Publicité
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Publicité
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Publicité
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Publicité
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Prochain SlideShare
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Chargement dans ... 3
1 sur 17
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc

 1. Звіт керівника КЗШ № 21 за 2021 – 2022 н. р. І. Загальні відомості про навчальний заклад:  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21  вул. Спаська 8-А  українська мова навчання  кількість учнів у навчальному закладі - 621 Початкова школа Основна школа Старша школа 1–4 класи 5–7 класи 8–11 (12) класи К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів 10 270 8 192 6 159 Усього класів школи: 24 Усього учнів школи: 621 Середня наповнюваність: 25,8  рух учнів протягом навчального року Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього 11 Усього Разом Кількість класів на паралелі 2 3 2 3 10 2 3 3 3 2 13 1 1 24 Кількість учнів на початок нового навчального року 58 72 62 80 272 53 68 71 72 51 315 29 29 616 Кількість учнів на кінець навчального року 57 71 61 81 270 51 69 72 75 54 321 30 30 621
 2. ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу: - якісний склад педагогічного колективу Освітньо- кваліфікаційний рівень Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр спеціаліст спеціаліст другої категорії спеціаліст першої категорії спеціаліст вищої категорії старший учитель учитель-методист вихователь- методист Практичний психолог методист педагог- організатор Кількість педагогічних працівників 0 0 34 6 6 8 10 16 4 7 0 0 0 - вік членів педагогічного колективу Вік педагогічних працівників до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–55 років Більше 55 років Кількість педагогічних працівників 5 8 4 5 18 Усього педагогічних працівників 40 З них:  учителів 40  практичних психологів 1  педагогів-організаторів 0  соціальних педагогів 1  логопедів 1  керівників гуртків 1 Усього обслуговувального персоналу 24 Усього працівників 64 З них працює за сумісництвом 2
 3. - педагогічний стаж працівників Педагогічний стаж працівників до 3 років понад 3 роки понад 10 років понад 20 років Кількість педагогічних працівників 6 6 7 21 ІІІ. Навчально-виховна робота у навчальному закладі: Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2022 н. р. педагогічний колектив працював над обласним науково-методичним проектом «Педагогічні стратегії самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи» на ІІ етапі, обраною вчителями шкільною проблемою «Розвиток самоефективності особистості шляхом реалізації компетентісного підходу в практичній діяльності вчителя» та дослідно-експериментальною роботою за темою «Розвиток громадянських компетентностей в умовах закладів загальної середньої освіти» на І - ІІ етапі, що знайшла відображення в роботі шкільної методичної ради, методичних заходах та професійних конкурсах. Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. Функціонування методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі освіти в умовах реалізації теми експерименту спрямовувалось на розвиток творчої активності, навичок дослідницької діяльності педагогів, професійної компетентності, морально-духовних, особистісних якостей, відповідальності за результати своєї роботи. За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості. Пройшли курси підвищення кваліфікації при ДАНО – 4 вчителя, 1 заступник та 1 логопед, Криворізькому державному педагогічному університеті – 3 вчителя. З 2022 року здійснюватиметься викладання в 5 класах за Концепцією НУШ. Для реалізації цієї концепції курси пройшли при ДАНО – 18 педагогів, а при КДПУ – 5. Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:  встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;  активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи. Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію. Атестація - важливий етап в житті кожного вчителя, яка дає змогу виявити його професійний рівень і покликана спонукати до розкриття творчих можливостей. У цьому році атестувалися 5 учителів, з них підтвердили категорію — 3 чол., присвоєно вищу кваліфікаційну категорію Черних В.В., ІІ-гукваліфікаційнукатегорію –Слупській С.О. Педагоги школи активно залучаються до роботи районних методичних об’єднань вчителів-предметників, в семінарах, майстер-класах, працюють над удосконаленням форм і методів освітньої діяльності для підвищення ефективності та якості освітнього процесу та беруть участь у фахових конкурсах. Проведено майстер-класи для вчителів
