Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Uurimistöö "Pae pargi taimestik"

908 vues

Publié le

8.klassi õpilaste uurimistöö

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Uurimistöö "Pae pargi taimestik"

 1. 1. PAE PARGI TAIMESTIK Elina Gorovaja, Darja Milevskaja Juhendaja: M.Lust Tallinna Pae Gümnaasium Tallinn, 2015
 2. 2. Teema valiku põhjendus: Meeldib loodusõpetus; Pae park asub meie kooli lähedal;  Saab uusi teadmisi taimestiku kohta;
 3. 3. Uurimistöö hüpotees Pae park on taimeliikide rikkas.
 4. 4. Uurimistöö eesmärgid Tutvuda Pae pargi taimestikuga; Kinnistada oma loodusõpetuse teadmisi; Koguda infot Pae pargi taimestiku kohta; Avaldada kogutud süstematiseeritud infot ajaveebis;
 5. 5. Uurimistöö ülesannete jaotus Elina Gorovaja Darja Milevskaja Teostas vaatlusi Pae pargis Pildistas taimi Pae pargis Kavandas veebilehe struktuuri Otsis infot taimedest Kirjutas uurimistööd Teostas vaatlusi Pae pargis Tegi koostööd Tallinna Botaanikaaiaga Kujundas veebilehte Otsis infot taimedest Kirjutas uurimistööd
 6. 6. Uurimistöös kasutatud meetodid Pae pargi taimestiku vaatlus – 7 vaatlust (kestus 1 kuni 2 tundi);  Saadud info kaardistamine; Info täpsustamine Tallinna Botaanikaaias; Veebilehe kujundamine;
 7. 7. Uurimistöö ülesanded Tutvuda Pae pargi taimestikuga; Teha pilte Pae pargi taimestikust; Määrata piltide alusel Pae pargis kasvavad taimeliigid;
 8. 8. Uurimistöö ülesanded Kaardistada igat liiki järgmiste tunnuste alusel: kasvurinne, õis, leht, koor, vili, kasvutingimuse ja välimus; Kujundada Pae pargi taimestikule pühendatud veebileht;
 9. 9. Uurimistöö tulemused Pae pargis kasvab:  16 Puuliiki;  11 Rohttaime liiki;  7 Põõsa liiki;  6 Sambliku liiki;
 10. 10. Uurimistöö tulemused Pae pargis kasvavad taimeliigid on kaardistatud järgmise tabeli järgi: Liigi nimetus Pilt Kasvutingimused Õis Leht Vili Rosa rugosa kurdlehine kibuvits Meie kliimas õitsevad kibuvitsad enamasti jaanipäeva paiku, üksikud liigid varem või hiljem.
 11. 11. Uurimistöö kokkuvõte Uurimistöö eesmärgid on saavutatud, kuna tutvumiseks Pae pargi taimestikuga on:  teostatud 7 vaatlust; on kinnistatud loodusõpetuse teadmised taimerinnetest, kuna meil tuli seda kaks aastat tagasi õpitud infot meelde tuletada;  Pae pargi taimestiku kohta on loodud andmete kogum ajaveebi näol.
 12. 12. Uurimistöö jätkusuutlikus Meie uurimistööd saab kasutada loodusõpetuse või koduloo tundides, Pae pargi taimestikuga tutvumiseks.
 13. 13. Täname, tähelepanu eest!

×