Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Marknaden påverkas av olika strategier och
ekonomiska åtgärder.
Exportsäljarens roll är att var väl informerad om
Marknade...
7 . STEPS – EXPORT PROCESS
1- PRODUCT OR SERVICE
Evaluate yourself and your product/service. Assess export
potential. Answer these questions:
1. Is m...
2- CANVASSING AND PROMOTION
1. Market research
2. Visiting the Market
3. Marketing Strategy and Representation
4. Developi...
3. CONTRACT
1. Incoterms
2. Payment Method andTerms
3. Product specifications
4. Warranty, Service, Quality checks
5. Legal...
4. PREPARE GOODS OR SERVICES
• Financing
• Production Capacity
• Packaging
• Economies of Scale
• Duty drawback - refund o...
5. DELIVERY (7 steps to successes)
1. Incoterms
2. Freight: land, air or sea
3. Transshipments - via another destination
4...
6. PAYMENT
1. Company Policy and Responsibility
2. Risk management
3. Credit Insurance
4. OwnershipTransfer
5. Payment Met...
REVIEW AND RECOGNITION
1. Maintain Relationships
2. Continuous Improvement
3. Client Service & Repeated Orders
4. Market S...
DEFINITION - EXPORT SALES MANAGER
• Export sales managers sell products or services to overseas
customers.
• They research...
To apply you must meet the following criteria:
• Experience of selling non-ferrous metals on an international basis
• Will...
Strategisk försäljning
Ordning i den strategiska planeringen genom ekonomisk
analysmodell
Marknadsföringens mål
Det finns ett antal intressanta mätmetoder som
Exportsäljaren bör / skall känna till
• Omsättning
• ...
Volym som målsättning
Olika typer av volymmål – Beroende på företagets
produktsortiment
Passar marknader som är under star...
Lönsamhet som målsättning
Stora skillnader mellan olika branscher
Varuproducerande företag inom dagligvaruhandel låga
marg...
Marknadsutbyte som målsättning
Marknadsutbytet beräknas genom att man drar
marknadsföringskostnader från bruttovinsten
Mar...
Dupont-modellen
Tre områden där ”Exportsäljaren ” kan påverka företagets
lönsamhet
Intäkter
Kostnader
Kapitalet
Simulering i Dupont-schema
Resultaträkning
Intäkter =5 000000 SEK
Varukostnad = 3 000000 SEK
Bruttovinst = 2 000000 SEK
Ma...
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
(Varukostnad)
Rörelseresultat/
Bruttovinst
Y %
Marknadsföring
Marknadsutbyte
X %
Övr. kos...
Omsättning 5000000 2000000
Varukostnader 3000000 40% 1725000
275000 35%
Material till föreläsningar
kursvecka 1
Strategiskförsäljning HT -16, Exportsäljare
2016-08-29stephan philipson marknadsut...
Marknadsplanen –
Företagets strategiska och
taktiska dokument
Vad ingår och varför ?
2016-08-29stephan philipson marknadsu...
Marknadsplanering
Varför skall man marknadsplanera ?
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 25
Affärsplan till Marknadsplan
Allt hänger ihop !
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 26
Strategi innebär ;Långsiktig och övergripande 3-5 år är
normal tidsperiod.Vägledande för den taktiska planen
skall genomf...
Marknadsplanen sätter fokus på vad
som skall genomföras
•Vilka delar av marknaden skall företaget koncentrera
sig på ?
•Hu...
HUVUDRUBRIKER I MARKNADSPLANEN
1. Sammanfattning
2. Nulägesanalys
3. Aktivteter
4. Styrning och uppföljning
Nulägesanalys
A.Nulägesbeskrivning
B.Analys av omvärlden
C.Analys av företagets
förmåga
D.Slutsatser och
rekommendationer
Nulägesanalysen består av 4 delar
1. Nulägesbeskrivning
2. Analys av omvärlden
3. Analys av företagets förmåga
4. Slutsats...
1 - Nulägesbeskrivning
• Ge en beskrivande och total genomlysning av vad företaget står i dag , vad
som är genomfört och v...
