Publicité

виховний план школи і ст.

25 Dec 2017
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Publicité
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
виховний план школи і ст.
Prochain SlideShare
вих робвих роб
Chargement dans ... 3
1 sur 34
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à виховний план школи і ст.(20)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

виховний план школи і ст.

 1. Погоджено Директор Турівської ЗОШ І-ІІ ст. М.А. Жорняк Робочий план виховної діяльності Рожиської загальноосвітньої школи І ступеня на 2017-2018 н.р. Проблема та пріоритетні напрямки
 2. роботи над якими працюватиме Рожиська ЗОШ І ступеня у 2017-2018 н.р. У цьому навчальному році наша школа буде продовжувати працювати над вирішенням проблеми: Національно-патріотичне виховання учнів на засадах полікультурних історичних цінностей, традицій і звичаїв народу в умовах європейської інтеграції. Виховання у школі здійснюється через виховний процес, реалізацію педагогічних цілей, а саме: створення умов для максимального розвитку учнів, розкриття їхніх талантів, а також для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення Метою виховання є формування духовних і моральних якостей, які б допомогли їм протистояти викликам глобалізації життя. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм, ефективності виховного процесу. Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві. Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.
 3. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік Протягом 2017-2018 навчального року вчителі працювали над формуванням й розвитком дружнього дитячого колективу та його виховними можливостями. У рішенні цієї виховної мети керувались інтересами і проблемами учнів, прагнули до того, щоб школа була не лише місцем навчання, а й улюбленим місцем повноцінного духовного життя. У визначенні змісту роботи у класі керувались Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законом України про освіту. Свою діяльність здійснювали відповідно до основних завдань загальноосвітньої середньої школи, спрямованих на: виховання громадянина України; формування особистості учня; його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань; виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна; формування засад здорового способу життя; виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури; виховання поваги до вчителів, старших, батьків; формування згуртованого та працездатного учнівського колективу. У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування, класні збори, анкети думок, відверті розмови, конкурси, рольові ігри, художні галереї, трудові десанти, виставки-конкурси, усні журнали, вікторини, ігрові програми, інтелектуальні ігри. Виховна робота у школі проводилась за основними орієнтирами виховання: ціннісне ставлення особистості до себе («Який я? Який ти?», тренінгові заняття по проекту «Рівний – рівному»), ціннісне ставлення особистості до сім΄ї, родини, людей («Душі людської доброта», «Мати – берегиня роду»), ціннісне ставлення особистості до праці («Можливості професій та їх значимість», «Наші захоплення»), ціннісне ставлення особистості до природи («А у нас ліси небувалої краси», трудовий десант
 4. «Чисті околиці»), ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва («Моя пісня в душі, моя доля в культурі», «Театр – дзеркало душі»), ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави («І синє небо, і жовте колосся», «Символи моєї держави»). Велике значення у формуванні учнів, їхніх морально-естетичних поглядів, наукових здібностей, громадянської освіти і національного та патріотичного виховання має акція "Живи, книго!". Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Дбаючи про майбутнє дітей, кожного дня засівали в дитячих душах любов, повагу, людяність, віру в себе, в добрих людей, щоб надалі їм було легше соціально адаптуватися в суспільстві. Це дуже складна і відповідальна справа. Вона потребує щоденної роботи, великої відданості й глибокої поваги до своїх вихованців. Головні завдання праці з дітьми були спрямовані на виховання любові до Батьківщини, до рідного краю, української мови, родини, а також на розвиток самостійності. Працюючи над виконанням цих завдань, було проведено цілий ряд виховних заходів. Серед них чільне місце посідають ситуаційні години спілкування, на яких шляхом рефлексії учні розвивають уміння будувати стосунки одне з одним, із колективом. Ця форма роботи, багата на ситуації з етичних проблем, рольові ігри, має великі потенційні можливості для утвердження стійких моральних позицій дитини, таких необхідних йому у складних житттєвих взаємодіях реального буття. Тематика їх різноманітна: "До мене прийшли гості. Українська гостинність”, "Як поводитися в школі, на гральному майданчику під час гри”, "Історичні витоки народної іграшки”, " Розмова по телефону», "Хвилинки ввічливості," «Я зичу вам доброго дня!», « Моя Україна», "Вчитися жити в мирі та злагоді”. Особливу увагу звертали на поглиблення знань про культурну спадщину України, на його історичні святині. Про це йшла мова на виховній годині
