Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Alge
Vladan Nešić
Opšte osobine
• Alge su jednoćelijski i višećelijski organizmi bez tkiva.
• Hrane se autotrofno.
• Imaju organizovano jedr...
Zeleni bičari
• Jednoćelijske alge sa po jednim
bičem.
• Hlorofil a i b.
• Hrane se miksotrofno.
• Uglavnom naseljavaju za...
Silikatne alge, dijatomeje
• Jednoćelijski i kolonijalni organizmi.
• Hlorofil a i c.
• Žive u slanim i slatkim vodama.
• ...
Vatrene alge
• Jednoćelijski organizmi.
• Uglavnom morski.
• Hrane se autotrofno, ređe
miksotrofno.
• Hlorofil a i c su za...
Bioluminiscencija
Vatrene alge imaju zanimljivu osobinu da oslobađaju neonski plavu
svetlost. U tome im pomaže enzim lucif...
Mrke alge
• Višećelijske su vrste.
• Žive pričvršćene za tlo.
• Imaju jako velika vegetativna
tela.
• Hlorofil a i c.
• Au...
Crvene alge
• Uglavnom su višećelijski
organizmi.
• Osetljive su na zagađenje, pa ih
manje ima u slatkim vodama.
• Hlorofi...
Džin
• Makrocistis je mrka alga čije telo
dostiže i do 70m dužine.
• Ona pravi podvodne prašume.
• Bogata je mineralnim
su...
Zelene alge
• Jednoćelijski, kolonijalni ili
višećelijski oblici.
• Hlorofil a i b.
• Autotrofni su organizmi.
• Vrste: Hl...
Pršljenčice
• Hare, pršljenčice su alge koje
veoma podsećaju na biljke.
• Naseljavaju slatke i brakične
vode.
• Hlorofil a...
Značaj algi
• Fitoplankton, čiji su dominantni
predstavnici upravo alge, je
najveći proizvođač kiseonika na
planeti Zemlji...
Brze pitalice
Vrsta zelenih algi Volvoks je:
• Jednoćelijski oblik
• Kolonijakni oblik
• Višećelijski oblik
Pokazatelji či...
Brze pitalice
Vrsta sa slike je:
• Hlorela
• Batrakospermum
• Spirogira
Brze pitalice
Alge u svom telu imaju ulja, one
su zato pogodne za pravljenje:
• Hleba
• Biogoriva
• Ulja za podmazivanje k...
Hvala na pažnji!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Alge - odlike, raznovrsnost i značaj

9 287 vues

Publié le

Prezentacija za obradu gradiva o algama u 5. razredu osnovne škole.

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Alge - odlike, raznovrsnost i značaj

 1. 1. Alge Vladan Nešić
 2. 2. Opšte osobine • Alge su jednoćelijski i višećelijski organizmi bez tkiva. • Hrane se autotrofno. • Imaju organizovano jedro i ćelijski zid. • Algologija. • Alge su nekada svrstavane u tri carstva: monera, protista i biljaka. • Danas alge spadaju u carstvo protista jer nemaju tkiva koja su odlika biljaka. • Većina algi žive u vodi i na vlažnim mestima.
 3. 3. Zeleni bičari • Jednoćelijske alge sa po jednim bičem. • Hlorofil a i b. • Hrane se miksotrofno. • Uglavnom naseljavaju zagađene vode. • Najpoznatiji predstavnici su Facus (Phacus sp.) i Euglena (Euglena viridis)
 4. 4. Silikatne alge, dijatomeje • Jednoćelijski i kolonijalni organizmi. • Hlorofil a i c. • Žive u slanim i slatkim vodama. • Hrane se autotrofno. • Ćelijski zid ojačan silicijumom. • Kućica – teka. • Razmnožavaju se polno i bespolno. • Vrste: Navikula i Cimbela.
 5. 5. Vatrene alge • Jednoćelijski organizmi. • Uglavnom morski. • Hrane se autotrofno, ređe miksotrofno. • Hlorofil a i c su zamaskirani karotenima. • Vrste: Peridinium, Ceracium.
 6. 6. Bioluminiscencija Vatrene alge imaju zanimljivu osobinu da oslobađaju neonski plavu svetlost. U tome im pomaže enzim luciferaza koja aktivira pigment luciferin.
 7. 7. Mrke alge • Višećelijske su vrste. • Žive pričvršćene za tlo. • Imaju jako velika vegetativna tela. • Hlorofil a i c. • Autotrofna ishrana. • Mrki pigmenti maskiraju hlorofile. • Vrste: Bračić, Laminarija, Sargasum.
 8. 8. Crvene alge • Uglavnom su višećelijski organizmi. • Osetljive su na zagađenje, pa ih manje ima u slatkim vodama. • Hlorofil a i d. • Dominira crveni pigment. • Hrane se autotrofno. • Vrste: Bangia i Batrachospermum.
 9. 9. Džin • Makrocistis je mrka alga čije telo dostiže i do 70m dužine. • Ona pravi podvodne prašume. • Bogata je mineralnim supstancama i veoma hranljiva.
 10. 10. Zelene alge • Jednoćelijski, kolonijalni ili višećelijski oblici. • Hlorofil a i b. • Autotrofni su organizmi. • Vrste: Hlorela, Hlamidomonas, Volvoks, Spirogira.
 11. 11. Pršljenčice • Hare, pršljenčice su alge koje veoma podsećaju na biljke. • Naseljavaju slatke i brakične vode. • Hlorofil a i b • Autotrofna ishrana. • Telo građeno iz pršljenova sa kojih polaze grane. • Vrste: Pršljenčica
 12. 12. Značaj algi • Fitoplankton, čiji su dominantni predstavnici upravo alge, je najveći proizvođač kiseonika na planeti Zemlji. • Osim kiseonika, alge su jako bitni proizvođači organske materije. • Alge su imale značajnu ulogu u nastanku nafte. • Alge su hrana čoveku i drugim životinjama. • U industriji lekova i kozmetičkih proizvoda. • Biogorivo. • Bioindikatori, npr. Morska salata i Euglena žive na zagađenim staništima pa njihovo prisustvo znači da je voda zagađena. Crvene alge ukazuju na čiste vode.
 13. 13. Brze pitalice Vrsta zelenih algi Volvoks je: • Jednoćelijski oblik • Kolonijakni oblik • Višećelijski oblik Pokazatelji čistih voda su: • Zeleni bičari • Crvene alge • Morska salata
 14. 14. Brze pitalice Vrsta sa slike je: • Hlorela • Batrakospermum • Spirogira
 15. 15. Brze pitalice Alge u svom telu imaju ulja, one su zato pogodne za pravljenje: • Hleba • Biogoriva • Ulja za podmazivanje kočnica Bioluminiscencija je odlika: • Pršljenčica • Vatrenih algi • Crvenih algi
 16. 16. Hvala na pažnji!

×