Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства”
Конкретен бенефициент:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени
Проект: ЕТНИКА - УЧИЛИЩЕ БЕЗ ГРАНИЦИ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Инвестира във Вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 1:
Подобряване на вътрешната среда.
Резултат:


Осъществен ремонт на две помещения.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 2:
Транспортиране от ромския квартал до училище
Резултат:


Осигурен транспорт от ромския квартал до училище за децата от подготвителна
група.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 3:
Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни
познавателни дейности с деца от други етноси.
Резултати:
299 деца и ученици участваха в познавателни дейности:


Участниците от театрално-оперетен състав, Вокална група І-ІV клас и Вокална група V – VІІІ клас посетиха ІІ нац.
Конкурс “Нека да е лято”, концерти от програмата, посветена на празника на град Павликени и оперетния
спектакъл ,,От Виена до Бродуей‘‘, ;



Учениците от Театрален състав посетиха театралните постановки “Кръщене”, “Лалугерът” и “Село, село, пусто
село”;



Учениците от групите Народни танци и децата от Вокална група 5-6 годишни посетиха фолклорен спектакъл в
НЧ”Искра” гр. Велико Търново;

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 3:
Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни
дейности с деца от други етноси.


Участниците от Клубните ателиета рисуване посетиха изложба на италиански художник-футурист, японската колекция
“Такеда”, изложбата „Душа обагрена в небесната дъга” и изложбата на съучениците от клубните ателиета рисуване,
музеите: Тревненско школо, „Азиатско и африканско изкуство”, Музей на иконата и музей „Ангел Кънчев”.



Учениците от групите Приложни изкуства посетиха изложба на предмети, изработени с техниката на декупаж и квилинг,
демонстрация на японски калиграф, музеите: Тревненско школо, „Азиатско и африканско изкуство ”, Музей на иконата
и „Ангел Кънчев”, изложбата "Литография BG"

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 3:
Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни
познавателни дейности с деца от други етноси.


Учениците от Фотографско студио посетиха фотоизложбите “Павликенският край и неговите
хора”, “Музика в обектива” и „Географията-пътешествие и приключение”;



Участниците от клуб “ЛИК” посетиха редакция на вестник “Янтра днес”

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 3:
Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни
познавателни дейности с деца от други етноси.


Учениците от групата по Спортни танци посетиха център за изкуства и забавления UN BESO art & dance center –
Велико Търново и международно състезание по Спортни танци в гр. Стара Загора.



Участниците от клуб “Етносвят” посетиха Архитектурно-етнографски комплекс "Етър“ и изложба, посветена на
деня на ромската гордост „Рома прайд”.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 3:
Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни
познавателни дейности с деца от други етноси.


61 ученици от групите по Приложни изкуства и Клубни ателиета по рисуване участваха в
проведения пленер в с. Боженци.



40 ученици от групите по Народни танци участваха в проведения лагер в с. Емен.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 4:
Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна
мултикултурна среда.

Резултати:
304 деца и ученици работят заедно в организираните 18 клуба по интереси,
сформирани по проект „Етника – училище без граници”.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вокална група - І-ІV клас и Вокална група V-VІІІ клас;

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Театрален състав и Театрално-оперетен състав

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вокална група 5 - 6 годишни

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб за литература, изкуство и култура „ЛИК”

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

І и ІІ група
Приложни изкуства

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клубни ателиета
по рисуване
І, ІІ и ІІІ група

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Фотографско студио.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Група по
Спортни танци

І, ІІ, ІІІ и ІV група
Народни танци;

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб
„Етносвят”

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 4:
Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда.


Всяка група проведе обучение в рамките на 64 часа;



Организирани бяха изложби на клубните ателиета по рисуване, групите приложни
изкуства и фотографското студио;



Участниците от Вокалните групи, групите по спортни и народни танци, клуб
“Етносвят” участваха в концерти – на 14 октомври, по повод посрещане на
партньорите по програма Коменски и на 22 ноември 2013г., посветен на патронния
празник на ОУ “Св. Климент Охридски”;



Учениците от Театрален състав, Театрално-оперетен състав и ІІ група Народни танци
представиха оперета „Който не работи, не трябва да яде!” по Жул Леви на 5
декември 2013г.;



Участниците от клуб “ЛИК” издадоха 7 броя на вестник “Училище без граници”.
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 5:
Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа
толерантност.

Резултати:


Проведени 7 срещи с родителите, на които бяха поставени въпроси, касаещи интеграцията,
толерантността, дискриминацията, правата на децата.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 5:
Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа
толерантност.


Проведени 7 информационни кампании и 4 инициативи – литературно четене, посещение на Дом
за деца с увреждания, рисунка на асфалт и спектакъл, свързани с дати от календара, на които
се отбелязват Международни празници за човешка солидарност в различни аспекти.

