Publicité

Contenu connexe

Similaire à ЭДЦС, Д.Оюунжаргал(20)

Plus de БШУ-ны газар Хөвсгөл(20)

Publicité

ЭДЦС, Д.Оюунжаргал

 1. “БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН” “БАГШИЙН АРГА ЗҮЙ, ТЕХНОЛОГИ” Арга зүй, технологийн нэр Цахим орчинд анги удирдах арга зүй,технологи ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ ЭРДМИЙН ДАЛАЙ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 2021.01.12
 2. Нэг. Технологи үүсгэн санаачлагч, хэрэгжүүлэгчийн танилцуулга 2.1 2.2 Дамдинсүрэнгийн Оюунжаргал 2.3 Бага ангийн багш 2.4 Ажилласан жил-21 дэх жилдээ ажиллаж байна. 2.5 Даасан анги бүлэг-1а,сурагчдын тоо-45 2.6 Мэргэжлийн зэрэг-Тэргүүлэх 2.7 Боловсролын зэрэг-Магистр
 3. Хоёр. Арга зүй,технологийн танилцуулга 1.1 Арга зүй, технологийн нэр Цахим орчинд анги удирдах арга зүй 1.2 Технологийн зорилго: Сурагчдыг бие даан суралцах,сурах арга барил авьяас чадвараа нээн илрүүлэх,өөртөө итгэлтэй,бусдыг хүндэлдэг болох чадвараа хөгжүүлэхэд нь тусалж дэмжсэн. 1.3 Технологийн зорилт:  Хорио цээрийн хугацаанд цахим сургалтаар дамжуулан сурагчдыг хоцрогдолгүй сургах ажлыг зохион байгуулах  Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх,мэдлэг чадварыг нь ахиулах  Эцэг эхэд арга зүйн зөвлөгөө өгч,хамтран ажиллах
 4. Гурав. Технологийн зураглал 3.1 Агуулгын хүрээ: Цахим орчинд ангийнхаа сурагчид тэдний эцэг эх гэр бүлтэй хамтран, ямар арга зүйгээр чиглүүлж, хэрхэн ажилласнаар үр дүнд хүрэх вэ гэсэн асуудлыг шийдвэрлэнэ. 3.2 Хэрэглээний хүрээ: Багш нар Сурагчид Эцэг эхчүүд Сургуулийн бодлого төлөвлөлт,үйл ажиллагаа
 5. 3.3 Технологийн үндсэн бүтэц,/ үе шат, арга аргачлал/ /Зураглал тул үе шат ба алхмын нэрийг товч бичих / I шат Сурагчдыг хоцрогдолгүй сургах /1-р шатны нэр/ Алхам.1Теле хичээлийг тасралтгүй тогтмол үзүүлэхэд чиглэн өдөр бүр тэмдэглэл хүлээн авч шалган зөвлөгөө өгч ажилласан. Алхам.2 Унших чадварыг ахиулах зорилгоор цахимаар холбогдон уншуулах, уншиж буй бичлэг хүлээн авч ажиллав. Алхам.3 Багшийн нэмэлт дасгал даалгавар 7,14 хоногоор дасгал даалгаврыг өдөр,өдөрт хийж гүйцэтгэхээр сар өдрийг тавьж бэлдэж өгсөн. II шат Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх / 2-р шатны нэр/ Алхам.1 Ангийн ажлыг 7 хоног бүрийн Бүтэн сайн өдөр зохион байгуулах Алхам.2 Хүүхэдтэйгээ ажиллах заавар зөвлөгөө өгөх Алхам.3 Цахим хичээл бэлдэн ангийн чат грүп болон Facebook грүпт байршуулах III шат Сурагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх / 3-р шатны нэр/ Алхам.1 Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ‘Хайртай челленжид нэгдэх Алхам.2 Зурж урлах болон өөрийн сонирхлоор бүтээл хийж бүтээлийн сангаа баяжуулах Алхам.3 Дуу,шүлэг,бүжиг сурах мөн өөрсдийн сонирхлоор авьяасаа хөгжүүлэх,талархлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах Үе шат: Тухайн арга зүй, технологийн үндсэн бүтэц хэмээн ойлгож болно Алхам: Тухайн шатанд хийх багш, сурагчийн үйлийн дараалал бөгөөд алхмын нэрийг бичнэ
