21.23.doc

21.23.doc

Назва уроку. Рух, вага і фізична форма
Урок розроблений для учнів 7 класу
Мета уроку:
Навчальна:
 дати поняття про показники фізичного розвитку підлітків;
 навчити визначати індекс маси тіла, оцінювати рівень власного фізичного
розвитку та практично застосовувати здобуті знання в своєму житті;
 формувати самоосвітню, комунікативну, здоров'язберігаючу
компетентності;
 розглянути вікові особливості опорно-рухової системи та причини
виникнення викривлення хребта та плоскостопості, їх профілактику;
 вивчити вплив рухової активності на стан усіх систем та органів.
Розвивальна:
 розвивати творчу активність; науковий світогляд і навички здорового
способу життя, вміння шукати і пізнавати цікаву інформацію, правильно та
послідовно міркувати, аналізувати та систематизувати матеріал;
Виховна:
 виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я;
 гігієнічні навички та потребу дотримуватись правил гігієни опорно-рухової
системи;
 вміння працювати в команді.
Обладнання: інтерактивна дошка; папір А4, дошка, крейда комп'ютер,
мультимедійний проектор, презентації Power Point:
1. Дослідження з галузі біології https://docs.google.com/presentation/d/1OJbH7A7J-
bPuEo9GmhCwUsCFMGiE7Dbw/edit?usp=sharing&ouid=10763256191852652123
8&rtpof=true&sd=true
2. Дослідження з галузі медицини
https://docs.google.com/presentation/d/1dErkbfnIAj3QBeFEcBWMdnEdvBXDaHM
Y/edit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd=true
3. Дослідження з фізичної культури
https://docs.google.com/presentation/d/1YKIjx_AMPEhZyKQnrz-
SFKlpvphSyJiT/edit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd=
true
4. Дослідження з галузі фізики
https://docs.google.com/presentation/d/1IA1kPeniWsgBqBRsnIg6eLGdTvG0tvmc/e
dit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd=true
5. таблиці: «Скелет людини», «Запобігання викривленням хребта,
плоскостопості», «Як правильно сидіти за партою?», «Умови формування
правильної постави», приказки та афоризми про здоров’я.
Тип уроку: інтегрований урок удосконалення знань та формування вмінь
використовувати попередньо отримані знання з елементами STEM-освіти;
комбінований.
Жанр уроку: урок-дослідження з елементами пошукової діяльності
Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я, математика, фізична культура, біологія,
медицина, фізика, інформатика, трудове навчання.
Методи, прийоми і форми організації уроку: робота в групах, фронтальна
робота, аутотренінг, випереджувальне завдання. вправа «Прийняття правил
групи», вправа «Шкала актуальності», практична робота, вправа - руханка
«Скульптор - глина», вправа «Інтерв’ю», вправа «Рефлексія».
Хід STEАM – уроку
І. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань.
На дошці розміщено плакати з написами: «Гарна постава – більше
можливостей», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Через рух – до здоров’я».
1.Аутотренінг
Сядьте зручно і промовляйте: “Я на уроці. Я радію цьому. Увага моя зростає.
Пам’ять моя надійна. Я мислю ясно. Я хочу дізнатися нове. Я працюю в команді”.
2. Бесіда
Що таке підлітковий вік?
Що змінюється у підлітковому віці?
Що таке фізичний розвиток людини?
Як підтримати фізичне здоров’я? (Відповіді учнів коригує вчитель.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
1. Вступне слово учителя.
Здоров’я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя.
Саме фізичне здоров’я є фундаментом здоров’я кожної людини.
Фізичне здоров’я включає здоров’я всіх органів організму, але є неможливим
без формування і збереження правильної постави. Адже як у будь-якому
літературному творі чи фільмі є герой, у людини є скелет, кісткова основа
організму.
Усі ми неодноразово чули, що хтось скаржиться на біль у серці, хтось – на
хвору печінку чи головний біль. Але уявіть на мить, що ви не маєте кісткового
скелета… Як би жилося за таких умов? Ми не могли б ходити, сидіти, бігати або
гратися…
2. Проблемне питання:
Як ви вважаєте, чи треба знати, що впливає на поставу і на весь організм?
Отже, тема нашого уроку «Рух, вага і фізична форма».
3. Вправа «Шкала актуальності».
Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за
5-бальною шкалою: 0 – зовсім не важлива, … 5 – саме те, що необхідно знати
фізичне здоров’я.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Випереджувальне завдання.
Завчасно здобувачі освіти об’єдналися у чотири групи: у спеціалістів і
спеціалісток з галузей біології, медицини, фізики, фізичної культури.
Спеціалісти/спеціалістки самостійно опрацьовують питання і готуються
презентувати результат свого дослідження (розподіл питань на розсуд вчителя).
2. Вправа «Прийняття правил групи».
Вчитель. Щоб співпраця була цікавою, плідною, я пропоную пригадати правила.
Бути позитивним
Бути активним
Говорити тільки за темою
Не критикувати, кожен має право на власну думку
Бути толерантним
Говорити стисло за чергою
Дотримуватись регламенту
Правило правої руки
 Дослідження з галузі біології (5 хв) (додаток 1)
За допомогою Інтернету опрацювати інформацію про хребет та його функції,
поставу та ознаки правильної постави; створити презентацію за матеріалом
дослідження; зробити висновок.
Висновок. Люди з порушенням постави повинні більше часу проводити в русі, в
рухливих іграх на вулиці чи вдома. Рух - це зміцнення м'язів і скелету.
Отже, між поставою і здоров'ям існує прямий зв'язок, правильна постава - це
не тільки запорука краси, а й міцного здоров'я.
Очікувані результати групи 1: (дивитися презентацію в додатку 1 )
3. Вправа - руханка «Скульптор - глина».
Мета. Сприяти емоційному розвантаженню учасників, зниження їх емоційної
напруженості.
Ведучий уявляє якусь скульптуру й намагається її зліпити з додаткового
«матеріалу» — усіх учасників групи. Потім кожен учасник відгадує, чому його
«виліпили» саме в такій позі, з таким виразом обличчя. А насамкінець усі гравці
придумують назву скульптурі. У другому варіанті гравці можуть «ліпити»
скульптуру самостійно, без «майстра». Зверніть увагу на те, наскільки співпадуть
наміри, відчуття учасників.
 Дослідження з галузі медицини (5 хв) ) (додаток 2)
До представлення результату дослідження з галузі медицини запрошується
група №2 (5хв). Що ж їм вдалося дослідити?
Очікувані результати групи 2:
Дослідження динаміки вад хребта в 5 класі (кількість учнів 67) з 2019 по 2021
роки
Вчитель: Як ви бачите, щороку кількість учнів з вадами хребта в одному й тому ж
класі збільшилася. Тому виникають запитання:
- Як запобігти порушенню постави?
 3. Дослідження з фізичної культури (5 хв)
Вчитель. У цьому нам допоможуть група 3 Фахівці з фізичної культури, які
розкажуть про найпопулярніші види спорту та порекомендують власний
комплекс вправ.
Очікувані результати групи 3: (дивитися додаток 3 )
4. Дослідження з галузі фізики (5 хв)
Вчитель. А тепер визначимо індивідуальні показники фізичної складової здоров’я.
Для цього нам потрібно згадати 2 аспекти з фізики:
1. Фізичні величини.
2. Вимірювальні прилади.
(Презентацію дивитися в додатку 4).
Практична робота. Визначення індивідуальних показників фізичної
складової здоров’я.
Хід роботи:
Вимірювання зросту за допомогою ростоміра.
 Визначення маси тіла.
 Визначення індексу маси тіла.
 Розрахуйте індекс маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ = m : h2, де m — маса
тіла (кг), h — зріст (м)
4. Визначення свого приблизного майбутнього зросту:
1) (зріст матері + зріст батька):2
2) +12 см, для хлопчиків; -12 см, для дівчаток.
ІУ. Підсумок уроку
Вчитель. На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над проблемою
покращення та зміцнення власного здоров’я. Працюючи в групах, дослідники
представили чудові результати роботи:
a. Фахівці з біології презентували причини та наслідки порушення постави.
b. Фахівці з медицини представили аналіз дослідження з профілактичних оглядів
підлітків нашого закладу за 2019-2021р.р.
c. Фахівці з фізичної культури запропонували вести здоровий спосіб життя,
займаючись спортом.
d. Фахівці з фізики навчили контролювати вимірювання маси тіла та власного
зросту, розраховувати індекс маси тіла.
