Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bai 3.4.1knudcntt.pptx

  1. Giới thiệu về máy tính Khái niệm máy tính và tin học Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Các thiết bị phần cứng của máy tính
  2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính
Publicité