 6. Дөрөв. Арга зүй, технологи хэрэгжүүлэх үе шат, аргачлал Анги хамт олон болон хүүхэд нэг бүртэй ажиллахдаа гэрийн багш нарын сургах үйл,сурагчдын сурах үйлэнд дэмжлэг үзүүлэхэд онцгой анхаарч дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнд: № Үйл ажиллагааны чиглэл Зохион байгуулсан үйл ажиллагаа 1 Эцэг эхийг идэвхжүүлэх Эцэг эхчүүдэд 1р ангийн сурагчтай хэрхэн ажиллах арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хичээл бэлдэж зааварчилгаа чиглүүлэг өгч байна. 2 Хорио цээрийн үеийн дэг дагаж мөрдөх,чиглүүлэг зөвлөгөө өгөх Анхаарах шаардлагатай зүйл болон цаашид хийх зүйлийн төлөвлөлтийг ангийн ажлын цагаараа хэлэлцэх, ангийн чат болон Facebook грүпт байршуулан шийдвэрлэж байлаа. 3 Эцэг эх сурагчдыг урамшуулах 7 хоног бүр ‘Хичээнгүй сурагч’Идэвхи санаачлагатай ээж аавуудыг шалгаруулан ангийн грүпт алдаршуулж байв. 4 Нэмэлт дасгал даалгавар өгөх Багш ТV хичээлээс гадна өдөр бүр ажиллах сар өдөртэй дасгал даалгавар гарын авлага эмхэтгэл номыг 11сарын 17- 27,11сарын 30наас 12сарын 18нд хийхээр 2 удаа гарын авлага хийж бүх сурагчдад цаасан хэлбэрээр тарааж өгч ажилласан. 5 Хяналт үнэлгээ судалгаа хийх Сурагчдын Теле хичээлийн тэмдэглэл болон багшийн өгсөн дасгал даалгаврыг өдөр бүр хүлээн авч үзээд зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж байна. Унших чадвараар 7 хоногт 3 дээш удаа анхаарах шаардлагатай сурагчидтайгаа өдөр бүр холбогдон бичлэг авах видео колл хийж уншуулах зэргээр хяналт тавих зөвлөгөө өгөх зэргээр ажиллав.
 7. 1а ангийн сурагчдын хорио цээрийн үед баримтлах дэг • ТВ хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд оролцохдоо цаг баримтлан тогтмол үзэж тэмдэглэл хөтөлж хэвших • Хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хичээл сургалтаас зайлсхийхгүй байх • Багшийгаа болон бусдыг анхааран сонсож сурах,ангийн ажилдаа ирц бүрэн оролцох • Найз нөхөд бусдаасаа суралцах,бусдын бүтээлийг хүндэтгэн үзэх • Заавар зөвлөгөөг сайн сонсож,дасгал даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай сайн хийж багшруугаа явуулан хянуулж нэмэлт заавар зөвлөгөөг авч байх • Ангийн ажлын цагаар өгч байгаа эрүүл мэндийн зөвлөгөөг сайтар дагаж мөрдөх хэрэгжүүлэх • Ээж аавдаа туслах,өөрийн насандаа тохирсон гэрийн ажил хийх оролцох
 8. I шат Сурагчдыг хоцрогдолгүй сургах /1-р шатны нэр/ Алхам.1Теле хичээлийг тасралтгүй тогтмол үзүүлэхэд чиглэн өдөр бүр тэмдэглэл хүлээн авч шалган зөвлөгөө өгч ажилласан. Алхам.2 Унших чадварыг ахиулах зорилгоор цахимаар холбогдон уншуулах, уншиж буй бичлэг хүлээн авч ажиллав. Алхам.3 Багшийн нэмэлт дасгал даалгавар 7,14 хоногоор дасгал даалгаврыг өдөр өдөрт хийж гүйцэтгэхээр бэлдэж өгсөн. Сурагчдынхаа сурах үйлсийг дэмжин ажиллахаас гадна эцэг эхийнхээ оролцоог нэмэглүүлэх зорилгоор хийсэн дараах ажил маш үр дүнтэй байлаа.“Эцэг эх багштай харилцах дэвтэр”-ийг нээн ажиллуулснаар эцэг эх бүр хүүхдийнхээ хөгжил ахицыг тухай бүрт нь дэвтэр дээрээ хөтлөх хэрхэн чадваржиж байгаад нь хянал тавих, хүүхдээ хөгжүүлэх идэвхи оролцоо нэмэгдэх багшаасаа арга зүйн зөвлөгөө авсан талаараа тэмдэглэх гм маш олон ач холбогдолтой байлаа.Харилцах дэвтэрээ маш сайн хөтөлж байгаа 14,хангалттай хөтөлж байгаа 23, дундаж хөтөлж байгаа 8 эцэг эх байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 82.7 % оролцоотой байна.
