ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ
Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ ,
ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις
σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας
της διδασκαλίας του Ιησού.
Ταινίες: Mirror
Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία
Τόπος ταφής: Βασιλική
Αποστόλου Παύλου εκτός
των τειχών, Ρώμη, Ιταλία
Τόπος γέννησης:Ταρσός
της Κιλικίας
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
 Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση
του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των
ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις
ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.
 Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει
χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου
πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα
Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.
 Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι
στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να
τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό
τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Πιστεύει:
 Στον εαυτό του
 Στην καταγωγή του
 Στη μόρφωσή του
 Στο νόμο
 Στις παραδόσεις
 Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία
 Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του
 Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:
 Τον εαυτό του
 Την καταγωγή του
 Τη μόρφωσή του
 Το Νόμο
 Τις παραδόσεις των πατέρων
 Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας
 Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών
 Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ
 Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν
επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται
από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες
αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό,
για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη
Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν
στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.
 Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το
οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του
απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο
οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να
διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
https://greek.global.bible/bible
/d09e9a676bf6592d-
01/ACT.9?parallels=0848b63d
9e2d1d53-
01#:~:text=%CE%BC%CE%B
5%CF%84%CE%B1%CF%83
%CF%84%CF%81%CE%BF
%CF%86%CE%AE%20%CF
%84%CE%BF%CF%85%20
%CE%A3%CE%B1%CF%8D
%CE%BB%CE%BF%CF%85
-,(,),-
1%CE%A3%CF%84%CE%B
F%20%CE%BC%CE%B5%C
F%84%CE%B1%CE%BE%C
F%8D
Η Μεταστροφή του Αγίου Παύλου, Caravaggio (1601)
ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
 Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς
άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και
γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.
 Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι
ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή,
ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και
Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α)
Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως
απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες
Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε
ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του
θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και
ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.
 Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που
γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο
(Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα)
St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert
Museum
ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
 Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες
θρησκευτικές αναζητήσεις
 Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους.
Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή
 Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα
 Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να
είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως
 Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για
την Κρίση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΤΈΛΟΣ.
 Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%
CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_
%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8
2
 https://www.sansimera.gr/biographies/856
 https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
 Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες
Αναστασία Ανδριώτη
Β’1
2022-2023
1 sur 13

Recommandé

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
205 vues19 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
83 vues40 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 vues23 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
175 vues22 diapositives
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 vues21 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 vues35 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

επιστολες απ. παυλου par
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλουgymzosim
667 vues17 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
220 vues14 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 vues16 diapositives
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ par
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΕλενη Ζαχου
5.5K vues12 diapositives
η βιογραφια του αποστολου παυλου par
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 vues21 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
234 vues19 diapositives

Similaire à ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

επιστολες απ. παυλου par gymzosim
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλου
gymzosim667 vues
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ par Ελενη Ζαχου
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου par Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου par Roy Akanthopoulou
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλουγ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; par Dimitra Mylonaki
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Dimitra Mylonaki5.1K vues

Plus de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
78 vues33 diapositives
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx par
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
88 vues14 diapositives
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx par
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 vues4 diapositives
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx par
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 vues6 diapositives
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx par
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 vues21 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 vues25 diapositives

Plus de Δήμητρα Τζίνου(15)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Dernier

ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf par
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 vues5 diapositives
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου par
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
73 vues4 diapositives
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx par
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 vues2 diapositives
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
11 vues8 diapositives
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vues30 diapositives
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
213 vues4 diapositives

Dernier(20)

Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου par Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 vues
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Zoologiko_Nov_2023.pptx par 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 vues
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 vues
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx par Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 vues
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ par ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 vues

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 1. ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ , ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού.
 • 2. Ταινίες: Mirror Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία Τόπος ταφής: Βασιλική Αποστόλου Παύλου εκτός των τειχών, Ρώμη, Ιταλία Τόπος γέννησης:Ταρσός της Κιλικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 • 3. ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ  Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.  Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.  Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
 • 4. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Πιστεύει:  Στον εαυτό του  Στην καταγωγή του  Στη μόρφωσή του  Στο νόμο  Στις παραδόσεις  Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία  Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του  Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
 • 5. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:  Τον εαυτό του  Την καταγωγή του  Τη μόρφωσή του  Το Νόμο  Τις παραδόσεις των πατέρων  Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας  Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών  Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
 • 6. Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ  Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό, για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.  Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
 • 8. ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ  Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.  Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή, ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α) Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.  Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
 • 9. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο (Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα) St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert Museum
 • 10. ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ  Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές αναζητήσεις  Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή  Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα  Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως  Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για την Κρίση
 • 13. ΤΈΛΟΣ.  Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C% CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_ %CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8 2  https://www.sansimera.gr/biographies/856  https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82- %CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF %CE%BB%CE%BF%CF%82- %CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82  Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες Αναστασία Ανδριώτη Β’1 2022-2023