Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Affärsmannaskap del 3

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Affärsmannaskap del 3 (20)

Publicité

Plus par Stephan Philipson (20)

Plus récents (20)

Publicité

Affärsmannaskap del 3

 1. 1. Omvärlden förändras snabbare än företagets planer<br />Morgondagens affärsmän och marknadsförare måste förståsin omvärld och konkurrenter<br />2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />1<br />
 2. 2. Konkurrensstrategi handlar om att vara annorlunda & bättre och eftersträva en klar källa till konkurrensfördel<br />Det handlar om att (medvetet) välja en annorlunda uppsättning aktiviteter i företagets värdekedja för att skapa värde.<br />2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />2<br />Varför omvärldsbevakning<br />
 3. 3. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />3<br />Att arbeta med strategisk affärsutveckling- affärsutveckling är att bedöma företagets nuläge och företagets omvärld. <br />- företagets nuläge och omvärld är i ständig förändring så det finns ingen standardlösning för hur ett företags strategi för affärsutveckling ska se ut.<br />
 4. 4. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />4<br />Synen på strategi – en fråga om synsätt<br />Strategi som planPlanerna är riktade mot specifika mål som är uppsatta för en viss affärsverksamhet.Exempel:”Företagets strategi är att genom ökad export till Danmark uppnå en omsättning på 100 MSEK inom 3 år”.Här anges ett tydligt mätbart mål och det presenteras även när målet skall uppnås<br />
 5. 5. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />5<br />Synen på strategi – en fråga om synsätt<br />Strategi som mönsterStrategier kan betraktas som mönster där man, genom att titta i backspegeln, kan se att aktiviteter följer en viss logik. Strategi som mönster kan vara resultatet av flera realiserade och orealiserade planer.Exempel:”Företagets strategi är att arbeta nära med få viktiga kunder”Det är troligt att strategin är ett resultat av ett framväxande mönster över tiden. <br />
 6. 6. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />6<br />Synen på strategi – en fråga om synsätt<br />Strategi som position<br />Strategier kan också betraktas som en position som ett företag antar i relation till sin omvärld. Strategin blir ett verktyg för att hitta en balans mellan företaget och dess omvärld.Exempel:”Företagets strategi är att vara förstahandsvalet inom formpressning.”Företagets strategi är en position relativt sina konkurrenter.<br />
 7. 7. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />7<br />Synen på strategi – en fråga <br />om synsätt<br />Strategi som perspektiv<br />Strategier kan betraktas som ett perspektiv som företaget har på sin verksamhet. <br />Ett perspektiv som alla i organisationen håller med om och arbetar för att uppnå.Exempel”Företagets strategi är att långsiktigt utveckla sina relationer till anställda, kunder och leverantörer”Denna strategi uttrycker en tydlig värdering om behovet av långsiktighet. Här vårdar man sin personal och sina relationer omsorgsfullt.<br />
 8. 8. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />8<br />Affärsutvecklingens tre frågorDet finns inga enkla vägar till affärsutveckling. <br />Förändring i allmänhet, och affärsutveckling i synnerhet, kräver kunskap och tid för eftertanke. <br />Man kan kort beskriva strategi och strategisk affärsutveckling <br />med tre frågor. <br />De tre frågorna är:Var är vi?<br />Vart vill vi?<br />Hur når vi dit? <br />
 9. 9. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />9<br />PEST - är en viktig del an <br />Omvärldsanalysen av min marknad<br /><ul><li>Politiska
 10. 10. Ekonomiska
 11. 11. Sociokulturella
 12. 12. Teknologiska</li></li></ul><li>2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />10<br />
 13. 13. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />11<br />Lagar<br />Vilka lagar berör ditt företag och dess produkter/tjänster? <br />Vilka lagar kan komma att införas som påverkar företaget?<br />Tror du att de förväntade lagändringar eller tillkommande lagar kan vara ett hot mot verksamheten, eller kan företaget genom anpassning vända situationen till en fördel?Konjunktur<br />Vilket är företagets förhållande till den allmänna konjunkturcykeln? Hur påverkas företaget och när?<br />
 14. 14. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />12<br />Teknisk utveckling<br />Finns det någon risk att de framställningsmetoder man använder sig av idag kan bli omoderna? <br />Riskerar den nuvarande produkten att bli oattraktiv i förhållande till konkurrenternas produkter?Trender<br />Kundernas val av produkter är ett resultat av attityder och strömningar i samhället. Gör ett test på just dina kund<br />
 15. 15. Intressent modellen<br />”I ett företaget finns det många intressenter som vill påverka utveckling och framtid”<br />2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />13<br />
 16. 16. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />14<br />Intressentmodellen.<br />”ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intresse av ett företag eller en organisation. I<br /> vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra.”<br />
 17. 17. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />15<br />
 18. 18. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />16<br />Intressenterna I intressentmodellen är:<br />Ägarna- Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan form<br />Anställda - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner<br />Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning<br />Kunder - betalar för varor eller tjänster<br />Banker eller andra finansiärer - Tillhandahåller lån eller andra former av finansiering mot ränta eller annan ersättning<br />Stat och kommun- Tillhandahåller exempelvis offentlig finansierad infrastruktur , angelägna om att medborgare får arbete, tar ut skatt, kan ansvara för myndighetsutövning .<br />
 19. 19. Värdeskapande vs värdefångande(‘value appropriation’)<br />Värde som hålls av kunden<br />Värde<br />Pris<br />Totalt<br />värdeskapande<br />Företagets Marginal<br />Värde som <br />företaget <br />kvarhåller<br />Kostnader<br />Interna<br />Kostnader<br />Inköp<br />2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />17<br />
 20. 20. 2010-08-29<br />Stephan Philipson Affärsmannaskap/ HT 2010<br />18<br />Strategi som värdeskapande<br />Vilken typ av värde vill vi skapa för våra kunder?<br />Hur (med vilken typ av aktiviteter) tänker vi göra det?<br />Vilka konkurrensfördelar & nackdelar har vi jämfört med våra konkurrenter?<br />

×