 9. Алхам.1 Теле хичээл үзэж тэмдэглэл явуулж байгаа сурагчдын судалгаа Хугацаа Асуулгын чиглэл Тайлбар мэдээлэл ТВ хичээлд хамрагдсан сурагчийн тоо ТВ хичээл үзэж чадаагүй сурагчийн тоо Багштайгаа цахимаар хамтран ажилласан сурагчийн тоо Багштайгаа цахимаар хамтран ажиллаж амжаагүй сурагчийн тоо Сайн үр дүн Цаашид анхаарах, сайжруулах 11сарын 17-20 43 2 42 3 Теле хичээлийн тэмдэглэл болон багшийн өгсөн дасгал даалгаврыг тогтмол хийж явуулж байгаа мөн Л,Н,Ш үсэг бүхий үе үг өгүүлбэрийг сурах бичиг болон багшийн өгсөн материалаас уншиж бичлэг хийж явуулсан хүүхэд бүр зөвлөгөө авч хамтран ажилласан. ТV хичээл 1 сурагч телевиз нь эвдэрсэн тул үзэж чадахгүй байгаа ч ангийн грүпрүү оруулсан бичлэгийг ээжийнхээ утсаар үзэж тэмдэглэл хөтлөн явуулж байна. 3сурагч дасгал даалгавраа хэвлүүлж аваад хөдөө явсан утсаар холбогдон зөвлөгөө авч байгаа 11сарын 23-27 45 0 42 3 Теле хичээлийн тэмдэглэл болон багшийн өгсөн дасгал даалгаврыг тогтмол хийж явуулж байгаа мөн багшийн өгсөн материалаас I шатны гийгүүлэгч авиа үсэг бүхий богино эхүүдийг уншиж бичлэг хийж явуулан зөвлөгөө авч хамтран ажилласан. 11сарын 30-12сарын 18ны хугацаанд хийх дасгал даалгаврыг өгч хэрхэн яаж хийлгэх заавар зөвлөгөөг өгөх, унших чадвар болон цээжээр бичих чадварт анхаарч ажиллана. 11сарын 30-12сарын 4 45 0 42 3 Теле хичээлийн тэмдэглэл болон багшийн өгсөн дасгал даалгаврыг тогтмол хийж явуулж байгаа. Багшийн зүгээс II шатны гийгүүлэгч авиа үсэг бүхий богино эхүүд 11.30-12.18 хугацаанд хийх дасгал даалгаврыг өдөр өдрөөр нь ажиллахаар бэлдэн хүүхэд бүрт эцэг эхээр нь дамжуулан хүргүүлсэн. Сурах бичгээс уншиж бичлэг хийж явуулан зөвлөгөө авч хамтран ажилласан. Теле хичээлийн тэмдэглэлээ энэ 7 хоногоос эхлэн орой 20 цагаас хойш явуулж байна. Эцэг эх нь ажлаасаа тарж ирээд явуулж байгаа тул хагасыг нь орой зарим сурагчийн даалгаврыг өглөө үзэж заавар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.
