öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx

ders

GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
DERS : Öğretim Teknolojileri
DR. Ağah Tuğrul KORUCU
ÖĞRENCİ : Meryem EL-SÜKNE
İçindekiler:
GİRİŞ
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya
Çıkarabileceği Olası Sakıncalar
Araçları Seçerken / Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Görsel-işitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları
GÖRSEL ARAÇLAR
Giriş:
Öğretim teknolojisi Ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin
özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı,
okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji
planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki
ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi
(çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar,
görsel medya gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının
incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,
internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim
materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve
.dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumunu içerir
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR:
Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi
Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Araçlar
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar
Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri
Görsel Araçlar
İşitsel Araçlar
Görsel ve İşitsel Araçlar
Video
Teknoloji Destekli Araçlar
Öğretimde görsel ve Işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler
.hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmaktadır
Eğitim araçları eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli
olmasını sağlamak için öğretmen ve yetiştiricilere en büyük
yardımcıdır. Ancak araçların en mükemmelinin bile Hocanın
yerini tutamayacağını unutmamak gerekir. Öte yandan araçlar
ne kadar mükemmel olursa olsunlar, uygun olarak
.kullanılmadıkları zaman yararlı olmazlar
Okuduklarının % 10’unu
İşittiklerinin % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu
Hem görüp hem Işittiklerinin % 50’sini
Söylediklerinin % 70’ini
.Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadırlar
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları:
.Öğrencilerin güdülenme düzeylerini artırır
.Hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır
.Öğrenmeyi somutlaştırır
.Sınıf dışı olgu ve olayların sınıf ortamına getirilmesini sağlar
.Öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar
.Laf kalabalığını önler
Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve uygulama
yapmayı sağlar
.Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar
Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin ortaya
Çıkarabileceği Olası Sakıncalar:
.Araç kullanımı öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir
Araç kullanımı kimi durumlarda dili daha az kullanmayı
.gerektirebilir
Aracın edinilmesi (temini) pahalı olabilir, sürekli taşınması
.zahmetli olabilir
İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak Için gerekli
.zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir
Bazı araçların (işitme araçlarının) kullanımında ilgi çabuk
.dağılabilir
Araçları Seçerken / Kullanırken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar :
.Amaca ve konuya uygun bir araç seçilmelidir
.Araçlar uygun bir şekilde kullanılmalıdır
.Araçların çekici olmasına dikkat edilmelidir
.Araçların öğrenmeye yardımcı olması gerekmektedir
:Araçlar ayrıca
Zaman doldurmak amacıyla
Eğlenme aracı olarak
Bireysel ilgilerin tatmini Için
.Grubu meşgul etmek için kullanılmamalıdır
Görsel-işitsel Araçların Eğitim Ortamına :
.İşitsel araçları önceden kullanmak olanaklıdır
.İşitsel araçlar her derste kullanılabilir
.İşitsel araçların kullanımı kolaydır
.Araçlar ucuzdur
Görsel araçlar sınıf ortamına getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve
.olayları olduğu anda, olduğu gibi gösterir ve duyurur
TV ve video heyecan verici ve açıklayıcıdır. Ayrıca ilgi çekici ve
.sürükleyicidir
.Öğrenmeyi teşvik edicidir
.Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir
.Kullanımından sonra öğrencileri etkinliklere yöneltir
GÖRSEL ARAÇLAR:
En yaygın kullanılan görsel araçlar. Eğitimde “öğretmen kitabı,
.öğrenci kitabı ve alıştırma kitabı” seti şeklinde kullanılır
Yazı ve Gösterim Tahtaları
Kara Tahta
Beyaz Tahta
Elektronik Tahta
Askı/Kanca Tahtası
Pazen Tahta
Manyetik Tahta
Dosya Tahtalar
Bülten Tahtaları
Kara Tahta
.Nasıl kullanılacağı önceden planlanmalıdır
.Yazı ve çizimler temiz ve anlaşılır olmalıdır
.Yazı ve çizimler her öğrencinin görebileceği yerde olmalıdır
.Yazarken ve çizerken konuşulmamalıdır
.Çok yazı ve çizimle doldurulmamalıdır
Yazılan ve çizilenlerin önemli kısımları renkli tebeşirle
.belirtilmelidir
Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta)
Bu tür tahtalar film, slayt, tepegöz saydamı yansıtılmasına
olanak verir. Şekil, harf gibi Ince plastikten kesilen materyaller
.yüzeye yapıştırılabilir
Bu tahtadaki yazılar ve çizimler bir gün boyunca tahtada
.kalmamalıdır

Recommandé

Görsel elektronik.pptx par
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxHatice Genç
13 vues16 diapositives
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx par
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxOmerDilber1
42 vues19 diapositives
görsel ve işitsel araçlar.pptx par
görsel ve işitsel araçlar.pptxgörsel ve işitsel araçlar.pptx
görsel ve işitsel araçlar.pptxMuharremGldal
11 vues15 diapositives
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx par
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptxReyhanOkumular
8 vues10 diapositives
görsel-işitsel araçlar.pptx par
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxsemanur aktaş
17 vues12 diapositives
görsel araç gereç malzameleri.pptx par
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxNazmiye KOYUN
3 vues13 diapositives

