Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à Види роботи дітей з особливими потребами у куточку природи (20)

Publicité

Види роботи дітей з особливими потребами у куточку природи

 1. FokinaLida.75@mail.ru
 2. FokinaLida.75@mail.ru • Куточок природи у ДНЗ відіграє дуже важливу роль. Його називають “ Маленькою Лабораторією ” . Робота у кутку природи багато чого навчить дитину.
 3. FokinaLida.75@mail.ru • Знання та навички, які отримують діти під час роботи та спостережень,будуть повноцінними лише тоді , коли вони надають дітям у певній послідовності та розширюють поступово,починаючи з молодшої групи. • Для виховання у дітей турботливого ставлення до мешканців куточка вихователю доведеться докласти певних зусиль. Педагог виховує звичку працювати, спочатку разом з дорослим, а потім і самостійно. • Робота у куточку повинна повязуватися з іншими формами ознайомлення дітей з природою.
 4. FokinaLida.75@mail.ru • У молодшій групі дітям прищеплюють трудові навички щодо догляду за рослинами і тваринами. Вихователь доглядає за рослинами сам, але обов'язково у присутності дітей, привертаючи увагу до своїх дій,пропонує подивитися,як ллється вода з лійки,як вона поглинається землею. Деякі діти можуть допомагати дорослому потримати лійку, налити у неї воду, витерти широкий лист вологою ганчіркою тощо. У процесі роботи вихователь пояснює дітям,що поливають рослини й витирають для того,щоб вони краще росли.
 5. FokinaLida.75@mail.ru • Доглядаючи у присутності дітей кімнатні рослини, вихователь систематично звертає увагу до рослин куточка,все частіше просить їх допомогти та поспостерігати, використовуючи різні прийоми. Він пропонує погладити листочки рослин, понюхати, помилуватися квітами,згадати як називається рослина тощо.
 6. FokinaLida.75@mail.ru • У середній групі діти вже більш самостійні. Вони набули деяких знань та навичок щодо догляду за рослинами і тваринами у куточку природи. Тепер вони вже можуть під наглядом вихователя щоденно виконувати доручення : поливати рослини , годувати рибок, птахів, рвати свіжу траву для кроликів тощо.
 7. FokinaLida.75@mail.ru • Завдання вихователя – продовжувати формувати у дітей цікавість та любов до природи,привчати їх турбуватися про тварин та рослини.
 8. FokinaLida.75@mail.ru • Догляд за рослинами на початку року здійснює вихователь у присутності дітей. Поступово заохочує їх до посильної допомоги,показуючи, як наливати воду, як тримати лійку, поливати, витирати листя, називає предмети за допомогою яких здійснюється догляд,привчає дітей розкладати їх по місцях. Вихователь доручає 2-3 дітям обтирати листя рослинам ,при цьому горщики з рослинами ставить на лавочку або на підлогу,щоб дітям було зручніше. Стіл на якому стоїть таз,необхідно вкрити клейонкою. Спочатку вихователь демонструє правильність процесу. Після роботи вихователь проводить бесіду,про виконану роботу.
 9. FokinaLida.75@mail.ru • У дітей старшої групи значно розширюється обсяг знань завдяки детальнішому знайомству з життям різноманітних рослин і тварин,а також в результаті заохочення дітей до більш складних видів догляду за ними. З деякими видами догляду за рослинами – поливання,миття листя, видалення сухого листя ,- діти ознайомилися у попередні роки. У старшій групі дітей навчають новим прийомам догляду: розпушуванню, обприскуванню, підживленню,пересаджуванню,розмноженню рослин. Вони повинні розуміти значення кожного виду догляду за рослинами .
 10. FokinaLida.75@mail.ru • Останні роки в Україні науковці та практики, які займаються соціальною та професійною реабілітацією дітей та молоді з інвалідністю, розробляють та впроваджують у практику роботи реабілітаційних центрів все нові та нові методи й методики соціальної реабілітації. Дані методики та методи сприяють підвищенню соціальної адаптації, життєвої активності дітей та молоді з інвалідністю.
 11. FokinaLida.75@mail.ru • Однією з таких методик є гарденотерапія, яка покладена в основу спецкурсу «Гарденотерапія», що є одним з напрямків профе сійної орієнтації дітей-інвалідів України
 12. FokinaLida.75@mail.ru • Застосування методу гарденотерапії сприяє заохоченню дітей-інвалідів до роботи з рослинами та передбачає такі зміні у їхньому фізичному та психоемоційному стані: • - розвиток тонкої моторики; • - покращення орієнтації у просторі; • - покращення логічного мислення; • - формування естетичного смаку; • - створення умов для психоемоційної релаксації.
 13. FokinaLida.75@mail.ru • Більшість дітей- інвалідів, в силу свого фізичного стану, відірвані від безпосереднього спілкування зі світом живої природи. Тому на допомогу приходять різноманітні куточки природи.
 14. FokinaLida.75@mail.ru
 15. FokinaLida.75@mail.ru Для них великою проблемою є неспроможність самовираження і самоствердження, виявлення себе як особистості. Психологи кажуть, що нездібних дітей не існує, кожен має особливі нахили до чогось. Завдання фахівців Центрів соціальної реабілітації – допомогти цій категорії дітей розкритися, виявити їхні здібності, допомогти знайти своє місце у цьому світі. Найдієвішим і доступним способом корекційного впливу на розвиток емоційної та розумової сфери дітей-інвалідів є їхнє залучення до спілкування з природою. Життєдайний контакт із природою, її чарівним розмаїттям наповнює життя радістю. Відчуваючи себе часткою прекрасної і вічної природи, дитина по-новому, більш емоційно, сердечно сприймає навколишній світ, інших людей.
 16. FokinaLida.75@mail.ru • Працюючи з рослинами, дитина відчуває себе часткою прекрасної і вічної природи, по-новому дбає про неї, що, в свою чергу, буде мати позитивний вплив на процес соціалізації та адаптації дитини- інваліда.
 17. FokinaLida.75@mail.ru • Основними завданнями спецкурсу «Гарденотерапія» є: • 1) розширити елементарні знання дітей про явища природи, розкрити в доступній формі зв’язки між природою і трудовою діяльністю людей; • 2) навчити дітей доглядати за кімнатними рослинами; • 3) розвинути органи чуття дитини та її здібності до естетичного сприймання навколишнього світу; • 4) формувати і розвивати у вихованців естетичні уявлення та погляди, художній смак, а також уміння бачити й розуміти прекрасне; • 5) розвивати творчі здібності й естетичні нахили дітей; • 6) ознайомити дітей з основними правилами складання композицій із квітів.
 18. FokinaLida.75@mail.ru
Publicité