Extenal
 9. 9 CHANNEL PORT II. Phần mềm Fxtol l. Template: Chứa các Template đã được copy vào thư mục gfx của Video Server 2. Load/ Unload: Load các template vào Staged hay xóa các template ra khỏi Staged 3. Fade In/Out: - Fade In: Hiển thị các template lên màn hình, khi hiển thị cột Visibility: Visible - Fade Out: Cột Visibility: Hidden - Start/Stop: Bắt đầu hoặc dừng chạy đồng hồ
 10. 10 CHANNEL PORT II. Phần mềm Fxtol • l. Sau đó vào cài đặt để Connect vào Video Server, giao diện như sau: – Label: tên kết nối – Host: địa chỉ IP của Video Server (10.3.90.146) – Port: cổng của Video Server (9100 – 9103)
 11. 11 CHANNEL PORT III. Hướng dẫn chạy Popup và logo xoay trên hệ thống Etere 1. Đưa file vào MDK chọn thư mục GFX 2. Tại màn hình Desktop của máy Scheduling, sử dụng phần mềm “Etere Configuration” 3. Sau đó chọn kênh mà mình muốn khai báo popup 4. Chọn kênh TTSD, sau đó Chọn Setting, Scrip
 12. 12 CHANNEL PORT III. Hướng dẫn chạy Popup và logo xoay trên hệ thống Etere 1. Tại bảng bên trai, ta kéo thanh bar xuống để tìm tới phần “Script strings”. Tại đây, để khai báo mới một popup thì ta chuột phải chọn New, như hình: 2. Khi đó sẽ xuất hiện một bảng Script để ta khai báo - Load Icon” : Là nơi chúng ta chọn Icon cho Popup hay logo xoay - “Script Editor”: Là nơi chúng ta khai báo các đoạn Script để Etere có thể gọi ra được. Đây là phần quan trọng nhất và cần phải chính xác, vì nếu sai, Etere sẽ không thể chạy file đó. Ấn vào Script Editor để mở bảng Editor Script
 13. 13 CHANNEL PORT III. Hướng dẫn chạy Popup và logo xoay trên hệ thống Etere • Trong khung đỏ là 1 chuỗi các script, ta có thể copy từ script khác bằng cách mở một file đồ hoạ khác lên, vào phần Script Editor, chuyển qua tab Raw File và copy đoạn script sang. Hoặc có thể copy đoạn scirpt dưới đây: • [PREVIEW] • [PRESET] • 1=1 4 0 • 2=R3Logo Xoay Yen Sao Khanh Hoa 14-8-2014.flv • 3=R04 Logo Xoay Yen Sao Khanh Hoa 14-8-2014.flv • [TAKE] • 1=1 4 1 10 • • [PARAMETERS] • [DESCRIPTION] • caption= Logo Xoay Yen Sao Khanh Hoa 14-8-2014
 14. 14 CHANNEL PORT III. Hướng dẫn chạy Popup và logo xoay trên hệ thống Etere • Diễn giải: • Quy ước về lớp – Trong FXTool: lớp 1 -> 8 – Trong Etere: lớp 0 -> 7 • Keyer: – Fade Keyer: 1 (Fade layer x lên/xuống) • 0: xuống • 1: lên – Cut Keyer: 3 – Set Transition Duration: B – Set Fader Angle: @
 15. 15 CHANNEL PORT IV. Hướng dẫn tạo logo xoay , Loop qua phần mề Flash 1. Từ PC SNMP mở 1 template đồ họa sẵn có 2. Chọn File cần load để tạo loop hoặc Dịch chuyển, trong quá trình load chọn Mode Embed FLV in SWF 3. Xóa layer logo cũ kéo thay bằng file Popup Mới 4. Chọn thời gian của file sau đó tạo Loop cho File. 5. Sau đó chọn Publish setting để thiết lập các thông số Của file mới theo template có sẵn
 16. 16 CHANNEL PORT V. Hướng dẫn tạo logo xoay , Loop qua phần mề Shop 1. Dịch chuyển logo, thêm logo VTVcab 2. Chạy chữ nhóm kênh thể thao và XH
 17. 17 SERVER MEDIADECK Câu Hỏi Học Viên
 18. 18 SERVER MEDIADECK XIN CẢM ƠN
Publicité