Publicité

гср роден край - і клас

6 Apr 2016
гср   роден край - і клас
гср   роден край - і клас
Prochain SlideShare
Аз и буквите_2010Аз и буквите_2010
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Димитричка Апостолова(20)

Dernier(20)

Publicité

гср роден край - і клас

  1. Годишна самостоятелна работа по роден край І клас Име:_____________________________________________ Іб клас № ____ 1. Довърши изреченията с подходящи думи: Името на нашата родина е __________________ . Ние живеем в град _____________ . Училището, в което учим, носи името на __________________________ . ( 3т.) 2. Огради верния отговор: Членовете на семейството са: А) майка, баща, деца; Б) леля, чичо, баба; В) дядо, братовчеди, майка. ( 1т. ) 3. Оцвети правата на децата със зелен цвят, а отговорностите с червен. ( 8т. ) 4. Каква е моята професия? ( 4т. ) ___________ ________________ _______________ _____________ 5. Разпредели растенията в таблицата според вида им: ( 6 т. ) кокиче, ябълка, шипка, детелина, бор, къпина ДЪРВЕТА ХРАСТИ ТРЕВИСТИ 6. Тополата е дърво. Кой от органите й позволява да получава влага от почвата? А) листата; Б) корените; В) стъблото. ( 1т. ) Да се отнасям с уважение към различните от мен Да помагам у дома Медицинска помощ Добро образование Да правя грешки Семейство, сигурност, защита Чиста околна среда Да пазя здравето и живота на другите
  2. 7. Разпредели животните в таблицата според вида им: ( 6т. ) лисица, коза, кокошка, мечка, крава, вълк ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ДИВИ ЖИВОТНИ 8. Отговори с „ДА” или с „НЕ” : ( 3т. ) Основател на българската държава е хан Аспарух. _______ Васил Левски и Христо Ботев са борци за свобода. _______ На Великден коледарите обикалят по домовете. _______ 9. Оцвети българското знаме: ( 1т. ) 10. Свържи датата с празника: ( 3т. ) 3.март Ден на детето 24.май Национален празник на Република България 1.юни Ден на славянската писменост ================================================================== МБТ – 36 ПБТ - Оценка: Скала за оценяване: 0 т. – 17 т. Слаб! 18 т. – 22 т. Среден! 23 т. – 28 т. Добър! 29 т. – 32 т. Много добър! 33 т. – 36 т. Отличен! Проверил: Родител:
Publicité