Вчитель. Є певні показники фізичного розвитку підлітка, які можна
відслідковувати для того, щоб визначати, чи все гаразд зі здоров’ям, чи вчасно
відбуваються відповідні зміни. Які це показники? Учені розрізняють суб’єктивні
та об’єктивні показники здоров’я. До суб’єктивних показників стану здоров’я
належать показники самопочуття, працездатності, сну, апетиту, настрою.
Об’єктивні показники стану здоров’я пов’язані з вимірюваннями маси тіла,
зросту, окружності грудної клітки (плеча, стегна, гомілки), частоти дихання,
пульсу. Універсального критерію для оцінки здоров’я вчені поки що не виробили.
Діти, давайте спробуємо оформити результат роботи на уроці у певні
рекомендації.
Узагальнююча бесіда. Вправа "Інтервˊю"
Запитання до учнів:
1. Дайте визначення поняття “постава ”
2. Про які основні порушення функцій скелета ви сьогодні дізналися?
3. Назвіть причини викривлення хребта.
4. Яких правил слід дотримуватися, щоб запобігти викривленням хребта?
5. Яких правил слід дотримуватися, щоб запобігти плоскостопості?
Я пропоную зараз усім зайти за посиланням і на окремому аркуші записати
власні рекомендації для покращення постави
https://jamboard.google.com/d/1XQkquXfHhFAf-2L1lMIUBwYFlP3arw8HZTC_s-
2zEJQ/viewer?f=0
Виготовлений продукт на уроці: рекомендації з покращення правильної
постави.
V. Вправа " Рефлексія"
 Чи досягла наша робота на уроці поставленої мети?
 Чи знадобляться вам набуті сьогодні знання?
 Чого корисного ви навчилися на цьому уроці?
 Яку інформацію з нашого уроку ви б використали для збереження власного
здоров’я?
VІ. Оцінювання учнів.
Робота учнів у групах продемонструвала точне розуміння завдання, виконання
заданих цілей. На уроці був високий результат дослідницької роботи. Доцільно і
надалі планувати спільну командну роботу.
VІІ. Різнорівневе домашнє завдання.
1. Опрацювати §11 підручника, дати усні відповіді на запитання стор. 46
підручника (репродуктивний рівень)
2. Поміркуйте! Гуцули, сплавляючи ліс по стрімкій гірський річці, одягали
широкий пояс "черес ". Чому? (конструктивний рівень)
3. Визначити хто з рідних має вади хребта. Скласти для них памˊятку
“Основні заходи з профілактики” (творчий рівень).
Список використаних джерел
1. В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, підручник «Фізика» 7 клас, Харків, видавництво
«Ранок», 2020
2. Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 ―Методичні рекомендації щодо
розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у
2019/2020 навчальному році‖ 2. Концепція «Нова Українська школа»
[Електронний ресурс]. – URL: http://mon.gov.ua
3. М. С. Присяжнюк навчальний посібник «Біологія людини» 8-9 клас, Київ,
видавництво УАННП «Фенікс», 1998
4. О.В. Тагліна підручник «Основи здоров’я» 7 клас, Харків, видавництво
«Ранок», 2015
Електронний ресурс. Режим доступу:
https://newstavka.com.ua/sport/populiarni-vydy-sportu/
https://nydmond.com.ua/top-10-najpopulyarnishix-vidiv-sportu/
https://isdmci.org.ua/26076/stroenie-i-funkcii-pozvonochnika/
https://pulyny.school.org.ua/news/16-32-40-10-04-2020/
ДОДАТКИ
Додаток №1
21.23.doc
Додаток №2
21.23.doc
Додаток №3
21.23.doc
Додаток № 4
21.23.doc

Contenu connexe

Plus de Репетитор Історія України(20)

33
3
Репетитор Історія України9 vues
22
2
Репетитор Історія України14 vues
11
1
Репетитор Історія України7 vues
методична_розробка козацтво.pdfметодична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdf
Репетитор Історія України11 vues
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxПрезентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Репетитор Історія України11 vues
Укрмова. 9 клас.docУкрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.doc
Репетитор Історія України13 vues
10.09.2023.docx10.09.2023.docx
10.09.2023.docx
Репетитор Історія України24 vues
69,232.docx69,232.docx
69,232.docx
Репетитор Історія України67 vues
580,23.docx580,23.docx
580,23.docx
Репетитор Історія України63 vues
446,232.docx446,232.docx
446,232.docx
Репетитор Історія України183 vues
557,232.docx557,232.docx
557,232.docx
Репетитор Історія України249 vues
578,23.docx578,23.docx
578,23.docx
Репетитор Історія України307 vues
