Publicité
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
план заходів з протидії булінгу 2021 2022
Prochain SlideShare
план заходів з протидії булінгу 2021 2022план заходів з протидії булінгу 2021 2022
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Similaire à план заходів з протидії булінгу 2021 2022(20)

Publicité

Plus de ssuser6fc40e(20)

Dernier(20)

Publicité

план заходів з протидії булінгу 2021 2022

  1. 1 ДОДАТОК до наказу по КЗШ №85 від 28.08.2021 №253 План заходів КЗШ № 85, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 2021-2022 н.р. № Заходи Терміни виконання Відповідальний Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу 1 Підготовканаказу «…проорганізацію превентивноїроботи щодо попередженнянасильствавосвітньомусередовищі,з запобіганняі протидіїбулінгу(цькуванню) …у2020-2021 н.р.» Серпень Директор 2 Підготовканаказу «Деякі питанняреагуваннянавипадки булінгу(цькування) тазастосуваннязаходіввиховного впливув КЗШ №85» Серпень Директор 3 Підготовканаказу «Проствореннякомісіїз розгляду випадківбулінгу» Серпень Директор 4 Наради з різнимикатегоріямипрацівниківзпитань профілактикибулінгу(цькування): • педагогічнийперсонал; • технічнийперсонал. Вересень Директор, заступник директора з ВР,заступник директора з АГЧ 5 Обговоренняправил поведінкив класах;оформлення інформаційногостенду такуточківукласах щодо порядку реагуванняна випадки булінгутавідповідальності осіб, причетних добулінгу Вересень Класні керівники, соціальний педагог 6 РозробленнятаоприлюдненняПорядкуподаннята розглядузаяв провипадки булінгув закладі,Порядку реагуванняна випадки булінгу(цькування) Вересень Соціальнийпедагог,інженер- електронік 7 Оновленнярозділупро превентивне вихованнявзакладі з питаннязапобіганнята протидіїбулінгу(цькування) і розміщеннянормативних документівнасайті закладу Вересень Соціальнийпедагог,інженер- електронік 8 Оформленнятематичногостенду Вересень ЗД з ВР, соціальний педагог
  2. 2 9 Розробкаброшуриз нормативнимидокументамиз профілактики булінга(цькування) восвітньомусередовищі для педагогів Жовтень Соціальний педагог 10 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: • з вивченняучнівськогоколективу; • з розпізнаванняознакнасильства різних видівщодо дітей Жовтень Практичний психолог, соціальний педагог 11 Підготовкатематичних буклетівзаучастю старшокласників (урамках тижняпсихології) Листопад Соціальний педагог, практичний психолог 12 Перевіркаінформаційноїдоступності правил поведінкита нормативних документівзпрофілактикибулінгу (цькування) Листопад ЗД з ВР 13 Виступна загальношкільних батьківських зборах з профілактикибулінгу(цькування) вучнівськомуколективі Грудень ЗД з ВР Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти 14 Інструктивна нарада з питань профілактики булінгу (цькування) з технічним персоналом. Вересень ЗД з ВР, ЗД з АГЧ 15 Проведеннянавчальногосемінарудлякласних керівників «Булінгтаправова відповідальність» Останній тиждень жовтня Соціальний педагог, практичний психолог 16 Співбесідаз класнимикерівникамиза результатами діагностикикласногоколективу За результатами діагностики Практичний психолог, соціальний педагог 17 Консультуваннякласних керівниківпсихологом,соціальним педагогому випадку проблемних ситуацій. Впродовж навчального року Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог Робота з учнями 18 Інтерактивне заняттядляучнів7-ї класі «Стопконфлікт» Вересень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 19 Профілактичне заняттяза програмою«Школаі поліція» Вересень ІнспекторВЗГППП 20 АнтибулінговийурокзаматеріаламиГО«Не цькуй» Жовтень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог
  3. 3 21 Імітаційнаградля учнів5-6 класів«Спілкуванняміж однолітками» Жовтень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 22 Демонстраціявідеофільмудляучнів7-х класів«Як відомі люди пережилибулінгудитинстві» Листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 23 Розмова у дружньомуколі з учнями«Булінгудитячому середовищі:причини,наслідкиташляхиподолання» Грудень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 24 Відеозаняттядляучнів4-х класів«Спілкуємосябезбулінгу» Січень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 25 Заняттядля учнівсередніх і старших класів з протидії булінгу Лютий Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 26 Велнес-тренінгдлядітейоблікових категорій Березень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог Робота з батьками 27 Підготовкаінформаційних матеріалів длябатьків«Все,що треба знати батькам про булінг» Вересень Відповідальні особи, класні керівники 28 Онлайн-порадидлябатьківпідлітків«Щоробити,якщоу твоєї дитинипроблемив спілкуванні?» Грудень Соціальнийпедагог, практичнийпсихолог 29 Проведенняконсультаційпрактичного психологазпитань взаємин батьківз дітьми «Батьківськап’ятниця» Впродовж року Практичний психолог 30 Консультуваннябатьківщодозахиступрав та інтересів дітей у проблемних ситуаціях За запитом Соціальнийпедагог, практичнийпсихолог Моніторинг освітнього середовища закладу 31 Діагностикаміжособистісних стосунківу класних колективах закладу Жовтень- листопад Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 32 Анкетуванняучнів5-8-гокласівз питаньпоінформованості з протидіїбулінгу Грудень Практичнийпсихолог, соціальнийпедагог 33 Аналізінформаціїза протоколамикомісіїзрозгляду випадківбулінгу (цькування) в закладі освіти За запитом Члени комісії 34 Підготовказвітупро виконаннязаходівпро виконання планузаходівз запобіганнята протидіїбулінгу (цькуванню) в закладі Травень- червень Соціальний педагог, практичний психолог
Publicité