Frågeställningar som är grundade på fakta och sakligt återgiven skall användas – Inte
utrymme för värderande svar och fråg...
2– SWOT analys (analys av omvärlden)
• En ”SWOT” kan omfatta hela företaget ner till enskilda produkter .
• Ligger till gr...
SWOT – ”Ett diagnosverktyg”
• SWOT kan omfatta flera olika delar av företagets verksamhet
• KUNDER
• KONKURRENTER
• MARKNA...
Hot Möjligheter
Styrkor Svagheter
Externa
händelser
Företags-
Interna frågor
3. Slutsatser om företagets förmåga.
• När samtliga delar är genomgångna och varje slags hot och möjligheter /
styrkor och...
4. Slutsatser och rekommendationer
• Med genomförda analyser och rekommendation som underlag presenteras
de mål som företa...
Aktivitetsplanering
• I en aktivitetsplan fasställer företaget hur och i vilken ordning aktivteter
inom marknadsföringen a...
Styrning och uppföljning
• När marknadsplanen är klar och åtgärder enligt planen är genomförda ,sker
en återkommande uppfö...
Definition av
målmarknader – En
avgörande strategisk
beslutsprocess
Att välja rätt segment för aktuell produktgrupp är en ...
Hur hittar förtaget sin målmarknad ?
• Omvärldsanalys
• Intressentgrupper
• PEST(LE) modell
• Marknadens villkor
• Vilka k...
Hur ser villkoren ut för företaget och deras
speciella bransch?
• Porters 5 konkurrenskrafter
• Rivalitets i branschen
• P...
Potentiell konkurrenter
Kundernas
förhandlingsstyrka
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 45
Köpkraft:
Mäts i den relativa storleken av kunderna, deras
koncentration, vilken information de har om konkurrenterna,
vil...
Leverantörernas kraft
Bestäms av den relativa storleken företag och andra
faktorer nyss nämnda.
Om leverantörerna är stora...
Hot från nya aktörer
Barriärer för att ta sig in på en ny marknad kan
hålla potentiella konkurrenter utanför
marknaden.
Ba...
Hot från substitut
Ju större hot från substitut desto
svårare är det att ta ut ett högt pris.
Ett litet företag som säljer...
Konkurrens på marknaden
Beror på antal, storlek, koncentration,
nymodighet, tillväxt och därmed sin
attraktivitet i form a...
Marknadsinformation – Avgörande och
viktig aktivitet i företaget!
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 51
Porters 3-Konkurrensstrategier
• De flesta företag försöker alltid att skaffa sig ett övertag och dominera sin
marknad.
• ...
Kostnadsöverlägsenhet
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 53
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 54
En strategi som bygger på att nå en kostnadsöverlägsenhet
kan erhållas g...
Differentiering
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 55
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 56
Att differentiera en produkt eller tjänst innebär att företag skapar någ...
Fokusering/ Nisch strategi
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 57
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 58
Fokusering innebär att företagets fokus läggs på en viss köpargrupp, ett...
Marknads-
penetration
Marknads-
utvidgning
Produkt-
utveckling
Diversifierin
g
Nuvarande
produkter
Nya
marknader
Nuvarande...
Ansoffs tillväxtmatris används av
företag för att välja tillväxtstrategi för
produkter och marknad.
Marknadspenetration – ...
2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 61
Föreläsningsmaterial - Exportsäljare
Föreläsningsmaterial - Exportsäljare
Föreläsningsmaterial - Exportsäljare
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
Digital marknadsföring - Del 1
Suivant
Prochain SlideShare
Digital marknadsföring - Del 1
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Föreläsningsmaterial - Exportsäljare

Télécharger pour lire hors ligne

Underlag till föreläsning riktad till "Exportsäljare"

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Föreläsningsmaterial - Exportsäljare

 1. 1. Marknaden påverkas av olika strategier och ekonomiska åtgärder. Exportsäljarens roll är att var väl informerad om Marknadens förändringar !
 2. 2. 7 . STEPS – EXPORT PROCESS
 3. 3. 1- PRODUCT OR SERVICE Evaluate yourself and your product/service. Assess export potential. Answer these questions: 1. Is my product/service exportable? - what products? 2. 2. Is my company capable of exporting? - in what way? 3. 3.Which markets? Task: apply to your case
 4. 4. 2- CANVASSING AND PROMOTION 1. Market research 2. Visiting the Market 3. Marketing Strategy and Representation 4. Developing business relationships
 5. 5. 3. CONTRACT 1. Incoterms 2. Payment Method andTerms 3. Product specifications 4. Warranty, Service, Quality checks 5. Legal considerations 6. Company Policy and Responsibility
 6. 6. 4. PREPARE GOODS OR SERVICES • Financing • Production Capacity • Packaging • Economies of Scale • Duty drawback - refund of paid duty
 7. 7. 5. DELIVERY (7 steps to successes) 1. Incoterms 2. Freight: land, air or sea 3. Transshipments - via another destination 4. Freight services 5. Marine & Credit Insurance 6. Documentation - export and import 7. Timely Delivery
 8. 8. 6. PAYMENT 1. Company Policy and Responsibility 2. Risk management 3. Credit Insurance 4. OwnershipTransfer 5. Payment Method andTerms 6. Fees & Charges
 9. 9. REVIEW AND RECOGNITION 1. Maintain Relationships 2. Continuous Improvement 3. Client Service & Repeated Orders 4. Market Surveillance and Monitoring Changes 5. Acquire New Opportunities Dessa punkter är en viktig del I kommande “markandsplan för etablering I Kina “
 10. 10. DEFINITION - EXPORT SALES MANAGER • Export sales managers sell products or services to overseas customers. • They research potential markets, organize sales promotions, negotiate contracts and arrange the transport of goods. • Legal knowledge of foreign currencies, tariffs and trading regulations is necessary. • Hours are often long and unsocial. (Isn’t it nice with a well defined position?)
 11. 11. To apply you must meet the following criteria: • Experience of selling non-ferrous metals on an international basis • Willing to spend 20% plus of your working time abroad • International sales experience (and ideally with another language together with English) with a good general understanding of doing business across a wide and diverse range of business cultures • Experience of managing local agents and/or distributor networks (hiring, firing, managing, mentoring, motivating, etc.) • Familiarity with export processes, documentation, etc. Vilka egenskaper och kompetenser har du för att möta dessa kriterier ? I kursen har vi behandlat flera avsnitt som ger dig möjligheter att motsvara denna kravspecifikation. Skriv ner dessa och motivera hur du uppfyller dem !Tid 30 minuter
 12. 12. Strategisk försäljning Ordning i den strategiska planeringen genom ekonomisk analysmodell
 13. 13. Marknadsföringens mål Det finns ett antal intressanta mätmetoder som Exportsäljaren bör / skall känna till • Omsättning • Volym • Marknadsandelar
 14. 14. Volym som målsättning Olika typer av volymmål – Beroende på företagets produktsortiment Passar marknader som är under stark tillväxt Styckkostnader minskar med ökad volym Förutsätter en effektiv och flexibel produktion
 15. 15. Lönsamhet som målsättning Stora skillnader mellan olika branscher Varuproducerande företag inom dagligvaruhandel låga marginaler Tjänsteproducerande företag har vanligen höga marginaler Läkemedelsföretag har vanligen mycket höga marginaler Vilken bruttomarginal räknade ditt LIA företag som mål ?
