ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός
στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος
Παύλος γεννηθείς ως Σαού,
ήταν Απόστολος και συγγραφέας
των μισών περίπου βιβλίων της
Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες
προσωπικότητες της πρώιμης
εποχής του Χριστιανισμού,
υποστηρικτής της
παγκοσμιότητας της
Διδασκαλίας Του Ιησού.
Για το λόγο αυτό, έλαβε το
όνομα «Απόστολος των εθνών».
Ο Παύλος ήταν φανατικός
διώχτης των Χριστιανών.
Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό
είδε ένα δυνατό φως το οποίο
του έλεγε: Σαούλ, γιατί με
καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε
τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή
του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς
ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει
στη Δαμασκό όπου θα
συναντήσει τον Ανανία ο οποίος
θα του πει το τι του επιφυλάσσει
ο Θεός.
Ο Παύλος τυφλώθηκε από το
φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν
στη Δαμασκό. Εκεί
συνάντησε τον Ανανία ο
οποίος του είπε να βαπτιστεί
και να διαδώσει σε ολόκληρο
τον κόσμο αυτό που είδε και
άκουσε.
Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου
(πηγή byzarticon.gr)
Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την
Αντιόχεια της Συρίας και
περιλαμβάνει την Κύπρο και
ακολούθως τις πόλεις της
Μικράς Ασίας: Πέργη της
Παμφυλίας, Αντιόχεια της
Πισιδίας και τις μικρασιατικές
πόλεις της Λυκαονίας (ή
Νότιας Γαλατίας), όπως το
Ικόνιο, τα Λύστρα και τη
Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή
της Γαλατίας Μικράς Ασίας,
οι κοινότητες που ιδρύονται
περιλαμβάνουν Χριστιανούς
εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι
οποίοι αρχικά συνυπάρχουν
και συμβιώνουν αρμονικά,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου,
πραγματοποιείται μετά την
Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με
τη νέα εποχή που αρχίζει στις
σχέσεις Ελληνισμού και
Χριστιανισμού. Αρχίζει από την
Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα
και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο
οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη
Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή
στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη
στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την
προσθήκη στη συνοδεία του
Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα
Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και
στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια
στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από
ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε
πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη
Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με
ένα σημαντικό κέντρο στην
Κόρινθο και είχε αρχίσει να
εργάζεται στην επίσης σημαντική
Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος
σταθεροποίησης.
Μετά την επιστροφή του στην
Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί
ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για
τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία
για να στηρίξει τις Εκκλησίες που
είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη
Περιοδεία του. Κατόπιν,
περιόδευσε στη δυτική περιοχή της
Βιθυνίας και κατέληξε στην
Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης
Περιοδείας του, στην οποία έφτασε
διά ξηράς μέσω της περιοχής της
Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε
Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην
Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη
Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό
την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως
στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες
του πληροφορήθηκαν ότι η
κατάσταση στην Ιουδαία και την
Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά
επικρατούσε αναρχία μετά τον
ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου
Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός
Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το
γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα
κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς
μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν
τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια
να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά
μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα
περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε
διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες
στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του
ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής
επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα,
παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί
χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό
προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α'
Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).
 Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της
Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη
δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη
(16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
προς Ρωμαίους
προς Κορινθίους Α'
προς Κορινθίους Β'
προς Γαλάτας
προς Εφεσίους
προς Φιλιππησίους
προς Κολοσσαείς
προς Θεσσαλονικείς Α'
προς Θεσσαλονικείς Β'
προς Τιμόθεον Α'
προς Τιμόθεον Β'
προς Τίτον
προς Φιλήμονα
προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως
ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13
Επιστολών του Παύλου)
 Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι
Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο
ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα
της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές
σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου
στην «ειδωλολατρική» γη.
 Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του
Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της
Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις
πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε
συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των
Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα
της ιστορίας:
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός
Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού
που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε
Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και
αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι
Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα»
(Χριστό).
Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο,
επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να
ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της
διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται
ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται
η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές
ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το
υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό
πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή
του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού,
αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά
στο Θεό.
3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται
ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν
ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#
%CE%97_%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF
%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%
BF%CF%83+%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83&clie
nt=firefox-b-
EDHaElAFsQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1218&bih=607&dpr=1.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
1 sur 16

