9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

Повторення.
Головні та другорядні члени речення
Члени речення
головні другорядні
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Хто в реченні головний?
Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який
ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що?
За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і
складеним (кількома словами).
Підмет
простий складений
Від цієї пригоди Іван ходив усе
зібганий у поясі, а люди прозвали
його Переломаний.
Спереду лежав пляж — піщаний острів
серед Дніпра, де три моторки невгамовно
перевозили з пристані купальників.
Простий підмет
1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене
очима.
2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса.
3. Прикметник,
дієприкметник у Н. в.
(у значенні іменника)
Перехожі здивовано озиралися на мене.
4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо.
5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити
6. Прислівник
(беруться в лапки)
«Ніколи» — сумне слово.
7. Службові слова,
вигуки (беруться в лапки)
Це «але» викликає сумнів.
Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження.
1. Я дуже тяжко Вами відболіла.
2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає.
3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й
й конвалії.
4. Поранений просить водиці.
5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою.
6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна.
7. Життя прожити — не поле перейти.
8. Це — я.
9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт.
10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
Складений підмет
Сполучення на позначення власних
назв
Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки.
Тихий океан — найбільший у світі.
Іменник Н. в. + іменник О. в.
(!присудок у множині!)
Брат із сестрою грають у теніс.
Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій.
Кожен з них уміє працювати на комп'ютері.
Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів.
Минуло чотири хвилини.
Словосполучення зі значенням
кількості та сукупності (зі словами
близько, менше, більше, понад, з,
стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.)
І його підхопило з десяток рук.
Зграя горобців сиділа на засніженому
паркані.
Брат із сестрою прийшли…
Брат із сестрою прийшов…
*зверніть увагу на форму присудка
Визначити підмети:
1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах.
2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще.
3. Декілька голубів сиділи на даху.
4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів-
письменників Панаса Мирного та Івана Білика.
5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
У якому реченні слово «що» є підметом?
1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
2. Історія народів учить, що та держава велична…
Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
Історія народів учить, що та держава велична…
що = який = займенник =
підмет
що =/= який = сполучник = не є членом
речення
Присудок
— головний член двоскладного речення, який характеризує
підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить
предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або
що він є?
присудок лише дія
Присудок
простий складений
іменний
дієслівний
Простий присудок
Дієслово в будь-якому способі та
часі
Я вчилася пильно до своїх різнородних
іспитів, а вона малювала.
Дієслово у складеній формі
майбутнього часу, наказовому й
умовному способі
Будемо вибирати третю товаришку.
Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні.
Мовчала б ти!
До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде.
Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега.
Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки
тільки – стриб, стриб, стриб!
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. На небі з’явилася веселка.
2. Біля дошки він знову в рот води набрав.
3. Я буду вболівати за тебе.
4. Він такого не зробив би.
5. О, ти вже ніби прощаєшся!
Складений присудок
іменний
дієслівний
допоміжне слово +
іменна частина
мови
допоміжне слово
+ інфінітив
Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим.
Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
Складений дієслівний присудок: допоміжні
1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати,
кинутися, зостатися.
2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити.
3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений,
згоден, ладен, радий.
4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати
намір.
5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно,
легко.
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. Тобі твоя земля родити перестане.
2. Дівчина стала збирати польові квіти.
3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки.
4. Він бажав піти разом з нею.
5. Сам лиш народ помогти собі зможе.
6. Ферзь ладен за короля померти.
7. Я друга побачити мушу.
Складений іменний присудок
бути
становити
стати
являти
зватися
ставати
робитися
називатися
вважатися
лишатися
доводитися
прикидатися
іменник
прикметник
дієприкметник
числівник
займенник
Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило,
опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою
складеним іменним із нульовою зв’язкою.
Мама — найкрасивіша жінка у світі.
До іменної частини складеного іменного присудка можуть
належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не
варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами,
які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть
увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО
https://youtu.be/s5nVWmLR01U
Підкресліть головні члени речення.
1. Карпати дивовижні.
2. Два та три - пʼять.
3. Мій брат став інженером.
4. Теплі вечори.
5. Вечори теплі.
6. Вечори стають теплими.
7. Брат із сестрою відпочивають біля моря.
8. Батько з дочкою вийшов у двір.
9. Твір ще не дописаний.
10. Ця книжка не моя.
11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене.
12. «Сутінки» продовжують знімати.
13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