 4. Саксаганського району: «Організація педагогічного патронажу в закладах освіти» Богушева Л.Б., «Розвиток просторової компетентності на уроках історії» Черних В.В., «Активізщація творчої діяльності учнів на уроках технічної праці» Голубенко В.В. Метою методичної роботи закладу є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності вчителя, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками, дає можливість молодому вчителю вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег, забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Завдання методичної роботи – підвищення науково-методичного рівня вчителя: підготовка до засвоєння ним змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення та втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду; творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними, досконалими методами й засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи; надання кваліфікованої допомоги як з питань теорії, так і практичної діяльності; обмін досвідом; популяризації кращих здобутків педагогічної діяльності; підвищення результативності педагогічної праці. Для реалізації поставлених завдань були організовані педагогічні ради, семінари на теми: «Чесність починається з тебе», «Сучасні тренди в освіті». STEM технології. У зв’язку з агресією на інший час були перенесені заходи, які були заплановані в лютому- травні 2022 року. Різними формами методичної освіти було охоплено всіх педпрацівників. Працюючи над темою експерименту, темами методичних об’єднань, педагоги використовували рекомендації педагогічної теорії, особистий практичний досвід. На засіданнях методичних об’єднань, у творчих звітах, на відкритих уроках, позакласних заходах, годинах спілкування йшов науковий пошук, педагоги вчилися поглиблено аналізувати освітній процес. Варіативна складова передбачає впровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних консультацій, що використовуються для роботи із обдарованими учнями. Зміст предметів варіативної складової підпорядкований темі експериментальної роботи. Викладання здійснюється згідно програм, які затверджені МОН України, або впроваджуються в рамках експериментальної роботи. Ці курси надають можливість учням самостійно брати участь у дебатах, де вони розмовляють про політичний устрій держави, намагаються самостійно врегульовувати
 5. відносини та брати участь у спеціально створених ситуаціях пропонованих підручником. Важливо, що інформація подається легко, термінологія вживається просто та адаптована для вікової категорії. За допомогою цього курсу можна формувати активного громадянина, який здатний брати участь у житті демократичного суспільства, а також буде вміти брати на себе відповідальність з раннього віку. Презентація досвіду роботи школи Традиційною для нашого закладу є робота з презентації свого досвіду під час виставок. Впродовж 2014-2021 рр. заклад представляв власну роботу беручи участь у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти». Планувалось представлення в березні 2022 року на Тринадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2022» конкурсної роботи на тему «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін». Ефективність роботи закладу залежить від злагодженої роботи усіх методичних структур закладу, умов для розвитку творчих здібностей як вчителів так і їх вихованців. Головні результати методичної роботи знайшли відображення в участі та проведенні: - методичних зустрічей методичних об’єднань (впродовж навчального року). - засіданнях творчих груп (впродовж навчального року). - перемогах учнів в конкурсах (Міських конкурсах: "Green інтелект", «Енергоефективні технології