Recommandé

Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
178 vues14 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
171 vues6 diapositives
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 vues23 diapositives
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx par
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 vues39 diapositives
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου par
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K vues17 diapositives
Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx par
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
117 vues13 diapositives
η βιογραφια του αποστολου παυλου par
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 vues21 diapositives
η βιογραφια του αποστολου παυλου par
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 vues21 diapositives
12apostoloi sofianou1 par
12apostoloi sofianou112apostoloi sofianou1
12apostoloi sofianou1Καπετανάκης Γεώργιος
275 vues26 diapositives
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx par
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 vues21 diapositives
θε1 απόστολος βαρναβας par
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβαςatzarakiei
543 vues8 diapositives

Similaire à ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

θε1 απόστολος βαρναβας par atzarakiei
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβας
atzarakiei543 vues
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων par Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ. par stillis
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
stillis955 vues
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος par 88DIMATH
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
88DIMATH707 vues
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ par Ελενη Ζαχου
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

Plus de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 vues33 diapositives
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx par
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 vues14 diapositives
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx par
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 vues4 diapositives
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx par
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 vues6 diapositives
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx par
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 vues21 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 vues25 diapositives

Plus de Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Dernier

ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 vues5 diapositives
Politexneio_2023.pptx par
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 vues6 diapositives
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
18 vues2 diapositives
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
127 vues4 diapositives
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
12 vues37 diapositives
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
71 vues65 diapositives

Dernier(20)

ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 vues
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 vues
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 vues
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 par gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vues
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 par ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 vues
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K vues
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vues

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 2. Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαού, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για το λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Απόστολος των εθνών».
 • 3. Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός.
 • 4. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε. Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου (πηγή byzarticon.gr)
 • 5. Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την Αντιόχεια της Συρίας και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως τις πόλεις της Μικράς Ασίας: Πέργη της Παμφυλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας και τις μικρασιατικές πόλεις της Λυκαονίας (ή Νότιας Γαλατίας), όπως το Ικόνιο, τα Λύστρα και τη Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή της Γαλατίας Μικράς Ασίας, οι κοινότητες που ιδρύονται περιλαμβάνουν Χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
 • 7. Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου, πραγματοποιείται μετά την Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με τη νέα εποχή που αρχίζει στις σχέσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Αρχίζει από την Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την προσθήκη στη συνοδεία του Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
 • 8. Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με ένα σημαντικό κέντρο στην Κόρινθο και είχε αρχίσει να εργάζεται στην επίσης σημαντική Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος σταθεροποίησης. Μετά την επιστροφή του στην Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία για να στηρίξει τις Εκκλησίες που είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη Περιοδεία του. Κατόπιν, περιόδευσε στη δυτική περιοχή της Βιθυνίας και κατέληξε στην Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης Περιοδείας του, στην οποία έφτασε διά ξηράς μέσω της περιοχής της Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
 • 9. Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά επικρατούσε αναρχία μετά τον ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 • 10.  Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα, παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α' Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).  Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη (16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
 • 11. προς Ρωμαίους προς Κορινθίους Α' προς Κορινθίους Β' προς Γαλάτας προς Εφεσίους προς Φιλιππησίους προς Κολοσσαείς προς Θεσσαλονικείς Α' προς Θεσσαλονικείς Β' προς Τιμόθεον Α' προς Τιμόθεον Β' προς Τίτον προς Φιλήμονα προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13 Επιστολών του Παύλου)
 • 12.  Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου στην «ειδωλολατρική» γη.  Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα της ιστορίας:
 • 13. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα» (Χριστό). Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο, επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
 • 14. 1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού, αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά στο Θεό. 3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.