Publicité

210763.ppt

19 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 210763.ppt(20)

Dernier(20)

Publicité

210763.ppt

 1. П-педагогічна діяльність О- освітній шлях Р- робота над собою Т-технології навчання Ф- фіксування напрацювань О- об'єктивний аналіз результатів Л- любов до дітей І- імпульс до творчості О-оцінка власних досягнень
 2. • Моя навчальна проблема: “Використання новітніх технологій під час вивчення лексики на уроках англійської мови як засіб розвитку творчих здібностей учнів” Робота викладача англійської мови I категорії Лукаш Наталії Михайлівни
 3. Зміст 1. Загальні відомості: •візитівка •підвищення кваліфікації •педагогічне кредо 2. Проблемна тема. 3. Опис досвіду. 4. Методична робота: •посібники •результативність роботи •науково-методична діяльність •фотозвіт уроків •позакласна робота 5. Кабінет – творча лабораторія вчителя.
 4. • Стаж роботи – 20 років. • Дата народження – 20.03.1979 • Із 2001 року • працює в Жовтоводській загальноосвітній школі №10 з профільними класами на посаді вчителя англійської мови І категорії.
 5. • Освіта – вища • Закінчила: Криворізький КДПУ в 2002 р., за спеціальністю “Початкове навчання” з правом викладанням англійської мови. • В 2005 р. Кіровоградський ККДПУ ім. Вінниченко, за спеціальністю “Мова та література англійська та зарубіжна”. (Незакінчила, педагогічна відпустка)
 6. • 2004 р. – Підтвердила кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” Була нагороджена грамотою школи • 2009 р. – Встановили кваліфікаційну категорію “Спеціаліст II категорії”. Нагородили грамотою відділом освіти виконкому Жовтоводської міської ради. • 2010 р. – Приймала участь у шкільному методичному конкурсі “Творчий вчитель 2010”, перемогла в номінації “Міс творчість” • 2013 р. – Пройшла курси Microsoft “Учителі в онлайні” • 2013 р. – Пройшла курси Microsoft за програмою MS “Партнерство в навчанні” • 2014 р. – Присвоїна кваліфікаційна категорія “Спеціаліст I категорії” • 2014 р. – Була нагороджена дипломом за організацію позапрограмної всеукраїнської предметної олімпіади “Олімпус Зимової Сесії”
 7. • 2009-2010 рр. працювала над навчальною проблемою: “Формування комунікативно-мовленевої компетенції на уроках англійській мови”. • 2010-2015 рр. працювала над навчальною проблемою: “Розвиток креативного мислення на уроках англійської мови”. • 2018-2020 рр. працювала над навчальною проблемою: “Використання новітніх технологій під час вивчення лексики на уроках англійської мови як засіб розвитку творчих здібностей учнів”.
 8. Вчителя учні клас вчителя Формування комунікативно-мовленевої компетенції на уроках англійській мови Самовдоскона лення Самореалізація вчителя освіта Самопер евірка Виконання класних тем. завдань Само Виконання індивідуальних ф. р. Групові форми Домашнє завдання Мовленнєво - спрямовані Сутиативність Функціональність Новизна Творчі здібності класу Проектні роботи, доповідні, реферати Інсценізування Казок, вистави, написання творів Урок – казка Урок – брейн - ринг Урок – гра Урок - свято
 9. • Актуальність вивчення англійської мови – необхідність для кожної сучасної молодої людини, яка замислюється над своїм майбутнім. Зацікавленість учнів цим предметом сприяє успіху в навчанні. • Основне призначення іноземної мови – сприяти в оволодінні учнями комунікативними уміннями і навичками в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.
 10. Завдання та етапи робіт залежать від:  засвоєння лексичних одиниць в певній кількості,  самостійного вивчення та критичного мислення дітей щодо вивчення лексичних одиниць,  комунікативно-орієнтовного підходу творчих вправ,  практичних виконань з граматики,  читання та аналізування творів.  створення діалогів,  науково-проектних робіт,  самопізнання та самореалізації особистості,  активних та інтерактивних методів та іноваціїних технологій, творчості, яка спрямовується на розвиток особистості учня.
 11. … уміння вчителя вміло поєднувати власні ідеї з ідеями учнів розвивати інтереси учнів з різних тем, поєднуючи граматичний матеріал та науково-проектну діяльність організаційно та послідовно дотримуватися етапів уроку, оволодівати навичками комунікативно- орієнтованого підходу під час спілкування вчителя з учнями креативний підхід у процесі вивчення різних тем, кмітливе ставлення до виконання учнями різних запропонованих вчителем завдань.
