Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

UF1 RCP +DEA.pptx

 1. REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR AMB DESFRIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC
 2. REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA • L’aturada cardiopulmonar extrahospitalària té una mortalitat altíssima. • L’aturada cardiorrespiratòria assistida en el primer minut amb desfribril·lador sobreviuen en 90%, als 5 min el 50%, als 7 minuts el 30%, als 9 i 11 min 10% i més enllà dels 12 min 1-5%. • Cada minut de retard en la desbrifil·lació es redueix la supervivència en un 10-15%.
 3. Què és la RCP? • A Europa, cada anys, milers d’homes i dones pateixen un col·lapse i moren per un atac de cor. Sovint la seva mort es podria haver evitat si s’hagués practicat immediatament una RCP. • RCP consisteix en dues accions principals: la compressió del tòrax (per fer que la sang flueixi) i la respiració de suport (per introduir oxigen als pulmons). • La RCP pot evitar el dany en òrgans vitals, com ara cervell i cor. • A la majoria de casos, la RCP sola no tornarà a fer funcionar el cor. Malgrat això, la RCP practicada correctament (sobretot la compressió toràcica) fa més probable que els intents posteriors de desfibril·lació siguin efectius.
 4. Què és un desfibril·lador extern automàtic (DEA)? • Un DEA és un aparell que administra una descàrrega elèctrica controlada al cor per interrompre un ritme caòtic en el batec del cor i restablir la funció cardíaca normal. • El senyal elèctric generat pel cor és detectat pel DEA mitjançant dos elèctrodes autoadhesius. Quan està indicada una descàrrega, aquesta s’administra a la víctima a través dels mateixos elèctrodes del DEA. (EL DEA ens PARLA) • Important la col·locació correcta dels elèctrodes.
 5. Seqüència per valorar víctima inconscient: Acosti´s de forma segura comprovi la consciència, comprovi la respiració, cridi demanant ajuda, obri la via aèria, té a l´abast un DEA? NO SI 30 compressions toràciques posi en marxa DEA 2 respiracions de suport segueixi les instruccions
 6. Sacsejar la víctima amb cura per les espatlles i preguntar amb veu forta: “ Es troba bé?” Si no respon, cridar per demanar ajuda Acostar-se de forma segura Comprovar la resposta
 7. Si hi ha algú més amb nosaltres s’ha de quedar al costat, podria necessitar la seva ajuda. Si estem sols, cridar amb força per intentar atraure l’atenció, però no ens separem de la víctima. Cridar demanant ajuda
 8. - En una víctima inconscient la llengua pot caure enrere i bloquejar la via aèria. La via aèria es pot obrir fent bascular el cap enrere i aixecant el mentó, fet que desplaça la llengua cap endavant, allunyant-la de la paret posterior de la gola. - Col·locar una mà damunt el front i fer bascular amb suavitat el cap enrere. Aixecar el mentó utilitzant la punta de dos dits de l´altra mà. - Amb les dues accions combinades obrim la via aèrea. Obrim la via aèrea
 9. Mantenint la via aèria oberta, comprovem si la víctima respira amb normalitat:  MIRAR si hi ha moviments del tòrax  ESCOLTAR prop de la boca per si sent sorolls respiratoris SENTIR l´impacte de la respiració a la galta Durant 10 segons com a màxim Comprovar la respiració:
 10. Si estem sols:  Truquem al 112 per demanar una ambulància. Aconseguir un DEA tan aviat com pugui (si en tenim un a l´abast). Si hi ha algú més amb nosaltres:  L´enviem a trucar al 112.  Li demanem que porti un DEA immediatament, mentre comencem la RCP.  La persona que fa trucada hauria d´indicar clarament els seu nom, el lloc on s´ha produït l´incident i que la víctima està en aturada cardíaca. TRUCAR AL 112
 11. Si no tenim un DEA a l´abast, comencem la RCP: 30 compressions toràciques i 2 respiracions de suport Fem compressions toràciques • Col·locar la víctima de panxa enlaire, damunt d´una superfície ferma. • Deprimir de forma rítmica en direcció a la columna vertebral. • La freqüència de compressió ha de ser com a mínim de 100 per minut però no més de 120 per minut. Col·locar el taló de la mà al centre del pit.
 12. Col·loquem el taló de l´altra mà al damunt i entrellacem els dits. Amb els colzes estesos i rígids, aixequem les espatlles fins que estiguem directament damunt del pit de la víctima.
