Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Могућности примене искустава из наставе
српског језика као нематерњег и српског језика
као страног у настави српског језик...
ЦИЉ
Оснаживање наставника за примену искустава из наставе
српског језика као нематерњег и српског језика као страног у
нас...
ТЕМЕ
• Карактеристике програма
• Учење језика
• Предуслови за успешно остваривање наставе
• Специфичности наставе српског ...
ПРОГРАМИ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ
И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Српски као нематерњи језик има два програма:
• Програм А за у...
• Циљ наставе и учења Српског као нематерњег језика јесте
оспособљавање ученика да води усмену и писану комуникацију са
го...
УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА
Усмерено је ка:
• развијању језичких компетенција;
• усвајању и стицању све четири језичке вештине:
слушање, ...
ОБРАДА ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА
Не искључује се из процеса наставе и учења, али
фокус је стављен на функционалну граматику и
п...
УЧЕНИК СЕ ОСПОСОБЉАВА ЗА
 продуктивно овладавање српским језиком
 овладавање српским језиком у оквиру предвиђених грамат...
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО
НЕМАТЕРЊЕГ И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ
ЈЕЗИКА
• Методичке радње у настави српског као матерњег:
слушање, читање, писање и говор, представљају циљеве
/исходе часа српско...
• Функционална примена граматичких и правописних правила.
• Грешке се толеришу и деликатно коригују.
• У учењу српског као...
• За учење српског као страног користи се драмски метод,
тј. учење језика кроз језичку активност у говорним
чиновима (кому...
ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО
НЕМАТЕРЊЕГ И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ
ЈЕЗИКА
• Настава српског као нематерњег, а нарочито српског...
• Карактеристике одељења, односно групе ученика.
• Узраст ученика (ССЈ);
• Ниво владања српским језиком;
• Потребе ученика...
• Дијагностичка процена компетенција ученика коју
осмишљава наставник треба да буде веома прецизна.
• Ученици се укључују ...
ЈЕЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ (РЕЦЕПТИВНЕ И
ПРОДУКТИВНЕ ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ)
СЛУШАЊЕ
Карактерише:
• први сусрет са језиком
• покушај разумевања преко мелодије,
интонације, лексичких универзалија и
не...
УСЛОВИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ СЛУШАЊА
У ПРВИМ ГОДИНАМА УЧЕЊА ЈЕЗИКА
• Спор темпо говора;
• Јасно артикулисан сваки глас, свака реч,...
ПРОЦЕНА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊА
1. УСМЕНА РЕАКЦИЈА – често се превиђа
2. ПИСАНА РЕАКЦИЈА
а) заокруживање (маркирање) тачног одг...
ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ
СЛУШАЊА
ОСНОВНИ НИВО
Слушај питања и одговори:
1. Који је данас дан?
2. Када доручкујеш?
3. Колико је сати?
4. Када не идеш у школ...
Ја се зовем Милена Јовановић. Имам 24 године. Из Србије сам и живим у Сомбору.
Студирам медицину у Новом Саду. Добро говор...
СРЕДЊИ НИВО
Слушајте текст и заокружите тачан одговор:
Мој најбољи друг се зове Јован. Он има двадесет година и студира
психологију. П...
1) Јован је
а) студент.
б) психолог.
в) из западне Србије.
2) Јованови родитељи живе
а) у Београду.
б) на селу.
в) у граду...
НАПРЕДНИ НИВО
Рећи ученицима да прво погледају питања из задатка
(задатак 1) или да прочитају реченице (задатак 2), дати им за
то 20 сек...
Слушајте текст и заокружите тачан
одговор:
• Штампање се прво развило у Кини, где су се покретна слова
користила још у 11....
1. Када се штампање развија у Европи?
• а) у исто време када и у Кини б) пре него у Кини
в) касније него у Кини
2. Слова к...
ЧИТАЊЕ
Читање као циљ, а не као средство за извођење
наставе!
Читање није техника читања наглас!
Састоји СЕ од следећих, п...
ПРОЦЕНА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊА
 избацивање уљеза
 повезивање делова исказа
 поступање по налогу – бојење или цртање
 заокру...
ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ
ЧИТАЊА
ОСНОВНИ НИВО
Избацивање уљеза
Пронађи погрешно написане речи!
СРЕДЊИ НИВО
Прочитај огласе
Оглас 1:
Продајем три црна мачета. За праве љубитеље мачака!