сучасності», «Шляхами українського державотворення», «Едісони ХХІ ст», «Я відкриваю світ науки»). Конкурс «Green інтелект» спрямований на пошук та мотивацію обдарованих дітей, які зацікавлені в природничих науках та займаються питаннями екології. В 2021-2022 року вчителями школи були проведені уроки, які мали на меті підвищення мотивації навчання та формуванню цілісного світогляду учнів, розвитку. Проведені уроки вчителі публікували на сайтах проекту «На урок» та «Всеосвіта». Дистанційна робота вчителів впродовж 2021-2022 навчального року була спрямована на підвищення професійних здібностей, компетентностей, цифрової грамотності, рівня оволодіння платформами дистанційного навчання та оцінювання. Вчителі проходили навчання на дистанційних курсах "Ідеї для позакласних заходів і сімейного дозвілля", "Як ефективно навчати лексиці англійської мови в початковій школі: від презентації до використання", "Прості та цікаві ідеї для покращення навчальної атмосфери в дружньому класі НУШ" 2021 р., «Медіаграмотність як засіб формування
 6. медіакомпетентності та розвитку soff skills навичок учнів на уроках української мови та літератури», «Розвиток умінь безконфліктного спілкування. Роль педагога в процесі миробудування», «Англійська для STEM», «Швидко читаю - пам'ятаю довго», «Сучасний учитель- дослідник, учений» тощо. У процесі роботи над науково-дослідницькою роботою, глибокого вивчення та аналізу результативності роботи, активізувалися форми методичної роботи, які сприяли підготовці кожного педагога на високому рівні, а також вихованню педколективу на певних методичних засадах, вироблення правильних шляхів і методів удосконалення навчального процесу. Педагогічний колектив школи активно проводить роботу зі здібними дітьми. Учні активно приймають участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях з базових дисциплін. В 2021-2022 навчальному році учні школи стали переможцями: У Дистанційному Всеукраїнському Благодійному фестивалі-конкурсі “АRT INSPIRES VICTORY”, стали лауреатом І ступеня в номінації «хореографія», ЗХК «Вибрики» (керівник Кудря С.П.), у Всеукраїнському конкурсі " Lime.Go to read", команда 2-А класу, Діброва Роман, Лук’янова Маргарита (учні 2-А класу), посіли ІІІ місце (вчитель Пікіна Л.Є.). у Всеукраїнському конкурсі " Акробатика з математикою", Денисюк Інга (учениця 2-А класу), посіла Імісце (вчитель Пікіна Л.Є.). в районному та міському турі олімпіад з правознавства Іванченко Софія (9-б клас) посіла ІІ місце (вчитель Перевалова М.Б.) в районному та міському турі олімпіад з фізики Богун Євген (8-А клас) посів ІІІ місце (вчитель Тур Л.О.), в районному та міському турі олімпіад з фізики Демченко Олександр ( 9-А клас) посів ІІІ місце (вчитель Тур.Л.О.). в районному та міському турі олімпіад з біології Свірідов Владислав (8-А клас) посів ІІІ місце (вчитель Костяк Т.І.), в міському конкурсі науково-дослідницьких робіт «Історичні читання» Умнікова Софія (11-А клас) посіла ІІІ місце (вчитель Черних В.В.), в міському конкурсі науково-дослідницьких робіт «Едісони ХХІ ст.» Терещенко Єсенія (11 – А клас) посіла ІІІ місце(вчитель Тур Л.О.), в міському конкурсі науково-дослідницьких робіт «Я відкриваю світ науки» Ольховенко Максим (8 – А клас) посів ІІІ місце(вчитель Тур Л.О.), В районному та міському турі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Кісіль Анастасія (6-А клас) посіла І та ІІІ місце (вчитель Цвинда М.О.), В районному турі ХХІІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, Ольховенко Олександр (5-А клас) посів ІІІ місце (вчитель Цвинда М.О.),
