Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка

Детска Амбасада Меѓаши
Детска Амбасада МеѓашиInternational NGO à First Children's Embassy in the World Megjashi Republic of Macedonia

Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка 🎤🎤Прва детска амбасада Меѓаши / First Children's Embassy Megjashi објавува оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка со половина работно време (20 часа неделно).

Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка
Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање комуникациски
асистент/ка со половина работно време (20 часа неделно).
Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи
на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно
работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на
Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност,
ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и
соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка.
Нашите вредности ставени во функција на организациската мисија и визијата не движат кон
креирање на општествените промени кои се во најдобар интерес на децата.
Мисија на ПДАС Меѓаши
Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата,
поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското
движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите
во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки
активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите
можности за сите.
Визија на ПДАС Меѓаши
Поправеден свет за секое дете
Доколку се препознавате во повеќето од нашите вредности, ја разбирате мисијата и
визијата на Детската амбасада МЕЃАШИ и сакате да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја
очекуваме Вашата апликација.
Потребни вештини и знаења:
- Високо образование од областа на комуникација и односи со јавноста или друга релевантна
област. Работно искуство и дополнителни неформални обуки за комуникации ќе бидат земени
предвид
- Јавно говорење и настап пред камера
- Користење на социјалните медиуми за професионални цели. Вештини од областа на дигитален
маркетинг ќе се сметаат за предност
- Придонес во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи)
и директни учества на медиуми
- Познавање на програми за графички дизајн ќе се смета за предност
- Искуство во креирање комуникациска стратегија
- Запознаеност со основни аспекти од проектен циклус
- Најмалку 1 година работно искуство на слична позиција
- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик. Познавањето и на албански јазик ќе се
смета за предност
- Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери
- Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност
кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите
- Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок
- Одлични комуникациски вештини,способност за тимска работа и работа во средина во која се
почитуваат различностите
- Возачка дозвола Б категорија
Главни задачи и обврски:
- Развивање, планирање, комуникација, координација и имплементација на кампањи
реализирани со вклучување на деца и млади и надворешни ПР агенции
- Подготовка на стратегии и планови за ефективна комуникација и избор на соодветни
комуникациски канали, соопштенија, текстови, постови за социјални и др.медиуми
- Организирање и учество во промотивни настани
- Креирање, дополнување и ажурирање на информативни содржини за активностите (веб-сајт,
социјални мрежи) и директни учества на медиуми
- Подготовување квартални извештаи за видливоста на активностите од кампањите и јавноста и
во медиумите
- Комуницирање со сите засегнати страни, застапувајќи ги вредностите на Детската амбасада
МЕЃАШИ
- Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка
на организацијата кога е потребно. Одговорно административно работење, документирање,
евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска коресподенција.
Детската амбасада МЕЃАШИ овозможува:
- Работа од дома и канцеларија
- Слободни денови за родендени на деца
- Можности за професионална и лична надградба –
- Менторство и поддршка од тимот во исполнување на работните задачи
- Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се
труди да обезбеди позитивна работна средина, тимска работа и почитување на личноста и
различностите
- Платен годишен одмор од 26 денови, односно 13 за половина работно време.
Вид на вработување:
- Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со
пробен целосно платен период од 3 месеци, со 20 часовна работна недела (50%).Работниот
ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 1 септември 2023 година и предвидува договор за
работен однос со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување и почетна основна
нето плата во износ од 15.200 за пола работно време
Аплицирање:
- Работна биографија,
- Писмо за мотивација,
- Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование;
- Копија од возачка дозвола
- Потврда за познавање англиски јазик (ќе се смета за предност)
- Препораки од претходните работни места (ќе се смета за предност)
Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска
адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: „Пријава по оглас за избор на Комуникациски
асистент/каа“ или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“ 22а,
1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент
координатор/ка“ најдоцна до 23.08.2023 година . Само кандидатите кои ќе бидат селектирани ќе
бидат повикани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не
презема одговорност да им одговори.
Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките
можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk

Recommandé

Оглас за ангажирање асистент/ка par
Оглас за ангажирање асистент/каОглас за ангажирање асистент/ка
Оглас за ангажирање асистент/каДетска Амбасада Меѓаши
16 vues3 diapositives
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки... par
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...First Children's Embassy in the World
16 vues3 diapositives
Брошура Култура за мир par
Брошура Култура за мирБрошура Култура за мир
Брошура Култура за мирДетска Амбасада Меѓаши
380 vues32 diapositives
Брошура Култура за мир par
Брошура Култура за мирБрошура Култура за мир
Брошура Култура за мирFirst Children's Embassy in the World
247 vues32 diapositives
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО par
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОДетска Амбасада Меѓаши
6 vues4 diapositives
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО par
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
9 vues4 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка

ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца par
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца First Children's Embassy in the World
263 vues3 diapositives
Rozalija davkova [compatibility mode] par
Rozalija davkova [compatibility mode]Rozalija davkova [compatibility mode]
Rozalija davkova [compatibility mode]apolloniafoundation
1K vues50 diapositives
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf par
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
13 vues36 diapositives
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf par
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 vues36 diapositives
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето par
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштетопартнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштетоOlivera Taneska
590 vues21 diapositives
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... par
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...First Children's Embassy in the World
219 vues32 diapositives

Similaire à Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка(12)

партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето par Olivera Taneska
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштетопартнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
Olivera Taneska590 vues
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... par First Children's Embassy in the World
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... par First Children's Embassy in the World
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Cv - Филип Лазаревски par Filip Lazarevski
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
Filip Lazarevski10.5K vues

Plus de Детска Амбасада Меѓаши

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата par
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДетска Амбасада Меѓаши
3 vues1 diapositive
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së... par
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Детска Амбасада Меѓаши
6 vues2 diapositives
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf par
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfДетска Амбасада Меѓаши
4 vues31 diapositives
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... par
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...Детска Амбасада Меѓаши
11 vues17 diapositives
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem... par
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...Детска Амбасада Меѓаши
5 vues7 diapositives
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move... par
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...Детска Амбасада Меѓаши
14 vues7 diapositives

Plus de Детска Амбасада Меѓаши(20)

Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка

  • 1. Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка со половина работно време (20 часа неделно). Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност, ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка. Нашите вредности ставени во функција на организациската мисија и визијата не движат кон креирање на општествените промени кои се во најдобар интерес на децата. Мисија на ПДАС Меѓаши Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата, поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите можности за сите. Визија на ПДАС Меѓаши Поправеден свет за секое дете Доколку се препознавате во повеќето од нашите вредности, ја разбирате мисијата и визијата на Детската амбасада МЕЃАШИ и сакате да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја очекуваме Вашата апликација. Потребни вештини и знаења: - Високо образование од областа на комуникација и односи со јавноста или друга релевантна област. Работно искуство и дополнителни неформални обуки за комуникации ќе бидат земени предвид - Јавно говорење и настап пред камера - Користење на социјалните медиуми за професионални цели. Вештини од областа на дигитален маркетинг ќе се сметаат за предност - Придонес во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи) и директни учества на медиуми - Познавање на програми за графички дизајн ќе се смета за предност
  • 2. - Искуство во креирање комуникациска стратегија - Запознаеност со основни аспекти од проектен циклус - Најмалку 1 година работно искуство на слична позиција - Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик. Познавањето и на албански јазик ќе се смета за предност - Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери - Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите - Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок - Одлични комуникациски вештини,способност за тимска работа и работа во средина во која се почитуваат различностите - Возачка дозвола Б категорија Главни задачи и обврски: - Развивање, планирање, комуникација, координација и имплементација на кампањи реализирани со вклучување на деца и млади и надворешни ПР агенции - Подготовка на стратегии и планови за ефективна комуникација и избор на соодветни комуникациски канали, соопштенија, текстови, постови за социјални и др.медиуми - Организирање и учество во промотивни настани - Креирање, дополнување и ажурирање на информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи) и директни учества на медиуми - Подготовување квартални извештаи за видливоста на активностите од кампањите и јавноста и во медиумите - Комуницирање со сите засегнати страни, застапувајќи ги вредностите на Детската амбасада МЕЃАШИ - Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка на организацијата кога е потребно. Одговорно административно работење, документирање, евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска коресподенција. Детската амбасада МЕЃАШИ овозможува: - Работа од дома и канцеларија - Слободни денови за родендени на деца - Можности за професионална и лична надградба – - Менторство и поддршка од тимот во исполнување на работните задачи - Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се труди да обезбеди позитивна работна средина, тимска работа и почитување на личноста и различностите - Платен годишен одмор од 26 денови, односно 13 за половина работно време.
  • 3. Вид на вработување: - Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со пробен целосно платен период од 3 месеци, со 20 часовна работна недела (50%).Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 1 септември 2023 година и предвидува договор за работен однос со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување и почетна основна нето плата во износ од 15.200 за пола работно време Аплицирање: - Работна биографија, - Писмо за мотивација, - Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование; - Копија од возачка дозвола - Потврда за познавање англиски јазик (ќе се смета за предност) - Препораки од претходните работни места (ќе се смета за предност) Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: „Пријава по оглас за избор на Комуникациски асистент/каа“ или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“ 22а, 1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент координатор/ка“ најдоцна до 23.08.2023 година . Само кандидатите кои ќе бидат селектирани ќе бидат повикани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не презема одговорност да им одговори. Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk