Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentation_Robot_Teatsher

220 vues

Publié le

Презентація дистанційного курсу "Основи робототехніки" для керівників та вчителів шкіл

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation_Robot_Teatsher

 1. 1. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “Український форум дистанційного та мобільного навчання” Дистанційний курс “ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ”. ІННОВАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ НАПРЯМОМ Доповідач: Голова Ради УФДМН, к.т.н., доцент каф. комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики ІФНТУНГ Лариса Олександрівна Сав’юк 2015
 2. 2. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org УФДМН – громадське об’єднання освітян та ІТ- спеціалістів - УФДМН cтворений з метою розвитку та впровадження сучасних технологій в освітню практику України; - Діяльність УФДМН спрямована на забезпечення доступності широким верстам населення до сучасних технологій дистанційного та мобільного навчання; - УФДМН - це площадка для популяризації та апробації проектів; - УФДМН забезпечує інформаційну та консультативну підтримку науково-освітнім проектам та заходам, популяризація інформації про інноваційні розробки в галузі освіти.
 3. 3. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org НАША СПІВПРАЦЯ ЗІ ШКОЛАМИ - Допомога у створенні тематичних електронних навчальних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення; -Технічна та методична допомога у впровадженні інструментарію дистанційного та мобільного навчання; - Просування авторських розробок, тематичних відеороліків і презентаційних матеріалів в мережі Internet; - Інформаційна-консультативна підтримка в оформленні авторських прав на розробки; - Забезпечення виступів і публікацій вчителів та керівників шкіл на тематичних науково-практичних конференціях.
 4. 4. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org НАШ ДОСВІД: ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ -Розгортання системи дистанційного навчання на основі MOODLE http://moodle.com.ua/264/ -Підтримка пілотних дистанційних курсів (у т.ч. курс “Батько – тьютор”), у співпраці з проф. Кухаренко В.М., НТУ “ХПІ”. -Пілотний курс “Основи робототехніки” на принципах змішаного навчання -Курс для формування громадської концепції Всеукраїнської асоціації Е-навчання, у співпраці з НТУ “КПІ”. -Успішне представлення ідеї проекту щодо підвищення інформаційної грамотності населення у рамках Стратегічного плану розвитку регіону до 2020 року.
 5. 5. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ – ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ, ПРИОРИТЕТ, СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ Профільне навчання (вид диференційованого навчання) має на меті: -забезпечення можливостей рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової до професійної підготовки; -гарантування неперервної освіти впродовж усього життя; -виховання особистості, здатної до самореалізації професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Зорієнтоване на: -набуття навичок самостійної науково-практичної дослідницько – пошукової діяльності; -розвиток інтелектуальних психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей; - прагнення до саморозвитку та самоосвіти.
 6. 6. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ КОЛИ ДИТИНА НЕ ВСТИГАЄ ЗАЦІКАВИТИСЯ ТИМ, ЩО ВОНА ВЧИТЬ – ЦЕ НАЙБІЛЬША ТРАГЕДІЯ В ШКОЛІ 1.Середня освіта, разом з дошкільною, позашкільною та іншими рівнями освіти, мають бути об’єднані в цілісну картину базовим Законом "Про освіту". 2. Дидактизм має більшу вагу в молодшому віці. Проте з віком викладач все більше має дати змогу дитині розкритися, сформулювати і відстояти власну точку розу. 3. Дистанційні форми є ефективними у змішаному навчанні, blended learning. (З інтерв’ю міністра освіти і науки С. Квіта, Українська правда 01.04.2015) Факультатив (гурток) “Основи робототехніки” здатний стати елективним курсом (за вибором школярів) за Технологічним напрямом (виробничі технології, комп’ютерні технології) ЦЕ МОЖЛИВО ПРИ ПІДТРИМЦІ ІНІЦІАТИВИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ !
 7. 7. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. РОБОТОТЕХНІКА – ПОЧАТОК ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ У ШКОЛІ Спільний проект T-STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Center і Технічного університету (ш. Техас, США) 5 – денне навчання вчителів шкіл і коледжів основам робототехніки і створенню авторських програм навчання. Головна ідея: Фахівцям майбутнього потрібна всебічна підготовка і знання з самих різних освітніх галузей природничих наук, інженерії та технології. Гостра нестача ІТ-фахівців, програмістів, інженерів, а можливо і нових, не відомих досі спеціалістів.
 8. 8. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org Формування єдиної педагогічної спільноти, що здійснює рішення завдань навчання вчителів в області інженерно-технічної підготовки школярів засобами освітньої робототехніки та їх орієнтації на інженерні професії. ІНСТРУМЕНТИ: гуртки, навчальні центри, творчі лабораторії, змагання, фестивалі, конкурси, олімпіади, літні табори. ДОСВІД КРАЇН СНД. АКТИВНИЙ ВПЛИВ НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ
 9. 9. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org НАВЧАННЯ ОСНОВАМ РОБОТОТЕХНІКИ В УКРАЇНІ. СУЧАСНИЙ СТАН 1. VII Всеукраїнська Олімпіада з робототехніки Robotica-2015 (Київ, 16.05.2015) http://robotica.in.ua/ з відбірними етапами учасників всесвітніх олімпіад WRО(World Robotic Olympiad) або FLL (First Lego Leage). 2. Мережа технічних студій винахідник (Київ, Днепропетровськ, Тернопіль, Львів, Івно-Франківськ) (м. Івано-Франківськ, http://vynahidnyk.org/arhiv-novyn-frankivsk/) Олімпіада з відбором для участі Robotica. 3. Мала академія наук України. Літні табори, що включають напрямок “Робототехніка та інформаційні технології” http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/
 10. 10. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ. РОБОТОТЕХНІКА ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКІЛ 1.Запровадження мультимедійного дистанційного курсу “Основи робототехніки для школярів” на базі власної LMS MOODLE. 2. Технічна та методична підтримка гурткових та факультативних занять школярів на основі технології змішаного навчання з 01.09.2015 року. 3. Негайний початок першого етапу пілотного проекту, що полягає у формуванні мотивації учнів щодо участі у курсі, анкетуванні учасників курсу, створенні вікових груп. 4. Сумісна робота зацікавлених сторін у створенні та корегуванні плану навчання.
 11. 11. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org МЕТА КУРСУ ТА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ Курс робототехніки - спроба у ігровій та цікавій формі залучити школярів до основ проектування,програмування та практичної реалізації робототехнічних систем. Основою курсу є апаратно-програмний комплекс LegoMindstorms Education, який є не тільки іграшкою для дітей і підлітків всього світу, але і інструментом наукових досліджень багатьох визнаних вчених! Цільова аудиторія: Гурток – 4 – 7 класи. Факультатив – 8 – 10 класи
 12. 12. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org СТРУКТУРА КУРСУ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Факультативний (гуртковий) дистанційний курс для школярів складається з трьох змістовних модулів і розрахований на 18 тижнів, що відповідає навчальному семестру. Кожен модуль включає шість навчальних елементів (теоретичний матеріал), три практичних заняття, три модуля самотестування та підсумкове тестування. Курс включає додаткові форми активної діяльності для організації процесів спілкування, взаємодопомоги та підвищення творчої та самостійної складової пізнання
 13. 13. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - У змішаному форматі (очно – дистанційно) - Перевірка результатів навчання та конкурсні змагання в - Он-лайн формі та при проведенні очних занять - Максимальна інтерактивна та мультимедійна підтримка навчання - Постійний зв’язок з тьютором - Комунікативна робота в групах (командах) Такий метод навчання дає можливість освоювати складні технічні дисципліни в захоплюючій і легкій формі.
 14. 14. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ЧОМУ НАВЧАЮТЬ НА НАШОМУ КУРСІ ? Теоретичні знання: цікава історія робототехніка, що таке роботи з чого вони складаються і як працюють, базові знання з конструювання та програмування роботів Практична діяльність : створення та програмування Найпростіших роботів та авторських моделей, участь у конкурсах та змаганнях
 15. 15. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ЩО ДАЄ НАШ КУРС ДИТИНІ ТА ПІДЛІТКУ ? - Курс розвиває логічне мислення, вміння спостерігати і аналізувати отриману інформацію, результати своєї діяльності, шукати нові шляхи вирішення проблеми. - Виробляє звичку завжди ставити собі запитання «Що я роблю?», «Навіщо я це роблю?» і «Як я це роблю?». - Навички спілкування, роботи в командах, презентації результатів своєї роботи. - Розвиток словникового запасу, школяр вчиться висловлювати свої думки, пояснювати складні завдання. - Школяр наділяє інтелектом своїх роботів, при цьому використовує знання для вирішення завдань, які є вправами з математики, фізики, природничих наук, розвитку мови.
 16. 16. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Відбір команд для участі в олімпіадах з робототехніки на регіональному, Всеукраїнському та міжнародному рівні (2016 рік) ВІДБІР МАЄ ВІДБУТИСЯ ДЕМОКРАТИЧНИМ ШЛЯХОМ ПІД ЧАС КОМАНДНИХ МІЖШКІЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДУМКИ ШКОЛЯРІВ ТА КОЛЕКТИВУ ВЧИТЕЛІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКІЛ
 17. 17. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА 1. Можливість розробки навчальних програм з “Основи робототехніки” на базі дистанційних технологій та концепції змішаного навчання на державному рівні. Це є важливим для шкіл сільських регіонів з малою кількістю учнів. 2. Можливість знаходження спільної креативної реалізації реформи освіти у частині практичного запровадження індивідуальної та сімейної форми навчання. 3. У майбутньому можливі впровадження інших напрямів профільного навчання у запропонованій формі. 4. Розгортання системи мобільного навчання, що є особливо важливим у складній економічній та політичній ситуації.
 18. 18. Український форум дистанціного та мобільного навчання www.ufdml.org ПИТАННЯ? Наші контакти: Website: www.ufdml.org Email:contact@ufdml.org Mobile:+38 (097)103-9287 Phone: +38 (0342) 54-3223 Skype: ufdml.org Twitter: @UFDML

×