 5. « Українські обереги» , на позакласному занятті "Мова наша солов’їна”. На годинах спілкування приділяється увага не тільки національному і моральному вихованню, а й художньо – естетичному, трудовому, фізичному та екологічному. Пропонується здоровий спосіб життя, проводиться боротьба зі шкідливими звичками.. З великим задоволенням діти приймають участь в екскурсіях, годинах милування в природі, вікторинах "Що в лісі росте, хто в лісі живе”, "Звуки природи”. Багато часу діти проводять на свіжому повітрі, де організуються різні ігри, спортивні естафети. . Суб’єктом виховного процесу є співпраця дітей і дорослих.. Тому завжди створювалась атмосфера доброзичливості, взаєморозуміння, взаємодопомоги, відчуття колективу. Цими методами треба користуватись і надалі в виховній роботі з дітьми, бо це дає позитивну мотивацію у навчанні і в позакласній роботі, оскільки увага зосереджується не на помилках, а на досягненнях і перемогах. Використання індивідуального підходу у вихованні школярів, оволодіння методами особистісного підходу, забезпечення вихованців методами самовизначення, самореалізації – оце і є секрети майстерності, якими керувались у виховному процесі протягом року. Сьогодення потребує вміння добре знати своїх учнів, їхні інтереси, стосунки з сім’єю, стан здоров’я.. Тому виховна робота була збудована на прагненні йти за інтересами дітей, будувати з ними взаємини так, щоб кожному хотілось поділитися з вихователем своїми труднощами. Треба і надалі працювати над згуртованістю вихованців, а в цьому допоможе робота над дисципліною учнів, формуванням моральних якостей у кожного з них. До виконання цих задач будемо залучати батьків, бо тільки спільна робота засіє в дитячих душах любов, повагу, віру в себе. До виховного плану на 2017-2018 н.р. буде включено багато спільних творчих справ: цікавих мандрівок, практичних занять, ігор, вікторин,
 6. конкурсів, акцій, які більше згуртують дітей і відкриють їм нові цікаві знання, розвинуть мовленнєву діяльність,їх потенціальні можливості. . З метою покращення навчально-виховної роботи передбачаються такі цілі: - забезпечити подальше згуртування і організацію дитячого колективу; - озброїти учнів глибокими і міцними знаннями, формувати у них першооснови наукового світогляду; - виховувати дружні відношення і стосунки з товаришами;формувати навички культурної поведінки; - розвивати почуття милосердя, доброзичливості, співпереживання; - виховувати любов і повагу до праці, до людей різних професій, бережливе відношення до здобутків людської праці; - виховувати здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до власного здоров’я; - розвивати творчі здібності учнів; - виховувати любов до рідного краю, ставлення до себе як до частини великого народу: - розвивати почуття гордості за свої витоки,своє коріння; виховувати в учнів повагу до сім’ї. Виховна робота планується на науково - правовій базі освітньої галузі, зокрема: 1.Декларації прав дитини; 2.Конституції України; 3.Законі України «Про освіту» 4.Законі України «Про мови в Україні»; 5.Законі «Про загальну і середню освіту 6.Конвенції про права дитини.
 7. Пріоритетні напрямки: • Дати учням систему знань про державу і право: виховувати повагу до конституції України, Державної символіки; формувати навички правомірної поведінки, почуття особистої відповідальності щодо своєї поведінки. Виховувати у підлітків загальноприйняті людські цінності. • Прищеплювати учням вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість; формувати основи духовно-морального та фізичного розвитку; • Викликати інтерес до пізнання природи рідного краю; виховувати бережливе ставлення до довкілля, відчуття відповідальності за його екологію. Формування навичок правильної поведінки у природі; • Формувати основи естетичної культури, естетичного сприймання прекрасного в навколишній дійсності, природі і стосунках між людьми; • Формувати основи національних та загальнолюдських цінностей, вміння співпрацювати х іншими, виховувати моральні якості (чуйність, чесність, справедливість, правдивість, гідність, милосердя, взаємодопомоги); • Виховувати свідоме ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства, формувати творчу працелюбну особистість. Цивілізованого господаря; виховувати повагу до людей, які створюють матеріальні і духовні цінності
 8. Основні принципи виховання • Принцип національної спрямованості. • Принцип культуровідповідності. • Принцип цілісності. • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості. • Принцип особистісної орієнтації. • Принцип превентивності • Принцип технологізації. ЗМІСТ РОБОТИ 1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ 3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 7. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО РОДИНИ, ДО СІМ’Ї
 9. 8. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Національна самосвідомість — це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в її духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.
