Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Универсален дизайн.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Дислексия.docx
Дислексия.docx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Универсален дизайн.docx

  1. 1. ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДК „ЛОГОПЕДИЯ“ Универсален дизайн за обучение Изготвил: Проверил: Валентина Георгиева Колева Проф. д. п. н. Дора Левтерова Пловдив
  2. 2. Същност Универсалният дизайн на учене е проактивен дизайн на учебния план (образователни цели, методи, материали и оценяване) който е достъпен за всички индивидуално да получат знания, умения и ентусиазъм за учене. Всички препятствия пред ученето трябва да бъдат отстранени при разработването на учебни програми, така че единственото предизвикателство, пред което е изправен един ученик, е предизвикателството на ученето. Универсалният дизайн за учене работи на същия принцип като като Универсален дизайн на Mace. История Преди 1945 г. тротоарите са били проектирани с единствената цел да ходят по тях тези, които могат да ходят или да се движат без помощ. През 1945 г. служители в град Битъл Крийк, Мичиган, искали да помогнат на ветераните, които се настанили там да се почувстват у дома, като създадат структура, която им позволява да се движат лесно по улиците в инвалидните колички. Тротоарите били модифицирани на секции, което позволило на ветераните да имат самостоятелен достъп до тротоарите и улиците. При промяната на тротоарите се оказало, че не само хората с увреждания се възползвали от лесния достъп, а и майки с колички, хора на велосипеди, деца на ролкови кънки - всички се възползвали от този дизайн.START FREE TRIAL* Години по-късно е създадна концепцията за универсален дизайн, "... дизайнът на продуктите и околната среда да бъде използваем от всички хора, доколкото е възможно без нужда от адаптация или специализиран дизайн". Архитектите и дизайнерите на продукти трябва да се адаптират към хората, а не обратното. Mace вярва, че Universal Design ще бъде от полза за населението като цяло. В началото на 90-те години Центърът за приложни технологии (CAST) забелязва, че концепцията за универсален дизайн на Mace съдържа основни елементи, приложими в областта на образованието. За да помогне на учителите да разработят учебна програма, която отговаря на нуждите на всички ученици в класната стая, CAST разработи Указанията за UDL. Цел Целта на универсалния дизайн е да се използват различни методи на преподаване, за да се отстранят всички пречки пред ученето и дадат на всички ученици равни възможности за успех.
  3. 3. Принципите на универсалния дизайн се използват за изграждане на достъпни и използваеми среда и образование, комуникация и други области. Принцип 1 Осигуряване различни средства за придобиване на информация и знания. Задачи:  Идентифициране на информацията  Разбират информацията  Придават значение на моделите, възприети чрез сетивата Приложение: За да отговоря на този принцип в урока си по четене „Пипи Дългото чорапче“ обмисям различията в обучението и нуждите на учениците в моята класна стая. Предоставям им информацията в различни формати, които разглеждат стиловете на обучение на учениците. Представям урока слухово и визуално с помощта на визуални помощни средства. Използвам електронните учебници, за да видят и чуят текста. Използвам част от филма „Пипи дългото чорапче“, която засяга темата на урока.. Използвам по-голям шрифт, увеличен цветен контраст, за да се премахнат бариерите за учене, свързани с ученето и сензорните увреждания. Принцип 2 Осигуряване на учащите алтернативи за демонстрация на това, което знаят. Задачи:  Планиране на задачите  Изпълнение на задачите  Собствен мониторинг на действията и уменията  Самостоятелно поправяне  Оценка на напредъка Приложение: START FREE TRIAL* Предоставям на моите ученици възможност да работят по начин, който отговаря на техните стилове на учене, физически нужди, интереси и способности. Писане на преразказ, създаване на комикс, тест с програмата Енвижън, кръстословица в learningapps, четене по роли. Учениците се разделят на групи и работят, като аз ги подпомагам и насърчавам, за да
  4. 4. могат да демонстрират това, което са научили и разбрали от текста. В допълнение към предоставянето на възможности за това как работят и формата, в която се изразяват, предоставям план за изпълнение на задачите, критериите и индивидуална подкрепа за тези, които се нуждаят. Принцип 3 Осигуряване на множество начини на ангажираност и повишаване на мотивацията Задачи:  Оценява изпълнените задачи  Придава емоционална стойност на възприеманото  Определя мотивацията и фокусирането върху изпълнението на задачите Приложение: START FREE TRIAL* Мотивацията трябва да бъде неразделна част от обучението. Предоставям на учениците възможност да презентират резултатите от своята дейност пред класа и училищната общност. Помагам им да се справят с чувството на неудовлетвореност и какво да правят, когато те са извън задачата, ако това се случи. Коментираме и оценяваме работата на групите, след което получават жълъди за награда, които закачват на определено за целта място в класната стая. Давам им възможност за самооценка, което за някои ученици е много важно и мотивиращо. Всички ученици презентират работат си, за да предоставя обратна информация, да предложа подкрепа и насърчаване за да съм сигурна, че всеки ученик е постигнал напредък. При планиране на дейностите вземам предвид индивидуалните способности на учениците, за да избегнем препядствията по пътя. Мотивацията се променя в зависимост от деня на отделния ученик или естеството на задачата, така че някои ученици може да се нуждаят от повече или по-малко подкрепа в зависимост от деня или дейността.
  5. 5. Приложения Четене по роли: https://www.youtube.com/watch?v=9Fw4TIeF3sQ&ab_channel=%D0%92%D0 %B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D 0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D 0%B0 Кръстословица: https://learningapps.org/watch?v=pcsxsc32522

×