Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Soc 399-1

Sosyolojik Dusunmek

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Soc 399-1

 1. 1. SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
 2. 2. SOSYOLOJİ • Canli bir ilgi, yeni deneyimler karşısında kabul edilmiş anlatıların durmaksızın sınanması, biriktirilmiş bilgiye durmaksızın ekler yapılması ve bu süreç içinde bilginin değiştirilmesi.. • Bitmek bilmek bir faaliyet..
 3. 3. Birşeyi SOSYOLOJIK yapan nedir? • Tarih, hukuk, ekonomi, siyasal bilimler, sosyoloji, hepsi de insan eylemlerini ve bunların sonuçlarını tartışır. • Peki, bu bilgi kümelerini birbirinden ayrıştıran şey nedir? Bilgi kümeleri arasındaki bölünme, inceledikleri dünyadaki bölünmüşlüğü yansıtmalıdır. Onları birbirinden farklılaştıran insan eylemleri veya insan eylemlerinin özellikleridir ve bölünme bu olgunun bilincine varılmasından başka birşey değildir.
 4. 4. Birşeyi SOSYOLOJIK yapan nedir? • Eğer bir eylemin politikaya, tarihe ait olduğunu veya ekonomik karakter taşıdığını söyleyebiliyorsak, bunun tek nedeni bize herşeyden önce bu tür ayrımlar yapmanın öğretilmiş olmasıdır. • İnsan eylemleriyle uğraşan akademisyenler arasındaki işbölümünün sonucu dünya yapısı kazandırılmıştır.
 5. 5. SOSYOLOJİ • Sosyoloji’nin merkezi sorusu şudur: Ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapabilir olurlarsa olsunlar, insanların başka insanlara bağımlı olmaları ne anlamda önemlidir; insanların her zaman ve kaçınılmaz olarak başka insanlarla ortaklık, iletişim, mübadele, rekabet, elbirliği halinde yaşamaları ne anlamda önemlidir? • En başta insan dünyası hakkında bir düşünme biçimidir.
 6. 6. SOSYOLOJİ VE SAĞDUYU İLİŞKİSİ • Sağduyu nedir? Hayatımızdaki günlük işlerimizi yürütmek için faydalandığımız zengin ancak dağınık, sistematik olmayan, genelde bağlantıları belirsiz ve söze dökülemeyen bilgi. • Sosyolojik bilgiyi oluşturan hemen herşey sıradan insanların normal günlük hayatlarında yaşadıkları şeylerdir. • Başka insanlarla birarada yaşamak için bir sürü bilgiye ihtiyaç duyarız ve sağduyu bu bilginin adıdır.
 7. 7. • Günlük rutinlerin içine iyice daldığımızda, olup bitenlerin anlamı üzerinde per durup düşünmeyiz; hatta özel deneyimimizi başkalarının başına gelenlerle karşılaştırmaya, bireysel olandaki sosyal olanı, tikel olandaki genel olanı görmeye fırsatımız hiç olmaz; sosyologların bizim yerimize yaptıkları tam da budur.
 8. 8. SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK • Sosyoloji bir toplumda ortak sağduyusal bilgimize hitap ederken ve meydan okurken, bizi hareketlerimizi ve deneyimlerimizi yeniden değerlendirmeye, muhtemel yorumlarının daha birçoğunu keşfetmeye ve sonuçta şeylerin bugün oldukları gibi veya bizim olduklarına inandığımız gibi oldukları konusunda daha eleştirel, daha az uzlaşmacı olmaya sevk edebilir, yüreklendirebilir.
 9. 9. SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK • Sosyolojik düşünmenin en temel hizmeti toplumun tüm bireylerini duyarlı kılmaktır. • Sosyolojik düşünmek, sabitleme karşıtı bir güçtür. Besbelli sabitlenmiş haliyle o güne kadar baskıcı olan dünyayı yeniden esnekleştirir; bize dünyanın şimdi olduğundan farkli bir dünya olabileceğini gösterir. • Sosyolojik düşünebilen birey daha az manipüle edilebilir, dışardan gelen baskı ve dayatmalar karşısında durabilir ve muhtemelen direnilmez olduğu iddia edilen güçler tarafından sabitlenmeye karşı direnebilir.
 10. 10. SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK • Sosyolojik düşünme aramızdaki dayanışmayı, karşılıklı anlayış ve saygıya dayanan bir dayanışmayı, acılara birlikte göğüs germe ve acıların neden olduğu kötülüğü ortaklaşa alt etme konusundaki dayanışmayı güçlendirebilir. • Bizimkinden farklı hayat tarzlarının iç mantığına ve anlamına inen bir kavrayışa varmamızı sağlar. • Bu yeni anlayış belki ‘öteki’ ile iletişimimizi öncekinden daha kolay hale getirecek ve karşılıklı anlaşmaya yol açacaktır.

×