Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Insekti

 1. Insekti Vladan Nešić
 2. Entimologija • Nauka koja se bavi proučavanjem insekata.
 3. Opšte činjenice • Najbrojnija klasa životinja na Zemlji, do sada ih je otkriveno oko 1,1 miliona vrsta. • Ovakvom brojnošću oni čine preko 65% svih žibih bića na ovoj planeti. • Kosmopoliti su, žive na najrazličitijim staništima pa su i sami veoma različiti.
 4. Gde žive? • Ima ih u vodi. • Gnjurac (Dytiscus) pliva, skriva se u vodenom rastinju i lovi punoglavce.
 5. Gde žive? • Leptir kupusar živi na kopnu. • Larva pravi velike štete ratarskim kulturama, a odrasli insekt je oprašivač.
 6. Gde žive? • Medonosna pčela takođe živi na kopnu, ali voli da živi u društvu. • Ona je od izuzetnog značaja za čitavu biosferu, i kao oprašivač i kao proizvožač raznih materija.
 7. Gde žive? • Mogu živeti ispod zemlje. • Rovac je vrsta podzemnog insekta koga uglavnom smatramo štetočinom.
 8. Gde žive? • Neki insekti mogu živeti na površini vode. • Stenice gazivode se kreću površinom vode, hvatajući plen koji upadne u njihovu baru.
 9. Način života • Insekti su heterotrofni organizmi koji se aktivno kreću. • Zbog svog načina života su veoma značajni čoveku i uopšte čitavoj biosferi.
 10. Značaj • Insekti su veoma značajni kao oprašivači. • Vrste kojima se pripisuje oprašivanje biljaka su: pčele, bumbari, leptiri, muve...
 11. Značaj • Mogu biti i štetočine... • Gubar, larva kupusara, krompirova zlatica, skakvci, rovci, termiti.
 12. Značaj • Insekti mogu biti paraziti i prenosioci oboljenja. • Komarci, vaši, muve, buve.
 13. Značaj • Insekti su jako bitni članovi lanaca ishrane. Veliki broj drugih životinja se njima hrani.
 14. Značaj • Insekti mogu biti mesojedi, i na taj način (hraneći se) regulišu brojnost nekih organizama. • Najznačajniji mesojedni insekti su: bubamare, ose.
 15. Značaj • Insekti mogu biti i lešinari i na taj način pomoći razlaganju organske materije.
 16. Značaj • Neki insekti koji žive u zemljištu kopaju sebi kanale i na taj način aerišu (provetravaju) životnu sredinu. (Mravi)
 17. Značaj • Insekti mogu biti prave fabrike korisnih materijala. Pčele skupljaju nektar i proizvode med, propolis... Svilene bube su sa druge strani fabrikanti tkanine.
 18. Građa • Telo insekata je člankovito, a članci su grupisani u 3 telesna regiona: glavu, grudi i trbuh.
 19. Građa
 20. Građa
 21. Građa Koža sa kutikulom, žlezdama i dlačicama. Potpun crevni sistem sa pomoćnim žlezdama. Dobro razvijena muskulatura usled aktivnog kretanja (poprečno-prugasti mišići). Malpigijevi sudovi koji kreću sa srednjeg creva služe za izlučivanje. Dišu trahejnim sistemom. Imaju otvoren krvni sistem. Lestvičast nervni sistem koji počinje trodelnim mozgom.
 22. Građa • Insekti su pored muskulature razvili i čulni sistem. Poseduju: Čulne dlačice za dodir (na antenama i krilima) Čulo za pritisak Čulo sluha (timpanarni organ) Čula ukusa i mirisa Proste i složene oči Neki insekti imaju mogućnost luminiscencije
 23. Pitanja 1. Koji tip mišića imaju insekti? • Glatke mišiće • Poprečno-prugaste mišiće • Zvezdaste mišiće 2. Trahejni sistem insekata se sastoji od: • Stigmi i traheja • Pluća i bronhija • Površine tela i proreza na kutikuli
 24. Razmnožavanje • Insekti su odvojenih polova. • Razmnožavaju se polno. Nakon spajanja gameta nastaje zigot, od koga se razvija embrion.
 25. Razmnožavanje
 26. Ponašanje insekata • Neke vrste insekata pokazuju zanimljive šablone ponašanja. • Pčele – pokazivanje lokacije gde je hrana, ples. • Mravi – postoji društveni status jedinki (kraljica, vojnici, radnici) • Insekti imaju instinkt brige za potomstvo.
 27. Pitanja Navedi kaste u društvu pčela? Koji oblik metamorfoze imaju skakavci? • Potpuni preobražaj • Nepotpuni preobražaj
 28. Raznovrsnost insekata • Insekti su kosmopoliti, žive uglavnom na kopnu ali su se sekundarno prilagodili i životu u slatkoj i morskoj vodi.