 13. - Deprimim l´estèrnum 5-6 cm. - A continuació relaxem totalment la pressió, però sense perdre el contacte amb el pit de la víctima. - Fem 30 compressions toràciques. - Podria ser útil comptar en veu alta.
 14. Comencem les respiracions de suport Mantenim la via aèrea oberta (fem bascular el cap i aixequem el mentó), i utilitzem els dits de la mà que fa bascular per pinçar el nas i tancar-lo. Amb l´altra mà mantenim el mentó aixecat i deixem que la boca s´obri. Agafem aire amb normalitat i col·loquem els llavis ben ajustats al voltant de la boca de la víctima. Treiem l´aire insuflant-lo amb fermesa dins de la víctima durant 1 segon, aprox. Observem el perfil del pit de la víctima per
 15. Si la respiració de suport inicial no fa que el pit pugi en una respiració normal, abans de nou intent: - Examinem la boca de la víctima i extraiem qualsevol obstrucció visible. - Comprovem altra vegada que la basculació del cap i elevació del mentó son adequades. Seguim combinant 30 compressions toràciques amb 2 respiracions de suport. Ens aturem només si: - Algun professional se’n fa càrrec - Vostè està físicament esgotat - La víctima comença a respirar amb normalitat
 16. Si tenim un DEA a l´abast: Posar en marxa el DEA: Alguns DEA es posaran en marxa de forma automàtica quan obri la tapa. En altres cal que premi el botó “On”. Si hi ha altre reanimador, deixar que faci les compressions toràciques i les respiracions de suport mentre posem en marxa el DEA. Treure la roba de la víctima
 17. Treure els elèctrodes: Extreure els elèctrodes del seu embalatge L´embolcall mostra sovint la posició correcta dels elèctrodes al pit. En molt casos la posició s´indica també als mateixos elèctrodes.
 18. El primer elèctrode va sota l´aixella esquerre i el l´altre sota de la clavícula dreta i a prop de l´estèrnum.
 19. Que ningú toqui a la víctima durant l´anàlisi del ritme pel DEA. Si està indicat administrar una descàrrega asseguri´s que ningú toca la víctima i premi el botó de descàrrega com se li indica.
 20. Comenci la RCP Segueixi les instruccions de veu del DEA Si el DEA ens indica que comencem la RCP, iniciem compressions i respiracions de suport durant 2 min. Si en qualsevol moment la víctima comença a respirar amb normalitat, aturem la RCP, però deixem els elèctrodes enganxats al pit. Si la víctima està inconscient la girem en posició lateral de seguretat.
 21. Detalls importants quan s’utilitza un DEA Humitat al pit: algunes víctimes poden tenir el pit humit, per exemple, per la suor o després d’haver estat rescatades de l’aigua. Eixugui ràpidament el pit abans d’enganxar-hi els elèctrodes del DEA. Joies: retiri qualsevol joia metàl·lica que pogués entrar en contacte amb el elèctrodes del DEA. Els elèctrodes s’haurien de col·locar lluny de les joies que no es puguin treure, incloent les que s’utilitzen com a piercings.
 22. Pèl al pit: només en rares ocasiones el pèl del pit provoca problemes d´adherència dels elèctrodes del DEA. En aquests casos por ser necessari afaitar el pèl per aconseguir un contacte adequat. No afeiti de forma rutinària malgasta un temps molt valuós. Embenats: retiri qualsevol embenat o altre tipus de material enganxat a la pell de la víctima “pegats” per garantir un bon contacte dels elèctrodes del DEA. Els pegats poden provocar guspires o cremades durant la desfribil.lació. Detalls importants quan s’utilitza un DEA
 23. Transmissió de malalties Preocupació per possibilitat de transmissió d’una malaltia durant un intent de ressuscitació : malgrat la freqüència amb que es practica la RCP, no s´ha enregistrat ni un sol cas de VHB o VIH com a conseqüència de la pràctica de suport.
 24. RCP en nens Igual que en adults, amb l’única diferència que el pit s´hauria de comprimir aproximadament en un terç de la seva profunditat. Nens de més de 8 anys: DEA estàndard. Nens entre 1-8 anys: DEA amb elèctrodes especials (pediàtrics) o ajustar l’aparell a modalitat pediàtrica, si és possible. Si tot això no fos possible, utilitzar el DEA que es tingui a l’abast. Nens < 1 any només utilitzar DEA si el fabricant indica clarament que es pot utilitzar en aquest grup d´edat.
 25. En el nen i el lactant l´aturada sol ser per asfíxia (igual que en els adults ofegats): - iniciar amb 5 ventilaciones - 30:2 - RCP en nens
Publicité