Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Ett värdeskapande värdskap 17 nov
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Föreläsningar 5 7september

Télécharger pour lire hors ligne

Underlag till föreläsning riktad till Exportsäljare . Grunder och principer vid etablering

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Föreläsningar 5 7september

 1. 1. FÖRELÄSNING 5-7 SEPTEMBER Underlag till föreläsningar om etablering i Kina . Viktiga och centrala delar i sekundärdata analysen inför etablering . Under föreläsningen bör du arbeta med er marknadsetablerings plan för att få ut bästa möjliga effekt för din grupp.
 2. 2. VIKTIGA MOMENT Vad betyder de olika momenten i marknadsplanen ?
 3. 3. Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell har bevisats vara mycket användbar i för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter.
 4. 4. Tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen
 5. 5. 1.Marknadspenetration 2.Marknadsutveckling 3.Produktutveckling 4.Diversifiering.
 6. 6. Marknadspenetration Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 7. 7. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. vaksam på kulturella skillnader.
 8. 8. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 9. 9. Diversifiering. Sälja nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsfokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra 1.Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna. 2.Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
 10. 10. 3.Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper. 4.Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.
 11. 11. Ett företag konglomerat innebär förvärv av flera företag av ett företag. Konglomeratkoncentrationer måste ske mellan företag som inte är relaterade och med olika kundbaser. Fusioner av affärskonglomerat har skett mellan stålföretag och oljebolag, underhållningsföretag och tobaksföretag, och kemikalietillverkare och detaljhandeln. Förutom att ge ekonomisk stabilitet till företag, företag konglomerat är viktiga aktörer på aktiemarknaden. 4.Konglomerat diversifiering
 12. 12. Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving under 1970 –talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i nyindustrialiserade länder och i synnerhet i Asien. 4.Konglomerat diversifiering
 13. 13. Produktplacering Marknadsetablering
 14. 14. Vad är Marknadsföringsmix, 4P-modellen? Beskrivning Marknadsmixmodellen (som också är bekant som de 4P'na) kan användas av marknadsförare som ett verktyg för att hjälpa till att definiera marknadsföringsstrategin. Marknadschefer använder denna metod till att försöka generera det optimala svaret på en målmarknad genom att blanda 4 (5 eller 7) olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt att förstå att marknadsmixprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen och andra dynamiker på detta marknadsområdet.
 15. 15. Jerome McCarthy professor inom marknadsföring ,lanserade redan på 1960 marknadsföringsmixen
 16. 16. 3.PRODUKT - TJÄNSTEANALYS Utvecklande förklaring till marknadsplanens punkt 3
 17. 17. Egenskaper Beskrivande text Unikitet Fysisk beskrivning av produkten Förhållande till konkurrenter (3) Nyttan och sammanhang för köparen 3.1.1Produkten och dess användningsområden Lista och utveckla de faktorer som beskriver produkten och dess användningsområden.
 18. 18. 3.1.2 Produktens tjänsteinnehåll. Lista och utveckla faktorer som beskriver produktens tjänsteinnehåll Tjänster som tillhör produkten Utveckla mervärden (Beskriv tjänsterna)
 19. 19. 3.1.3 Värde för kunden Lista och utveckla faktorer som har värde för kunden Besparing hos kunden: ekonomisk, socialt , image , varumärke mm Mätbarhet för kunden: Hur skall detta mätas hos kunden Installationskrav: Kompetenskrav: Livslängd: Produktlivscykel , kampanj , mm Supportkrav: Underhållsbehov: (service mm)
 20. 20. 3.1.5 Slutsatser produkt-/tjänsteanalys Dra klara och tydliga slutsatser kring produktanalysen med de uppgifter du tagit fram enligt tidigare moment
 21. 21. 3.2.3 Segmentering Att dela upp sin marknad i segment innebär att man identifierar olika delmarknader. De olika delmarknaderna kräver olika typer av påverkan (marknadsföring) och olika typer av kunderbjudanden. Det gemensamma för en delmarknad är att kunderna är homogena och har samma reaktionsmönster på ett erbjudande. Segmentering ökar effekten på de marknadsföringsresurser som företaget lägger ned. Ett segment skall kännetecknas av att det är mätbart, möjligt att bearbeta och lönsamt.
 22. 22. Produkt – marknadsmatris PM-matrisen ger dig överblick över dina kunder/målgrupper och produkter/produktområden. Kombinationen mellan en kundgrupp/målgrupp och en produkt/ett produktområde (respektive ruta) kallas segment. Titta närmare på marknadsförutsättningarna för varje segment. I vilka ska du satsa och hur formar du din marknadsstrategi? Gör en kalkyl för varje segment och se var du har bäst förutsättningar att tjäna pengar. Markera de segment du kommer att satsa på och skriv information från marknadsanalys och marknadsstrategi i rutorna

Underlag till föreläsning riktad till Exportsäljare . Grunder och principer vid etablering

Vues

Nombre de vues

295

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×