 10. II шат Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх / 2-р шатны нэр/ Алхам.1 Ангийн ажлыг 7 хоног бүрийн ‘Бүтэн сайн” өдөр зохион байгуулахдаа: Өнгөрч буй 7 хоногийн үйл ажиллагаа болон сурагчдын даалгаврын биелэлт танилцуулж ирэх 7 хоногт зохион байгуулагдах үйл ажиллагааныхаа чиглэл үүрэг даалгавар өгч ажиллав. Алхам.2 Хүүхэдтэйгээ ажиллах заавар зөвлөгөө өгөх 1р ангийн сурагчид унших бичих,тооцоолон бодох бүхий л чадварт анхлан суралцаж байгаа тул багш өөрийн арга зүйг эцэг эхэд зөвлөмжлөн хамтран ажилласан.Мөн 4 багаар үйл ажиллагааг зохион байгуулж эцэг эх бүр идэвх санаачлагатай оролцож ирлээ. Алхам.3 Цахим хичээл бэлдэн ангийн чат грүп болон Facebook грүпт байршуулах Ангийн Facebook грүпт өөрийн бэлдсэн болон 1р ангийн ЗАН-ийн багш нарын бэлдсэн дараах хичээлүүдийг байршуулан эцэг эх сурагчдад хүргэсэн. Үүнд: № Хичээлүүд Сэдэв 1 Монгол хэл 1р шатны гийгүүлэгч авиа үсэг бататгал 2 Монгол хэл Д авиа үсэг таниулах 3 Монгол хэл Б авиа үсэг таниулах 4 Монгол хэл Г авиа үсэг таниулах,бататгал 5 Математик Энгийн өгүүлбэртэй бодлого бодох арга зүй 6 Математик Багтаамж, 20 хүртэлх тоо тоолол унших бичих
 11. № Зохион байгуулсан ажлын чиглэл t Оролцоо Үр дүн Хамраг-- далт хувь 1 ЭЭСХХ № 1 IX/ 43 95.5% Сургуулийн үйл ажиллагаа зорилго зорилт бодлого төлөвлөлт танилцуулах эцэг эхтэйгээ танилцах,эцэг эхийн зөвлөл сонгох үйдл ажиллагаа болсон. 2 Ангийн ажил 1 XI/23 38 84.4% Хөл хорионы үед эцэг эхчүүд хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах зөвлөмж, хийж гүйцэтгэх даалгаврын заавар, багштай хэрхэн харилцаж ажиллах 3 Ангийн ажил 2 XI/30 35 77.8 % XII/18 хүртэлх хугацаанд хийх багшийн өгсөн дасгал даалгаьрыг ажиллах арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллав. 4 Ангийн ажил 3 XII/5 40 88.9 % Теле хичээл үзэж тэмдэглэх, монгол хэл математикийн хичээлийн онолын мэдлэгийг зааж сургах зөвлөмж “Судалгаа үнэлгээ-2020 “ үйл ажиллагааны удирдамж танилцуулсан. 5 Судалгаа үнэлгээ- 2020” цахим үйл ажиллагаа XII/13 38 84.4% Сургуулийн удирдлагууд ангийн багш, бүх эцэг эх сурагчид оролцсон үр дүнтэй үйл ажиллагаа болсон. Ангийн ажлаар зохион байгуулсан үйл ажиллагааны үр дүн тоон үзүүлэлт
 12. № % маш сайн хангалт тай дундаж Хэнд хүргүүлсэн Гарын авлага,дасгал даалгаврын нэр 1 81 12 23 10 Сурагчдад Гэрийн багштайгаа хамтран хийх дасгал даалгавар №1 2 82 15 19 11 Сурагчдад Аав,ээж,ах,эгч,эмээ,өвөөтэйгөө хамтран хийх дасгал даалгавар№2 3 Сурагчдад Өгүүлбэртэй бодлогын өврийн дэвтэр /100 дотор +,- үед хэрэглэх/ 4 84.4 19 17 9 Сурагчдад I,II шатны гийгүүлэгч авиа үсэг бүхий унших эх материал 5 82.7 14 23 8 Эцэг эхэд Эцэг эх –Багштай харилцах дэвтэр 6 Сурагчдад Хичээгээрэй 1,2 улирлын амралтын хугацаанд хийж гүйцэтгэх дасгал даалгавар Судлагдахуунд суурилж,хүүхдийн сурах чадварыг дэмжсэн үйл ажиллагааны үр дүн
