Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Досвід роботи Прижегалінської Ю.В.

77 vues

Publié le

Психологічний супровід навчальної діяльності п'ятикласників у процесі адаптації до навчання в середній ланці школи.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Досвід роботи Прижегалінської Ю.В.

 1. 1. L/O/G/O
 2. 2. Кваліфікаційна категорія: Вища Стаж роботи: 15 років Освіта:НПУ ім. М.П.Драгоманова Спеціальність : «Психологія» Дата народження: 26.08.1972 г. Візитна карткаВізитна картка Посада: практичний психолог Місце работи: Спеціалізована школа № 196
 3. 3. Професійне кредо:Професійне кредо:
 4. 4. Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки"
 5. 5. Нормативно-правовеНормативно-правове забезпечення діяльностізабезпечення діяльності  Конституція України  Закон України про загальну середню освіту  Концепція загальної середньої освіти  Закон України “Про охорону дитинства”  Міжнародна концепція “Про права дитини”  Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. та “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України”  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 691 від 19.10.2001р.,  Наказ Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми- інвалідами» № 864 від 28.12.2006 р.,  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах" № 330 від 20.01.2001 р.,  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» та інші нормативні документи
 6. 6. Description of the contents завдання Мої завдання: Відстеження результатів психологічногорозвитку учнів нарізних етапах навчання Консультативна та інф орм аційна психологічна підтрим ка процесів навчання, виховання і розвитку дітей в освітньом у середовищ і ш коли Сприяння в придбанні учнями психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для отримання професії, побудови кар'єри, досягнення успіху в житті Сприяння формуванню у дітей здатності до саморозвитку, самовизначення, самореалізації Сприянняповноцінномуособистісномуйінтелектуальномурозвиткудітейнакожномувіковомуетапі Підвищенняпсихологічної компетентностівсіх учасниківосвітнього процесу Надання комплексної психолого-педагогічної допомоги учням, які відчуваю ть труднощів навчанніірозвитку
 7. 7. Науково-методична проблема «Психологічний супровід навчальної діяльності п'ятикласників у процесі адаптації до навчання в середній ланці школи»
 8. 8. Напрямки роботи психолога Корекційний Психодіагностичний Консультативний Науково-методичний Організаційний Просвітницький Основні напрямки роботи психолога
 9. 9. Взаємодія практичного психолога з учасниками навчального процесу Учні школи Вчителі Соціальний педагог школи Педагог- організатор Практичний психолог Батьки БібліотекарМедичний працівник школи Адміністрація школи Методична служба школи Учнівське самоврядування
 10. 10. Робота з учнями •Психолого- педагогічна діагностика •Індивідуальні консультування • Корекційно- розвивальна робота • Профоріентаці йна робота • Робота з обдарованими учнями • Робота з невстигаючими учнями
 11. 11. ВидВидии діяльностідіяльності ЗабезпеченняЗабезпечення зв'язку «батьки-зв'язку «батьки- учень-вчитель»учень-вчитель» ПсихологічнаПсихологічна просвітапросвіта ПсиходіагностикаПсиходіагностика ПсихологічнеПсихологічне консультуванняконсультування Психологічне просвітництво сімейного виховання Психодіагностичне дослідження Робота з батьками Виступи на батьківських зборах Індивідуальне консультування
 12. 12. Робота з педагогічним колективом Психологічне просвітництво Психодіагн остичне досліджен ння Методична робота Виступи на педагогічних радах, участь у «круглих столах» Психологічне консультівання Консультуван ня вчителів з різних питань Ознайомлення педагогів з результатами психологічного дослідження учнів Робота з молодими педагогами Діагностуван ня вчітелів за потребою Розробка псих. рекомендацій щодо навчально- виховного процесу
 13. 13. Науково-методична роботаНауково-методична робота Постійно ведеться поповнення “методичної копілки” кабінету навчальною літературою, дидактичними матеріалами, буклетами, анкетами тощо.
 14. 14. Загальга професійна компетентність
 15. 15. Нагороди
 16. 16. Мій робочий кабінетМій робочий кабінет Кабінет психолога організований відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 17. 17. Щороку в школі проводиться батьківській лекторій на тему: «Роль сім’ї в процесі адаптації до навчання 5-класників»
 18. 18. Круглий стіл «Наступність у навчанні. Проблеми. Шляхи подолання»
 19. 19. Виступи на засіданнях педагогічної ради школи
 20. 20. Участь у семінарах та тренінгах Майстер-клас для психологів міста Круглий стіл для психологів району
 21. 21. «Стрес на робочому місці» «Маршрут Безпеки» для учнів 11-х класів
 22. 22. Педагогічна філософіяПедагогічна філософія Впіймавши метелика і сховавши його в долонях, двоє учнів прийшли до свого вчителя і запитали:" Учителю, живий метелик чи мертвий?". А перед тим вони домовились, що коли він відповість "мертвий", то вони розкриють долоні і він вилетить, а коли скаже "живий" – непомітно зімкнуть і він загине... Мудрий учитель відповів: "Все в ваших руках"...

×