 7. В районному етапі міського конкурсу дитячого малюнку «Різдво – чудове свято – 2021», номінація "живопис", Леонова Дар’я (11-А клас) стала переможцем (вчитель Голубенко В.В.), В районному етапі міського конкурсу дитячого малюнку «Різдво – чудове свято – 2021», номінація "графівка", Тищенко Богдан (11-А клас) став переможцем (вчитель Голубенко В.В.), В районному турі Всеукраїнської акції «День юного натураліста», Науменко Софія (9-А клас) посіла ІІ місце (вчитель Кот Т.Ю.), В районному етапі міської новорічної виставки-конкуру hand made сувенірів «Фольк&NOVA-Art», Павліченко Аліна та Панасенко Софія (2-Б клас) стали переможцями (вчитель Левченко В.М.), В районному турі міського заочного юнацького конкурсу фото, відео - робіт екологічної тематики «Криворізькі кадри – 2021», Волкова Вікторія(6- А клас), посіла І місце (вчитель Мора Г.В.), В районному етапі заочного юнацького конкурсу фото, відео робіт, рекламних роликів «Вода – джерело життя», Волкова Вікторія (6-А клас), посіла І місце в номінації «Краща відеорробота» та І місце в номінації «Краща фоторобота» (вчитель Ніколайчук Г.І.), У Відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Стороженко Дарія (3-Б клас), посіла ІІІ місце (вчитель Ошедченко В.К.). В районному етапі міської новорічної виставки-конкуру hand made сувенірів «Фольк&NOVA-Art», Гостюхіна Аліса та Голота Назар (1-А клас) стали переможцями (вчитель Палащина Ю.А.), В районному турі міського конкурсу молодіжних проектів «Енергоефективні технології сучасності» , Кірейонок С. (11-А клас), посіла І місце (вчитель Тур Л.О), в районному етап заочного конкурсу новорічної мультиплікації «МультДиво», Христич Ілля та Пелікова Каміла (учні 8-А класу), посіли ІІІ місце (вчитель Христич Т.В.), у V відкритому районному фестивалі «Оригамі», Нестеренко Тетяна (7-Б клас), посіла ІІ місце (вчитель Яремченко В.І.), у V відкритому районному фестивалі «Оригамі», Сутуга Маргарита (5-А клас), посіла ІІІ місце (вчитель Яремченко В.І.), у відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Кравчук Максим (6-А клас), посів ІІІ місце (вчитель Яремченко В.І.), у відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Кісіль Анастасія (6-А клас), посіла ІІІ місце (вчитель Яремченко В.І.), у відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Терещенко Єсенія (11-А клас), посіла І місце (вчитель Яремченко В.І.), у відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Умнікова Софія (11-А клас), посіла І місце (вчитель Яремченко В.І.), у відкритому творчому конкурсі ялинкових прикрас «Новорічна казка», Леонова Дар’я (11-А клас), посіла І місце (вчитель Яремченко В.І.), в районних змаганнях зі стрітболу, команда дівчат, посіла І місце (вчитель Токарчук Ю.Т.), в міських змаганнях зі стрітболу, команда дівчат, посіла І місце (вчитель Токарчук Ю.Т.),
 8. в Обласних змаганнях зі стрітболу, команда дівчат, посіла ІІ місце (вчитель Токарчук Ю.Т.), в міських змаганнях баскетболу з пам’яті народного депутата України трьох скликань, Почесного громадянина міста Кривого Рогу В. Гурова, команда юнаків, посіла І місце, учасники збірної команди району Дідусенко М. та Головань А (вчитель Токарчук Ю.Т.), Організація виховної роботи в навчальному закладі. Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. У загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання – це, поперше, соціально і педагогічно організований процес створення оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив вихователя на особистість вихованця з метою формування в нього бажаних соціальнопсихологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей. Згідно з планом виховної роботи школи за 2021-2022 навчальний рік вся робота була направлена на проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу та вихованння духовно багатих, морально зорієнтованих молодих людей. З вересня 2021 року виховна робота в школі була спрямована на формування в учнів громадянської свідомості, зрілості, високих моральних якостей, патріотизму, почуття обов'язку, на виховання любові і пошани до державної символіки, формування високої духовної культури; на формування, творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов'язків; виховання поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя та попередження злочинності,насильства та булінгу, на розвиток інтелігентної, свідомої особистості з чіткою громадянською позицією, особистості, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. На виконання Конвенції про права дитини, відповідно до статуту школи, в зв’язку з необхідністю надавати консультативну психолого – педагогічну допомогу дітям, підліткам, захищаючи їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, булінгу, встановлено інформаційний стенд, ведеться робота з пропаганди здорового способу життя, представлена виставка родинних робіт «Моя родина проти насилля!», проведено Тиждень протидії булінгу, тематичні виховні години, зустрічі з фахівцями Враховуючи епідемічну ситуацію в країні, класними керівниками 1-11 класів було організовано онлайн-фотоконкурс «Моя родина проти насилля!», онлайн-виставка малюнків «Стоп насильству!», серед учнів 5-11 класів пройшов конкурс «Мистецтво проти алкоголізму, наркоманії та паління»,організований вчителями мистецтва. Протягом 2021-2022 н.