Publicité
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
Prochain SlideShare
план заходів з протидії булінгу 2021 2022план заходів з протидії булінгу 2021 2022
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Similaire à план заходів з протидії булінгу 2021 2022(20)

Publicité

Plus de ssuser6fc40e(20)

Dernier(20)

Publicité

план заходів з протидії булінгу 2021 2022

  1. 1 ДОДАТОК до наказу по КЗШ №85 від 17.08.2020 №172 План заходів КЗШ № 85, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 2021-2022 н.р. № Заходи Терміни виконання Відповідальний Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу 1 Підготовканаказу «…проорганізацію превентивноїроботи щодо попередженнянасильствавосвітньомусередовищі,з запобіганняі протидіїбулінгу(цькуванню) …у2020-2021 н.р.» Серпень Директор 2 Підготовканаказу «Деякі питанняреагуваннянавипадки булінгу(цькування) тазастосуваннязаходіввиховного впливув КЗШ №85» Серпень Директор 3 Підготовканаказу «Проствореннякомісіїз розгляду випадківбулінгу» Серпень Директор 4 Наради з різнимикатегоріямипрацівниківзпитань профілактикибулінгу(цькування): • педагогічнийперсонал; • технічнийперсонал. Вересень Директор, заступник директора з ВР,заступник директора з АГЧ 5 Обговоренняправил поведінкив класах;оформлення інформаційногостенду такуточківукласах щодо порядку реагуванняна випадки булінгутавідповідальності осіб, причетних добулінгу Вересень Класні керівники, соціальний педагог 6 РозробленнятаоприлюдненняПорядкуподаннята розглядузаяв провипадки булінгув закладі,Порядку реагуванняна випадки булінгу(цькування) Вересень Соціальнийпедагог,інженер- електронік 7 Оновленнярозділупро превентивне вихованнявзакладі з питаннязапобіганнята протидіїбулінгу(цькування) і розміщеннянормативних документівнасайті закладу Вересень Соціальнийпедагог,інженер- електронік 8 Оформленнятематичногостенду Вересень ЗД з ВР, соціальний педагог
  2. 2 9 Розробкаброшуриз нормативнимидокументамиз профілактики булінга(цькування) восвітньомусередовищі для педагогів Жовтень Соціальний педагог 10 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: • з вивченняучнівськогоколективу; • з розпізнаванняознакнасильства різних видівщодо дітей Жовтень Практичний психолог, соціальний педагог 11 Підготовкатематичних буклетівзаучастю старшокласників (урамках тижняпсихології) Листопад Соціальний педагог, практичний психолог 12 Перевіркаінформаційноїдоступності правил поведінкита нормативних документівзпрофілактикибулінгу (цькування) Листопад ЗД з ВР 13 Виступна загальношкільних батьківських зборах з профілактикибулінгу(цькування) вучнівськомуколективі Грудень ЗД з ВР Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти 14 Інструктивна нарада з питань профілактики булінгу (цькування) з технічним персоналом. Вересень ЗД з ВР, ЗД з АГЧ 15 Проведеннянавчальногосемінарудлякласних керівників «Булінгтаправова відповідальність» Останній тиждень жовтня Соціальний педагог, практичний психолог 16 Співбесідаз класнимикерівникамиза результатами діагностикикласногоколективу За результатами діагностики Практичний психолог, соціальний педагог 17 Консультуваннякласних керівниківпсихологом,соціальним педагогому випадку проблемних ситуацій. Впродовж навчального року Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог Робота з учнями 18 Бесідана тему«Стопбулінг!» та ознайомленняз законодавчими актамидля учнів«групиризику» Вересень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 19 Імітаційнаградля учнів5-6 класів«Спілкуванняміж однолітками» Жовтень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 20 Анкетадляучнів 7-10 класів«Щоти знаєш пробулінг» Жовтень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 21 Демонстраціявідеофільмудляучнів7-х класів«Як відомі люди пережилибулінгудитинстві» Листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог
  3. 3 22 Фороум-театрдляпідлітків(7-9класи) «Моя історіяпро булінг» з формуваннянетерпимогоставленнядо насильницькоїповедінкив міжособистісних стосунках Листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 23 Розмова у дружньомуколі з учнями«Булінгудитячому середовищі:причини,наслідкиташляхиподолання» Грудень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 24 Відеозаняттядляучнів4-х класів«Спілкуємосябезбулінгу» Січень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 25 Заняттядля учнівсередніх і старших класівз протидії булінгу Листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 26 Велнес-тренінгдлядітейоблікових категорій Грудень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 27 Конкурссоціальних плакатів«Стопбулінг» (урамках тижня права) Перший тиждень грудня Соціальнийпедагог, практичнийпсихолог Робота з батьками 28 Підготовкаінформаційних матеріалів длябатьків«Все,що треба знати батькам про булінг» Вересень Відповідальні особи, класні керівники 29 Підготовкабуклету«Порадибатькамщодо зменшення ризиківбулінгута кібербулінгудля своєїдитини Вересень Класні керівники 30 Тематичні загальношкільні батьківські збори «Протидія цькуваннюв учнівськомуколективі» Грудень ЗД з ВР 31 Проведенняконсультаційпрактичного психологазпитань взаємин батьківз дітьми «Батьківськап’ятниця» Впродовж року Практичний психолог 32 Консультуваннябатьківщодозахиступрав та інтересівдітей у проблемних ситуаціях Впродовж року Соціальнийпедагог, практичнийпсихолог Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 33 Анкетуваннябатьківпробезпекувзакладі освіти Вересень Класні керівники 34 Діагностикаміжособистісних стосунківу класних колективах закладу Жовтень- листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 35 Анкетуванняучнів5-11-гокласів з питаньпоінформованості з протидіїбулінгу Грудень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 36 Аналізінформаціїза протоколамикомісіїзрозгляду випадківбулінгу (цькування) в закладі освіти За запитом Члени комісії 37 Підготовказвітупро виконаннязаходівпро виконання планузаходівз запобіганнята протидіїбулінгу (цькуванню) в закладі Травень- червень Соціальний педагог, практичний психолог
Publicité