https://wordwall.net/uk/resource/6195195
https://wordwall.net/uk/resource/54528253
Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Люди прийшли на збори.
Багато людей прийшло на збори.
На курси записалися студенти.
Двадцять студентів записалося на курси.
Ніхто не відповів.
Ніхто з нас не відповів.
Сміливі завжди мають щастя.
Він сміливий.
Чорне море омиває береги кількох країн.
«Чорна рада» — історичний роман.
Два півники горох молотили.
Підійшли двоє.
Сто снів наснилося мені за ніч.
Чудовий сон наснився мені сьогодні.
Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Вона вчителька.
Вона вчителює.
Вона хоче вчителювати.
Він читає.
Він любить читати.
Він читач.
Він буде читати.
Син продовжив батькову справу.
Син продовжує працювати.
Скажи мені правду.
Можеш сказати щось посутнє?
Уже вечоріє.
Узимку починає вечоріти рано.
Я працюватиму до ночі.
Я згоден працювати з вами.
Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження»
https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd-
3b1836367241
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
С и н т а к с и с .
Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
План
1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий.
2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене,
неузгоджене, прикладка.
3. Обставина: способи вираження, види.
До другорядних членів речення належать додаток, означення й
обставина.
Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія.
Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і
відповідає на питання непрямих відмінків:
кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
може виражатися:
•іменником: Художник малює пейзаж.
•займенником: Дівчата зустріли її.
•іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого.
•інфінітивом: Мене попросили написати статтю.
•числівник: Пам’яті тридцяти.
•вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні».
•словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію,
яку виконує НЕ підмет:
Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я).
Порівняйте: Я можу помити посуд.
Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й
надпишіть спосіб вираження.
1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2)
Вибирала води у жменьку.
3) Його ніхто не примушує туди ходити.
4) Тому я повинен про щастя співати...
5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття.
6) Прочитай мої мрії в засліплених очах.
7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
Додаток
прямий
- З. в. без прийменника
(узяв ручку, знайшла зошит)
- Р. в. без прийменника зі
значенням частини
(принеси води, насипала борщу)
- Р. в. без прийменника, коли
перед дієсловом є не (не
підіймайте рук, не втрать себе)
непрямий
усі інші випадки,
у тому числі інфінітив
Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки
предмета й відповідає на питання який? чий? котрий?
може виражатися:
•прикметником: Сьогодні чудовий день.
•дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
Означення
узгоджене
Означення та означуване слово мають
однакову форму (відмінок, число, рід):
- бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.);
- у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.).
неузгоджене
Означення та означуване слово
мають різну форму (часто означення
виражене незмінюваною частиною мови):
- біля будинку з цегли;
- бажання виспатися;
- котлета по-київськи.
Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші
члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити
ставити питання.
Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки;
турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про
про маму;
Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
https://wordwall.net/uk/resource/55979635
https://wordwall.net/uk/resource/56500609
Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип.
1) Сон про Вкраїну бачив я.
2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста.
3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні
пальці етики торкнуть вам серце і вуста.
4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх
мороків.
5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.
6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того
гіркого літа.
7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії,
причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
Види обставин
місця де? куди? звідки? Я приїхала додому.
часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано.
мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти.
причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина.
умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє.
допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ.
способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом.
міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю.
*усе просто: вид залежить від запитання
Знайти всі обставини в реченнях (визначити види):
1. З ранку до ночі він думав тільки про неї.
2. Ми поїхали до озера на відпочинок.
3. Діти весело сміялися.
4. Лежачи діла не зробиш.
5. Всупереч втомі ми продовжували працювати.
6. Їй було боляче до крику.
7. У хаті розмовляли батько з матір’ю.
8. Він скрикнув з несподіванки.
Підкресліть головні та другорядні члени речення.
1. Приготуй локшину по-флотськи.
2. Заведіть зошит у клітинку.
3. Редактор попросив доопрацювати статтю.
4. Друзі виявили бажання освіжитися.
5. У вівторок поїду відпочивати до моря.
6. Його погляд спрямований у море.
7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки.
8. Через затори я спізнився на десять хвилин.
9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто.
10. Читати мене навчили в пʼять років.
11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього.
12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну.
13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається.
14. Люблю слухати пісні про кохання.
15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату.
16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами.
17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.
1 sur 47

