Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

тема на урока

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (13)

Plus récents (20)

Publicité

тема на урока

  1. 1. Тема на урока:Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. I. Вид на урока: Урок затвърдяване II. Цели на урока: А. Образователни: 1. Да се усъвършенстват уменията за събиране с преминаване на числата до 100. 2. Да се усъвършенстват уменията за изваждане на числата до 100 без заемане. 3. Да се усъвършенстват уменията за правилно изписване на числата до 100. 4. Да се усъвършенстват уменията за представяне на числата до 100 като сбор от единици и десетици. Б. Корекционни: 1. Формиране на умения за логическо мислене чрез изпълнението на различни задачи. 2. Развитие на фината моторика чрез различните методи за пресмятане на задачите. 3. Усъвършенстване на уменията за правилен изговор на числата и понятията. 1. Продължетередиците от числа. а) 93, 83, 73, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___. б) 15, 25, 35, ___, ___, ___, ___, ___, ___ . 2. Запишете като сбор от десетици и единици числата: 49 = дес. + ед. 24 = дес. + ед. 100 = дес. + ед. 3. Пресметнете. 40 + 20 = 21 + 50 = 31 + 35 = 61 + 5 = 75 + 13 = 57 + 11 =
  2. 2. 4. Пресметнете. 86 94 41 77 68 59 - - - - - - 5 50 31 25 46 38 ── ── ── ── ── ── 5. Открийте пропуснатото число. а) 10 см = дм 62 + 6 = + 62 б) см + 41см = 93 см 100 см = дм 6. а) Пресметнете по най-лесен за вас начин: 35 + 40 + 20 = 10 + 52 + 20 = = ______________________= =_________________________= = ______________________ = ________________________ б) Пресметнете: 79 – (22 + 33) = (89 - 31) – 47 = = ______________________ = = _____________________ = = ______________________ = _____________________ 7. Към разликата на числата 58 и 23 прибавете числото 41. В магазин докарали30 щайгис ябълкии с 14 щайги повече круши. Колко са щайгите с крушите? Всичко колко щайги са доставили?

×