Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Microsoft office-excel-2010-บทที่-4

218 vues

Publié le

  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Microsoft office-excel-2010-บทที่-4

  1. 1. 4.1การทางานกับกราฟหลังจากจบบทเรียนนี้คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :- การสร้างกราฟ ชนิดของกราฟ การเปลี่ยนชนิดของกราฟ การลบกราฟการสร้างกราฟข้อมูลในโปรแกรม Excel ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ถ้าคุณนาตัวเลขเหล่านั้นมาแสดงเป็นกราฟจะทาให้ข้อมูลของคุณดูง่ายขึ้น มีขั้นตอนดังนี้1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนามาสร้างกราฟ ในที่นี้เลือกช่วงเซลล์ A2-B5, D2-D52. คลิกแท็บ Insert เลือกประเภทของกราฟจากหัวข้อ Chart จากตัวอย่างเลือกแบบ Column3. จะปรากฏรูปแบบย่อยให้คลิกเลือกได้ทันที4. จากนั้น จะแสดงรูปกราฟที่สร้างไว้ พร้อมกับแถบRibbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ให้กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมบทที่ 4 Microsoft Office Word 2007Office Excel 2010
  2. 2. การทางานกับกราฟ4.2การเปลี่ยนชนิดของกราฟหลังจากสร้างกราฟเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแบบกราฟใหม่ คุณสามารถทาได้ มีขั้นตอนดังนี้1. เลือกกราฟที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ2. แถบ Chart Tools  Design หัวข้อ Type คลิกปุ่ม3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Change Chart Type ให้คลิกเลือกแบบที่ต้องการการลบกราฟกราฟที่ไม่ใช้แล้ว ต้องการลบออก มีขั้นตอนดังนี้ คลิกกราฟที่ต้องการลบ กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด

×