Recommandé

Урок української мови. 5 клас par
Урок української мови. 5 класУрок української мови. 5 клас
Урок української мови. 5 класВерготі Лідія
5.2K vues21 diapositives
апостроф par
апострофапостроф
апострофТетяна Шинкаренко
10.8K vues14 diapositives
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ par
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯDmytro Kryvenko
14.3K vues11 diapositives
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен... par
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...olesya soverhsenko
3.9K vues26 diapositives
привіт, друже! електронний урок 7 клас мова. дієслово. par
привіт, друже! електронний урок 7 клас мова. дієслово.привіт, друже! електронний урок 7 клас мова. дієслово.
привіт, друже! електронний урок 7 клас мова. дієслово.radschool
9.3K vues15 diapositives
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних par
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихDmytro Kryvenko
5.7K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те... par
"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те..."Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те...
"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те...270479
3.7K vues5 diapositives
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в par
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вschool8zv
10.4K vues25 diapositives
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf par
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdfРобочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdfРепетитор Історія України
5.2K vues19 diapositives
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку" par
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"Alyona Bilyk
14K vues6 diapositives
презентація. написання слів іншомовного походження par
презентація. написання слів іншомовного походженняпрезентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походженняmetodist_selid
13K vues24 diapositives
Презентація на тему: "Сучасна українська література" par
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Руслан Дидусь
30.8K vues25 diapositives

Tendances(20)

"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те... par 270479
"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те..."Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те...
"Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова". Сценарій уроку-те...
2704793.7K vues
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в par school8zv
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
school8zv10.4K vues
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку" par Alyona Bilyk
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"
Конспект "Одягнемо ляльку на прогулянку"
Alyona Bilyk14K vues
презентація. написання слів іншомовного походження par metodist_selid
презентація. написання слів іншомовного походженняпрезентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походження
metodist_selid13K vues
Презентація на тему: "Сучасна українська література" par Руслан Дидусь
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
презентація наталка полтавка (1) par Зеня Боднар
презентація наталка полтавка (1)презентація наталка полтавка (1)
презентація наталка полтавка (1)
історія звукозапису par laleksenceva
історія звукозаписуісторія звукозапису
історія звукозапису
laleksenceva4.6K vues
презентація до уроку par teachergromova
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
teachergromova1.3K vues
Презентація Частини тіла людини.pptx par ssuser9ff6d9
Презентація Частини тіла людини.pptxПрезентація Частини тіла людини.pptx
Презентація Частини тіла людини.pptx
ssuser9ff6d9855 vues
конкурс п.яцика. 5 клас par ssuserf7248d
конкурс п.яцика. 5 класконкурс п.яцика. 5 клас
конкурс п.яцика. 5 клас
ssuserf7248d6.1K vues
розробка 1 par nelarina
розробка 1розробка 1
розробка 1
nelarina15.3K vues
презентація гребінка par ssusere60f00
презентація гребінкапрезентація гребінка
презентація гребінка
ssusere60f001K vues
число іменників.-6-клас par Irina Vasilina
число іменників.-6-класчисло іменників.-6-клас
число іменників.-6-клас
Irina Vasilina5.9K vues
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування par Тетяна Шинкаренко
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування

Similaire à 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 par
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1NoName520
209 vues160 diapositives
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 par
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1cgf gfgfg
341 vues160 diapositives
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 par
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1kreidaros1
1.1K vues160 diapositives
1 par
11
1ssuser296d561
38.9K vues160 diapositives
3 um var_2020-1 par
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-14book
6.1K vues160 diapositives
відкритий світ par
відкритий світвідкритий світ
відкритий світvalentina31415
3.2K vues32 diapositives

Similaire à 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx(20)

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 par NoName520
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
NoName520209 vues
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 par cgf gfgfg
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
cgf gfgfg341 vues
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 par kreidaros1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
kreidaros11.1K vues
3 um var_2020-1 par 4book
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
4book6.1K vues
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1 par kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
kreidaros1533 vues
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова... par 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт... par Елена Рукина
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
завдання з української мови для літньої школи par Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova19.8K vues
завдання з української мови для літньої школи par Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova38.5K vues
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol par kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros124 vues
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1 par kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
kreidaros11.8K vues
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1 par 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр par Aira_Roo
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
Aira_Roo149 vues
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015 par kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
kreidaros178 vues
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2 par kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
kreidaros1157 vues
4 um z_2015_ua par 4klas
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
4klas886.3K vues

Dernier

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 vues24 diapositives
шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 vues19 diapositives
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 vues24 diapositives
Іде, іде святий Миколай.pptx par
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
7 vues12 diapositives
Діловодство у ЗПО par
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
474 vues53 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives

Dernier(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 vues

9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

 • 4. Хто в реченні головний?
 • 5. Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).
 • 6. Підмет простий складений Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. Спереду лежав пляж — піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників.
 • 7. Простий підмет 1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене очима. 2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. 3. Прикметник, дієприкметник у Н. в. (у значенні іменника) Перехожі здивовано озиралися на мене. 4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо. 5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити 6. Прислівник (беруться в лапки) «Ніколи» — сумне слово. 7. Службові слова, вигуки (беруться в лапки) Це «але» викликає сумнів.
 • 8. Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження. 1. Я дуже тяжко Вами відболіла. 2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає. 3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й й конвалії. 4. Поранений просить водиці. 5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою. 6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна. 7. Життя прожити — не поле перейти. 8. Це — я. 9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт. 10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
 • 9. Складений підмет Сполучення на позначення власних назв Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки. Тихий океан — найбільший у світі. Іменник Н. в. + іменник О. в. (!присудок у множині!) Брат із сестрою грають у теніс. Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій. Кожен з них уміє працювати на комп'ютері. Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів. Минуло чотири хвилини. Словосполучення зі значенням кількості та сукупності (зі словами близько, менше, більше, понад, з, стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.) І його підхопило з десяток рук. Зграя горобців сиділа на засніженому паркані.
 • 10. Брат із сестрою прийшли… Брат із сестрою прийшов… *зверніть увагу на форму присудка
 • 11. Визначити підмети: 1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах. 2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще. 3. Декілька голубів сиділи на даху. 4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів- письменників Панаса Мирного та Івана Білика. 5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
 • 12. У якому реченні слово «що» є підметом? 1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. 2. Історія народів учить, що та держава велична…
 • 13. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. Історія народів учить, що та держава велична… що = який = займенник = підмет що =/= який = сполучник = не є членом речення
 • 14. Присудок — головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або що він є? присудок лише дія
 • 16. Простий присудок Дієслово в будь-якому способі та часі Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Дієслово у складеній формі майбутнього часу, наказовому й умовному способі Будемо вибирати третю товаришку. Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні. Мовчала б ти! До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде. Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега. Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки тільки – стриб, стриб, стриб!
 • 17. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. На небі з’явилася веселка. 2. Біля дошки він знову в рот води набрав. 3. Я буду вболівати за тебе. 4. Він такого не зробив би. 5. О, ти вже ніби прощаєшся!
 • 18. Складений присудок іменний дієслівний допоміжне слово + іменна частина мови допоміжне слово + інфінітив Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим. Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
 • 19. Складений дієслівний присудок: допоміжні 1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати, кинутися, зостатися. 2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити. 3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений, згоден, ладен, радий. 4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати намір. 5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно, легко.
 • 20. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. Тобі твоя земля родити перестане. 2. Дівчина стала збирати польові квіти. 3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки. 4. Він бажав піти разом з нею. 5. Сам лиш народ помогти собі зможе. 6. Ферзь ладен за короля померти. 7. Я друга побачити мушу.