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дейности 6:
Организиране и осъществяване на информационни кампании
Резултати:


Изработени и разпространени информационни материали

Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173
„Eтника - училище без граници”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

За реализиране целите на проекта бяхме подкрепяни и подпомагани
от нашия партньор:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО – 1884”

Инвестира във вашето бъдеще!
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Конкретен бенефициент: ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени
Проект: ЕТНИКА - УЧИЛИЩЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

ЕКИПЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА
ВИ БЛАГОДАРИ!

Презентацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени носи цялата отговорност за съдържанието
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
Инвестира във вашето бъдеще!
1 sur 24

Recommandé

Bg051 po001 4.1.05-0173 - klubove_20.06.2013 par
Bg051 po001 4.1.05-0173 - klubove_20.06.2013Bg051 po001 4.1.05-0173 - klubove_20.06.2013
Bg051 po001 4.1.05-0173 - klubove_20.06.2013Веселин Димитров
485 vues13 diapositives
българско всекидневие par
българско всекидневиебългарско всекидневие
българско всекидневиеСтефан Георгиев
740 vues11 diapositives
Подкрепата на Община Кюстендил към целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни ... par
Подкрепата на Община Кюстендил към целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни ...Подкрепата на Община Кюстендил към целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни ...
Подкрепата на Община Кюстендил към целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
643 vues32 diapositives
10 3 мalta_2014_25_03_2014 par
10 3 мalta_2014_25_03_201410 3 мalta_2014_25_03_2014
10 3 мalta_2014_25_03_2014Веселин Димитров
712 vues20 diapositives
10 2 slovakiq_preshov_9_01_2014 par
10 2 slovakiq_preshov_9_01_201410 2 slovakiq_preshov_9_01_2014
10 2 slovakiq_preshov_9_01_2014Веселин Димитров
395 vues15 diapositives
Prezentaciq priem i klas 2015_2016 par
Prezentaciq priem i klas 2015_2016Prezentaciq priem i klas 2015_2016
Prezentaciq priem i klas 2015_2016Веселин Димитров
501 vues45 diapositives

Contenu connexe

En vedette

21mai etnika par
21mai etnika21mai etnika
21mai etnikaВеселин Димитров
807 vues20 diapositives
7 1 работна среща кипър_25.06.2013 par
7 1 работна среща кипър_25.06.20137 1 работна среща кипър_25.06.2013
7 1 работна среща кипър_25.06.2013Веселин Димитров
320 vues36 diapositives
Resursenkabinet par
ResursenkabinetResursenkabinet
ResursenkabinetВеселин Димитров
917 vues22 diapositives
лагер окончателно par
лагер окончателнолагер окончателно
лагер окончателноВеселин Димитров
491 vues36 diapositives
9 herbs in our region 30.08.2013 par
9 herbs in our region 30.08.20139 herbs in our region 30.08.2013
9 herbs in our region 30.08.2013Веселин Димитров
706 vues22 diapositives
5 bulgaria coordinator presentation - italy-05.04.2013 par
5 bulgaria coordinator presentation - italy-05.04.20135 bulgaria coordinator presentation - italy-05.04.2013
5 bulgaria coordinator presentation - italy-05.04.2013Веселин Димитров
407 vues14 diapositives

Similaire à Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “

УСПЕХ (2012-2013) par
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)souhs
4.8K vues134 diapositives
Младежки научно-професионален център par
Младежки научно-професионален центърМладежки научно-професионален център
Младежки научно-професионален центърmnpc2012
327 vues16 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives
българско всекидневие par
българско всекидневиебългарско всекидневие
българско всекидневиеСтефан Георгиев
301 vues11 diapositives
презентация цо par
презентация цопрезентация цо
презентация цоVili Dafcheva
490 vues27 diapositives
Фестивал на талантите par
Фестивал на талантитеФестивал на талантите
Фестивал на талантитеViktoriaIlieva
517 vues200 diapositives

Similaire à Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “(20)

УСПЕХ (2012-2013) par souhs
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs4.8K vues
Младежки научно-професионален център par mnpc2012
Младежки научно-професионален центърМладежки научно-професионален център
Младежки научно-професионален център
mnpc2012327 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Фестивал на талантите par ViktoriaIlieva
Фестивал на талантитеФестивал на талантите
Фестивал на талантите
ViktoriaIlieva517 vues
I соу presentation par Artist
I соу presentationI соу presentation
I соу presentation
Artist9.2K vues
коледа par mnpc2012
коледаколеда
коледа
mnpc2012390 vues
индивидуален план Etnoritmi par mnpc2012
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
mnpc2012248 vues
клуб обредна трапеза par mnpc2012
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
mnpc2012282 vues
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
участие в учебна визита на тема par lubovkodjabasheva
участие в учебна визита на темаучастие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на тема
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот

Plus de Веселин Димитров

Nvo vii klas par
Nvo vii klas Nvo vii klas
Nvo vii klas Веселин Димитров
3.9K vues37 diapositives
валери петров par
валери петроввалери петров
валери петровВеселин Димитров
2.4K vues15 diapositives
Mo na uchitelite po bulgarski ezik i literatura par
Mo na uchitelite po bulgarski ezik i literaturaMo na uchitelite po bulgarski ezik i literatura
Mo na uchitelite po bulgarski ezik i literaturaВеселин Димитров
888 vues23 diapositives
методическо обединение на учителите по чужди езици par
методическо обединение на учителите по чужди езициметодическо обединение на учителите по чужди езици
методическо обединение на учителите по чужди езициВеселин Димитров
2K vues16 diapositives
3 klas par
3 klas3 klas
3 klasВеселин Димитров
1K vues29 diapositives
The place where i live birkner par
The place where i live birknerThe place where i live birkner
The place where i live birknerВеселин Димитров
189 vues6 diapositives

Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “

 • 1. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Конкретен бенефициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени Проект: ЕТНИКА - УЧИЛИЩЕ БЕЗ ГРАНИЦИ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ Инвестира във Вашето бъдеще!
 • 2. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 1: Подобряване на вътрешната среда. Резултат:  Осъществен ремонт на две помещения. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 3. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 2: Транспортиране от ромския квартал до училище Резултат:  Осигурен транспорт от ромския квартал до училище за децата от подготвителна група. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 4. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 3: Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси. Резултати: 299 деца и ученици участваха в познавателни дейности:  Участниците от театрално-оперетен състав, Вокална група І-ІV клас и Вокална група V – VІІІ клас посетиха ІІ нац. Конкурс “Нека да е лято”, концерти от програмата, посветена на празника на град Павликени и оперетния спектакъл ,,От Виена до Бродуей‘‘, ;  Учениците от Театрален състав посетиха театралните постановки “Кръщене”, “Лалугерът” и “Село, село, пусто село”;  Учениците от групите Народни танци и децата от Вокална група 5-6 годишни посетиха фолклорен спектакъл в НЧ”Искра” гр. Велико Търново; Инвестира във вашето бъдеще!
 • 5. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 3: Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси.  Участниците от Клубните ателиета рисуване посетиха изложба на италиански художник-футурист, японската колекция “Такеда”, изложбата „Душа обагрена в небесната дъга” и изложбата на съучениците от клубните ателиета рисуване, музеите: Тревненско школо, „Азиатско и африканско изкуство”, Музей на иконата и музей „Ангел Кънчев”.  Учениците от групите Приложни изкуства посетиха изложба на предмети, изработени с техниката на декупаж и квилинг, демонстрация на японски калиграф, музеите: Тревненско школо, „Азиатско и африканско изкуство ”, Музей на иконата и „Ангел Кънчев”, изложбата "Литография BG" Инвестира във вашето бъдеще!
 • 6. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 3: Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси.  Учениците от Фотографско студио посетиха фотоизложбите “Павликенският край и неговите хора”, “Музика в обектива” и „Географията-пътешествие и приключение”;  Участниците от клуб “ЛИК” посетиха редакция на вестник “Янтра днес” Инвестира във вашето бъдеще!
 • 7. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 3: Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси.  Учениците от групата по Спортни танци посетиха център за изкуства и забавления UN BESO art & dance center – Велико Търново и международно състезание по Спортни танци в гр. Стара Загора.  Участниците от клуб “Етносвят” посетиха Архитектурно-етнографски комплекс "Етър“ и изложба, посветена на деня на ромската гордост „Рома прайд”. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 8. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 3: Адаптация на децата, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси.  61 ученици от групите по Приложни изкуства и Клубни ателиета по рисуване участваха в проведения пленер в с. Боженци.  40 ученици от групите по Народни танци участваха в проведения лагер в с. Емен. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 9. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 4: Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Резултати: 304 деца и ученици работят заедно в организираните 18 клуба по интереси, сформирани по проект „Етника – училище без граници”. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 10. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Вокална група - І-ІV клас и Вокална група V-VІІІ клас; Инвестира във вашето бъдеще!
 • 11. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Театрален състав и Театрално-оперетен състав Инвестира във вашето бъдеще!
 • 12. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Вокална група 5 - 6 годишни Инвестира във вашето бъдеще!
 • 13. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клуб за литература, изкуство и култура „ЛИК” Инвестира във вашето бъдеще!
 • 14. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз І и ІІ група Приложни изкуства Инвестира във вашето бъдеще!
 • 15. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клубни ателиета по рисуване І, ІІ и ІІІ група Инвестира във вашето бъдеще!
 • 16. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Фотографско студио. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 17. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Група по Спортни танци І, ІІ, ІІІ и ІV група Народни танци; Инвестира във вашето бъдеще!
 • 18. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клуб „Етносвят” Инвестира във вашето бъдеще!
 • 19. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 4: Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда.  Всяка група проведе обучение в рамките на 64 часа;  Организирани бяха изложби на клубните ателиета по рисуване, групите приложни изкуства и фотографското студио;  Участниците от Вокалните групи, групите по спортни и народни танци, клуб “Етносвят” участваха в концерти – на 14 октомври, по повод посрещане на партньорите по програма Коменски и на 22 ноември 2013г., посветен на патронния празник на ОУ “Св. Климент Охридски”;  Учениците от Театрален състав, Театрално-оперетен състав и ІІ група Народни танци представиха оперета „Който не работи, не трябва да яде!” по Жул Леви на 5 декември 2013г.;  Участниците от клуб “ЛИК” издадоха 7 броя на вестник “Училище без граници”. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 20. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 5: Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност. Резултати:  Проведени 7 срещи с родителите, на които бяха поставени въпроси, касаещи интеграцията, толерантността, дискриминацията, правата на децата. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 21. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 5: Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност.  Проведени 7 информационни кампании и 4 инициативи – литературно четене, посещение на Дом за деца с увреждания, рисунка на асфалт и спектакъл, свързани с дати от календара, на които се отбелязват Международни празници за човешка солидарност в различни аспекти. Инвестира във вашето бъдеще!
 • 22. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Дейности 6: Организиране и осъществяване на информационни кампании Резултати:  Изработени и разпространени информационни материали Инвестира във вашето бъдеще!
 • 23. ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1. 05-0173 „Eтника - училище без граници” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз За реализиране целите на проекта бяхме подкрепяни и подпомагани от нашия партньор: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО – 1884” Инвестира във вашето бъдеще!
 • 24. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Конкретен бенефициент: ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени Проект: ЕТНИКА - УЧИЛИЩЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЕКИПЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ВИ БЛАГОДАРИ! Презентацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Павликени носи цялата отговорност за съдържанието и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Инвестира във вашето бъдеще!