 12. Учні повинні : знати активний та пасивний лексичний мінімум, формувати власне відношення щодо використання нової лексики співпрацювати у діалозі з вчителем, висловлювати свої думки, ділитися інформацією, обговорювати те, що пропонують однокласники, підбирають під керівництвом вчителя той матеріал, що закріплений науковими знаннями одержувати такі завдання, які б допомогали їм будувати асоціативні зв’язки.
 13. Найголовніше завдання вчителя:  створити в класі творчу атмосферу.  розуміти психологічну сутність цього процесу.  орієнтуватися на особистість, на формування й розвиток її творчої і пізнавальної активності.  робота з обдарованою дитиною в школі повинна бути: демократичною, науковою, майстерною, системною, гуманістичною.  володіння певними мовними засобами.  залучати учнів до активного вивчення нової лексики  Підвищувати мотивацію учнів щодо запам’ятовування нової лексики.  Вчити використовувати реальну комунікацію для засвоєння нової лексики.
 14. • Діти приймали участь у конкурсах та олімпіадах: • • 2003 р. - міська предметна олімпіада Акусок О. III місце • 2004 р. - міська предметна олімпіада Четверня Н. • IV місце • Грінвіч 2010 р. • Красночуб А. 6 кл. 1 місце 73 бали • Лабутіна В. 6 кл. 2 місце 70 балів • Погрібний Д. 4 кл. 4 місце 67 балів • Мухай А. 4 кл. 5 місце 63 бали • Середа О. 4 кл. 5 місце 63 бали • Пономаренко І. 8 кл. 4 місце 61 бал •
 15. 2013 р. - Приймали участь у конкурсі “Грінвіч”. Переможці конкурсу: 2 клас Сердюк А. 80 балів 1 місце (по школі) Лукаш А. 80 балів 1 місце (по школі) Досужа Д. 80 балів 1 місце (по школі) Вергуленко Г. 75 балів 3 місце (по школі) 4 клас Суперека О. 72 бали 1 місце (по школі) Бречко Б. 67 бали 2 місце (по школі) 5 клас Науменко К. 58 балів 3 місце (по школі) 2013 р. - Приймали участь у конкурсі “Puzzle”. Переможець конкурсу: Бречко Богдан 4 клас 3 місце (по області) 2014 р. - Приймали участь у всеукраїнській олімпіаді з англійської мови зимової сесії 2014 рік “Олімпус”. Переможець конкурсу: Бречко Богдан 4 клас 54 балів отримав диплом лауреата
 16. На уроках я намагаюсь реалізувати:  заохочувати учнів до активного вивчення нової лексики з різних тем, для різних вікових категорій  наступність викладання мови і застосувати прийоми зіставлення двох мов.  захоплювати дітей різноманітними іграми.  групові та індивідуальні форми роботи.  стимулювати мовну діяльність учнів іграми, піснями, віршами та інсценізуванням казок.  використовувати рольові ігри з елементами інтерактивного навчання.  наполегливо працюю над сформуванням навичок письма в учнів, навчаю правильно будувати запитання, складати діалоги, розпізнавати граматичні часові форми в реченнях.
 17. Педагогічне кредо: • To be more successful in life, always forget the problems that you’ve faced in your life but never forget the lessons that those problems taught you. • Бути успішному в житті але завжди не забувати про проблеми, які трапляються в твоєму житті, і ніколи не забувати уроки від тих проблем, які навчили тебе.
 18. • “Використання новітніх технологій під час вивчення лексики на уроках англійської мови як засіб розвитку творчих здібностей учнів” Без граматики можна сказати дуже мало, без лексики – нічого. Девід Уілкінс Words, so innocent and powerless as they are, standing in a dictionary; how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to choose and combine them. Nathaniel Hawthorne
 19. Актуальний досвід: • Вивчення лексики є ключовим етапом вивчення мови. Сучасні методи орієнтовані на активну взаємодію учня з учителем та учнів між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому. Вчитель стає одним із тих, хто допомогає вчитися, організовує і стимулює навчальний процес. • Головна мета роботи з учнями – створення отпимальних умов для вияву обдарованості та талантів дітей, формування гуманної особистості, формування власної світоглядної позиції.
 20. • Знання іноземної мови асоціюються зі знаннями слів, у той час як володіння мовою з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Засвоєння мовних одиниць не є простою справою і тому потребує багато зусиль та правильного підходу. • Лексичний аспект спілкування має певні особливості, які полегшують його засвоєння, і такі, що його ускладнюють. До перших належить зв’язок лексики зі змістом комунікації, на що спрямована увага комунікантів.
