Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบทดสอบ ข้อสอบ

20 405 vues

Publié le

  • Soyez le premier à aimer ceci

แบบทดสอบ ข้อสอบ

  1. 1. 00000000<br />แบบทดสอบ ข้อสอบ <br />แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ<br />แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย<br />แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู<br />ดาวน์โหลดข้อสอบ onet ปี 52รวมข้อสอบหลักสูตร 51 ชั้น ป.1ข้อสอบวัดแววคณิตศาสตร์<br />ข้อสอบศิลปะ หลักสูตร 51แบบทดสอบ IQแบบทดสอบคณิต ป5รวมข้อสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และอื่น ๆ อีกมากมายคู่มือเตรียมสอบ Admissions สังคมศึกษา - Hi-EDเฉลยข้อสอบจริง O-NET ปี 52,51,50 [ 5 วิชา ]แนวข้อสอบข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance และ อบต.รวมแบบทดสอบท้ายบท ป.1-6ติวข้อสอบ O-net วิชาชีววิทยา ละเอียดเข้าใจง่าย มี 6 ตอนติวข้อสอบ onet , A-net กับอาจารย์มหาวิทยาลัยดัง ระัดับ ม.6ข้อสอบGAT PAT ครั้งที่1แลอองค์ประกอบแอดปี53ข้อสอบ Onet 51 (ป.6,ม3,ม6)แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 2คู่มือครู-เฉลย คณิตศาสตร์ มัธยมชีวะจุฬาแบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 1 ทุกกลุ่มสารรวมแบบทดสอบ ป.6 ทุกกลุ่มสาระคู่มือเตรียมสอบเข้า เตรียมทหาร, ช่างฝีมือทหาร และ พลตำรวจ พร้อมข้อสอบแบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 1คลังข้อสอบ ม.1-3 อังกฤษ, วิทยาฯ O-net48, คณิตศาสตร์ตอนต้น รวมแบบทดสอบ ป.5 ทุกกลุ่มสาระแบบทดสอบคณตศาสตร์ ม.1-3แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1-3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 2แบบทดสอบชั้น ป.3 แยกหน่วยการเรียนรู้แบบทดสอบชั้น ป.1 แยกหน่วยการเรียนรู้แบบทดสอบชั้น ป.5 แยกหน่วยการเรียนรู้แบบทดสอบ ชั้น ป.1 ทุกกลุ่มสาระข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลยข้อสอบครูปี49เตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู + ข้อสอบ 3000 ข้อคลังข้อสอบ ป.1-6 มีข้อสอบ NT สำหรับครูและนักเรียนข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)แบบทดสอบชั้น ป.4 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 3แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 3 ทุกกลุ่มสาระข้อสอบ Onet 50 + เฉลยถูกต้อง 100% ระดับ ม.3แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 3ข้อสอบ ONET ปี 48แบบทดสอบชั้น ป.6 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)แบบทดสอบชั้น ป.2 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)ข้อสอบOnet 50+เฉลยถูกต้อง 100%ข้อสอบวัดมาตราฐานการเรียนรู้ ระดับ ป4 - ป6รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 1ข้อสอบ Onet 49 + เฉลยถูกต้อง 100%แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มี 5 สาระ)รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 2แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามสาระแบบทดสอบวิชาการงานอาชีพ ฯ ป.1-ป.6แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลยข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550รวมข้อสอบ เอ็นที ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2<br />

×