Оглас 2:
Поклањам малог пса (доберман). Стар ...
Kadimamfizičko iuskorosevraćamokući
Kupilismoavionskekarte jersutraimamotest.
Putujemovećsedamdana trebajumišorcipatike.
M...
НАПРЕДНИ НИВО
НА ПОРТАЛУ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА НАВЕДЕНЕ СУ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Аутобуска линија 72
Цена карте: 89 динара (на киос...
Прочитај информације и одговори на питања:
• (1) Где се може купити карта за аутобус?
• (2) Колико времена треба да се сти...
ПИСАЊЕ
врло захтевна продуктивна језичка вештина
писање није само техника писања!
подразумева лексичку и граматичку
ком...
ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ
ПИСАЊА
ОСНОВНИ НИВО
Напиши свој распоред часова.
Постани члан библиотеке
СРЕДЊИ НИВО
Попуни празна места тако да
добијеш тачан резултат
PRIMER: tri + jedan = četiri; četiri + deset = četrnaest;
četrnaest + d...
НАПРЕДНИ НИВО
НАПИШИ ИЗВЕШТАЈ О ДОГАЂАЈУ
НА ОСНОВУ ПОДАТАКА
• Нека извештај садржи одговоре на питања: КО,
ШТА, КАДА, КАКО, ГДЕ
• У изве...
ГОВОР
Говор карактерише:
 уобичајена конверзација у учионици
 спонтани или дириговани дијалог између ученика
или ученика...
ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ
ГОВОРА
ОСНОВНИ НИВО
Реци шта видиш на слици
Šta vidiš na slici?
Gde su jastuci?
Gde je čaša?
Gde su olovke?
Šta vidiš na zidu?
Koje boje je kr...
Уочи разлике
СРЕДЊИ НИВО
Pogledaj slike i uporedi
osobe:
Погледај слике па испричај
причу
НАПРЕДНИ НИВО
ODGOVORI NA PITANJA PREMA DATOM MODELU
Šta je krava?
Krava je životinja koja jede travu i daje mleko.
Ko je Novak Đoković?...
ЗАДАТАК
На основу датих модела осмислити по један задатак
за вештину по избору.
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језик...
Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језик...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству

166 vues

Publié le

Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству

 1. 1. Могућности примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Мср Виолета Влајковић Бојић Саветник координатор Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд violeta.vlajkovicbojic@zuov.gov.rs
 2. 2. ЦИЉ Оснаживање наставника за примену искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству ИСХОД На крају ове теме наставници ће бити у стању да примене искустава из наставе српског језика као нематерњег и српског језика као страног у настави српског језика као матерњег у иностранству
 3. 3. ТЕМЕ • Карактеристике програма • Учење језика • Предуслови за успешно остваривање наставе • Специфичности наставе српског као нематерњег и српског као страног језика • Модели задатака за четири језичке вештине (рецептивне и продуктивне језичке активности)
 4. 4. ПРОГРАМИ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА Српски као нематерњи језик има два програма: • Програм А за ученике чији матерњи језик припада несловеснским језицима који живе у хомогеним срединама • Програм Б за ученике чији матерњи језик припада словенским језицима и који живе у вишенационалним срединама Српски као страни језик: • Намењен је ученицима страним држављанима који трајно или привремено бораве на територији Републике Србије, али повратницима по реадмисији.
 5. 5. • Циљ наставе и учења Српског као нематерњег језика јесте оспособљавање ученика да води усмену и писану комуникацију са говорницима српског као матерњег језика ради каснијег пуног укључивања у живот заједнице и остваривања грађанских права и дужности, као и упознавање српске културне баштине и развијање интеркултуралности као темељне вредности демократског друштва. • Циљ наставе и учења Српског као страног језика јесте продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање ученика за комуникацију у свакодневним ситуацијама, као и за употребу српског језика у образовне сврхе; овладавање српским језиком у оквиру предвиђених граматичких структура и лексике, као и вештинама писаног и усменог изражавања; коришћење српског језика у комуникацији у различитим областима приватног и друштвеног живота; упознавање елемента српске културе; развијање интересовања за даље учење српског језика у страном животном окружењу.
 6. 6. УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА Усмерено је ка: • развијању језичких компетенција; • усвајању и стицању све четири језичке вештине: слушање, разумевање, писање, говор; • коришћењу језика у образовне сврхе и у свакодневним ситуацијама. Одвија се: • поступно кроз разноврсне комуникативне ситуације; • уз поштовање начела од једноставнијег према сложеном.