 10. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. ЗАВДАННЯ: - Виховувати моральні принципи (людяність, ввічливість уважність, скромність, тактовність, делікатність, пунктуальність, дисциплінованість); - Виробляти моральну потребу учнів вірити в Бога, любити його і ближнього; - Формувати внутрішню культуру (світогляд, моральні переконання, загальний розвиток дитини, її знання, інтереси, потреби); - Спрямовувати зовнішню поведінку (виконання правил внутрішнього розпорядку школи, поведінка у їдальні, у громадських місцях, спонукати дітей до безкорисливих і благородних вчинків); - Формувати культуру взаємин у спілкуванні і праці.
 11. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. ЗАВДАННЯ: - Розширити елементарні знання про предмети і явища природи; - Розкрити у доступній формі суть зв’язків між неживою і живою природою, природою і трудовою діяльністю людей; - Через любов до природи виховувати любов до рідного краю.
 12. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості. ЗАВДАННЯ: - Спираючись на засоби мистецтва і дійсності, формувати у дитини естетичну свідомість; - Розвивати почуття прекрасного безпосередньо у процесі спілкування з природою, мистецтвом, у ході художньо- творчої діяльності; - Ознайомлення учнівської молоді з мистецькими скарбами ( музичними, танцювальними, декоративно- прикладними); - Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору), - Постійно проводити народознавчу роботу.
 13. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. Ціннісне ставлення до праці, складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час і т.п.). Трудове виховання – це процес цілеспрямованого й усвідомленого прилучення зростаючої особистості до суспільних цінностей праці, які формуються у неї за допомогою пізнавальних і конкретно перетворювальних видів діяльності перманентно зростаючої складності. ЗАВДАННЯ: - Формувати трудову активність учнів; - Виробляти навички і вміння трудової діяльності; - Формувати у дітей працелюбність і усвідомлене ставлення до навчання як основної форми трудової діяльності учнів (розумова праця, а не фізична, є основною сферою діяльності учнів); - Брати активну участь у життєдіяльності класного і шкільного колективу;
 14. - Участь у гуртковій роботі, трудових десантах, науково- пошуковій роботі. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної житгєвої позиції. Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" — це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати. Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності. Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей
 15. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО РОДИНИ, СІМ’Ї Ціннісне ставлення до сім’ї, родини – усвідомлення цінностей соціального спілкування: розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей; вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення; активної моральної життєвої позиції; ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі; духовно-моральної культури особистості. ЗАВДАННЯ: 1) Усвідомлення цінностей соціального спілкування: - розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей; - вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити прощення. 2) Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей: - критичного ставлення до поведінки людей; - єдності слова і діла; - активної моральної життєвої позиції; - ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі; - духовно-моральної культури особистості.
 16. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право. ЗАВДАННЯ: забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь; сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 17. формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації; формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення і вшанування національної пам'яті; утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності; формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби; відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами; консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання; сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді; підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості; виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності; створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя; реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.
 18. ІНДИВІДАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ: - Розвиток пізнавальних інтересів; - Формування комунікативних засобів; - Виховання самодисципліни; - Розвиток творчих здібностей; - Корекція поведінки; - Вихід із кризових ситуацій; допомога учням із слабким зором; - Робота з обдарованими дітьми.