 16. 16. Marknadsutbyte som målsättning Marknadsutbytet beräknas genom att man drar marknadsföringskostnader från bruttovinsten Marknadsutbyte kan med fördel användas när man beräknar produktsortimentens lönsamhet Indikation på vilka produktgrupper som kan uteslutas i sortimentet
 17. 17. Dupont-modellen Tre områden där ”Exportsäljaren ” kan påverka företagets lönsamhet Intäkter Kostnader Kapitalet
 18. 18. Simulering i Dupont-schema Resultaträkning Intäkter =5 000000 SEK Varukostnad = 3 000000 SEK Bruttovinst = 2 000000 SEK Marknadsföring = 275000 SEK Övriga kostnader /löner= 1 700000 SEK Balansräkning Anläggningstillgångar = 100000 SEK Omsättningstillgångar = 2 100000 SEK Likvida medel = 300000 SEK Kortfristiga fordringar = 1 500000 SEK Varulager = 300000 SEK Sätt in siffrorna i rätt ruta och genomför beräkningen
 19. 19. Rörelseintäkter Rörelsekostnader (Varukostnad) Rörelseresultat/ Bruttovinst Y % Marknadsföring Marknadsutbyte X % Övr. kost / Lönekost Resultat före Finansiella kost Intäkter Vinstmarginal Före finansiella Kostnader Resultaträkning Balansräkning Varulager Kortfrist fordringar Likvida medel Omsättningskapital Anläggningstillgångar (kapital) Totalt kapital Kapital oms Hastighet Intäkter
 20. 20. Omsättning 5000000 2000000 Varukostnader 3000000 40% 1725000 275000 35%
 21. 21. Material till föreläsningar kursvecka 1 Strategiskförsäljning HT -16, Exportsäljare 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 23
 22. 22. Marknadsplanen – Företagets strategiska och taktiska dokument Vad ingår och varför ? 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 24
 23. 23. Marknadsplanering Varför skall man marknadsplanera ? 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 25
 24. 24. Affärsplan till Marknadsplan Allt hänger ihop ! 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 26
 25. 25. Strategi innebär ;Långsiktig och övergripande 3-5 år är normal tidsperiod.Vägledande för den taktiska planen skall genomföras Taktisk plan kort tidsperspektiv vanligen över 6-12 månader. Är varierande beroende på företag och kultur. Strategi och taktik i marknadsplanen 27
 26. 26. Marknadsplanen sätter fokus på vad som skall genomföras •Vilka delar av marknaden skall företaget koncentrera sig på ? •Hur skall man särskilja sina produkter/tjänster från konkurrenter? •Hur skall produktsortiment utvecklas för att möta kundbehoven? •Vem skall påverkas och med vad eller hur? •Priset och prisstrategier ? •Distributionsstrategier ?
 27. 27. HUVUDRUBRIKER I MARKNADSPLANEN 1. Sammanfattning 2. Nulägesanalys 3. Aktivteter 4. Styrning och uppföljning
 28. 28. Nulägesanalys A.Nulägesbeskrivning B.Analys av omvärlden C.Analys av företagets förmåga D.Slutsatser och rekommendationer
 29. 29. Nulägesanalysen består av 4 delar 1. Nulägesbeskrivning 2. Analys av omvärlden 3. Analys av företagets förmåga 4. Slutsatser och rekommendationer 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 31
 30. 30. 1 - Nulägesbeskrivning • Ge en beskrivande och total genomlysning av vad företaget står i dag , vad som är genomfört och vad den nuvarande inriktningen är. • Denna beskrivning sker genom att besvara relevanta frågor om företaget och dess verksamhet. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 32
 31. 31. Frågeställningar som är grundade på fakta och sakligt återgiven skall användas – Inte utrymme för värderande svar och frågeställningar • Vision och affärside • Övergripande mål • Intressentgrupper • Vilken del av organisationen omfattas • Produktgrupper och aktuella konkurrenter • Organisation • Porters 5-krafts modell • Branschutveckling 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 33
 32. 32. 2– SWOT analys (analys av omvärlden) • En ”SWOT” kan omfatta hela företaget ner till enskilda produkter . • Ligger till grund för en saklig och väl genomarbetat analys om företagets förmåga att möta förändringar i omvärlden. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 34
 33. 33. SWOT – ”Ett diagnosverktyg” • SWOT kan omfatta flera olika delar av företagets verksamhet • KUNDER • KONKURRENTER • MARKNADSUTVECKLING • TEKNIKUTVECKLING • POLITISK UTVECKLING • ”KUNDENS KUND” 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 35