Contenu connexe

Similaire à öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx par
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxBÜŞRA USLU
13 vues36 diapositives
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx par
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxpinar27
12 vues15 diapositives
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx par
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxFatma YUMUŞAK
8 vues25 diapositives
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx par
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxFatma YUMUŞAK
9 vues28 diapositives
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx par
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxHikmetBelge1
3 vues23 diapositives
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx par
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxhikmetbelge
7 vues23 diapositives

Similaire à öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx(20)

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx par BÜŞRA USLU
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
BÜŞRA USLU13 vues
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx par pinar27
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar2712 vues
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx par HikmetBelge1
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
HikmetBelge13 vues
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx par hikmetbelge
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
hikmetbelge7 vues
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU par BerkTrksever
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUGorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever3 vues
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx par Nazmiye KOYUN
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
Nazmiye KOYUN4 vues
araç gereç hazırlanması.pptx par EmineEkinci2
araç gereç hazırlanması.pptxaraç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptx
EmineEkinci29 vues
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx par MustafaKoyun6
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
MustafaKoyun66 vues
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m par BüşRa Yndk
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
BüşRa Yndk551 vues
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser2833366 vues
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx par Zehra Ertaş
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Zehra Ertaş 13 vues

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx

  • 1. GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR DERS : Öğretim Teknolojileri DR. Ağah Tuğrul KORUCU ÖĞRENCİ : Meryem EL-SÜKNE
  • 2. İçindekiler: GİRİŞ ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken / Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Görsel-işitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları GÖRSEL ARAÇLAR
  • 3. Giriş: Öğretim teknolojisi Ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve .dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumunu içerir
  • 4. ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR: Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Araçlar Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel ve İşitsel Araçlar Video Teknoloji Destekli Araçlar Öğretimde görsel ve Işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler .hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmaktadır Eğitim araçları eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlamak için öğretmen ve yetiştiricilere en büyük yardımcıdır. Ancak araçların en mükemmelinin bile Hocanın yerini tutamayacağını unutmamak gerekir. Öte yandan araçlar ne kadar mükemmel olursa olsunlar, uygun olarak .kullanılmadıkları zaman yararlı olmazlar Okuduklarının % 10’unu İşittiklerinin % 20’sini Gördüklerinin % 30’unu Hem görüp hem Işittiklerinin % 50’sini Söylediklerinin % 70’ini .Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadırlar
  • 5. Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları: .Öğrencilerin güdülenme düzeylerini artırır .Hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır .Öğrenmeyi somutlaştırır .Sınıf dışı olgu ve olayların sınıf ortamına getirilmesini sağlar .Öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar .Laf kalabalığını önler Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve uygulama yapmayı sağlar .Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar: .Araç kullanımı öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir Araç kullanımı kimi durumlarda dili daha az kullanmayı .gerektirebilir Aracın edinilmesi (temini) pahalı olabilir, sürekli taşınması .zahmetli olabilir İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak Için gerekli .zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir Bazı araçların (işitme araçlarının) kullanımında ilgi çabuk .dağılabilir
  • 6. Araçları Seçerken / Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar : .Amaca ve konuya uygun bir araç seçilmelidir .Araçlar uygun bir şekilde kullanılmalıdır .Araçların çekici olmasına dikkat edilmelidir .Araçların öğrenmeye yardımcı olması gerekmektedir :Araçlar ayrıca Zaman doldurmak amacıyla Eğlenme aracı olarak Bireysel ilgilerin tatmini Için .Grubu meşgul etmek için kullanılmamalıdır Görsel-işitsel Araçların Eğitim Ortamına : .İşitsel araçları önceden kullanmak olanaklıdır .İşitsel araçlar her derste kullanılabilir
  • 7. .İşitsel araçların kullanımı kolaydır .Araçlar ucuzdur Görsel araçlar sınıf ortamına getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve .olayları olduğu anda, olduğu gibi gösterir ve duyurur TV ve video heyecan verici ve açıklayıcıdır. Ayrıca ilgi çekici ve .sürükleyicidir .Öğrenmeyi teşvik edicidir .Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir .Kullanımından sonra öğrencileri etkinliklere yöneltir
  • 8. GÖRSEL ARAÇLAR: En yaygın kullanılan görsel araçlar. Eğitimde “öğretmen kitabı, .öğrenci kitabı ve alıştırma kitabı” seti şeklinde kullanılır Yazı ve Gösterim Tahtaları Kara Tahta Beyaz Tahta Elektronik Tahta Askı/Kanca Tahtası
  • 9. Pazen Tahta Manyetik Tahta Dosya Tahtalar Bülten Tahtaları Kara Tahta .Nasıl kullanılacağı önceden planlanmalıdır .Yazı ve çizimler temiz ve anlaşılır olmalıdır .Yazı ve çizimler her öğrencinin görebileceği yerde olmalıdır .Yazarken ve çizerken konuşulmamalıdır .Çok yazı ve çizimle doldurulmamalıdır Yazılan ve çizilenlerin önemli kısımları renkli tebeşirle .belirtilmelidir Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta)
  • 10. Bu tür tahtalar film, slayt, tepegöz saydamı yansıtılmasına olanak verir. Şekil, harf gibi Ince plastikten kesilen materyaller .yüzeye yapıştırılabilir Bu tahtadaki yazılar ve çizimler bir gün boyunca tahtada .kalmamalıdır