 13. Алхам.1 Ангийн ажлыг 7 хоног бүрийн ‘Хагас,бүтэн сайн” өдөр зохион байгуулахдаа: Алхам.2 Хүүхэдтэйгээ ажиллах заавар зөвлөгөө өгөх Унших арга барил дутмаг байгаа болон эцэг эх нь заах арга зүйн зөвлөгөө авах хүсэлт гаргасан сурагчдын эцэг эхтэй ганцаарчилсан зөвлөгөөг утсаар болон Video Call хийж өгөх үйл ажиллагааг тогтмол хийснээр эцэг эхийн оролцоо жигд сайн байгаа бөгөөд сурагчид хичээлдээ дуртай болох,хариуцлага нь нэмэгдэж байна.Ангийн ажлын цагаар хүүхэдтэйгээ ажиллах арга барил сайтай эцэг эхчүүдийн сэтгэгдэл ажиллаж буй арга туршлагыг бусдад нь түгээх,сурагчдын бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр хийж байгаа бүтээлүүдийг анги хамт олонд нь танилцуулах,сурч мэдсэн зүйлээ найз нартаа танилцуулах цагийг гаргаж өгснөөр хүүхэд бүр,эцэг эх бүрийн оролцоо идэвхи санаачлага сайн № Сар өдөр Зохион байгуулсан үйл ажиллагаа Оролцоо Хувь 1 11сарын23 Үзсэн үсгийн хүрээнд унших бичих чадварт арга зүйн зөвлөгөө өгөх,эрүүл мэндийн зөвлөмж хүргэх,цаг үеийн мэдээ мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагааг явуулсан. 45аас 35 78% 2 11сарын30 IIшатны шинэ гийгүүлэгч авиа үсэг заах арга зүй болон сурагчид эцэг эхчүүдэд өгсөн гарын авлага дасгал даалгаврыг хэрхэн ажиллах талаар зөвлөгөө өгч санал асуулга авлаа. 45аас 38 84% 3 12сарын 6 Мэдлэг чадвар,сурах арга барилд хийх “Судалгаа- Үнэлгээ 2020 цахим үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан. 45аас 34 76%
 14. III шат Сурагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх / 3-р шатны нэр/ Алхам.1 Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ‘Хайртай челленжид нэгдэх үйл ажиллагаанд ангийн сурагчдаас Даваабаатар,Дуламрагчаа Баясгалан нар эгч дүү нартайгаа нар сурч хийсэн бичлэгээ илгээж нэгдсэн. Алхам.2 Зурж урлах болон өөрийн сонирхлоор бүтээл хийж бүтээлийн сангаа баяжуулах Теле хичээлийн ‘Дүрслэх урлаг технологи” хичээлээр заагдаж байгаа сэдвүүдийг баяжуулах өөрийн сонирхлоор зурж урлан бүтээх үйл ажиллагаанд сурагч У.Тэргэл,Э.Сод Эрдэнэ,Б. Тамир,Ш.Энхзаяа,Б.Нацаг нар бусдыгаа манлайлан 20-40 бүтээл урлан бүтээлийн сангаа баяжуулан суралцаж байна Алхам.3 Дуу,шүлэг бүжиг сурах үйл ажиллагаанд дараах сурагчид анги хамт олноо манлайлан суралцаж ангийн найзууд болон эцэг эхчүүдэд өөрийнхөө сурч мэдсэн зүйлээ танилцуулсан. Ангийн чат грүп болон Facebook грүпт сурагч Ө.Гоомарал 2 удаа дуу сурсан бичлэг,хурдан унших чадвараа ахиулсан бичлэгийг Б.Будмаа,Н.МишээлБ. Энхбадрах нар тус бүр 2-3 удаа орууллаа. Ангийн ажлын цагаар хийсэн бүтээлүүдээ анги хамт олондоо сурагчдын 80% нь танилцуулсан.