 34. 34. Hot Möjligheter Styrkor Svagheter Externa händelser Företags- Interna frågor
 35. 35. 3. Slutsatser om företagets förmåga. • När samtliga delar är genomgångna och varje slags hot och möjligheter / styrkor och svagheter är analyserade, skall en slutsats skrivas, för att ge vägledning till de beslut som skall tas. • Slutligen skall en rekommendationer skrivas som ger konsekvenser av samt vilken ”väg” företaget bör rikta in sig på. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 37
 36. 36. 4. Slutsatser och rekommendationer • Med genomförda analyser och rekommendation som underlag presenteras de mål som företaget skall uppfylla inom en given tidsperiod. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 38
 37. 37. Aktivitetsplanering • I en aktivitetsplan fasställer företaget hur och i vilken ordning aktivteter inom marknadsföringen av företagets produkter och tjänster skall genomföras 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 39
 38. 38. Styrning och uppföljning • När marknadsplanen är klar och åtgärder enligt planen är genomförda ,sker en återkommande uppföljning av • Måluppfyllelse • Kundreaktioner • Eventuella korrigerande åtgärder • Nya inriktningsbeslut • Mm, mm 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 40
 39. 39. Definition av målmarknader – En avgörande strategisk beslutsprocess Att välja rätt segment för aktuell produktgrupp är en av marknadsföringens huvuduppgifter för att säkra goda tillväxtmöjligheter ! 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 42
 40. 40. Hur hittar förtaget sin målmarknad ? • Omvärldsanalys • Intressentgrupper • PEST(LE) modell • Marknadens villkor • Vilka konkurrenskrafter finns (M Porter) • Koncentration på marknaden • Produktdifferentiering • Tillväxttakt • Tillgänglighet & kostnader på marknaden • Finansiell styrka • Etablerings & Exit hinder på marknaden 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 43
 41. 41. Hur ser villkoren ut för företaget och deras speciella bransch? • Porters 5 konkurrenskrafter • Rivalitets i branschen • Potentiella konkurrenter • Leverantörernas förhandlingsstyrka • Kundernas förhandlingsstyrka • Tillgång till substitut 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 44
 42. 42. Potentiell konkurrenter Kundernas förhandlingsstyrka 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 45
 43. 43. Köpkraft: Mäts i den relativa storleken av kunderna, deras koncentration, vilken information de har om konkurrenterna, vilka volymer de köper, kompatibilitet med andra system och produkter i företaget samt eventuella switch kostnader som är kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju större köpkraft, desto svagare är företaget gentemot kunden. Om kunderna är stora företag i koncentrerade industrier, och köper stora volymer med god prisinformation om en relativt odifferentierad produkt med låg switch kostnad så är kunderna i en stark position och kan hålla priserna nere. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 46
 44. 44. Leverantörernas kraft Bestäms av den relativa storleken företag och andra faktorer nyss nämnda. Om leverantörerna är stora företag i koncentrerade industrier. Dessutom med väl differentierade produkter som är relativt viktigt för det lilla företaget. Är dessa småföretag i en svag position gentemot leverantörerna och har svårt att pressa priserna. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 47
 45. 45. Hot från nya aktörer Barriärer för att ta sig in på en ny marknad kan hålla potentiella konkurrenter utanför marknaden. Barriärer kan uppstå genom patent och rättigheter, skalekonomier, produktskillnader, varumärke, tillgång till distribution, politik, switch kostnader, kapitalkostnader osv. Ju större det möjliga hotet är, desto svårare är det för det lilla företaget att bibehålla goda marginaler och kontroll över priset. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 48
 46. 46. Hot från substitut Ju större hot från substitut desto svårare är det att ta ut ett högt pris. Ett litet företag som säljer en litet differentierad produkt i en priskänslig och trendmedveten marknad har svårt att ta ut ett högt pris. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 49