Notes de l'éditeur

 1. Благодарение на проект ”Етника – училище без граници”, съвсем скоро – през декември – на голяма сцена децата от театрално-оперетен състав ще представят детската оперета „Който не работи, не трябва да яде!” по Жул Леви. Приказните герои ще оживеят пред нас!
 2. По същият проект в нашето училище има и вокална група на 5-6 годишните с ръководител г-жа Мая Страшилова. Тя споделя: „Основните цели, които съм си поставила са насочени към създаване на интерес и желание у 5-6 годишните деца за общуване с музиката; развиване на слушателските и изпълнителските им умения. Репертоарът включва възприемане на песни в различни размери, запознаване с народните инструменти, изпълнение на песни според сезоните и празниците, свирене на детски музикални инструменти, запознаване на децата с песни от различни фолклорни области на България”.
 3. Първи стъпки в журналистиката под вещото ръководство на г-жа Мария Петкова и г-жа Ваня Стоянова, направиха участниците от Клуба за литература, изкуство и култура „ЛИК”. Там те се запознават с особеностите на медийните жанрове; резултатите от творческите си търсения те публикуват в електронния вестник „Училище без граници”. Сами търсят теми и информация, обработват я и така развиват творческите и езиковите си умения.
 4. В света на приложното изкуство се потопиха 34 деца, използвайки различни материали и техники за работа. На пленера проведен в село Боженци техните ръководители г-жа Нели Славчева и г-жа Юлия Станчева споделиха, че най-интересно се оказва паното от камъни, което децата изработиха сами, започвайки от рамката до последното камъче.
 5. В 3 клубни ателиета по рисуване са разпределени 51 ученици с афинитет към изобразителното изкуство. Своите мисли, мечти и виждания за света децата претворяват върху белия лист и се раждат красиви многоцветни картини.
 6. Във фотографското студио пред учениците се разкриват тайните на фотографията и изкуството да запечаташ невидимото.
 7. В ритмите на Самба, Джайв, Ча-ча-ча танцуват учениците от клуба по спортни танци. С разучаване на танцовите стъпки и движения на „ Свищовско хоро„ започнаха заниманията на групите по народни танци.
 8. В заниманията на клуб „Етносвят” г-жа Анка Атанасова съвместно с учениците извършват събирателска и изследователска дейност на предмети и словесно творчество, свързано с бита, културата и традициите на различни етноси. Децата разказват приказки за Хитър Петър, Настрадин и Банго Васил, разтварят ръчички и високо казват: „Слънцето грее еднакво за всички!”.