 29. Raznovrsnost insekata • Insekti se dele na dve grupe, beskrilne (Apterygota) i krilate (Pterygota).
 30. Apterygota 1. Srebrne ribice. Česte su u šumskoj stelji, na vlažnim i mračnim mestima. Jako su bitne za stvaranje humusa, ali mogu biti i štetočine kulturnih biljaka.
 31. Pterygota 1. Vodeni cvetovi. Insekti sa krupnim mrežastim krilima, prednji par je značajno veći. Larve žive u vodi i po 2-3 godine, a odrasli samo par sati do nekoliko dana na kopnu. Tiski cvet
 32. Pterygota 2. Vilini konjici. I larve i odrasli vilini konjici su grabljivice, hrane se drugim insektima. Imaju izraženu obojenost tela i dva para dugačkih krila. Žive u blizini vode.
 33. Pterygota 3. Pravokrilci. Dobili su ime po svojim čvrstim, pravim, prednjim krilima. Zadnja krila su im široka i opnasta i pomoću njih lete. Najznačajniji pravokrilci su: popci, rovci, skakavci i zrikavci. Imaju sposobnost stridulacije.
 34. Pterygota 4. Bubašvabe. Imaju ovalno spljošteno telo. Najbrojnije su u tropskim oblastima. Vrste koje žive kod nas su bubašvaba i bubarusa.
 35. Pterygota 5. Termiti. Grudi i trbuh su im široko spojeni. Imaju uzana krila koja odbacuju kad odrastu. Žive u društvima gde je primećeno raslojavanje na kaste. Grade termitnjake i poznate su štetočine.
 36. Pterygota 6. Uholaže. Noćni su insekti, žive ispod kamenja. Imaju veoma kratka prednja krila. Na kraju trbuha imaju snažne viljuškaste nastavke. Ime su dobili po tome što su ljudi uvereni da ulaze u uši!
 37. Pterygota 7. Bogomoljke. Krupni su i grabljivi insekti. Ženke nakon parenja često pojedu mužjake.
 38. Pterygota 8. Stenice. Imaju usni aparat za bodenje, kojim uzimaju biljne sokove i telesne tečnosti životinja. Poznate su i kao smrdibube jer luče neprijatne mirise.
 39. Pterygota 10. Jednakokrilci. U ovu grupu insekata spadaju biljne vaši i cvrčci. Biljne vaši se hrane biljnim sokovima i često nanose štetu voću i povrću. Cvrčci su poznati po stridulaciji odnosno zvuku koji proizvode trenjem krila o zadnji par nogu. Žive uglavnom u priobalnim delovima mora.
 40. Pterygota 11. Vaši. Paraziti su životinja, hrane se krvlju i telesnim tečnostima. Krila imaju samo u stadijumu lutke. Poznate su vrste čovečje glavene vaši, stidne vaši, čovečja odevna vaš (prenosi tifus).
 41. Pterygota 12. Buve. Imaju bočno spljušteno telo. Krila imaju samo u stadijumu lutke. Paraziti su. Domaća buva živi na telu čoveka, mačaka, pasa, pacova. Prenosilac je kuge.
 42. Pterygota 13. Tvrdokrilci. Najbrojnija su grupa insekata. Imaju čvrsta prednja krila i opnasta zadnja krila. Veoma su raznovrsni po izgledu i načinu života.
 43. Pterygota 14. Leptiri. U ovu grupu insekata se ubrajaju moljci, dnevni i noćni leptiri. Njihove larve, gusenice, se hrane biljkama i često nanose velike štete. Leptiri su poznati po šarenimkrilim, čija obojenost potiče od crepasto postavljenih ljuspi.
 44. Pterygota 15. Dvokrilci.  Muve. Žive na đubrištima i u njihovoj okolini. Crvolike larve se hrane otpacima, a odrasle se hrane tečnom hranom.
 45. Pterygota  Komarci. Hrane se krvlju životinja. Larve žive u vodi a odrasli na kopnu. Mogu prenositi neka oboljenja.  Obadi i štrkljevi. Veoma su slični, zajednička osobina im je da progrizaju kožu životinja u potrazi za hranom ili mestom za polaganje jaja.
 46. Pterygota 16. Opnokrilci. Imaju tanka opnasta krila. Ženke imaju legalicu, kod pčela i osa, radilice umesto legalice imaju žaoku. U ovu grupu spadaju: ose, pčele, mravi, bumbari...
 47. Pitanja • Kojoj grupi pripada vrsta sa slike? • Navedi osobine grupe insekata kojoj pripada vrsta sa slike?
 48. Pitanja • U opnokrilce spadaju: – Leptiri i moljci – Ose, muve, bubašvabe – Ose, mravi, pčele. • Prepoznaj vrstu sa slike
 49. Hvala na pažnji!

Notes de l'éditeur

 1. Šta se nalazi na glavi, šta na grudima a šta na trbuhu?
 2. Ekdizon kontroliše presvlačenje.
Publicité