 47. 47. Konkurrens på marknaden Beror på antal, storlek, koncentration, nymodighet, tillväxt och därmed sin attraktivitet i form av vinst och värde tillsammans. Viktigt är graden av produktdifferentiering, varumärkets identitet och switch kostnader. Ju högre konkurrens desto svårare är det att ta bra betalt 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 50
 48. 48. Marknadsinformation – Avgörande och viktig aktivitet i företaget! 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 51
 49. 49. Porters 3-Konkurrensstrategier • De flesta företag försöker alltid att skaffa sig ett övertag och dominera sin marknad. • ENLIGT m Porter finns det ”bara” 3 alternativ att skaffa sig konkurrensfördelar. • Kostnadsöverlägsenhet • Differentiering • Fokusering • Väljer en av dessa strategier beroende på sin egen förmåga och inriktning 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 52
 50. 50. Kostnadsöverlägsenhet 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 53
 51. 51. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 54 En strategi som bygger på att nå en kostnadsöverlägsenhet kan erhållas genom ett ständigt letande efter kostnadsreduktioner. Genom en kostnadsöverlägsenhet kan företag erbjuda en produkt eller tjänst till ett lägre pris än konkurrenterna. Detta kräver en kontinuerlig övervakning av produktions- och driftkostnader ända uppe från företagsledningen.
 52. 52. Differentiering 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 55
 53. 53. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 56 Att differentiera en produkt eller tjänst innebär att företag skapar något som uppfattas som unikt i branschen och som vanligtvis erbjuds till ett betydligt högre pris. Differentiering kan ge uttryck i flera olika former men det mest fördelaktiga är om företag kan differentiera sig längs flera dimensioner. Differentiering kan till exempel ge uttryck i hög teknologi, kvalitativa lösningar eller design. Strategin skapar en stark varumärkesidentitet som bygger på varumärkeslojalitet, vilket gör kunderna mindre priskänsliga.
 54. 54. Fokusering/ Nisch strategi 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 57
 55. 55. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 58 Fokusering innebär att företagets fokus läggs på en viss köpargrupp, ett segment av sortimentet eller en geografisk marknad. Fokusering kan uttryckas i olika former men det viktigaste är att tillgodose en särskild målgrupp som varje funktionellt program utformas med hänsyn för. Vidare bygger fokusering på att företaget anser sig kunna tillgodose en målgrupp mer effektivt än konkurrenter med en bredare inriktning. Företaget åstadkommer med en fokusering antingen differentiering genom att bättre tillgodose en särskild målgrupps behov eller kostnadsöverlägsenhet vid av målgruppen, eller både och.
 56. 56. Marknads- penetration Marknads- utvidgning Produkt- utveckling Diversifierin g Nuvarande produkter Nya marknader Nuvarande marknader Nuvarande produkter Nya produkter Nuvarande marknader Nya marknader Nya produkter 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 59
 57. 57. Ansoffs tillväxtmatris används av företag för att välja tillväxtstrategi för produkter och marknad. Marknadspenetration – Sälja de nuvarande produkterna till nuvarande marknad. Behåll eller öka marknadsandel, driv ut konkurrenter, öka användningen av dina produkter. Bredda marknaden – Sälja nuvarande produkter på ny marknad. På nya platser, i nya länder, i ny förpackning, via nya kanaler, till nya segment. Produktutveckling – Introducera nya produkter på existerande marknader eller nya marknader. Diversifiering – Sälja ”nya produkter/existerande produkter på nya marknader”. Mer riskfyllt på grund av begränsad erfarenhet. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 60
 58. 58. 2016-08-29stephan philipson marknadsutveckling 61

Underlag till föreläsning riktad till "Exportsäljare"

Vues

Nombre de vues

246

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×