 7. 7. ОБРАДА ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА Не искључује се из процеса наставе и учења, али фокус је стављен на функционалну граматику и применљива граматичка знања која се уз примену комуникативне методе на часу интуитивно усавршавају.
 8. 8. УЧЕНИК СЕ ОСПОСОБЉАВА ЗА  продуктивно овладавање српским језиком  овладавање српским језиком у оквиру предвиђених граматичких структура и лексике, као и вештинама писаног и усменог изражавања  усмену и писану комуникацију са говорницима српског као матерњег језика  коришћење српског језика у комуникацији у различитим областима приватног и друштвеног живота  пуно укључивање у живот заједнице и остваривања грађанских права и дужности  упознавање српске културне баштине  развијање интеркултуралности као темељне вредности демократског друштва  употребу српског језика у образовне сврхе  упознавање елемента српске културе  развијање интересовања за даље учење српског језика
 9. 9. КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА
 10. 10. • Методичке радње у настави српског као матерњег: слушање, читање, писање и говор, представљају циљеве /исходе часа српског као нематерњег и српског као страног језика. • Прави се разлика између комуникативне и дијалошке методе. • Метода контрастирања је веома важна у настави српског као страног и српског као нематерњег језика, јер се указује на различитост између језичких система српског језика и матерњег језика ученика. • Обим књижевних дела за обраду у српском као нематерњем је смањен, док се у српском као страном користе адаптирани књижевни текстови усклађени са језичким компетенцијама ученика.
 11. 11. • Функционална примена граматичких и правописних правила. • Грешке се толеришу и деликатно коригују. • У учењу српског као нематерњег и српског као страног језика интеркултуралност представља важан наставни контекст, тј. језик се учи у сусрету двеју култура. * Српски језик се учи кроз наставне садржаје других предмета које ученик прати и усваја.
 12. 12. • За учење српског као страног користи се драмски метод, тј. учење језика кроз језичку активност у говорним чиновима (комуникативним ситуацијама из живота: код лекара, у продавници, на улици, на аутобуској станици). • Оваквом концепцијом програма отвара се могућност за успешнији даљи академски развој ученика.
 13. 13. ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ И СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА • Настава српског као нематерњег, а нарочито српског као страног језика има одређене специфичности на основу којих се, у неким сегментима, разликује од наставе других школских предмета.
 14. 14. • Карактеристике одељења, односно групе ученика. • Узраст ученика (ССЈ); • Ниво владања српским језиком; • Потребе ученика; • Дидактички материјали (ССЈ); • Технички услови; • Ресурси школе;
 15. 15. • Дијагностичка процена компетенција ученика коју осмишљава наставник треба да буде веома прецизна. • Ученици се укључују у процес образовања током целе школске године (ССЈ). • Језички модели се усвајају спорије, граматичке категорије користе уз много грешака, имају проблема при слушању, односно разумевању српског језика чак и онда када су им све речи говорног текста познате.
 16. 16. ЈЕЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ (РЕЦЕПТИВНЕ И ПРОДУКТИВНЕ ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ)
 17. 17. СЛУШАЊЕ Карактерише: • први сусрет са језиком • покушај разумевања преко мелодије, интонације, лексичких универзалија и нелингвистичких знакова комуникације
 18. 18. УСЛОВИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ СЛУШАЊА У ПРВИМ ГОДИНАМА УЧЕЊА ЈЕЗИКА • Спор темпо говора; • Јасно артикулисан сваки глас, свака реч, свака реченица; • Избор минималног броја високо фреквентних речи; • Понављање исте информације неколико пута; • Позната тема са претежно познатом лексичком и граматичком структуром.
 19. 19. ПРОЦЕНА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊА 1. УСМЕНА РЕАКЦИЈА – често се превиђа 2. ПИСАНА РЕАКЦИЈА а) заокруживање (маркирање) тачног одговора / вишеструки избор б) усмени или писани одговор на задато питање / креирање исказа ц) одређивање тачности / нетачности информације која се слуша д) допуњавање писаног исказа речима које недостају, а које се чују
 20. 20. ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ СЛУШАЊА
 21. 21. ОСНОВНИ НИВО Слушај питања и одговори: 1. Који је данас дан? 2. Када доручкујеш? 3. Колико је сати? 4. Када не идеш у школу? 5. Колико имаш година?
