ເອກະສານ UBD

2 Apr 2017
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBD
1 sur 9

Contenu connexe

Similaire à ເອກະສານ UBD

Module 2.2 Project based learning presentation  lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation  lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Lue XIONG
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepJoel Wayne Ganibe, MBA
Mind map laoMind map lao
Mind map laosouk khounphia
Module 3.3 think   pair - share lao july 15Module 3.3 think   pair - share lao july 15
Module 3.3 think pair - share lao july 15Joel Wayne Ganibe, MBA

Similaire à ເອກະສານ UBD(15)

ເອກະສານ UBD