Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Chargement dans…3
×
1 sur 17

Plus De Contenu Connexe

Vous Pourriez Aussi Aimer

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Назва твору - Ірина Петренко

 1. 1.  У загальному розумінні «назва це – словесне найменування, позначення кого/чого-небудь.  «Назва твору це невід’ємна частина твору, яка є його ідентифікатором і повинна згадуватися у зв’язку з усіма випадками використання творів, до яких застосоване право на визнання авторства".
 2. 2. Назва твору охороняються як і сам твір, якщо вона має оригінальний характер. До того ж, така назва не може бути використана, навіть у випадку якщо термін охорони майнових авторських прав закінчився, і сам твір перейшов до творів суспільного надбання, якщо така назва може спричинити плутанину. Кодекс інтелектуальної власності Франції ст. Art. L. 112-4. «Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону». Закон України “Про авторське право і суміжні права” Ст. 9
 3. 3. Умови визнання назви твору об'єктом авторського права:  Оригінальність назви твору;  Здатність назви твору до самостійно використання;
 4. 4. . Оригінальність назви твору  назва образно виражає головну ідею твору та характеризується новизною внутрішньої форми слова.  автором назви було вкладено нову внутрішню форму, нове значення у звичайне відоме до того часу слово;  існує нерозривний зв'язок між назвою твору та самим твором (його внутрішнім змістом), при цьому вона втілює ідейний зміст твору, надаючи йому індивідуального характеру.  назва є афористичною та має самостійне значення. [Методика проведення судових експертиз літературних творів (зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні від 02.03.2012 р., реєстраційний код 13.1.1.01]
 5. 5. . Оригінальність назви твору  Оригінальною можна вважати назву твору лише тоді, коли у свідомості публіки ця назва стійко асоціюється з самим твором, невіддільно від нього і відповідно від особистості його автора. У цьому випадку будь-яке звернення до назви твору означає також звернення до особистості його автора. Рахмилович А.В. «Название произведения как объект авторского права» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coast.ru/referats/avtor1.htm
 6. 6. Здатність назви до самостійного використання  Мається на увазі спеціальний випадок: здатність якого-небудь слова або словосполучення до “самостійного використання" в якості назви конкретного, цілком визначеного твору. Мова йде про ситуацію, коли, стаючи "знаком", "символом" твору, його назва набуває тим самим здатність використовуватися самостійно, тобто окремо від самого твору. Почувши (прочитавши) таку назву, кожен безпомилково зрозуміє, який саме твір стоїть за ним. Ця назва вже саме по собі викликає у свідомості читача цілий комплекс образів, почуттів і переживань. Така назва є "ім'ям" твору, засобом його індивідуалізації, що виключає можливість його змішування з будь-яким іншим твором. Рахмилович А.В. «Название произведения как объект авторского права» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coast.ru/referats/avtor1.htm
 7. 7. Здатність назви до самостійного використання  Цивільна справа № 2-607/12р. Про визнання позивача співавтором літературного твору наукового характеру який має назву "Миромистин", судом було зазначено, що наявними у справі доказами, зокрема, патентами України № 64800 від 15.03.2004 року, № 64801 від 15.03.2004 року, № 64813 від 15.03.2004 року, 67784 від 15.07.2004 року, № 67785 від 15.07.2004 року, 67795 від 15.07.2004 року, № 68381 від 16.08.2004 року, формули яких містять посилання на лікарський засіб Миромистин, підтверджується, що назва твору, зареєстрованого за свідоцтвом “Про реєстрацію авторського права на твір” від 09.09.2011 року може використовуватись самостійно.
 8. 8. Територія конфлікту  не реєструються як знаки позначення які відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників. п. 4 ст. 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 9. 9. Де ховається Капітошка
 10. 10. Рівненський міський суд у справі Справа № 569/7389/15-ц оригінальність та самостійність назви твору "Капітошка"/«Капитошка» підтверджують наступні документи:  Висновок експерта № 934 Львівського НДІСЕ експертизи об'єктів інтелектуальної власності у цивільній справі № 569/23223/13-ц від 26 березня 2014 року;  Висновок експерта № 24/14 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 918/2018/13 від 24.04.2014;
 11. 11.  Висновок експерта № 69/14 за результатами проведення судової експертизи у цивільній справі № 569/3649/14-ц від 15 липня 2014 року;  Звіт про науково-дослідну роботу з вивчення специфіки іменування літературного персонажа «Капітошка» та його можливих похідних варіацій у російській та українських мовах.  Звіт «Вивчення рівня обізнаності споживачів України про бренд «Капітошка» Національного університету «Острозька академія»
 12. 12. Як народився “Капітошка” «…Все веселее пляшут разноцветные капельки на листве, подпрыгивают в лужах. Вызванивают незатейливую песенку в веселом летнем дождике. Поют-припевают: - Капай, капай, дождик! Но вот дождь стихает …стекают с листьев последние капельки. Тише стала их песенка, так что и слов уже не разобрать. И вместо «капай, капай, дождик!» разносится по лесу, чудится странное слово «Капи-капи- тошка». «…большая, тяжелая, разноцветная капля. Разбился о нее солнечный луч, вздрогнула капля и со звоном «Кап-и-тошка!» упала на землю. Упала и… не разбилась на брызги, а подпрыгнула, ожила, превратившись в маленькое чудо-создание, возникшее из дождя, солнца и света. Зверек-не зверек, а просто радужная капелька по имени Капитошка. Капитошка подпрыгнул, потоптался на месте и поскакал-покатился, напевая веселую песенку…» Літературний сценарій “Капітошка” 1979 р. автор Н.А. Гузєєва
 13. 13. Візуальне зображення “Капітошки” Автор зображення “Капітошка” Г. Уманський
 14. 14. Визначення рівня обізнаності споживачів України про бренд «Капітошка» Питання «З чим у вас асоціюється слово «Капітошка»? «Мультфільм, мультиплікаційний герой» (27%) «Дощ, вода, краплина» (25%)  «Дитинство» (8%) «Солодка вода» (7%) «Радість, посмішка, гарний настрій» (6%)
 15. 15. Відомість твору “ Капітошка” в Україні 1. Літературний твір “Капітошка” та його індивідуальна фантазійна назва є відомими творами в Україні - даний факт є загальновідомим, що неодноразово визнавалося судами та не потребує додаткового доказування. Цивільна справа № 569/7389/15-ц 2. Індивідуальна фантазійна назва твору «КАПИТОШКА» (рос. мовою) “Капітошка” (укр. мовою) є добре відомими творами в Україні - даний факт є загальновідомим, окрім того, він вже встановлений національними судами та не потребує додаткового доказування, у відповідності до ст.61 ЦПК України Цивільна справа № 158/1999/16-ц
 16. 16. Дякую за увагу! Контакти: р.тел.: 044 221 12 73 e-mail: Ip-lawyer@i.ua

×