 22. 22. Ја се зовем Милена Јовановић. Имам 24 године. Из Србије сам и живим у Сомбору. Студирам медицину у Новом Саду. Добро говорим енглески језик, а мало говорим и разумем француски. Немам пуно слободног времена јер пуно учим. Волим музику и када сам на распусту, идем на концерте. Имам две добре пријатељице и са њима понекад идем у кафић. Милена Јовановић има: а) 23 године б) 24 године в) 25 година Она живи у: а) Суботици б) Новом Саду в) Сомбору Добро говори: а) француски б) немачки в) енглески Она воли: а) музику б) спорт в) плес Колико има добрих пријатељица? а) једну б) две в) много
 23. 23. СРЕДЊИ НИВО
 24. 24. Слушајте текст и заокружите тачан одговор: Мој најбољи друг се зове Јован. Он има двадесет година и студира психологију. Пре две године се преселио у Београд, а рођен је у једном селу у централној Србији. Његови родитељи још увек живе тамо. Јован нема ни брата ни сестру, али има много пријатеља зато што је увек весео и воли да се дружи. У слободно време воли да игра шах и да чита књиге. Суботом понекад излази са друштвом у ноћне клубове и увек се лепо проведе. Његови другови су такође студенти и сви много уче. Зато не могу баш често да излазе. Јованова девојка Тања студира у иностранству и они се ретко виђају. Али сваког дана се чују преко интернета или преко телефона и на лето планирају да иду на море заједно. Јован не воли јако сунце, а његова девојка много воли да се сунча. Обоје много воле да се купају у мору. • …
 25. 25. 1) Јован је а) студент. б) психолог. в) из западне Србије. 2) Јованови родитељи живе а) у Београду. б) на селу. в) у граду. 3) Јован а) нема много другова. б) нема брата, али има сестру. в) је јединац. 4) Јованови другови а) понекад излазе суботом. б) никад не уче. в) не воле да излазе. 5) Јованова девојка а) студира у Београду. б) воли јако сунце. в) не воли да се купа у мору.
 26. 26. НАПРЕДНИ НИВО
 27. 27. Рећи ученицима да прво погледају питања из задатка (задатак 1) или да прочитају реченице (задатак 2), дати им за то 20 секунди, и тек онда читати текст. Текст се чита два пута.
 28. 28. Слушајте текст и заокружите тачан одговор: • Штампање се прво развило у Кини, где су се покретна слова користила још у 11. веку. Такав начин штампе у Европи је почео тек половином 15. века. Тада је Немац Јохан Гутемберг почео да штампа књиге тако што је користио покретна метална слова. До 16. века у Европи, а највише у Немачкој и Италији, било је више од хиљаду штампарских радионица. Оне су се много разликовале од мирних средњовековних просторија у којима су се књиге преписивале руком. Атмосфера је била ужурбана јер се неколико послова радило у исто време. Словослагач је ређао слова, штампар је руковао пресом, а коректор проверавао има ли грешака на одштампаној страни. Штампане књиге и даље су биле украшаване руком, као што се то чинило у средњем веку.
 29. 29. 1. Када се штампање развија у Европи? • а) у исто време када и у Кини б) пре него у Кини в) касније него у Кини 2. Слова која је Гутемберг користио била су: • а) од дрвета б) од метала в) од гуме 3. Највише штампарија у 16. веку било је: • а) у Италији и Шпанији б) у Италији и Немачкој в) у Немачкој и Француској 4. У средњем веку књиге су се: • а) преписивале б) копирале в) прерађивале 5. Илустрације у првим штампаним књигама рађене су: • а) пресом б) машином в) руком
 30. 30. ЧИТАЊЕ Читање као циљ, а не као средство за извођење наставе! Читање није техника читања наглас! Састоји СЕ од следећих, по правилу истовремених операција: визуелне перцепције графичког текста; превођења графичког текста у звучни текст (подразумева да ученик „у себи“ изговара текст који чита); схватања језичке садржине текста; добијања информације.
 31. 31. ПРОЦЕНА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊА  избацивање уљеза  повезивање делова исказа  поступање по налогу – бојење или цртање  заокруживање тачног одговора  допуњавање исказа  диференцирање речи  одређивање хронологије догађаја .
 32. 32. ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ ЧИТАЊА
 33. 33. ОСНОВНИ НИВО
 34. 34. Избацивање уљеза
 35. 35. Пронађи погрешно написане речи!
