Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

реферат бичих заавар сэдэв

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Түүх реферат
Түүх реферат
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à реферат бичих заавар сэдэв (16)

Publicité

Plus récents (20)

реферат бичих заавар сэдэв

  1. 1. 1 Бизнесийн Харилцаа хичээлийн хүрээнд бичих реферат бичих заавар, рефератын сэдэв Рефератын зорилго нь - Оюутанд бие дааж судалгаа хийх дадал олгох, - Онолын мэдлэг, мэргэжлийн болон харилцааны ур чадвараа ахиулах, - Санаа бодлоо бичгээр чөлөөтэй илэрхийлэх дадлага олгоход одоршдог. Рефератын бүтэц 1. Удиртгал 2. Үндсэн хэсэг 3. Дүгнэлт 4. Ашигласан ном зохиолын жагсаалт гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Реферат А-4 бичгийн цаасны нэг тал дээр Times New Roman 12 фонтоор, мөр хооронд 1,5 lines зайтай, зүүн талаас 30 мм, баруун талаас 15 мм, дээд, доод талаас 20 мм зайтай бичсэн 12-15 хуудас байна. Хураалгах хугацаа: 2015 оны 11 сарын 12-ний өдөр семинарын хичээл дээр хураалгана. Хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 1 оноо хасна. Үнэлгээ Рефератыг нийт 10 оноогоор үнэлнэ. Үнэлэхдээ дараахи гол үзүүлэлтүүдийг харгалзана. Үүнд: - Шинжлэх ухааны холбогдох ном, зохиолыг ашигласан байдал - 2 оноо - Онолын материалыг ойлгож өөрийн болгосон байдал /Санаа бодлоо Өөрийн үгээр илэрхийлсэн байдал /- 3 оноо - Гаргасан дүгнэлт, санал зөвлөмж - 3 оноо - Рефератыг бичиж хэлбэршүүлсэн байдал - 2 оноо Реферат бичих сэдэв /шаардалагатай үед багш нэмэлт сэдэв өгнө/ 1. Харилцаа ба түүний төрөл 2. Үгэн бус харилцааны зохистой хэрэглээ 3. Ялгаатай соёлын нөхцөлд харилцах нь 4. Ялгаатай соёлтой хүмүүстэй харилцахад анхаарах зүйлс 5. Бичих ур чадвар, түүнийг хөгжүүлэх арга замууд 6. Хэрхэн үр дүнтэй тайлан бичих вэ? 7. Тайланд зураг, дүрс ашиглах нь 8. Мэдээллийн технологийн хөгжил ба харилцаа 9. Илтгэх ур чадвар 10. Хөтлөх ур чадвар- хурал, цуглааныг үр дүнтэй удирдах нь

×