 • 22. Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою складеним іменним із нульовою зв’язкою. Мама — найкрасивіша жінка у світі. До іменної частини складеного іменного присудка можуть належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами, які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
 • 23. 🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО https://youtu.be/s5nVWmLR01U
 • 24. Підкресліть головні члени речення. 1. Карпати дивовижні. 2. Два та три - пʼять. 3. Мій брат став інженером. 4. Теплі вечори. 5. Вечори теплі. 6. Вечори стають теплими. 7. Брат із сестрою відпочивають біля моря. 8. Батько з дочкою вийшов у двір. 9. Твір ще не дописаний. 10. Ця книжка не моя. 11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене. 12. «Сутінки» продовжують знімати. 13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
 • 26. Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження. Люди прийшли на збори. Багато людей прийшло на збори. На курси записалися студенти. Двадцять студентів записалося на курси. Ніхто не відповів. Ніхто з нас не відповів. Сміливі завжди мають щастя. Він сміливий. Чорне море омиває береги кількох країн. «Чорна рада» — історичний роман. Два півники горох молотили. Підійшли двоє. Сто снів наснилося мені за ніч. Чудовий сон наснився мені сьогодні.
 • 27. Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження. Вона вчителька. Вона вчителює. Вона хоче вчителювати. Він читає. Він любить читати. Він читач. Він буде читати. Син продовжив батькову справу. Син продовжує працювати. Скажи мені правду. Можеш сказати щось посутнє? Уже вечоріє. Узимку починає вечоріти рано. Я працюватиму до ночі. Я згоден працювати з вами.
 • 28. Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження» https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd- 3b1836367241
 • 29. 8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
 • 30. С и н т а к с и с . Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
 • 31. План 1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий. 2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене, неузгоджене, прикладка. 3. Обставина: способи вираження, види.
 • 32. До другорядних членів речення належать додаток, означення й обставина. Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
 • 34. Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія. Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
 • 35. Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому? може виражатися: •іменником: Художник малює пейзаж. •займенником: Дівчата зустріли її. •іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого. •інфінітивом: Мене попросили написати статтю. •числівник: Пам’яті тридцяти. •вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні». •словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
 • 36. Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію, яку виконує НЕ підмет: Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я). Порівняйте: Я можу помити посуд.
 • 37. Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й надпишіть спосіб вираження. 1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2) Вибирала води у жменьку. 3) Його ніхто не примушує туди ходити. 4) Тому я повинен про щастя співати... 5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття. 6) Прочитай мої мрії в засліплених очах. 7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
 • 38. Додаток прямий - З. в. без прийменника (узяв ручку, знайшла зошит) - Р. в. без прийменника зі значенням частини (принеси води, насипала борщу) - Р. в. без прийменника, коли перед дієсловом є не (не підіймайте рук, не втрать себе) непрямий усі інші випадки, у тому числі інфінітив
 • 39. Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? може виражатися: •прикметником: Сьогодні чудовий день. •дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
 • 40. Означення узгоджене Означення та означуване слово мають однакову форму (відмінок, число, рід): - бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.); - у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.). неузгоджене Означення та означуване слово мають різну форму (часто означення виражене незмінюваною частиною мови): - біля будинку з цегли; - бажання виспатися; - котлета по-київськи.
 • 41. Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити ставити питання. Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки; турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про про маму; Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
 • 43. Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип. 1) Сон про Вкраїну бачив я. 2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. 3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. 4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх мороків. 5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. 6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того гіркого літа. 7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
 • 44. Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
 • 45. Види обставин місця де? куди? звідки? Я приїхала додому. часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано. мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти. причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина. умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє. допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ. способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом. міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю. *усе просто: вид залежить від запитання
 • 46. Знайти всі обставини в реченнях (визначити види): 1. З ранку до ночі він думав тільки про неї. 2. Ми поїхали до озера на відпочинок. 3. Діти весело сміялися. 4. Лежачи діла не зробиш. 5. Всупереч втомі ми продовжували працювати. 6. Їй було боляче до крику. 7. У хаті розмовляли батько з матір’ю. 8. Він скрикнув з несподіванки.
 • 47. Підкресліть головні та другорядні члени речення. 1. Приготуй локшину по-флотськи. 2. Заведіть зошит у клітинку. 3. Редактор попросив доопрацювати статтю. 4. Друзі виявили бажання освіжитися. 5. У вівторок поїду відпочивати до моря. 6. Його погляд спрямований у море. 7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки. 8. Через затори я спізнився на десять хвилин. 9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто. 10. Читати мене навчили в пʼять років. 11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього. 12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну. 13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається. 14. Люблю слухати пісні про кохання. 15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату. 16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами. 17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.