 15. Сурагчдын хөгжил авьяас чадвараа хөгжүүлж байгаа үр дүнгээс:
 16. Ангийн 45 сурагчаа “Теле хичээл-Цахим сургалт” бие даан суралцах чадварыг нь ахиулах зорилгоор талархлын үйл ажиллагааг эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийн оролцоотойгоор зохион байгуулж хүүхэд бүрт хүргэлээ.
 17. 1а ангийн сурагчдын багийн зохион байгуулалт № 1р баг 2р баг 3р баг 4р баг 1 С.Алтансувд Х.Амин Эрдэнэ М.Баясгалан Д.Биндэрьяа 2 Б.Будмаа Ө.Гоомарал А.Дуламрагчаа М.Жавзмаа 3 Н.Мишээл Д.Номин Эрдэнэ Д.Номун Д.Оюунзул 4 Б.Содболор Б.Сондор Д.Тайванжаргал Ө.Халиун 5 А.Элбэгзаяа Ш.Энхзаяа С.Энэрэл Т.Базар 6 А.Ананд Х.Анар Б.Батболд Д.Бат Очир 7 Ч.Баяндалай Н.Буянтогтох М.Бодьсайхан Г.Даваабаатар 8 Д.Лхагвашагай Б.Майдар Э.Мөнх Н.Мөнх Оргил 9 Б.Нацаг М.Өнөбилэг У.Өнөболд О. Содбилэгт 10 Э.Сод Эрдэнэ Б. Тамир П.Төгөлдөр М.Төрмандах 11 П.Түвшинбадрал Ц.Түвшинбаяр М.Тэргэл У.Тэргэл 12 Б.Энхбадрах
 18. Ерөнхий боловсролын лаборатори "эрдмийн далай" цогцолбор сургууль 1-р ангийн сурагчдын унших, бичих арга барилд хийсэн цахим судалгаа 2020.12.01-06 1а Анги Багш Д.Оюунжаргал № Сурагчдын нэрс Унших арга барил Унших арга барилы н үнэлгээ Бичих арга барил / нүдлэх чадвар / Бичих чадвар ын үнэлгээ Гүйцэтгэл түвшин огт уншихгү й үсэглэж үелж удаан үелж хурдан шууд үсгээ мэддэг үеэ мэддэг 1-2 үетэй үг богино өгүүлбэ р авах оноо авсан оноо гүйцэтг эл Тав. Арга зүй, технологиор дамжуулан сурагч нэг бүрийг хөгжүүлэх чиглэл Сурагчдын тоо 11 25 9 45 5 21 19 45 Нийт оноо 22 75 36 178 10 63 95 192 360 282 Дундаж гүйцэтгэл 24% 56% 20% 74% 11% 47% 42% 82% 78.30% авах оноо 0 1 2 3 4 1 2 3 4 8 Түвшин VIII 9 VII 10 VI 15 V 6 IV 5 III 0 II 0 Гүйцэтгэл 20% 22% 34% 13% 11% Унших чадварын хувьд: Сурагчдын 20 хувь нь шууд уншдаг,56 хувь нь хурдан үелдэг,24% нь удаан үелж байна. Үсгээ мэдэхгүй,огт уншиж чадахгүй сурагч байхгүй байгаа нь эцэг эх сурагчдын оролцоо сайн байгаа нь ажиглагдаж байнаа. Сурах бичгийн хүрээнд хүүхэд бүр маш сайн уншиж байгаа ч зарим сурагчид сурах бичиг дэх үг,өгүүлбэр,богино эхүүдийг цээжлэн тогтоож уншлага явуулж байгаа тул багш нь нэмэлт дасгал даалгавар өгч цахим уншлага хийлгэн бодит судалгаа хийсэн. Цаашид анхаарах зүйл: Шинэ авиа үсэг таниулахдаа ангийн чат болон Facebook грүпт оруулсан хичээлүүдийг өөрсдөө сайн үзэх,хүүхдүүдэд үзүүлж заах,шинэ авиа үсэг бүхий битүү задгай үеэ бүрэн тогтоолгох,нэг ба 2 үетэй үгийг уншуулж цээжээр бичүүлэх гм дарааллаар хүүхэд бүрэн тогтоосны дараа дараагийн үсэг заах хэрэгтэй байна.