р. заступником директора з виховної роботи та соціальним педагогом було проведено ряд тренінгів та тренінгових вправ: «Розірви коло», «Дім без насилля», гра – тренінг для учнів 1 класів «Посварилися - помирилися», тренінгове заняття для учнів 9 класів «Формування відповідальної поведінки»,акція «Рука допомоги»,інші заходи превентивного спрямування. У школі організовано роботу соціального педагога Іванової Л.Г. Один раз на місяць (4-тий четвер) та за необхідністю проводяться засідання Ради профілактики, на яких розглядалися питання: порушення правил поведінки на уроках та на перервах, пропуски
 9. занять без поважних причин, розгляд конфліктів між учнями, фактів здійснення булінгу, тютюнопаління на території школи, неадекватна поведінка учнів школи, профілактика скоєння хуліганних дій серед учнів. З метою здійснення профілактики вживання учнями наркотичних речовин, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та пропагування здорового способу життя у школі організовано роботу постійно діючої комісії з превентивних питань. Профілактична робота соціальної служби закладу здійснюється за напрямками: діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально дезадаптованих учнів, визначення соціально – вразливих груп дітей, проведення та сприяння організації шкільних форм дозвілля, проведення опитувань, тренінгів, круглих столів, участь у педрадах, висвітлення соціально – педагогічних питань,створення учнями презентацій про здоровий спосіб життя і т.д. Систематично соціальною службою школи та класними керівниками 1-11 класів проводяться рейди «Сім’я», «Дитина в родині», «Дозвілля», «Палінню – Ні!», «Урок» (акти в наявності). Організована робота з учнями «групи ризику» та їх батьками. За даними учнями закріплено громадських наставників – класних керівників. Громадським наставниками спланована індивідуальна робота з учнями – підопічними та їхніми батьками. Визначено інтереси учнів (шляхом діагностики, анкетування) та залучено їх до занять в шкільних гуртках. Здійснюється постійний контроль за зайнятістю в позаурочний час. Вчителі – наставники тримають постійний зв'язок з батьками учнів, цікавляться зайнятістю учнів у вечірній час. Кожен громадський наставник веде щоденник спостережень та проведеної профілактичної роботи з учнями. Адміністрація школи тісно співпрацює з СЮП ВП №4 ГУНП Саксаганського району та ССД виконкому Саксаганської районної у місті ради. Протягом року були проведені спільні заходи:регулярні зустрічі-тренінги з представниками патрульної поліції міста, ВП КВП Саксаганського району,засідання батьківського всеобучу з розглядом питання попередження скоєння правопорушень, злочинів, протиправних дій неповнолітніми,фактів булінгу; спільні рейди в сім’ї, які опинилися в СЖО, індивідуальна робота з учнями, що знаходяться на ВШО, відвідування єдиних профілактичних днів в ССД. Одним із основних принципів організації виховного процесу в школі є організація учнівського самоврядування. Два рази на місяць (1-й, 3-й понеділок) проходять засідання шкільного активу, а щочетверга проводяться засідання мерів класів. Одним із основних принципів організації виховного процесу в школі є організація учнівського самоврядування. 21 жовтня в процесі демократичного голосування, яке відбувалося онлайн в соціальній мережі Фейсбук учні та вчителі школи обрали Президента школи. Члени шкільного самоврядування взяли участь у Всеукраїнський благодійній акції «Монети дітям», який проводив благодійний фонд «Таблеточки» та Національний Банк України. Учні ШДО взяли участь в онлайн-уроці до Міжнародного дня волонтера з GoGlobal. Вчитися добру-корисно, адже його забагато не буває!
