Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Alaric securities hybrid deposit

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Alaric securities hybrid deposit (10)

Publicité

Alaric securities hybrid deposit

 1. 1. Предложение За Инвестиционен Продукт „ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ” Ограничение на отговорността: Тази презентация не представлява инвестиционен съвет или препоръка и следва да служи само за информационни цели. Активното управление на капитали може да включва висок риск и да не е подходящо за всички видове инвеститори. Възможен е риск от загуби и инвеститорите трябва да търсят професионални правни, финансови и данъчни консултации преди взимането на инвестиционни решения. Инвестиционните продукит, предлагани от Аларик Секюритис не носят гаранции за доходност.
 2. 2. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | ОПИСАНИЕ 2 КОМПОНЕНТИ 3 ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ 4 СРОЧНОCТ 5 ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА 6 ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 7 Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 1/11
 3. 3. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | ХИБРИДНИЯ ПРОДУКТ представлява двукомпонентно инвестиционно предложение предназанчено за продажба на гише в Търговска Банка Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 2/11
 4. 4. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | КОМПОНЕНТ 1: представлява промоционален едногодишен депозит, като неговата част варира като процент от цялата инвестиция* КОМПОНЕНТ 2: представлява стандартна инвестиция в колективна инвестициона схема (фонд) избран от банката неразделна част от продукта-„ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ“, неговата част варира като процент от цялата инвестиция*. ИП АЛАРИК СЕКЮРИТИС е оторизиран да представлява в България някои от най-известните и установени управляващи дружества в света, които управляват 200+ фонда Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 3/11
 5. 5. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Клиента купува дялове от колективна инвестиционна схема (фонд), СРЕЩУ, КОЕТО получава право да ДЕПОЗИРА в банката промоционален едногодишен депозит. Максималният обем на депозита е посочен в описанието на всеки конкретен продукт. Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 4/11
 6. 6. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Продукта падежира едно временно с падежа на кешовият КОМПОНЕНТ. Авоарите от продажбата на дяловете постъпват по разплащателна сметка на клиента в банката в рамките на 3-РАБОТНИ ДНИ ОТ ПАДЕЖА. Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 5/11
 7. 7. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Намаляване на цената на привлечените средства на банката чрез прехвърляне на разходи по пасива (депозити) за сметка на ИП АЛАРИК СЕКЮРИТИС. Освобождажане на минимални задължителни резерви по инвестираните средства, което представлява реално намеление на потока на инвестицията с десет процента по-малъко. Комисионна от продажбите платена към банката при стартиране на депозита, дължима към клиента след 12 месеца. Транзакционни приходи - банката оперира като платежен агент, при покупката и продажбата на фондовете. Приходи от валутни операции при покупка на дялове на фондове във валута различна от BGL. Репутационни ползи - екслузина възможност за банката да предложи в публичното пространство продукт с доказано високо качество на управление, рисков профил и ликвидност. Освобождажане не минимални задължителни резерви по инвестираните средства, което представлява реално намеление на потока на инвестицията с десет процента по-малко. Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 6/11
 8. 8. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Избраните инвестиционни фондове на фонд мениджъра Julius Baer инвестират в ниско рискови облигации. Всички фондове имат минимален праг на инвестицията от 1,000 Евро, търгуват се в Люксембург (всекидневна ликвидност) и се предлагат в EUR/USD/CHF. Фондовете са UCITS. Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 7/11
 9. 9. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Julius Baer Absolute Return Defender Параметри Представяне 6,0% 4,9% Размер на фонда (EUR) 1.16 млрд. 5,0% 4,6% Средна год. доходност последни 5г. 2.7% 4,0% Средна доходност за месец 0.25% 3,0% Най-голяма месечна загуба -0.98% 2,0% 1,3% 1,0% -0,2% Такси 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 Такса за продажба До 3% -1,0% Такса за управление 0.9% Кредитен рейтинг на портфолиото Такса за резултат 10%* Други Ликвиднос Такса при изход До 2% B 5,30% 3,10% т 8,70% BB 0,40% Статистика за портфейла BBB - Среден матюритет 1.5 години 2,80% Модифицирана дюрация 0.57 A 6,80% Доходност до падеж 1.03% AA 13,70% AAA 64,80% *10% от постигната по-висока доходност от бенчмарка Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 8/11
 10. 10. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Julius Baer Absolute Return Plus Параметри Представяне 20,0% 16,2% Размер на фонда (EUR) 2.4 млрд. 15,0% Средна год. доходност последни 5г. 6.0% 8,1% 10,0% Средна доходност за месец 0.39% 5,9% 1,9% Най-голяма месечна загуба -4.89% 5,0% -1,9% 0,0% Такси -5,0% Такса за продажба До 3% 2008 2009 2010 2011 2012 Такса за управление 1.1% Кредитен рейтинг на портфолиото Такса за резултат 10%* Ликвиднос Други Такса при изход До 2% 6,10% т 9,40% B 5% Статистика за портфейла BB 1,20% Среден матюритет 0.01 год. BBB Модифицирана дюрация -1.19 0,60% Доходност до падеж 0.42 A 6,30% AA 6% AAA 65,40% *10% от постигната по-висока доходност от бенчмарка Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 9/11
 11. 11. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Julius Baer Absolute Return Bond Fund Параметри Представяне 15,0% Размер на фонда (EUR) 6.37 млрд. 11,1% Средна год. доходност последни 5г. 4.5% 10,0% 6,7% Средна доходност за месец 0.21% 5,0% 4,2% 0,9% Най-голяма месечна загуба -1.07% 0,0% Такси -5,0% Такса за продажба До 3% 2008 2009 2010 2011 2012 Такса за управление 1% Кредитен рейтинг на портфолиото Такса за резултат 10%* Others Liquidity Такса при изход До 2% 5,10% 7,90% B 5,70% Статистика за портфейла BB 0,30% BBB - Среден матюритет 1.02 год. 0,90% Модифицирана дюрация -0.58 Доходност до падеж 1.59% A 8,70% AA 5,70% AAA 67,70% *10% от постигната по-висока доходност от бенчмарка Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 10/11
 12. 12. | СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТИ | ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕ | | СРОЧНОCТ | ПРЕДИМСТВА ЗА БАНКАТА | ИЗБРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | Alaric Securities БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО Alaric Securities | 1000 Sofia | 2 Pozitano Sq. | tel.:+359 2 439 81 50 | www.alaricsecurities.com 11/11

×