พรหมวิหาร 4 สมถกัมมัฏฐาน ppt

พุทธภาวนาวิธี
พรหมวิหาร 4
วิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
การพัฒนาตน
3
การพัฒนาตน
พรหมวิหาร
หรือ
อัปปมัญญา
๔
อัปปมัญญา
อัปปมัญญา คือ ธรรมที่พึงแผ่ไปในมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
อย่างมีจิตใจสมํ่าเสมอทั่วกันไม่มีประมาณ ไม่จํากัด
ขอบเขต โดยมากเรียกกันว่า พรหมวิหาร
พรหมวิหาร
พรหมวิหาร คือ หลักธรรมประจําใจเพื่อให้ตนดํารงชีวิตได้
อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม
การพัฒนาตน
เมตตาคือการแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์
กรุณาคือ การแผ่ความสงสารหวังสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลาย
มุทิตา คือ การแผ่ความยินดีที่จะเห็นสรรพสัตว์มีความสุข
อุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลางโดยรู้เท่าทันความจริงที่
สรรพสัตว์ประสบกับความสุขและความทุกข์
พรหมวิหาร 4 สมถกัมมัฏฐาน ppt
สทา
โสตถี
ภวนฺตุ
เต
1 sur 8

Recommandé

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา par
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
14.9K vues43 diapositives
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล par
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปลรวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปลChavalit Deeudomwongsa
274K vues263 diapositives
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 par
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1prayut2516
18.3K vues47 diapositives
บทที่ 7 สมถกัมมัฏฐาน par
บทที่ 7 สมถกัมมัฏฐานบทที่ 7 สมถกัมมัฏฐาน
บทที่ 7 สมถกัมมัฏฐานOnpa Akaradech
6.3K vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖ par
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖Anchalee BuddhaBucha
8.7K vues29 diapositives
ไตรสิกขา par
ไตรสิกขาไตรสิกขา
ไตรสิกขาThanawut Rattanadon
6.6K vues14 diapositives
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา par
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาCC Nakhon Pathom Rajabhat University
13.3K vues21 diapositives
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑ par
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๑) สัปดาห์ที่ ๑วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
3.1K vues11 diapositives
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน par
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
14.8K vues90 diapositives
พุทธศาสนานิกายมหายาน par
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานChainarong Maharak
19.7K vues37 diapositives

Tendances(20)

เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖ par Anchalee BuddhaBucha
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
เปรียบเทียบพุทธปรัชญาและปรัชญาลัทธิครูทั้ง ๖
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy14.8K vues
พุทธศาสนานิกายมหายาน par Chainarong Maharak
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน
Chainarong Maharak19.7K vues
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
Padvee Academy17K vues
พุทธศาสนากับการบริหาร par Anchalee BuddhaBucha
พุทธศาสนากับการบริหารพุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหาร
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม par Ta Lattapol
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
Ta Lattapol13.2K vues
บทที่ 2 ปรัชญาคืออะไร par Padvee Academy
บทที่ 2 ปรัชญาคืออะไรบทที่ 2 ปรัชญาคืออะไร
บทที่ 2 ปรัชญาคืออะไร
Padvee Academy13.8K vues
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 par suchinmam
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
suchinmam160.3K vues
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท par Padvee Academy
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
Padvee Academy6.5K vues
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha28.1K vues
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy19.3K vues

En vedette

อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt par
อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน pptอสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt
อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน pptเตชะชิน เก้าเดือนยี่
8.4K vues16 diapositives
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน par
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานpop Jaturong
15.2K vues39 diapositives
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน par
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานpop Jaturong
3.9K vues28 diapositives
สมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 ppt par
สมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 pptสมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 ppt
สมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 pptเตชะชิน เก้าเดือนยี่
2.3K vues29 diapositives
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt par
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน pptอนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน pptเตชะชิน เก้าเดือนยี่
3.8K vues34 diapositives
06 costs and revenue for decision making par
06 costs and revenue for decision making06 costs and revenue for decision making
06 costs and revenue for decision makingpop Jaturong
4.9K vues56 diapositives

En vedette(20)

บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน par pop Jaturong
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
pop Jaturong15.2K vues
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน par pop Jaturong
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
pop Jaturong3.9K vues
06 costs and revenue for decision making par pop Jaturong
06 costs and revenue for decision making06 costs and revenue for decision making
06 costs and revenue for decision making
pop Jaturong4.9K vues
10evaluation & transfer pricing par pop Jaturong
10evaluation & transfer pricing10evaluation & transfer pricing
10evaluation & transfer pricing
pop Jaturong4.5K vues
05 standard cost & flexible budget par pop Jaturong
05 standard cost & flexible budget05 standard cost & flexible budget
05 standard cost & flexible budget
pop Jaturong7.6K vues
El dinero par tarelcy
El dineroEl dinero
El dinero
tarelcy220 vues

Plus de เตชะชิน เก้าเดือนยี่

กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์ par
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์เตชะชิน เก้าเดือนยี่
3.3K vues92 diapositives
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว par
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว590806 บทที่-5-แก้ไขแล้ว
590806 บทที่-5-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
1.2K vues17 diapositives
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว par
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
1.1K vues17 diapositives

Plus de เตชะชิน เก้าเดือนยี่(16)

พรหมวิหาร 4 สมถกัมมัฏฐาน ppt