Publicité

spisok_pedpracivnikiv_20222023.pdf

6 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à spisok_pedpracivnikiv_20222023.pdf(20)

Publicité

spisok_pedpracivnikiv_20222023.pdf

  1. СПИСОК педагогічних працівників (назва закладу) СПИСОК педагогічних працівників Нерушайського ліцею на 5 вересня 2022 року Назва закладу НЕРУШАЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Адреса: Одеська область, Білгород- Дністровський р-н, с. Нерушай, в. Центральна 36А електронна пошта nerushai@ukr.net У закладі на 05.09.2022 р. класів 11, учнів 145 телефону закладу -- телефону директора (моб) 0680488200 атестат. курси підвищ. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Бабенко Анжела Павлівна 2/8/1973 вища вчитель Одеський державний педагогічний ун. ім.Ушинського Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки Основний 27 Фізика, інформатика так вища немає немає 2018 2022 2 Бєєва Тамара Іванівна 1/2/1955 вища вчитель Ізмаїльський державний пе- дагогічний інститут Педагогіка та методика початкового навчання Основний 41 Асистент вчителя в 1 інклюзивному класі Спеці а-ліст Відмінн ик освіти 2015 2022 3 Бондаренко Наталя Валеріївна 12/8/1990 вища вчитель Одеський державний університет ім. Мечникова Історик, викладач історії, Основний 9 Історія, право, громадянська освіта так ІІ 2018 2022 4 Бондаренко Інна Миколаївна 7/16/1972 вища вчитель Ізмаїльський державний педагогічний інститут Педагогіка і методика початкового навчання Основний 7 Інклюзивний клас, 6 клас Спеці аліст 2020 2022 5 Бондаренко Світлана Вікторівна 1/23/1976 вища вчитель Ізмаїльський державний пе- дагогічний інститут Вчитель україн- ської мови, літератури Основний 24 Укр.мова,укр.літ.,спе ц-курс з укр літ, роз.зв`язного мовлення так вища Стар ший вчит. 2022 2022 6 Веселов Андрій Вікторович 8/8/1984 вища вчитель, кер. гуртків Одеський державний педагогічний університет ім.Ушинського Фізична культура, допризовна підготовка, Основний 0 Фізична культура, "Захист України", так сп 2022 7 Винограденко Інна Федорівна 8/31/1971 вища вчитель Ізмаїльський державний пе- дагогічний інститут Вчитель початкових класів Основний 32 Інформатика в початковій школі, початкові класи, 1 клас так вища 2021 2022 8 Глодян Анна Олександрівн 8/19/1993 вища вчитель Їзмаїльський державний гуманітарний університет Технології, креслення, та комп. Графіка Основний 7 Трудове навчання, образотвоче мистецтво так І 2022 2022 9 Драгульська Світлана Анатоліївна 1/18/1968 вища директо р Їзмаїльський державний педагогічний інститут Педагогіка і мето-дика початкового навчання. Вчитель початкових Основний 32 11 Основи здоров'я, мистецтво, українознавство так вища 2022 2022 10 Додон Регіна Василівна 7/7/1973 серед ня спеці- альна вчитель Білгород-Дністровське педучилище Педагогіка і мето-дика початкового навчання. Вчитель початкових Основний 30 Початкові класи, 3 клас так спеці аліст 2018 2022 Нагорода (відзнака) (н-д, Нагрудний знак МОН "Відмінник освіти") Категорія Загальний стаж педагогічної роботи Дата останньої атестації № п/п Прізвище, імя, по батькові Число, місяць, рік народженн я Посада Назва навчального (-них) закладу (-ів), який (-і) закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув), рік закінчення Спеціальність та кваліфікація за дипломом Основний робітник чи сумісник освіта Є навантаження у інклюзивному класі (так чи ні) Педагогічне звання Стаж робо- ти на посад і Який предмет викладає Науковий ступінь Почесне звання (н-д, Заслужений вчитель України)
  2. 11 Кісе Надія Петрівна 2/17/1978 вища вчитель Одеський державний університет ім. Мечникова Викладач укра- їнської мови, літе-ратури та зарубіж-ної літератури Основний 22 Укр. мова, літ зар. літ, спецкурс.з укр.літ. розв.звяз.мовлен. вища Стар ший вчит. 2020 2022 12 Кобзар Людмила Борисівна 11/2/1975 сер.сп.вчитель Білгород-Дністровське педучилище Вихователь дошкільних закладів з правом викладання музики Сумісник 25 Музичне мистецтво так Спеці аліст 2022 13 Кобзар Тетяна Степанівна 6/2/1972 вища вчитель Одеський державний педагогічний університет ім.Ушинського Вчитель математики Основний 27 Алгебра, геометрія І 2018 2022 14 Нагорняк Алла Федорівна 7/26/1976 вища заступни к директо ра з виховної роботи Ізмаїльський державний педагогічний інститут Українська мова, література, російська мова, світова література Основний 22 Зар.літ. Фіз ра поч.кл., вчимося жити разом так вища Стар ший вчит. 2022 2022 15 Палій Віра Василівна 4/21/1963 вища вчитель Одеський державний університет ім. Мечникова Географія, викладач географії та економічної географії Основний 20 Географія, біологія, пізнаємо світ, креслення так І 2022 2022 16 Переу Світлана Севастянівна 11/25/1964 вища вчитель біології та хімії, педагог- організа тор Тераспрльський державний педагогічнийц інститут ім. Т.Шевченка Біологія Основний 2 Біологія, хімія сп. 2022 17 Степаненко Римма Василівна 8/10/1972 вища вчитель Одеський держа-вний педагогіч-ний університет ім.Ушинського Дошкільна педагогіка, психологія Основний 29 Початкові класи, 4 клас І 2021 2022 18 Талавіра Надія Василівна 3/27/1965 вища заступни к директо ра з навчальн о- Одеський державний університет ім. Мечникова фізика плазми, викладач фізики Основний 34 16 Математика, фізика так І Стар ший вчит. 2022 2022 19 Тарасенко Світлана Василівна 6/25/1972 вища вчитель Ізмаїльський педагогічний інститут Українська мова, література, вчи- тель української мови, літератури Основний 29 Укр. мова, літ., спец з укр- літ,роз.звяз.мовл. вища стар ший вчите ль, Відмінн ик освіти 2019 2022 20 Тарасенко Сергій Васильович 6/11/1975 вища вчитель Ізмаїльський державний педагогічний інститут Вчитель французької та англійської мови Основний 24 Англ. мова так І 2018 2022 21 Шалар Майя Григорівна 12/17/1963 вища вчитель Ізмаїльський державний педагогічний інститут Початкове навчання, учитель початкової школи Основний 34 Початкові класи, 1 клас І 2019 2022 22 Шаронова Ольга Олександрівна 12/30/1995 вища вчитель Ізмаїльський державний педагогічний інститут Основний 3 Асистент вчителя в 3 інклюзивному класі спеці а-ліст 2017 2022 Вакансія практичний психолог, 0,5
Publicité