 21. • До других належить практично невичерпний запас лексики будь-якої західноєвропейської мови, а також великі труднощі засвоєння іншомовної лексики, що пов’язані з формою слова (звуковою, графічною, граматичною), його значенням, характером сполучуваності з іншими словами, вживанням слів, а також розходженням зі словами рідної мови. • Таким чином, загальним критерієм визначення рівня знань конкретної мови є багатство словникового запасу, як активного так і пасивного, яким володіє індивід.
 22. Цілі досвіду: •підтримка інтересу учнів до предмета, •покращення навчальних умінь через вмотивування необхідності та значущості володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування, •розширення інформаційного кругозору школярів про культуру країни, мова якої вивчається, •розвиток в учнів спостережливості, швидкої реакції, •розвиток уміння налагодити комунікативні стосунки з людьми у різних життєвих ситуаціях.
 23. • Технологія: учителем розроблений міні- підручник «We learn reading!» для читання 2 класів до основного підручника «English 2» Тетяна Будна, з різних тем за правилами читання та вимови, методичні рекомендації щодо формування лексичних навичок та іншомовної компетенції учнів на уроках англійської мови, розробки практичних завдань, посібник.
 24. Результативність: • Практична реалізація досвіду • засвідчила його ефективність, оскільки застосування різноманітних нетрадиційних форм, методів, прийомів при вивченні лексики дає можливість не тільки підняти інтерес • учнів до іноземної мови, але й розвинути • їх творчу самостійність, формувати • уміння працювати з різними джерелами • знань, що дозволить учням у • майбутньому самореалізуватися.
 25. Методи та прийоми • «Хто найбільше», • «Здогадайся», • «Пошук інформації», • «Діалог», • «Коло ідей», • робота в малих групах, парах, • моделювання ситуацій, • рольові ігри, • створення проектів • Інсценізування казок на англійській мові. •«мозковий штурм», •mind-map», •розгадування кросвордів з ключовим словом, сканвордів, •гра «Snake», •«Лексичний футбол», •«Асоціації», •«Луна», •гра «Bingo», •«Зіпсований телефон», •Гра «Microphone»
 26. Комплекс вправ для формування лексичної компетенції Зразки завдань подані в послідовності зростання ступенів складності.
 27. Кла с К-сть учнів у класі Показники рівнів навчальних досягнень ПІБ учител я Початковий Середній Достатній Високий Які- сть Успіш ність К - ть % К - ть % К - ть % К - ть % % % 2017-2018 н.р. 5 16 - - 5 31% 10 63% 1 6% 69% 100% Лукаш Н.М. 6 25 (23) - - 9 39% 12 52% 2 9% 61% 100% Лукаш Н.М. 7 18 (16) - - 6 38% 9 56% 1 6% 62% 100% Лукаш Н.М. 8 15 - - 5 33% 9 60% 1 7% 67% 100% Лукаш Н.М. 9 19 (16) - - 7 44% 8 50% 1 6% 56% 100% Лукаш Н.М. Результати якості навчальних досягнень з контрольних робіт з англійської мови за 2017-2018 рік
 28. Результати якості навчальних досягнень з моніторингової контрольної роботи з англійської мови за 2017-2018 Клас К-сть учнів у класі Показники рівнів навчальних досягнень ПІБ учител я Початкови й Середній Достатній Високий Якіс ть Успі ш- ність К - ть % К - ть % К - ть % К - ть % % % 2017-2018 н.р. 8 25 - - 10 40% 14 56% 1 4% 60% 100% Лукаш Н.М. 9 38 - - 13 40% 19 57% 1 3% 60% 100% Лукаш Н.М.
 29. Відкритий урок у 1-А класі на тему “ Family”
 30. Відкритий урок в 5 класі на тему : “ An apple a day.English Meals .Countaible and Uncontaible Nouns .’’