 19. Партнерство сім’ї і школи у вихованні дітей Завдання виховної роботи: - ознайомлювати дітей із духовним надбанням рідного народу, з прикладами взірцевих родинно- сімейних відносин в історії рідного народу; в творах літератури та мистецтва; - ознайомлювати батьків із методами народної педагогіки та з досягненнями сучасних педагогів- новаторів; - розвивати в учнів повагу та любов до батьків, людей похилого віку; - сприяти взаєморозумінню та довірі у відносинах між батьками та дітьми; - формувати в дітей високий ідеал родинно- сімейних відносин; - безпосередня участь батьків і дітей у класних починаннях.
 20. РОБОТА З БАТЬКАМИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ - Індивідуальні бесіди; - Анкетування учнів та батьків; - Вивчення матеріального і соціального статусу сімей; - Відвідування сімей удома; - Класні батьківські збори; - Засідання батьківського комітету; - Педагогічний всеобуч.
 21. РОБОТА З БАТЬКАМИ - Допомогти батькам стати невід’ємною частиною у житті їхніх дітей; - Вчасно надавати консультації батькам, щодо виховання «проблемних» дітей; - Допомогти батькам у вирішенні питань виховного характеру. - № з п Форми виховної діяльності Термін виконанн я Відповідальни й за виконання Примітк а 1. Батьківські збори «Помилки батьків у вихованні дітей» Вересень Відповідальна за керівництво, вчителі 2. Індивідуальна зустріч з батьками у стінах школи. Участь батьків у проведенні свята Осені та свята УПА. Жовтень Вчителі 3. Індивідуальні консультації батькам Листопад Вчителі 4. Батьківські збори «Патріотизм починається з малого» Грудень Вчителі 5. День відкритих дверей для батьків. Педагогічна допомога. Січень Вчителі 6. Відвідування родин окремих учнів вдома. «Виховний мікроклімат сім’ї». Лютий Вчителі 7. Бесіда за круглим столом на тему: «Причини невстигання учнів у навчанні» Березень Вчителі 8. Толока батьків і дітей на пришкільній території. Квітень Вчителі 9. Батьківські збори - підведення Травень Вчителі, батьки
 22. підсумків співпраці за рік
 23. Вересень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Бесіда за круглим столом «Я маленький громадянин». Гра- мандрівка «Вулиці рідного краю» 08.09 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Голосні читання « Сторінками Червоної книги» 15.09 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Усний журнал «У царстві мистецтва». Конкурс на краще виконання вірша, пісні про Україну «Чарівне слово поезії» 22.09 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Відверта розмова на тему «Твій зовнішній вигляд» 05.09 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Традиції та реліквії моєї родини. Усний журнал: « Родина від батька до сина». Бесіда-роздум «Якщо ти погано вчинив» 19.09 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Бесіда «Праця людину годує, а лінь - марнує» 11.09 7 Національно- патріотичне виховання Патріотичний позаурочний захід "Молюсь за тебе, Україно!". 22.09 8 Індивідуальна робота Анкета з учнями класу. Розподіл доручень. Обрання активу класу. Закріплення за кожним учнем робочого місця. 04.09 9 Робота з батьками Батьківські збори на тему: «Помилки батьків у вихованні дітей» 29.09
 24. Жовтень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Виховання згуртованого колективу «Ми всі-єдина сім’я». Бесіда на тему «Дитяча праця і права дитини» 03.10 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Заочна екскурсія «Заповідні місця України» 13.10 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Конкурс малюнків про осінь «Малюю до картинної галереї». Практичне заняття «Вчимося етикету» 17.10 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Диспут «Найцінніше в моєму житті»Практичне заняття «Дорога до школи та додому» 06.10 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Бесіда «Дерево міцне корінням,а людина родом». Бесіда за круглим столом «Про првила товаришування» 12.10 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Трудовий десант «Цінуймо працю інших» 04.10 7 Національно- патріотичне виховання Збір інформації про героїчні вчинки українських військовослужбо вців, , волонтерів, що зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. 09.10 8 Індивідуальна робота Взаємодопомога невстигаючим учням- одна із основних стежин до успіху. 18.10 9 Робота з батьками Зустріч з батьками Чави Йосипа по питанню «Як зацікавити дитину читати книжки» 20.10