577,23.pptx577,23.pptx
577,23.pptx
Репетитор Історія України132 vues
577,23.docx577,23.docx
577,23.docx
Репетитор Історія України132 vues
576,23.doc576,23.doc
576,23.doc
Репетитор Історія України87 vues
575,23.docx575,23.docx
575,23.docx
Репетитор Історія України33 vues
574,23.docx574,23.docx
574,23.docx
Репетитор Історія України63 vues
573,23.pptx573,23.pptx
573,23.pptx
Репетитор Історія України27 vues
573,23.docx573,23.docx
573,23.docx
Репетитор Історія України32 vues
572,23.docx572,23.docx
572,23.docx
Репетитор Історія України30 vues

Dernier(20)

ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 vues
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 vues
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 vues
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 vues
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 vues
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 vues
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 vues
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 vues

21.23.doc

  • 1. Назва уроку. Рух, вага і фізична форма Урок розроблений для учнів 7 класу Мета уроку: Навчальна:  дати поняття про показники фізичного розвитку підлітків;  навчити визначати індекс маси тіла, оцінювати рівень власного фізичного розвитку та практично застосовувати здобуті знання в своєму житті;  формувати самоосвітню, комунікативну, здоров'язберігаючу компетентності;  розглянути вікові особливості опорно-рухової системи та причини виникнення викривлення хребта та плоскостопості, їх профілактику;  вивчити вплив рухової активності на стан усіх систем та органів. Розвивальна:  розвивати творчу активність; науковий світогляд і навички здорового способу життя, вміння шукати і пізнавати цікаву інформацію, правильно та послідовно міркувати, аналізувати та систематизувати матеріал; Виховна:  виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я;  гігієнічні навички та потребу дотримуватись правил гігієни опорно-рухової системи;  вміння працювати в команді. Обладнання: інтерактивна дошка; папір А4, дошка, крейда комп'ютер, мультимедійний проектор, презентації Power Point: 1. Дослідження з галузі біології https://docs.google.com/presentation/d/1OJbH7A7J- bPuEo9GmhCwUsCFMGiE7Dbw/edit?usp=sharing&ouid=10763256191852652123 8&rtpof=true&sd=true 2. Дослідження з галузі медицини https://docs.google.com/presentation/d/1dErkbfnIAj3QBeFEcBWMdnEdvBXDaHM Y/edit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd=true
  • 2. 3. Дослідження з фізичної культури https://docs.google.com/presentation/d/1YKIjx_AMPEhZyKQnrz- SFKlpvphSyJiT/edit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd= true 4. Дослідження з галузі фізики https://docs.google.com/presentation/d/1IA1kPeniWsgBqBRsnIg6eLGdTvG0tvmc/e dit?usp=sharing&ouid=107632561918526521238&rtpof=true&sd=true 5. таблиці: «Скелет людини», «Запобігання викривленням хребта, плоскостопості», «Як правильно сидіти за партою?», «Умови формування правильної постави», приказки та афоризми про здоров’я. Тип уроку: інтегрований урок удосконалення знань та формування вмінь використовувати попередньо отримані знання з елементами STEM-освіти; комбінований. Жанр уроку: урок-дослідження з елементами пошукової діяльності Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я, математика, фізична культура, біологія, медицина, фізика, інформатика, трудове навчання. Методи, прийоми і форми організації уроку: робота в групах, фронтальна робота, аутотренінг, випереджувальне завдання. вправа «Прийняття правил групи», вправа «Шкала актуальності», практична робота, вправа - руханка «Скульптор - глина», вправа «Інтерв’ю», вправа «Рефлексія». Хід STEАM – уроку І. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань. На дошці розміщено плакати з написами: «Гарна постава – більше можливостей», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Через рух – до здоров’я». 1.Аутотренінг Сядьте зручно і промовляйте: “Я на уроці. Я радію цьому. Увага моя зростає. Пам’ять моя надійна. Я мислю ясно. Я хочу дізнатися нове. Я працюю в команді”. 2. Бесіда Що таке підлітковий вік?