 10. Члени ШДО «Едельвейс» стали активними учасниками всеукраїнських благодійних акцій, організованими ГО «Щаслива лапа», в школі було проведено уроки доброти та організовано збір кормів для притулку для безпритульних тварин міста «Промінь життя». Учні КЗШ №21 стали організаторами вуличних акцій "Живи на повну!", «Перевір свої легені», «Дорожній патруль – дітям» та інших благодійних заходів та акцій превентивного спрямування: «Зігрій теплом солдата», «Повертайся живим», «Діти-дітям». Наймасштабнішим та довгоочікуваним заходом, присвяченим Всесвітньому дню прибирання став волонтерський десант школи, під час якого учні школи прибирали зелену зону біля річки Саксагань (#WorldCleanupDay). Напередодні масштабної акції, присвяченої Всесвітньому дню прибирання учні 5 А класу опрацьовували технології сортування та переробки сировини під час тренінгового заняття. Всі ці заходи сприяють формуванню бережливого ставлення до навколишнього природного середовища. Під час дистанційного навчання учні школи приймали участь онлайн-челенджах «Моя писанка-найкраща», «Після Перемоги, Я…», до Дня Матері «Написано любов’ю слово «Мама» «Україні – перемогу!Рідній землі – турботу!», марафоні «Україна. Перемога. Майбутнє», обласному конкурсі малюнків «Я, родина, Україна», обласному конкурсі «Вишиванка – серце України, зіткане з любові» та дистанційних конкурсах дитячих малюнків «Моє рідне місто» , Всеукраїнській міській акції «Діти за мир!». Вихованці гуртка «Прес-центр» (керівник Гриб І.О.) систематично випускали шкільну газету та розташовували її на інформаційному стенді, знімали відеоролики та відеопривітання. В газеті висвітлювались загальношкільні заходи, акції, тренінги, які були присвячені пам’ятним датам історії, загальнодержавним святам, у яких брали участь здобувачі освіти. Ключовий пріоритет набуття здобувачами освіти національно-патріотичного та громадянського досвіду — формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації; готовності до участі в процесах державотворення уміння визначати форми й способи участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади спроможності дотримувати законів і захищати права людини готовності взяти на себе відповідальність здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів. Виховна робота спрямована в напрямку реалізації Концепції патріотичного виховання молоді. З-поміж популярних форм виховання виокремлено такі, як:
 11. - Арт-завдання для учнів 1-4 класів до Міжнародного Дня рідної мови; - майстер-клас "Небесні янголи" присвячений річниці Революції Гідності; - екскурсії до шкільної Кімнати бойової слави; - екскурсія до ВЧ 3011, під час якої учні ознайомилися з експозиціями музею та передали військовим малюнки та обереги; - Тренінг для учнів 11 класу до Міжнародного дня людей з особливими потребами. Старшокласники на собі змогли відчути щоденні незручності під час виконання звичайних,на перший погляд, справ. - флешмобу написання Всеукраїнського радіодиктанту; - спортивно-розважальний захід «Ми-патріоти» - До дня психологічного здоров'я "Кульковий бум" з побажаннями та завданнями для покращення ранкового настрою. Основними напрямами психологічного супроводу процесу формування громадянської компетентності учнів на період 2021-2022 р. визначено:  психодіагностичну роботу (здійснення комплексу психодіагностичних методик із метою дослідження рівня розвитку громадянської та соціальної компетентності);  розвивальну роботу (із метою формування та розвитку знань, умінь, навичок, необхідних для формування громадянської компетентності);  просвітницьку роботу (передбачає консультування учнів, батьків, учителів щодо поняття особливостей формування та розвитку дитини як члена суспільства).  В Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №21 були проведені заходи з метою інформування та запобігання будь-яких проявів насильства. Серед учнів проведено практичні заняття з протидії булінгу «Будинок безпеки» для учнів 7 класів, ІІ Національний антибулінговий урок від ГО "НЕ ЦЬКУЙ" для учнів 5 А класу.  До проведення Єдиного Національного уроку з безпеки дорожнього руху долучилися учні 1 класів. Профілактичну зустріч для найменших пішоходів нашої школи провели представники Полку патрульної поліції у рамках проєкту "Шкільний офіцер поліції ".  Для учнів 5-11 класів відбулися профілактично-роз’яснювальні зустрічі з представниками Сектору ювенальної превенції та лікарем-венерологом Криворізького шкірно-венерологічного диспансеру. Крім того шкільним дитячим об’єднанням «Едельвейс» проведено вуличний флешмоб «Ця рука
 12. нікого не скривдить!», де звичайні перехожі ознайомились з правами дитини та дали обіцянку обирати інші методи виховного впливу на дітей, крім насилля. Для педагогів закладу проведено навчання та перевірка знань з теми «Булінг в освітньому середовищі», що допомогли вчителям навчитись розрізняти булінг та конфлікт, ознайомились з алгоритмом дій, дізнались, як діяти у конфліктних ситуаціях та як допомогти учням впоратися з емоціями. В лютому 2022 року соціально-психологічною службою була проведена діагностики учнів початкової школи з виявлення рівня шкільної мотивації і адаптації за методикою Н. Лусканової. З метою якісної організації позакласної роботи, охоплення дітей змістовним дозвіллям, враховуючи їх інтереси та уподобання, у школі працюють гуртки: - з художньо-естетичного напряму - танцювальний гурток «Вибрики» (керівник Кудря С.П.) має високий показник за підсумками районних, міських, обласних фестивалів та конкурсів:вихованці гуртка вихованці гуртка прийняли участь у Дистанційному Всеукраїнському Благодійному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «ART INSPIRES VICTORY» та «Танцююча осінь», брали активну участь у проведенні загальношкільних заходах. - журналістського напряму - гурток «Юні журналісти» (керівник Гриб І.О) Вихованці гуртка «Прес - центр» (керівник Гриб І.О.) взяли участь у конкурсі “Криворізькі кадри-2021». Крім того вихованці “Прес-центру беруть активну участь у проведенні просвітницької акції «16 днів проти гендерного насилля»,тижні медіаграмотності,у конкурсі друкованої продукції «Новорічні дива» та інших заходах шкільного та районного рівнів. - спортивного напряму-гуртки «Баскетбол»(керівники Токарчук Ю.Т. і Буйна Л.Ю.).Вихованці гуртка спортивного напряму «Баскетбол» протягом року стали активними учасниками шкільних заходів патріотичного напряму,присвячених пам’ятним датам:”Ми майбутні захисники!”,”Ми-гідне майбутнє України” та у змаганнях з першості з баскетболу. - туристсько-краєзнавчого напряму – гурток «Горицвіт» ( керівник Кот Т.Ю). Керівник гуртка туристсько-краєзнавчого напряму “Горицвіт” Кот Т.Ю. зі своїми вихованцями стали активними учасниками конкурсів та конференців з даного напряму. Так вихованці гуртка зайняли ІІ місце районного туру Всеукраїнської акції “День юного натураліста”. -соціально-реабілітаційний напрям-гурток «Позиція»(керівник Іванова Л.Г.) Учні школи,які відвідують гурток соціально-реабілітаційного напряму “Позиція”(керівник Іванова Л.Г.),протягом року стали активними учасниками виховних заходів з даного напряму,брали участь у міських просвітницьких акціях. Заняття учнів у вищезазначених гуртках мають позитивний художньо – естетичний рівень розвитку, а, отже, діти із задоволенням відвідують заняття,беруть участь у конкурсах різних напрямів та рівнів.
 13. Учні 1-11 класів систематично на канікулах відвідують міський кінотеатр «Олімп», ”Мультиплекс”, ТРЦ “Ловаціо”, центр розвитку «Аристократ», члени туристсько-краєзнавчого гуртка разом із керівником Кот Т.Ю. здійснили екскурсію «Скелі МОДРу» та до міського клубу юних моряків; стали постійними відвідувачами вистав у театрі ім. Т.Шевченка, «Академії руху», міського театру ляльок та інших розважальних заходів з дотриманням карантинних обмежень. Добре налагоджена робота у школі з формування здорового способу життя та залученню учнів до спортивної секції з баскетболу. Зусиллями вчителя фізкультури Токарчука Ю.Т. учні залюбки відвідують спортивну залу. Протягом навчального року брали активну участь в спортивних змаганнях різного рівня, де посідали призові місця: районні змагання з баскетболу серед збірних команд хлопців та дівчат, районні змагання зі стрітболу (3х3) серед збірних команд дівчат різної вікової категорії. Питання виховної роботи розглядаються на нарадах при директорові, засіданні Ради школи, керівників шкільної методичного об’єднання класних керівників. До вирішення питань з освітнього процесу активно залучаються батьки учнів. Педагогізація батьків відбувається через систему відповідних заходів, запланованих у річному плані школи: класних зборів в онлайн-режимі та проведення консультацій для батьків. ІV. Медичне обслуговування Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять медичний огляд у березні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі. У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом. V. Організація харчування в навчальному закладі. Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування. У режимі роботи школи велике значення надається організації раціонального збалансованого харчування. У школі з 01.09.2021 р. було організовано харчування для учнів школи, у тому числі: 269 учні 1-4 класів (за кошти міського бюджету) 315 учнів 5-9 класів ( за батьківські кошти);
 14. 29 учнів 10-11 класів (за батьківські кошти); Впродовж року безкоштовне харчування надавалося учням наступних пільгових категорій: - багатодітні сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах – 0 - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 7 - діти з інвалідністю – 10 - діти, батьки яких перебувають в зоні проведення ООС – 2 - діти з малозабезпечених родин – 4 - внутрішньопереміщені особи – 3 Вартість харчування відповідно до рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 становить: 1. для учнів 1-4 класів – 14.35 грн. 2. для пільгових категорій – 22.00 грн. 3. учні з числа пільгових категорій, які відвідують ГПД – 16.00 грн. В 2022 році в їдальні продовжили впроваджувати систему управління безпекою харчових продуктів (НАССР). У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали, документація (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Значну роль в організації харчування й контролю за ним у школі відіграє комісія громадського контролю за якістю харчування. До складу комісії входять: директор, медична сестра з дієтичного харчування , голова батьківського комітету школи, секретар Ради школи, інші представники батьківської громадськості. Питання організації харчування періодично заслуховується на загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові, рішення яких відображені у протоколах. Батьки учнів добре поінформовані з питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану в їдальні. У школі оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню з переліком страв, інформацію про постачальників, склад комісії громадського контролю за якістю харчування, графіки роботи шкільної їдальні, харчування учнів у шкільній їдальні, чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми. VІ Управлінська діяльність Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
 15. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи сучасні вимоги, адміністрація школи дотримується стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим педагогам надається більше самостійності, відповідній їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. VІІ Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, призначається відповідальний з пожежної безпеки в школі, плануються першочергові заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму періодично обговорювалися на оперативних нарадах,
 16. нарадах при директорі. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У зв’язку з військовою агресією та виникненням небезпеки надзвичайного характеру класними керівниками, соціальним педагогом проводилися онлайн бесіди, інформаційні хвилинки, челенджі з безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, правил поводження в надзвичайних ситуаціях. Учителі проходили онлайн навчання з мінної безпеки та надання першої медичної допомоги. VІІІ. Матеріально-технічна база навчального закладу: Спортивний майданчик 2 2 - - в оперативному управлінні Шкільний стадіон 1 1 - - в оперативному управлінні Завдяки активній співпраці з міською та районною владою щодо вирішення фінансових проблем господарчої діяльності закладу зміцнилась матеріально-технічна база закладу. Міський бюджет - отримано 18 ноутбуків НР 250, - замінили 100 кв. м вікон у мол. школі, Районний бюджет 2021-2022рр НУШ - комплект інтерактивного обладнання (дошка, проектор) 1 шт, - набір меблів (парти, стільці) 60 шт, - шафа 2 шт, - набори та посібники 56 шт. Спортзал - м’ячи футбольні10 шт, - м’ячи волейбольні 5 шт, - м’ячи баскетбольні 6 шт, - набір фішок для тренування. - ложки 72шт, - вилки 72 шт, - ножі 3 шт, - дошки для нарізки 3 шт. - установка умивальників 8 шт та 4шт п’єдестали до них, перед їдальнею, - заміна труб та сифонів до умивальників. Миючи запаси - Дез Таб Нью 113 банки, - Сеф Дез Хенд 87 літра, - Мило господарське 28 шт, - Сода кальцинована 5,600 кг
 17. . Завдяки тісній співпраці з радою школи та батьківською громадськістю, благодійними та громадськими організаціями зміцнюється навчально – матеріальна база школи. Спонсорська , благодійна допомога батьківської громади: 1. Замінено: - крани у санвузлах 8 шт, - п’єдестали для умивальників 4 шт, - часткова заміна каналізаційних та водостічних труб; 2. Придбано: - крісло – груша 3 шт, - напільна гра «шахи» 1 шт. - 3. Проводяться поточні ремонтні роботи: - частковий ремонт покрівлі - 50 кв.м.(всього покрівлі 3200кв.м.), - ремонт санвузлів; - постійно проводяться поточні ремонтні роботи та роботи з налагодження шкільного обладнання; - поточні ремонти рекреацій і коридорів школи
Publicité