Απόστολος Παύλος.pptx

«Απόστολος Παύλος»
Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει
ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου,
ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο
Παύλος (Paulus).
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και
εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του,
αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι
βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του
Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής.
Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν
ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν
έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε
την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του
ελληνισμού.
Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου
π.Χ.:
• Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον
Νόμο και στις παραδόσεις.
• Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον
Μεσσία.
• Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί
επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του.
μ.Χ.:
• Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και
τις παραδόσεις των πατέρων.
• Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
• Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών.
• Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η
Οικουμένη.
Μεταστροφή του
Αποστόλου Παύλου
O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου
Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον
Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό
αξίωμα.
Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του
Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον
Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων,
ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ'
οδόν προς την Δαμασκό.
Απόστολος Παύλος.pptx
1η Αποστολική
Περιοδεία
(46-48 μ.Χ.)
Αντιοχεια Συρίας
Σελεύκεια
Σαλαμίνα Κύπρου
Πάφος
Αττάλεια
Πέργη
Ικόνιο
Λύστρα
Δέρβη
Αντιόχεια Συρίας
2η Αποστολική
Περοδεία
(49-52 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Συρίας
Τρωάδα
Φιλίππους
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Αθήνα
Κόρινθος
3η Αποστολική
Περιοδεία
(52-56 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Έφεσος
Τρωάδα
Ελλάδα
Μίλητος
Ιεροσόλυμα
Καισάρεια
4η Αποστολική
Περιοδεία
(62-64μ.Χ.)
Κρήτη
Έφεσος
Ισπανία
Μακεδονία
Μ.Ασία
Ρώμη
Αποστολικές Περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου
Το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου στην Αθήνα
Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών
που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά
παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο
με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ
τούτου».
Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να
υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους
Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται
στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά
όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
Απόστολος Παύλος.pptx
Τα βασικά σημεία του
κηρύγματος
• Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.
• Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των
ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους.
• Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
• O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε
μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της
Κρίσεως.
• Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος
θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
Επιστολές του Αποστόλου
Παύλου
Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα
δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται
στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό
αμφισβήτηση.
Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα
υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις
πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού.
Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη
κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις
επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το
στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
Οι Επιστολές του Αποστόλου
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Απόστολος Παύλος.pptx
Βιβλιογραφία
• http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/25124959/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%C
E%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE
%99%CE%9A%CE%9F/
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%AF
%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE
%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
• Σημειώσεις
• Δαμοπούλου Σοφία
• Β1
• 2022-23
1 sur 14

Recommandé

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 vues16 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
91 vues8 diapositives
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 vues21 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
123 vues35 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 vues23 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
155 vues12 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Απόστολος Παύλος.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
116 vues23 diapositives
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου par
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K vues17 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
201 vues19 diapositives
αποστολος παυλος par
αποστολος παυλοςαποστολος παυλος
αποστολος παυλοςΚαπετανάκης Γεώργιος
266 vues1 diapositive
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 vues40 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
179 vues17 diapositives

Similaire à Απόστολος Παύλος.pptx(20)

β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου par Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων par Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
ορθοδοξος χριστιανισμος par Eva Kousiouri
ορθοδοξος χριστιανισμοςορθοδοξος χριστιανισμος
ορθοδοξος χριστιανισμος
Eva Kousiouri648 vues

Plus de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
57 vues33 diapositives
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx par
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
76 vues14 diapositives
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx par
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 vues4 diapositives
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx par
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 vues6 diapositives
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx par
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
117 vues21 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
108 vues25 diapositives

Plus de Δήμητρα Τζίνου(18)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Dernier

ζωα υπο εξαφάνιση.pptx par
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
65 vues11 diapositives
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
16 vues22 diapositives
Το σκιάχτρο par
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
13 vues14 diapositives
Γ.2.1.pptx par
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 vues46 diapositives
τεχ22 23.pptx par
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptxIlias Pappas
16 vues30 diapositives
Η δική μου Παναγιά par
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
31 vues14 diapositives

Dernier(20)

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 31 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212534 vues
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 vues
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b32 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 vues

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου, ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο Παύλος (Paulus). Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του, αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής. Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού.
 • 3. Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου π.Χ.: • Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον Νόμο και στις παραδόσεις. • Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον Μεσσία. • Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του. μ.Χ.: • Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων. • Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. • Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών. • Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη.
 • 4. Μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς την Δαμασκό.
 • 6. 1η Αποστολική Περιοδεία (46-48 μ.Χ.) Αντιοχεια Συρίας Σελεύκεια Σαλαμίνα Κύπρου Πάφος Αττάλεια Πέργη Ικόνιο Λύστρα Δέρβη Αντιόχεια Συρίας 2η Αποστολική Περοδεία (49-52 μ.Χ.) Αντιόχεια Συρίας Τρωάδα Φιλίππους Θεσσαλονίκη Βέροια Αθήνα Κόρινθος 3η Αποστολική Περιοδεία (52-56 μ.Χ.) Αντιόχεια Έφεσος Τρωάδα Ελλάδα Μίλητος Ιεροσόλυμα Καισάρεια 4η Αποστολική Περιοδεία (62-64μ.Χ.) Κρήτη Έφεσος Ισπανία Μακεδονία Μ.Ασία Ρώμη Αποστολικές Περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
 • 7. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου». Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
 • 9. Τα βασικά σημεία του κηρύγματος • Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς. • Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους. • Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. • O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως. • Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
 • 10. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό αμφισβήτηση. Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού. Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
 • 11. Οι Επιστολές του Αποστόλου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