 19. 5.1 Суралцахуйн хөгжил, ахиц Бичих чадварын хувьд: Сурагчдын 42% нь богино өгүүлбэр бичдэг,47% нь 1ба 2 үетэй үгийг үелж бичдэг ,11% нь үеэ мэдэж байгаа ч бичих чадвар одоохондоо арай дутмаг байгаа нь судалгаагаар ажиглагдсан. Нийт сурагчид маань үсэг үеэ бүрэн тогтоосон байгаа учир цээжээр бичих чадвар сайжирч байна. Цаашид анхаарах зүйл: Бичгийн хэв соёлд анхаарч үсгийн холбоос зөв хийлгэх,үсэг үг хоорондын зай үсгийн өндөр налуу, шугам хооронд бичих чадварыг сайжруулах зорилгоор хичээнгүй бичгийн дэвтэрт дуурайн бичих,давхарлан бичих,хуулан бичих зэргээр ажиллуулах хэрэгтэй санагдлаа.Мөн унших,бичих,тооцоолон бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор улирлын амралтын хугацаанд сурагчдаар ажиллуулах дасгал даалгаврыг 1р ангийн ЗАН багш нартайгаа хамтран хийж хүүхэд бүрт гарын авлага бэлдэн эцэг эхээр дамжуулан хүргэхээр болсон.
 20. • Цахим орчинд ажиллах чадвар ахицтай байгаа Жишээ нь: Ангийн ажил болон эцэг эхийн уулзалтыг meet-ээр зохион байгуулж байна. • Цахим хичээлүүд бэлдэн ангийн грүпт байршуулснаар эцэг эх сурагчдад цаг тухай бүрт нь заах арга зүйн болон суралцахуйн зөвлөмж хүргэж байна. • Бусад багш нарын арга зүй туршлагаас суралцан өөрийгөө хөгжүүлэх,эцэг эхэд арга зүйн зөвлөгөө өгөх чадвар ахицтай байна. • Хүүхэд нэг бүртэй хэрхэн ажиллах арга барилаа сайжруулах ,эцэг эхийн оролцоо сурагчдыг идэвхжүүлэх шинэлэг санал санаачлага нэмэгдэх Зургаа. Арга зүй, технологиор дамжин “Багшлахуйд гарах ахиц хөгжил”
 21. 6.1 Багшлахуйн хөгжил, ахиц 1. Цахим орчинд хамт олон,эцэг эх,сурагчидтайгаа ажиллах 2. Дараах гарын авлага ном товхимол бэлдэн эцэг эх сурагчдад хүргэсэн. 3. Багш өөрөө бие даан бэлдэж дараах хичээлүүдийг ангийн грүпт байршуулж эцэг эх, сурагчдад хүргэлээ.Үүнд: № Хичээл Сэдэв Цаг 1 Монгол хэл I шатны гийгүүлэгч авиа үсгийн бататгал 8 цаг 2 Математик 20 хүртэлх тоо,тоолол,унших бичих 3 цаг 3 Математик Өгүүлбэртэй бодлого бодох арга зүй 5 цаг № Хэнд хүргүүлсэн Гарын авлага,дасгал даалгаврын нэр 1 Сурагчдад Гэрийн багштайгаа хамтран хийх дасгал даалгавар №1 2 Сурагчдад Аав,ээж,ах,эгч,эмээ,өвөөтэйгөө хамтран хийх дасгал даалгавар№2 3 Сурагчдад Өгүүлбэртэй бодлогын өврийн дэвтэр 4 Сурагчдад I,II шатны гийгүүлэгч авиа үсэг бүхий унших эх материал 5 Эцэг эхэд Эцэг эх –Багштай харилцах дэвтэр
 22. Арга зүй, технологи Агуулга Хэрэглээ- ний хүрээ Үндсэн аргачлал Үр дүн Цахим орчинд ангитайга а хэрхэн ажиллах талаарх зөвлөмж Эцэг эх,гэрийн багш нартай хамтран сургалтын үйл ажиллагааг тогтмол тасралтгүй явуулж сурагчдыг хөгжүүлнэ. Багш нар Сурагчид эцэг эхчүүд  Сурагчдын сурч хөгжих чадварыг дэмжин ажиллах арга зүй  Багийн зохион байгуулалт -тайгаар эцэг эхэд зөвлөмжлөн хамтран ажиллах арга зүй 1. Багшлах арга зүй ур чадвар ахисан 2. Цахим орчинд ажиллах чадвар нэмэгдсэн 3. Сурагч эцэг эхийн оролцоо хандлага идэвх сайн байгаа Долоо. Арга зүй, технологийн онцлог, давуу тал