 25. Листопад № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Гра-мандрівка «Мій рідний край» 22.11 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Гра-подорож «Як поживаєш тваринко?» 23.11 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Традиції та реліквії моєї родини. «Пісня колискова». Конкурсна програма «Фарби осені» 10.11 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Подолання неуважності на уроці «Дорога кожна хвилина-умій раціонально її використати». Бесіда за круглим столом «Продукти харчування -наші друзі й вороги». 08.11 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Відверта розмова «Вчимося бути добрими людьми». Анкетування «Як стати добрим» 10.11 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Подарунки власноруч. Виготовлення іграшок для дітей дитячого садка «До джерел народних ремесел». 24.11 7 Національно- патріотичне виховання Відзначення Революції гідності. Вшанування героїв Небесної сотні 17.11 8 Індивідуальна робота Анкета з дітьми «Як правильно вести розмову» 16.11 9 Робота з батьками Відвідування родин вдома Когутенко С. День відкритих дверей (відвідування уроків батьками) 27.11
 26. Грудень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Бесіда «Моральні цінності мого народу». 01.12 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Збір і обговорення приказок, прислів’їв,легенд про природу. 22.12 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Підготовка до свята «Миколай, Миколай, ти за нас не забувай» 15.12 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Бесіда «Мої доручення». Звіт про виконання свого доручення. Бесіда за круглим столом «Мій день: хороше і погане» 05.12 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Відверта розмова «Чужого голя не буває» 08.12 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. «Усі професії потрібні, усі професії важливі» (проект) – збір матеріалу і оформлення альбому. 12.12 7 Національно- патріотичне виховання Написання листів та малюнків воїнам АТО. 22.12 8 Індивідуальна робота «Здоров’я дітей – багатство нації» - година спілкування. 25.12 9 Робота з батьками Батьківські збори. Підсумок навчально- виховного процесу за І семестр. «Патріотизм починається з малого» 29.12
 27. Січень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Ранок «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» 26.01 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Збір-гра «Я доглядаю кімнатні рослини» 19.01 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Народні звичаї. Святкування Меланки. 16.01 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Усний журнал на тему «Подорож до країни здоров’я» 23.01 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Бесіда за круглим столом «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість люди» 17.01 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. « Я черговий» (обговорення обов’язків чергового учня) 22.01 7 Національно- патріотичне виховання Бесіда на тему: «Славетні українці» 30.01 8 Індивідуальна робота Анкета з учнями класу. Перерозподіл доручень. 31.01 9 Робота з батьками Година спілкування « Трудова участь дитини в житті родини» 31.01
 28. Лютий № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Виставка «Рушник – оберіг дому» 09.02 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Усний журнал «Первоцвіти просять захисту» 27.02 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Конкурс на краще виконання творів про зиму «Зимова поезія» 06.02 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Виховання стриманості і чуйного ставлення до інших. Відверта розмова «Умій слухати», «Дбай про інших». 16.02 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Бесіда за круглим столом «Якби я вчинив…?» 13.02 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Трудовий десант «Книжкова лікарня» 22.02 7 Національно- патріотичне виховання Бесіда «Герої небесної сотні» 20.02 8 Індивідуальна робота Ділова гра «Вчимося етикету». Шефство над невстигаючими учнями. 12.02 9 Робота з батьками Зустріч з батьками Лукасевич С. по питанню «Як зацікавити дитину читати книжку». 23.02
 29. Березень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Бесіда за круглим столом «Ми- українці». Конкурс на краще виконання віршів «Кожному мила своя сторона» 15.03 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Толока по прибиранню території «Збережемо красу природи». Відверта розмова «Боляче буває всім» (ставленя до тварин) 23.03 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Музичний фольклор рідного краю. Вивчення веснянок. 07.03 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Бібліотечний урок «Книга мій друг» 02.03 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Бесіда « Бути совісним означає…». Обговорення Заповіді Божої «Шануй батька і неньку» 16.03 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Бесіда за круглим столом «Навіщо людина працює» 09.03 7 Національно- патріотичне виховання Конкурс на краще виконання віршів «Кожному мила своя сторона» 14.03 8 Індивідуальна робота Анкета з учнями «Умій сказати, умій змовчати» (виховання відповідальності за свої вчинки) 01.03 9 Робота з батьками День відкритих дверей. Відвідування уроків батьками. Зустріч з батьками Липки А. 02.03