 36. 36. СРЕДЊИ НИВО
 37. 37. Прочитај огласе Оглас 1: Продајем три црна мачета. За праве љубитеље мачака! Оглас 2: Поклањам малог пса (доберман). Стар два месеца, миран и паметан. Оглас 3: Продајем пса (лабрадор). Црна и жута длака. Лабрадор је добар пас за породицу. Леп поклон за децу! Одговори на питања: (1) Ако си љубитељ мачака, на који оглас ћеш се јавити? (2) У ком огласу је пас добар за децу? (3) У ком огласу власник поклања пса, а не продаје?
 38. 38. Kadimamfizičko iuskorosevraćamokući Kupilismoavionskekarte jersutraimamotest. Putujemovećsedamdana trebajumišorcipatike. Moramdaučim inemogudaidemuškolu. Akopobedimonautakmici putujemozamesecdana. Neosećamsedobro idemonakolače.
 39. 39. НАПРЕДНИ НИВО
 40. 40. НА ПОРТАЛУ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА НАВЕДЕНЕ СУ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Аутобуска линија 72 Цена карте: 89 динара (на киосцима), 150 динара (у аутобусу) Време путовања: 30–40 минута Путања: Смер А: Зелени венац – Аеродром, од 04:40 до 23:40 часова Смер Б: Аеродром – Зелени венац, од 05:20 до 00:00 часова Фреквенција: сваких 32 минута Додатне информације о путањи линије 72 можете пронаћи овде.
 41. 41. Прочитај информације и одговори на питања: • (1) Где се може купити карта за аутобус? • (2) Колико времена треба да се стигне од прве до последње станице? • (3) У колико сати полази први аутобус са Зеленог венца за Аеродром? • (4) Могу ли се сазнати додатне информације о путањи аутобуса?
 42. 42. ПИСАЊЕ врло захтевна продуктивна језичка вештина писање није само техника писања! подразумева лексичку и граматичку компетенцију циљ писања је преношење информације писаним путем на почетном нивоу не очекује се апсолутна граматичка исправност циљ је остварен уколико је постигнута разумљивост исказа безбројни модели евалуације
 43. 43. ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ ПИСАЊА
 44. 44. ОСНОВНИ НИВО
 45. 45. Напиши свој распоред часова.
 46. 46. Постани члан библиотеке
 47. 47. СРЕДЊИ НИВО
 48. 48. Попуни празна места тако да добијеш тачан резултат PRIMER: tri + jedan = četiri; četiri + deset = četrnaest; četrnaest + dvadeset i pet = trideset i devet; trideset i devet – petnaest = dvadeset i četiri 1. dva + ________ = deset; deset - __________ = četiri; četiri +__________ = jedanaest; jedanaest - __________ = dva 2. dvanaest + _____________= dvadeset i četiri; dvadeset i četiri + _______ = dvadeset i sedam; dvadeset i sedam + ______= trideset i tri; trideset i tri - _________ = dvadeset i devet
 49. 49. НАПРЕДНИ НИВО
 50. 50. НАПИШИ ИЗВЕШТАЈ О ДОГАЂАЈУ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА • Нека извештај садржи одговоре на питања: КО, ШТА, КАДА, КАКО, ГДЕ • У извештају употреби речи: изненађен, односити се, похвалити, догађај
 51. 51. ГОВОР Говор карактерише:  уобичајена конверзација у учионици  спонтани или дириговани дијалог између ученика или ученика и наставника  мини представа
 52. 52. ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕШТИНЕ ГОВОРА
 53. 53. ОСНОВНИ НИВО
 54. 54. Реци шта видиш на слици Šta vidiš na slici? Gde su jastuci? Gde je čaša? Gde su olovke? Šta vidiš na zidu? Koje boje je krevet? Šta je ispod stola?
 55. 55. Уочи разлике
 56. 56. СРЕДЊИ НИВО
 57. 57. Pogledaj slike i uporedi osobe:
 58. 58. Погледај слике па испричај причу
 59. 59. НАПРЕДНИ НИВО
 60. 60. ODGOVORI NA PITANJA PREMA DATOM MODELU Šta je krava? Krava je životinja koja jede travu i daje mleko. Ko je Novak Đoković? Novak je teniser koji je najbolji na svetu.
 61. 61. ЗАДАТАК На основу датих модела осмислити по један задатак за вештину по избору.

×