Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Esiin huvaagdal miosis

38 744 vues

Publié le

Esiin huvaagdal miosis

 1. 1. Дараахбичлэгийг үзээд өнөөдрийн хичээлийнсэдвийг гаргаж ирнэ үү?
 2. 2. Хичээлийн зорилго:
 3. 3. 3 Мейоз хуваагдлын ач холбогдлыг мэдэж, бусдад тайлбарлан таниулах 2 чадвар, дадал олж авах Мейоз хуваагдлын үе шатууд, тэдгээрт явагдах үйл явцуудыг нэрлэх, тайлбарлах чадвар эзэмших 1Мейоз хуваагдлын онцлог, митоз мейоз хуваагдлуудын ялгааг мэдэх
 4. 4. Бичлэгт анхаарлаахандуулна уу?
 5. 5. Мейоз хуваагдал . Мейоз II Анафаз II
 6. 6. Мейоз хуваагдал нь Мейоз I, Мейоз II гэсэн 2 хуваагдлаас тогтоно. МейозI, Мейоз II гэсэн 2 хуваагдал нь тус бүрдээпрофаз, метафаз, анафаз, телофаз гэсэн 4 үе шаттай. Гэхдээ Мейоз Iхуваагдлын профазын өмнө интерфаз явагдана. Профаз I Метафаз I Àíàôàç I Телофаз I Бивалентуудыг үүсгэж буй хос хромосомууд эсийн Ээрүүлэн төв хэсэгт эгнэн утаслагийн Эсийн туйл дээр агшилтаар хос очсон хромосомыг жагсана. тойроод бөөмийн Дарна уу. Хромосом нь хромосом дан бүрхүүл үүснэ. центромерээрээ дангаараа эсийн 2 Бөөмийн центриольтой туйл руу бүрхүүлийг ээрүүлэн салж, туйл дээр тойроод эсийн утаслагаар гаплойд тооны бүрхүүл үүснэ. холбогдоно. хромосом очно.
 7. 7. Мейоз II хуваагдал нь хроматидуудын салж задрах үйл явц дээр үндэслэгддэг учраас митоз хуваагдалтай ижил явагдана. Профаз II Метафаз II Àíàôàç II Телофаз II Бөөм, бөөмийн Гаплойд хромосом Центромериуд мембран Хромосомууд хуваагдахад ээрүүлийн бүхий бөөм болгонызадарч, хроматидууд эсийн бүслүүрт утаслагууд тэднийг 2 эргэн тойронд богиносон туйл руу нь чирч, нэг мембранан бүрхүүлнягтарч, центриоли центромерээрээ нь нөгөөгөөсөө салсан бий болно. Эцэст нь уд эсийн 2 туйл руу эсийн төвд хроматидууд цитокинезийн үр центромертээ татагдан шилжиж, ээрүүлэн эгнэн жагсана. эсийн туйл руу дөхөж дүнд шинээр 4 эсутаслагийг үүсгэнэ. эхэлнэ. үүснэ.
 8. 8. Мейоз I Профаз I шат нь хамгийн удаан үргэлжилдэг бөгөөд дотроо дараах 5 үе шаттай. 1 Лептонем үе шат 2 Зигонем үе шат 3 Пахинем үе шат 4 Диплонем үе шат 5 Диакинез үе шат
 9. 9. Нарийн утаслаг хэлбэртэй байгаа хроматин мушгирч богиносож, 1 хэлхсэн шүр мэт харагддаг. Түүнийг хромомер гэж нэрлэдэг. 2 Зигонем үе шат 3 Пахинем үе шат 4 Диплонем үе шат5 Диакинез үе шат
 10. 10. 1 Лептонем үе шат Бэлгийн эсийг үүсгэх гэж байгаа гомолог хромосомууд бүх 2 уртынхаа дагуу ойртон нийлнэ. Үүнийг коньюгаци гэнэ. Коньюгацид орсон хос хромосомуудыг бивалент гэнэ. 3 Пахинем үе шат 4 Диплонем үе шат5 Диакинез үе шат
 11. 11. 1 Лептонем үе шат 2 Зигонем үе шат 3 Бивалент байдалтай хромосомууд мушгирч бүдүүрнэ. 4 Диплонем үе шат5 Диакинез үе шат
 12. 12. 1 Лептонем үе шат 2 Зигонем үе шат 3 Пахинем үе шат Бивалент үүсгэсэн гомолог хромосомууд холдон хөндийрнө. Энэ үед хромосом4 бүр хос хроматидаас тогтдог болох нь харагдана. Гомолог хромосомууд ижил хэсгүүдээ солилцож эхлэнэ. Үүнийг кроссинговер гэнэ.5 Диакинез үе шат
 13. 13. 1 Лептонем үе шат 2 Зигонем үе шат 3 Пахинем үе шат 4 Диплонем үе шат Ижил хэсгүүдээ солилцсон гомолог хромосомууд холдон сална. 5Профазын төгсгөлд центриоль эсийн туйл дээр очиж ээрүүлэн биеийг үүсгэнэ.
 14. 14. Мейоз хуваагдлын ач холбогдол:  Зүйл бүрийн бодьгаль дээр хромосомын тоог тогтмол хадгална. Генетикийн шинэ мэдээлэл үүсгэнэ. Бэлгийн үржлийг нөхцөлдүүлнэ.
 15. 15. Видео бичлэгтэйтанилцаж, өнөөдр ийн хичээлээ бататгаарай.
 16. 16. Цахим тестийг гүйцэтгэж өнөөдрийн хичээлийг хэрсайн ойлгосноо шалгаарай.
 17. 17. 1. www.lesson.od.edu.mn сайтанд байгаа цахим тестийг хийж ирэх.2. Дауны хам өвчин юунаас болж үүсдэг, энэ өвчний талаар мэдээлэл цуглуулж, боловсруул ж ирэх.

×