Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
สื่อการเรียนรู้ชีววิทยา
โดย
ครูชุฒิกร คุ้มหมู่
Phylum Nematoda
ไฟลัมนีมาโทดา
ลักษณะสาคัญ
• มีสมมาตรแบบ 2 ซีก (bilateral symmetry)
• ลาตัวกลมหัวท้ายแหลม ไม่มีรยางค์และข้อปล้อง ผิวมี cuticle
• มีระบบทา...
ลักษณะสาคัญ
• นอกจากนี้ยังพบว่าบางชนิดดารงชีวิตเป็นอิสระ เช่น ไส้เดือนฝอย หนอนใน
น้าส้มสายชู
• พยาธิตัวจี๊ดกุ้ง,ไรน้า เป็น...
ตัวอย่าง
ภาพจาก http://en.wikipedia.org
จัดทาโดย
ครูชุฒิกร คุ้มหมู่
โรงเรียนบ้านสานักตูมกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ไฟลัมนีมาโทดา(Phylum Nematoda)

4 937 vues

Publié le

ไฟลัมนีมาโทดา(Phylum Nematoda)

Publié dans : Formation
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

ไฟลัมนีมาโทดา(Phylum Nematoda)

 1. 1. สื่อการเรียนรู้ชีววิทยา โดย ครูชุฒิกร คุ้มหมู่
 2. 2. Phylum Nematoda ไฟลัมนีมาโทดา
 3. 3. ลักษณะสาคัญ • มีสมมาตรแบบ 2 ซีก (bilateral symmetry) • ลาตัวกลมหัวท้ายแหลม ไม่มีรยางค์และข้อปล้อง ผิวมี cuticle • มีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ • มีต่อมเรเนตต์ (renette grand) นาของเสียออกนอกร่างกาย • มีเพศแยก ตัวผู้มักมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ไข่มีขนาดเล็กหุ้มด้วยสารไคติน (chitin) • มีประมาณ 12,000 ชนิด ดารงชีวิตเป็นปรสิต เช่น พยาธิไส้เดือนตัว กลม,พยาธิเส้นด้าย,พยาธิแส้ม้า,พยาธิปากขอ,พยาธิตัวจี๊ด,
 4. 4. ลักษณะสาคัญ • นอกจากนี้ยังพบว่าบางชนิดดารงชีวิตเป็นอิสระ เช่น ไส้เดือนฝอย หนอนใน น้าส้มสายชู • พยาธิตัวจี๊ดกุ้ง,ไรน้า เป็น intermediate host ลาดับแรก ส่วน ปลา กบ สัตว์เลื้อยคลายและสัตว์ปีกเป็น intermediate host ลาดับที่สอง โดย สุนัข แมว เสือ เป็น host สุดท้าย สาหรับมนุษย์นั้นเป็นโฮสต์โดยบังเอิญ (accidental host) ทาให้อวัยวะที่พยาธิชอนไชเข้าไปเกิดการอักเสบได้
 5. 5. ตัวอย่าง ภาพจาก http://en.wikipedia.org
 6. 6. จัดทาโดย ครูชุฒิกร คุ้มหมู่ โรงเรียนบ้านสานักตูมกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

×