  • 3. Що змінюється у підлітковому віці? Що таке фізичний розвиток людини? Як підтримати фізичне здоров’я? (Відповіді учнів коригує вчитель.) ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 1. Вступне слово учителя. Здоров’я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя. Саме фізичне здоров’я є фундаментом здоров’я кожної людини. Фізичне здоров’я включає здоров’я всіх органів організму, але є неможливим без формування і збереження правильної постави. Адже як у будь-якому літературному творі чи фільмі є герой, у людини є скелет, кісткова основа організму. Усі ми неодноразово чули, що хтось скаржиться на біль у серці, хтось – на хвору печінку чи головний біль. Але уявіть на мить, що ви не маєте кісткового скелета… Як би жилося за таких умов? Ми не могли б ходити, сидіти, бігати або гратися… 2. Проблемне питання: Як ви вважаєте, чи треба знати, що впливає на поставу і на весь організм? Отже, тема нашого уроку «Рух, вага і фізична форма». 3. Вправа «Шкала актуальності». Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 – зовсім не важлива, … 5 – саме те, що необхідно знати фізичне здоров’я. ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 1. Випереджувальне завдання. Завчасно здобувачі освіти об’єдналися у чотири групи: у спеціалістів і спеціалісток з галузей біології, медицини, фізики, фізичної культури. Спеціалісти/спеціалістки самостійно опрацьовують питання і готуються презентувати результат свого дослідження (розподіл питань на розсуд вчителя). 2. Вправа «Прийняття правил групи».
  • 4. Вчитель. Щоб співпраця була цікавою, плідною, я пропоную пригадати правила. Бути позитивним Бути активним Говорити тільки за темою Не критикувати, кожен має право на власну думку Бути толерантним Говорити стисло за чергою Дотримуватись регламенту Правило правої руки  Дослідження з галузі біології (5 хв) (додаток 1) За допомогою Інтернету опрацювати інформацію про хребет та його функції, поставу та ознаки правильної постави; створити презентацію за матеріалом дослідження; зробити висновок. Висновок. Люди з порушенням постави повинні більше часу проводити в русі, в рухливих іграх на вулиці чи вдома. Рух - це зміцнення м'язів і скелету. Отже, між поставою і здоров'ям існує прямий зв'язок, правильна постава - це не тільки запорука краси, а й міцного здоров'я. Очікувані результати групи 1: (дивитися презентацію в додатку 1 ) 3. Вправа - руханка «Скульптор - глина». Мета. Сприяти емоційному розвантаженню учасників, зниження їх емоційної напруженості. Ведучий уявляє якусь скульптуру й намагається її зліпити з додаткового «матеріалу» — усіх учасників групи. Потім кожен учасник відгадує, чому його
  • 5. «виліпили» саме в такій позі, з таким виразом обличчя. А насамкінець усі гравці придумують назву скульптурі. У другому варіанті гравці можуть «ліпити» скульптуру самостійно, без «майстра». Зверніть увагу на те, наскільки співпадуть наміри, відчуття учасників.  Дослідження з галузі медицини (5 хв) ) (додаток 2) До представлення результату дослідження з галузі медицини запрошується група №2 (5хв). Що ж їм вдалося дослідити? Очікувані результати групи 2: Дослідження динаміки вад хребта в 5 класі (кількість учнів 67) з 2019 по 2021 роки Вчитель: Як ви бачите, щороку кількість учнів з вадами хребта в одному й тому ж класі збільшилася. Тому виникають запитання: - Як запобігти порушенню постави?  3. Дослідження з фізичної культури (5 хв) Вчитель. У цьому нам допоможуть група 3 Фахівці з фізичної культури, які розкажуть про найпопулярніші види спорту та порекомендують власний комплекс вправ. Очікувані результати групи 3: (дивитися додаток 3 )