 31. Відкритий урок у 6 класі за темою «Food and drinks. Meals and cooking in Ukraine»
 32. Позакласна робота
 33. The little Red Hen A fairy tale Once upon a time there lived The Little Red Hen. She was little but very clever. She lived in a big brown House. She had three children. She loved them very much. Hen: Oh my dear children! I love you so much! Chicken: Our dear Mommy! We love you too! Let us play!. Let us! Let us! She had three friends. Cat: Hello! My name is Pam. I am Pam the cat. I live in Cats house. I like to play telephone games! I can run, jump, climb! I am hen’s best friend! Dog: No, I am the best friend! Hello! My name is Tug. I am Tug the dog. I am black and white. I live in Dog s House. I like to play football, I can run fast. Duck: No, I am the best friend! Hello! My name is Chuck. I am Chuck the duck. I live near the lake. I like to swim. I can sing songs. The little red hen found five seeds and wanted to plant them. Hen: Hurray! I found five seeds! Dear Children! Come here! Children: What the matter, mommy?
 34. Hen: I found seeds! Look! I want to plant them. Let us to go to Pam the cat and ask to help us! Children: How clever you are, mommy! Let us go! Hen: Hello! How are you, my friend! Cat: Hi! I am fine and you? He: I am fine! I am want to plant some seeds. Can you help me? Cat: I would like to but I am not well today. I cannot help you. I can not work…..but I can play!!! Hen: Children! Let’s go to Tug the dog and ask to help us! Chicken: Let us go! Hen: Hello, Tug! How are you? I want to plant some seeds. Can you help me? Dog: I am fine but I do not like to work! I like to play! Hen: What is a pity! Children, Let us go to Chuck the Duck and ask to help us. Chicken: Ok, Dear Mommy! Hen: Hello, My dear friend! Can you help me to plant some seeds? Duck: Oh, No I am sorry, I can not. My friends and I want to go to the lake. We like to swim and play there and we do not like to work.
 35. The Little Red Hen began to cry. Chicken: Oh, Mommy, Dear What is the matter? Hen: I am very sorry, my dear children, but my friends are lazy. They do not like to work. They are not clever. Can you help me plant the seeds? Chicken: Of course we can. With great pleasure! They loved their mother and helped her. They planted and then gathered a lot of seeds. Hen: How many seeds we have! I want to make bread! Dear children, let us go to our friends and ask them to help to make bread. Chicken: OK, mommy, let us go! Cat: Hello! How are you? Nice to see you! The Hen: I am fine thank you! We gathered a lot of seeds. Now we want to make bread. Can you help me to make bread? Cat: Oh, no, sorry. I do not want to help you to make bread! I want to jump! Then they went to the Dog. Dog: Hello! How are you? Nice to see you! The Hen: I am fine thank you! We gathered a lot of seeds. Now we want to make bread. Can you help me to make bread?
 36. Dog: Oh, no, sorry. I do not want to help you to make bread! I want to bark! Then they went to the Duck. Duck: Hello! How are you? Nice to see you! The Hen: I am fine thank you! We gathered a lot of seeds. Now we want to make bread. Can you help me to make bread? Duck: Oh, no, sorry. I do not want to help you to make bread! I want to swim! The Little Red Hen was very sorry. She began to cry. Chicken: What is the matter with you, mommy! Do not cry! The Little Red Hen: : I am very sorry, my dear children, but my friends are lazy. They do not like to work. They are not clever. The chicken: Do not worry! Dear mommy! We can help you! The Hen: Can you, my dears? The chicken: Of course, we can. With great pleasure! The Little Red Hen with her chicken made very tasty bread. The tasty smell spread all over the Street. The Hen: My dear children! Our Bread is ready! Help yourself! The chicken: Oh, Mommy dear! What a nice smell! Cat: What a smell! Bread! I want to eat it! Give it to me please!
 37. Dog: Yes, Yes! Delicious! I want some! Duck: I am hungry! Give me some, please! The Hen: Did you help me to plant seeds? Friends: No, we did not! The Hen: Did you help me to gather seeds? Friends: No, we did not! The Hen: Did you help me to make bread? Friends: No, we did not! The Hen: My children did. And we will eat bread ourselves! I will eat bread with my family. Go away! Go away! Friends ran away and The Little Red Hen with her chicken lived together for a long time. They were very happy because they loved and always helped one another.
 38. Кабінет – творча лабораторія вчителя • центр підвищення науково-методичного рівня вчителів, учнів; • забезпечує використання вчителями сучасних педагогічних засобів навчання (технічні засоби, інтерактивні дошки, електронні педагогічні засоби навчального призначення – навчальні програми); • центр проведення семінарів, практикумів, індивідуальних консультацій; • надає допомогу вчителям в організації позакласної роботи; • надає методичну допомогу тим, хто підвищував свій теоретико-практичний рівень шляхом самоосвіти; • координує роботу з пропаганди знань серед дітей і учнівської молоді.
 39. Методичний тренінг з англійської мови
Publicité