 23. Найм. Арга зүй, технологи хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим, зөвлөмж Зарчим нь: Хүүхэд бүрийн авьяас сонирхол,хувийн онцлог шинжийг нээх,суралцахуйг нь дэмжих,хөгжүүлэх Хүүхдийн хөгжил төлөвшил ахиц дэвшлийг хангахуйц байх Арга зүй нь сурагчдын нас сэтгэхүйн танин мэдэхүйн онцлогт нийцсэн,сурах арга барил мэдлэг чадвар эзэмших хандлага төлөвшихөд чиглэсэн байх Үнэлгээ нь хүүхэд бүрийн хөгжил ахицыг дэмжихэд чиглэсэн байх Эцэг эх олон нийтийн оролцоог хангасан идэвхи нэмэгдүүлэхүйц байх Сургуулийнхаа менежмент бодлогыг дэмжиж эцэг эх сурагч,сургуулийн хоорондын гүүр болох Зөвлөмж: Энэхүү технологийг хэрэгжүүлэхдээ багш нар санаа авах,өөрийн арга зүй технологиор баяжуулах,засан сайжруулах замаар туршин хэрэгжүүлээрэй.
 24. 8.1 Зарчим Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжихүйц байх Тэгш хүртээмжтэй,нээлттэй байх 8.2 Зөвлөмж Эцэг эх сурагчидтайгаа хамтран ажиллах ажлын төлөвлөлтөө маш сайн тодорхой гаргах  Төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийж гүйцэтгээд үр дүнг нь тооцон ажиллах Сайн байгааг магтан урамшуулах,цаашид анхаарах зүйл дээр заавар зөвлөмж өгч хамтран ажиллах  Эцэг эхчүүдээс гарч байгаа шинэлэг санал санаачлагыг ажилдаа тусган дэмжин хамтарч ажиллах
 25. 1а ангийн Эцэг эхийн зөвлөл № Багууд Багийн ахлагчийн нэр Утасны дугаар Face хаяг ЭЭЗ-ийн дарга 1 1р баг Оюунчимэг 99187803 Oyunchimeg Baljinnyam 2 2р баг Отгондалай 99761727 Батдэлгэр Отгондалай 3 3р баг Даваадулам 99037376 Davaadulam Sharavpil 4 4р баг Жаалхүү 89332828 Jaalkhuu Baatar
 26. Эцэг эхэд хүргэх зөвлөмж: • Өдөр бүр хүүхдээсээ өнөөдөр юу сурч мэдсэн ,өөрөө хичээлээ хэрхэн хийсэн талаар асуух • ТВ хичээл дээр юу заагдаж чи юу хийж бүтээсэн,юу сурсныг байнга асууж ярилцаж байх • Теле хичээлийн тэмдэглэлээ чанартай гүйцэтгэхэд нь анхаарах,дутуу хийсэн байвал шалтгааныг заавал асууж тодруулан багштай ярилцаж,хамтарч ажиллах • Хичээлийн тэмдэглэл уншиж хийсэн бичлэгээ тогтмол цагт багшруугаа явуулж хэвших • Багшийн өгсөн даалгаврыг сурагч,эцэг эх цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж байх • Шинэ хичээл / шинэ авиа үсэг заах/ арга зүйг багшаасаа асуух,ангийн грүпт оруулсан хичээлүүдийг байнга үзэж арга зүйгээ сайжруулан хүүхдэд дэмжлэг өгч ажиллах
 27. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. ХҮҮХЭД НЭГ ЭРДЭНЭ ХҮМҮҮЖИЛ МЯНГАН ЭРДЭНЭ
Publicité