  • 6. 4. Дослідження з галузі фізики (5 хв) Вчитель. А тепер визначимо індивідуальні показники фізичної складової здоров’я. Для цього нам потрібно згадати 2 аспекти з фізики: 1. Фізичні величини. 2. Вимірювальні прилади. (Презентацію дивитися в додатку 4). Практична робота. Визначення індивідуальних показників фізичної складової здоров’я. Хід роботи: Вимірювання зросту за допомогою ростоміра.  Визначення маси тіла.  Визначення індексу маси тіла.  Розрахуйте індекс маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ = m : h2, де m — маса тіла (кг), h — зріст (м) 4. Визначення свого приблизного майбутнього зросту: 1) (зріст матері + зріст батька):2 2) +12 см, для хлопчиків; -12 см, для дівчаток. ІУ. Підсумок уроку Вчитель. На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над проблемою покращення та зміцнення власного здоров’я. Працюючи в групах, дослідники представили чудові результати роботи:
  • 7. a. Фахівці з біології презентували причини та наслідки порушення постави. b. Фахівці з медицини представили аналіз дослідження з профілактичних оглядів підлітків нашого закладу за 2019-2021р.р. c. Фахівці з фізичної культури запропонували вести здоровий спосіб життя, займаючись спортом. d. Фахівці з фізики навчили контролювати вимірювання маси тіла та власного зросту, розраховувати індекс маси тіла. Вчитель. Є певні показники фізичного розвитку підлітка, які можна відслідковувати для того, щоб визначати, чи все гаразд зі здоров’ям, чи вчасно відбуваються відповідні зміни. Які це показники? Учені розрізняють суб’єктивні та об’єктивні показники здоров’я. До суб’єктивних показників стану здоров’я належать показники самопочуття, працездатності, сну, апетиту, настрою. Об’єктивні показники стану здоров’я пов’язані з вимірюваннями маси тіла, зросту, окружності грудної клітки (плеча, стегна, гомілки), частоти дихання, пульсу. Універсального критерію для оцінки здоров’я вчені поки що не виробили. Діти, давайте спробуємо оформити результат роботи на уроці у певні рекомендації. Узагальнююча бесіда. Вправа "Інтервˊю" Запитання до учнів: 1. Дайте визначення поняття “постава ” 2. Про які основні порушення функцій скелета ви сьогодні дізналися? 3. Назвіть причини викривлення хребта. 4. Яких правил слід дотримуватися, щоб запобігти викривленням хребта? 5. Яких правил слід дотримуватися, щоб запобігти плоскостопості? Я пропоную зараз усім зайти за посиланням і на окремому аркуші записати власні рекомендації для покращення постави https://jamboard.google.com/d/1XQkquXfHhFAf-2L1lMIUBwYFlP3arw8HZTC_s- 2zEJQ/viewer?f=0
  • 8. Виготовлений продукт на уроці: рекомендації з покращення правильної постави. V. Вправа " Рефлексія"  Чи досягла наша робота на уроці поставленої мети?  Чи знадобляться вам набуті сьогодні знання?  Чого корисного ви навчилися на цьому уроці?  Яку інформацію з нашого уроку ви б використали для збереження власного здоров’я? VІ. Оцінювання учнів. Робота учнів у групах продемонструвала точне розуміння завдання, виконання заданих цілей. На уроці був високий результат дослідницької роботи. Доцільно і надалі планувати спільну командну роботу. VІІ. Різнорівневе домашнє завдання. 1. Опрацювати §11 підручника, дати усні відповіді на запитання стор. 46 підручника (репродуктивний рівень) 2. Поміркуйте! Гуцули, сплавляючи ліс по стрімкій гірський річці, одягали широкий пояс "черес ". Чому? (конструктивний рівень) 3. Визначити хто з рідних має вади хребта. Скласти для них памˊятку “Основні заходи з профілактики” (творчий рівень).
  • 9. Список використаних джерел 1. В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, підручник «Фізика» 7 клас, Харків, видавництво «Ранок», 2020 2. Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 ―Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році‖ 2. Концепція «Нова Українська школа» [Електронний ресурс]. – URL: http://mon.gov.ua 3. М. С. Присяжнюк навчальний посібник «Біологія людини» 8-9 клас, Київ, видавництво УАННП «Фенікс», 1998 4. О.В. Тагліна підручник «Основи здоров’я» 7 клас, Харків, видавництво «Ранок», 2015 Електронний ресурс. Режим доступу: https://newstavka.com.ua/sport/populiarni-vydy-sportu/ https://nydmond.com.ua/top-10-najpopulyarnishix-vidiv-sportu/ https://isdmci.org.ua/26076/stroenie-i-funkcii-pozvonochnika/ https://pulyny.school.org.ua/news/16-32-40-10-04-2020/