 30. Квітень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави «Рід, родина, рідня» - традиції та реліквії моєї родини. Бесіда за круглим столом «Моя рідна вулиця». 03.04 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Трудовий десант « наш квітник – найкращий». Усний журнал «Чорнобиль- рана України» 26.04 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва Конкурс малюнків « Краса природи у творах образотворчого мистецтва» 05.04 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Відверта розмова « Профілактика інфекційних захворювань». Бесіда « Умій учитись» 11.04 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Конкурс «Школа вишуканих манер». Народні оберегт «Рушник моєї бабусі» 20.04 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. День корисних справ 13.04 7 Національно- патріотичне виховання Бесіда «Моя маленька батьківщина» 18.04 8 Індивідуальна робота «Як правильно вести розмову» (навчання хлопчиків) 20.04 9 Робота з батьками Відвідування родин удома. Година спілкування « Трудова участь дитини в житті 27.04
 31. родини» Травень № Цільова настанова Зміст діяльності Дата Примітка 1 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Ділова розмова « Мої права і обов’язки». Конкурс пісні «А я просто українець й україночка» 18.05 2 Ціннісне ставлення особистості до природи Конкурсна програма «Тварини моєї місцевості» 04.05 3 Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва «Культура поведінки» (ідемо до театру, музею, кінотеатру, цирку, на виставу) 24.05 4 Ціннісне ставлення особистості до себе Ділова гра «Мій день народження». Відверта розмова «Що потрібно знати про характер?» 03.05 5 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Бесіда «Якою повинна бути справжня дружба?». Взаємодопомога і взаєморозуміння «Діти допомагають дітям» 11.05 6 Ціннісне ставлення особистості до праці. Калейдоскоп професій. Бесіда «Діло майстра хвалить» 17.05 7 Національно- патріотичне виховання Тематична виховна година «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо» 15.05 8 Індивідуальна робота Обговорення правил поведінки під час літніх канікул. 24.05
 32. 9 Робота з батьками Засідання батьківського комітету з питань ремонту класу. Батьківські збори «Підсумок навчально- виховної діяльності за ІІ семестр» Батьківський лекторій «Чим зайняти дитину на канікулах» 25.05 Нормативно – правове забезпечення - Лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828«Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначеніЗаконами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниціПеремоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світовоївійни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичнихрекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».
 33. Основні заходи № Місяць Захід 1 Вересень Проведення Дня здоров’я 2 3 Рейд перевірка початку навчального року (щоденники, зошити, приладдя) 4 Підготовка та проведення Дня учителя 1 Жовтень Участь у заходах присвячених Міжнародному дню людей похилого віку 2 Підготовка до свята «Дари осені» 3 14 жовтня День захисника України 1 Листопад Виховний захід – Міжнародний день толерантності 2 3 День Гідності та Свободи (21 листопада) 4 Підготовка та участь у заходах присвячених Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні 1 Грудень День Збройних сил України (участь у спортивних змаганнях, підготовка плакатів) 2 Андріївські вечорниці 3 Свято Святого Миколая (конкурс малюнків та привітальних листівок) 4 Підготовка до Новорічних свят 1 Січень Українські традиції (Старий Новий рік) 2 Свято соборності України 3 Заходи до Дня працівника пожежної охорони 1 Лютий День Святого Валентина (підготовка валентинок, участь в конкурсах) 2 Міжнародний день рідної мови 3 День пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого)
 34. 1 Березень Підготовка та проведення свята 8 Березня 2 Участь у заходах присвячених Тарасу Шевченку 3 Рейд перевірка (щоденники, зошити, приладдя) 4 Заходи «Година землі» - бережливе ставлення до ресурсів планети 1 Квітень Активна участь у святі «1 квітня – День Сміху!» 2 Прибирання території «Український День навколишнього середовища» 3 День Інтернету – безпечне використання веб - ресурсів 4 Участь у заходах присвячених «Міжнародному дню пам’яті Чорнобиля» 1 Травень Підготовка та участь у заходах до Дня пам’яті та примирення (8-9 травня) 2 Участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій 3 Участь у заходах присвячених Дню вишиванки 4 Підготовка та участь у святі «Останнього дзвоника»
Publicité